Cursus Predictive profiling

Predictive profiling: instrument binnen uw veiligheidsbeleid

 • Leer wat predictive profiling exact inhoudt
 • Hoe het kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheid
 • Herken en detecteer afwijkend gedrag
 • Ga zelf aan de slag in een waarheidsgetrouwe praktijkcase!
 • Met als resultaat: voorkom terrorisme en criminaliteit

 

> Inclusief certificaat van deelname

Signaleer afwijkend gedrag en voorkom dreigingen in de omgeving

Het tijdig signaleren en het voorkomen van crimineel gedrag en terroristische dreigingen is vele malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Predictive profiling is een methodiek om afwijkend gedrag in een vroegtijdig stadium te herkennen en detecteren. Zo vormt predictive profiling een instrument binnen uw totale veiligheidsarrangement.

 

Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat kan worden verstaan onder bijzonder waarnemen en predictive profiling
 • Hoe, waarom en waar predictive profiling is ontstaan
 • Op welke manier u risico's in uw locatie en de omgeving in beeld brengt en voorwaarden schept om afwijkend gedrag tijdig te kunnen signaleren
 • Hoe afwijkend gedrag herkend en gedetecteerd wordt
 • Welke indicatoren goede voorspellers zijn van verkeerde bedoelingen
 • Hoe adequate reactie op een mogelijke dreiging georganiseerd kan worden en op welke manier en met welke mogelijke instrumenten u de impact van een dreiging beperkt

Bekijk het programma

 

Resultaat na de cursus:

 • Inzicht in de mogelijkheden van predictive profiling als onderdeel van uw veiligheidsarrangement
 • Handvatten voor het (laten) toepassen van predictive profiling in uw dagelijkse praktijk
 • Antwoorden op al uw vragen over predictive profiling gegeven door uw hoofddocent Roelf Pot
 • Meer inzicht in en zicht op inrij beperkende maatregelen en andere preventieve instrumenten
 • Diverse handreikingen, tools, checklists, modellen, praktijkcases en interactieve opdrachten aan de hand van waarheidsgetrouwe scenario's
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Zelf aan de slag in een waarheidsgetrouwe praktijkcase

Binnen een veilige oefenomgeving gaat u tijdens een waarheidsgetrouwe praktijkcase als cursist praktisch zelf aan de slag met het detecteren van en anticiperen op een dreigend incident, waarbij de eerder verkregen kennis en vaardigheden (opgedaan in module 1 t/m 3) aan een weerbarstige praktijk worden getoetst. Op deze manier bereidt u zich optimaal voor op een mogelijk dreigend incident waarmee uw organisatie in de dagelijkse praktijk te maken kan krijgen.

Programma van de cursus Predictive profiling

 

Module 1

Predictive profiling

 

Toepassen van predictive profiling

 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van predictive profiling?
 • Wat is de doelstelling van predictive profiling?
 • Wat kan worden verstaan onder predictive profiling?
 • Hoe werkt predictive profiling?
 • Waarvoor en onder welke omstandigheden kan de methodiek predictive profiling worden toegepast?
 • Wat zijn praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland op het terrein van predictive profiling en wat kunt u hiervan leren?

 

Zintuigen in relatie tot bijzonder waarnemen

 • Welke zintuigen heeft u en hoe gebruikt u ze?
 • Welke beperkingen hebben uw zintuigen en wat betekent dat?
 • Cameratoezicht en de beperkingen in relatie tot onze zintuigen
 • Wat moet u weten over beeldvorming, cultuurinvloeden en gedrag?

 

Signaleren van afwijkend gedrag

 • Op welke manier brengt u de omgeving in beeld en signaleert u afwijkend gedrag?
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Hoe krijgt u een beter inzicht in de situatie en signaleert u veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?

