Opleiding Beveiliging van gebouwen

Leer uw gebouw zo veilig mogelijk en kosten efficiënt in te richten

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Beveiliging op een kosten efficiënte manier in te richten in uw organisatie
 • Wanneer en onder welke voorwaarden u cameratoezicht mag toepassen
 • Met welke juridische aspecten u rekening moet houden bij toegangsverlening en toegangsbeheer
 • Organisatorische, juridische en bouwkundige eisen te stellen aan beveiligingstoepassingen
 • Veiligheidsgevoel onder medewerkers, klanten en bezoekers vergroten

 Inclusief: SKO-HVK: 5 punten, SKO-MVK: 5 punten & Security Awareness excursie!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Het inrichten van veiligheid en beveiliging in uw organisatie: uw verantwoordelijkheid!

Meer dan de helft van alle organisaties krijgt jaarlijks één of zelfs meerdere keren te maken met inbraak, diefstal, vernieling, een overval of een andere vorm van criminaliteit. Dit kost uw organisatie veel geld. Het beveiligen van kantoren, winkels, (zorg)instellingen, scholen, logistieke centra en terreinen staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van organisaties. Van u wordt dan ook steeds meer kennis van zaken verwacht.

Na het volgen van deze opleiding heeft u specialistische kennis in huis om alle organisatorische, juridische en bouwkundige eisen te stellen en te beoordelen om uw gebouwen en terreinen zo kosteneffectief mogelijk te beveiligen. U bent na de opleiding een goede gesprekspartner voor degenen aan wie u opdracht verleent tot het ontwerpen en inrichten van technische beveiligingstoepassingen.

Uw gaat naar huis met:

 • Een programma van eisen voor toegangsverlening dat u zelf heeft opgesteld zodat u direct inzicht heeft in wat u wilt beveiligen binnen uw organisatie
 • Een checklist voor cameratoezicht dat u zelf heeft opgesteld zodat u voor uw eigen organisatie kunt afwegen in hoeverre de inzet van cameratoezicht zinvol en haalbaar is
 • Inzicht in de juridische mogelijkheden van toegangsverlening en cameratoezicht
 • Conrete voorbeelden om security awareness in uw organisatie te vergroten

Bekijk het programma

Visie Erik de Vries; waarom een veilig gebouw/terrein nu zo belangrijk is?

 

Ook interessant voor u:

Opleiding Veiligheid van gebouwen

Deze opleiding is gericht op de bouwkundige aspecten rondom de veiligheid van een gebouw. U leert op een praktische wijze om de veiligheid van uw gebouw in kaart te brengen en de asbest-, brandveiligheid-, installatietechnische-, legionella,- en constructierisico’s te beheersen. Meer informatie

Programma van de opleiding Beveiliging van Gebouwen

Iedere dag start om 09:30 uur (ontvangst om 09:00 uur) en eindigt om 16:30 uur.

 

Dag 1

Veilig ontwerp en beheer

Beveiliging van uw gebouw of terrein begint met een goed ontwerp. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd wat daarbij komt kijken.

Introductie en kennismaking

 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer in uw organisatie?
 • Hoe organiseert u cameratoezicht in uw organisatie?
 • Waarom is een veilig gebouw/terrein nu zo belangrijk?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht

Inrichting van uw gebouw

 • Hoe ziet de openbare ruimte in uw gebouw eruit?
 • Met welke veiligheidsproblematiek heeft u in uw gebouw te maken?
 • Welke rol speelt de inrichting van het gebouw/terrein bij het ontstaan van de veiligheidsproblematiek?
 • Hoe ontwerpt u een gebouw die de veiligheid bevordert?
 • Welke dilemma's op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van een gebouw/terrein?

Jan van der Windy, Voormalig directeur Zonneveld Ingenieurs

Veilig Ontwerp en Beheer

 • Wat zijn de basisprincipes van Veilig Ontwerp en Beheer en van Crime Prevention through Environmental Design?
 • Hoe kan het ontwerp en het beheer van gebouwen en ruimten bijdragen aan de veiligheid van een omgeving?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van het ontwerp en beheer van gebouwen en ruimten? En wat kunt u hiervan leren?
 • Wat is het effect van de inrichting op de veiligheidsbeleving van aanwezigen?
 • Hoe kunt u het veiligheidsgevoel van aanwezigen verbeteren?