Roelf Pot, adviseur en trainer bij CrowdProfessionals en hoofddocent van de cursus predictive profiling


Het complete programma in 1 overzicht? Download de brochure (odf)


Module 2

Dreigingsanalyse

 

Verrichten van een dreigingsanalyse

 • Wat is het doel van het verrichten van een dreigingsanalyse?
 • Hoe komt u tot een dreigingsanalyse?
 • Op welke manier brengt u mogelijke dreigingen in kaart? En welke stakeholders betrekt u hierbij?
 • Welke dreigingen kunnen u treffen? En wat moet er beschermd worden en tegen wie?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke dreigingen? En onder welke omstandigheden kunnen deze dreigingen zich in meer of mindere mate voordoen?
 • Wat is de kans op deze dreigingen? En wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Dreigingen kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?

 

Opstellen van een interventiestrategie

 • Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
 • Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen dreigingen van buitenaf?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen kwaadwillende personen of groepen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Hoe adviseert u over mogelijke dreigingen?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in kwetsbaarheden, dreigingen en mogelijke gevolgen?
 • Hoe kunt u de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

 

Toegangsverlening en toegangsbeheer

 • Op welke manier organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer bij personen of objecten die doelwit kunnen zijn van een dreiging?
 • Hoe weert u ongewenste personen en voorwerpen?
 • Op welke manier kunt u inrij beperkende maatregelen inzetten?

Roelf Pot, adviseur en trainer bij CrowdProfessionals en hoofddocent van de cursus predictive profiling


Module 3

Reactie op incidenten

 

Adequaat anticiperen op incidenten

 • Waarom moet u zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kunt u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Hoe bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?
 • Wat doet u dan wel/niet?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van veiligheidsprofessionals in waarheidsgetrouwe scenario's

 

Beperken impact incidenten

 • Op welke manier verkrijgt u de juiste informatie van dreigingen op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?
 • Wat is de mogelijke impact van de waargenomen dreigingen?
 • Hoe beperkt u de impact van deze dreigingen?

Roelf Pot, adviseur en trainer bij CrowdProfessionals en hoofddocent van de cursus predictive profiling


Zelf aan de slag!

Binnen een veilige oefenomgeving gaat u tijdens een waarheidsgetrouwe praktijkcase als cursist praktisch zelf aan de slag met het detecteren van en anticiperen op een dreigend incident, waarbij de eerder verkregen kennis en vaardigheden (opgedaan in module 1 t/m 3) aan een weerbarstige praktijk worden getoetst. Op deze manier bereidt u zich optimaal voor op een mogelijk dreigend incident waarmee uw organisatie in de dagelijkse praktijk te maken kan krijgen.

Uw docenten

 

Roelf Pot
Adviseur en trainer bij CrowdProfessionals en hoofddocent van de cursus Predictive Profiling

Monique Tijssen
Directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van veiligheidsprofessionals in waarheidsgetrouwe scenario's

Algemene informatie over de cursus Predictive Profiling

 

Data en locatie

5, 12 en 19 december 2019

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

De cursus Predictive Profiling is speciaal ontwikkeld voor: Managers, coördinatoren, beleidsmedewerkers, teamleiders toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Koninklijke Marechaussee
 • Douane
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Beveiligins- en recherchebureaus
 • Inspectie instellingen
 • Vitale infrastructuur
 • Havens
 • Luchthavens
 • Treinstations
 • Openbaar vervoer
 • Vervoerders
 • Onderwijsinstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Winkelcentra
 • Attractieparken
 • Musea

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Predictive profiling


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Predictive profiling

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Predictive profiling start op 5, 12 en 19 december 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 5, 12 en 19 december 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

11 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Voorkom tragische incidenten op uw evenement! Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur voor uw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
18 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 18 & 19 september 2019 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:LocHal Tilburg
19 Sep

Opleiding Gebiedsregisseur

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied. Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
26 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
1 Okt

Cursus Suïcide preventie

Voorkom dat personen vroegtijdig een poging doen om een eind aan hun leven te maken. Leer in 3 dagen alles over Suïcide preventie. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events