Paul van Soomeren, Oprichter DSP Groep


Dag 2

Toegangsverlening en -beheer

Toegangsbeheer is een belangrijke pijler van beveiliging, met als doel ongewenste of ongeautoriseerde personen uit uw gebouw te weren. In deze module leert u alle ins en outs van zowel de juridische aspecten als de organisatorische aspecten.

De organisatie van toegangsverlening en toegangsbeheer

 • Wat zijn de organisatorische, bouwkundige en elektronische aspecten van toegangsbeheer?
 • Hoe bepaalt u in hoeverre uw organisatie openheid wilt behouden?
 • Wat is zonering en hoe gaat dit in zijn werk?
 • Welke techniek (bijv. toegangsbeheersystemen, apparatuur en netwerkcomponenten) is beschikbaar en wat mag u er (wel of niet) van verwachten?
 • Welke functionele eisen moet u stellen aan deze techniek?
 • Sociale veiligheid; hoe kunt u de perceptie van veiligheid verbeteren?
 • Naast de fysieke beveiliging is de 'beleving' van veiligheid net zo belangrijk. Met welke omgevingsfactoren moet u rekening houden?

Erik de Vries, Algemeen Directeur DutchRisk

Praktijkopdracht: Functioneel programma van eisen opstellen

Gezamenlijk brengen jullie de theorie in praktijk. Want wat wil je als organisatie nou eigenlijk beveiligen? Door het opstellen van een functioneel programma van eisen voor toegangsbeheer, krijgt u inzicht en een praktische tool die u direct in uw organisatie kunt toepassen.

Juridische aspecten van toegangsbeheer en toegangsverlening

 • In hoeverre is een bordje 'verboden dit terrein te betreden' juridisch geldig? Wat als iemand toch uw terrein betreedt? En kunt u hem dan aanhouden?
 • Kan toegang onder voorwaarden worden verleend? En hoe kan dat worden afgedwongen?
 • Kunt u ongewenste voorwerpen weren via visitatie?
 • Kunt u ongewenste personen weren met toegangsborden?
 • Hoe past u de Algemene Verordening Gegevensbescherming praktisch toe bij toegangsbeheersystemen?
 • Wat is de positie van de ondernemingsraad bij toegangsbeheersing?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Cameratoezicht gebouwen en terreinen

Vaak denken organisaties pas echt na over cameragebruik nadat beveiligingscamera’s zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Beveiligingscamera’s zijn nuttig en vaak zelfs onmisbaar in de beveiliging van een gebouw. Maar een beveiligingscamera houdt niemand tegen. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd met welke organisatorische en juridische aspecten u rekening moet houden.

De organisatie van cameratoezicht in de organisatie

 • Wat zijn de organisatorische, bouwkundige en elektronische aspecten van cameratoezicht?
 • Hoe bepaalt u wat uw organisatie wilt met cameratoezicht?
 • Hoe passen camera's in het overkoepelende beveiligingsbeleid van de organisatie? Wat willen ze zien? Kan dat niet anders? En is het wel proportioneel?
 • Wat zijn de technische mogelijkheden van cameratechniek (zoals thermische camera's, bewegingsdetectie, gezichtherkenning, etc.)?
 • Welke consequenties heeft een toepassing voor de monitoring of cameraobservatie; permanent, registratie achteraf of toegangsverlening?

Erik de Vries, Algemeen Directeur DutchRisk

Praktijkopdracht: Checklist opstellen

Gezamenlijk brengen jullie de theorie in praktijk. De checklist is bedoeld om vooraf af te wegen of de inzet van cameratoezicht vanuit het oogpunt van veiligheid en beveiliging wel zinvol of (technisch) haalbaar is. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: waarom is de inzet van camera’s zinvol? Is er actief of passief toezicht nodig? Hoe beoordeel je of het middel (de camera) nog wel in verhouding staat tot de risico’s? De checklist is direct toepasbaar in uw eigen organisatie en helpt u gefundeerd een besluit te nemen.

Juridische aspecten van cameratoezicht

 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden: hoe gaat u hiermee om?
 • Cameratoezicht en het Wetboek van Strafrecht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de ondernemingsraden: wat houden deze wetten in voor u en uw organisatie?
 • Wettelijk kader en relevante jurisprudentie: hoe vertaalt u dit naar de praktijk?
 • Het vorderen van camerabeelden door de politie: welke regels zijn hierbij van belang?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Dag 4

De factor mens

Screening heeft simpel gezegd tot doel ongewenste personen (hetzij medewerkers of bezoekers) buiten te houden. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd wat daarbij komt kijken en hoe u het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie vergroot.

Betrouwbaarheidsbeoordeling eigen en externe medewerkers

 • Welke mogelijkheden heeft u om medewerkers te screenen?
 • Screent u zelf het personeel van externen of besteedt u dit uit aan de formele werkgever?
 • Met welke wettelijke bepalingen moet u rekening houden?
 • Wat betekent een verklaring omtrent het gedrag voor uw oordeelsvorming?
 • Kan gebruik gemaakt worden van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Welke gegevens mogen intern en extern worden uitgewisseld in het kader van screening?

Het onderzoeken van onregelmatigheden

 • Hoe regelt u dat u de mogelijkheden heeft om vermeende onregelmatigheden te onderzoeken?
 • Kunt u voor het onderzoek gegevens gebruiken van het cameratoezicht en het toegangsbeheersingssysteem?
 • Met welke wettelijke bepalingen moet u rekening houden?
 • Wat betekent het doen van aangifte en waar moet u aan denken

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Dag 5

Excursie Alliander in Arnhem

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland, en wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon en Kenter.

Het hoofdkantoor van Alliander staat in Arnhem. Dit bijzondere kantoor met de naam Bellevue (vanwege het mooie zicht op de Rijn) ligt aan de Utrechtseweg 68 in Arnhem.

Recent heeft Alliander een grote transitie ondergaan in de manier waarop haar kantoren zijn ingericht en hoe er wordt gewerkt. Dit project heette Alliander Werkt!

Een van de opvallende kenmerken is het principe van relatief open kantoren. Voor toegangsbeveiliging is dan ook als uitgangspunt genomen: “Open als het kan. Gesloten als het moet”. In dat concept speelt security awareness een prominente rol.

Tijdens deze excursie krijgt u een kijkje in de keuken over hoe Alliander in Arnhem Bellevue haar toegangsbeveiliging heeft ingericht en hoe met een slimme aanpak toch een voldoende mate van beveiliging van een gebouw wordt bereikt.

Tijdens de excursie zullen Ric te Vaanholt CPP, Security Manager Facilities bij Alliander en Erik de Vries CPP, tijdens het project adviseur voor Alliander, uitleg geven over de gevolgde aanpak.

Uw docenten


Erik de Vries
Algemeen Directeur DutchRisk
Erik heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in security- en crisismanagement. Hij adviseert en ondersteunt organisaties en security teams over de aanpak van beveiliging en crisismanagement met als doel een optimale balans tussen risico’s en beveiliging te vinden. Erik is daarnaast actief als Senior Regional Vice President Europa van ASIS International.


Felix Olijslager
Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht
Het Informatiepunt voor Security en Recht is hét informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied zoals cameratoezicht, pre-employmentscreening en gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft Felix jarenlange ervaring opgedaan bij de politie, het openbaar ministerie en hij is juridisch redacteur van het Vakblad Beveiliging.


Paul van Soomeren
Oprichter DSP Groep
EDaarnaast is Paul bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, Director of the board International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management


Jan van der Windt
Voormalig directeur Zonneveld Ingenieurs
Zonneveld Ingenieurs is een toonaangevend internationaal ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige omgeving. Jan heeft daarnaast ruim 30 jaar ervaring in het vinden van oplossingen voor complexe constructieve vraagstukken.

Algemene informatie over de opleiding Beveiliging van gebouwen

 

Data en locatie

 • 12, 19, 26 maart en 2 april 2019
 • 9 april 2019: Excursie Alliander in Arnhem

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting

Deze opleiding is interessant voor:

 • Facility managers
 • Security managers
 • Gebouwbeheerders / property managers
 • Technisch gebouw beheerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven
 • Bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Adviseurs integrale veiligheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs

Uw investering

De kosten voor deze cursus bedragen € 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. De betaling van deze kosten voldoet u na ontvangst van de factuur.

Ondersteund door online leeromgeving!

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Contact

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beveiliging van gebouwen online leeromgeving

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Beveiliging van gebouwen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beveiliging van gebouwen start op 12, 19, 26 maart en 2 april - Excursie 9 april 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 12, 19, 26 maart en 2 april - Excursie 9 april 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: