Opleiding Beveiliging van gebouwen

Leer alles over de juridische en organisatorische aspecten van cameratoezicht, toegangsverlening en -beheer

Tijdens de opleiding beveiliging van gebouwen leer je:

 • Beveiliging op een kosten efficiënte manier in te richten in jouw organisatie
 • Wanneer en onder welke voorwaarden je cameratoezicht mag toepassen
 • Met welke juridische aspecten je rekening moet houden bij toegangsverlening en toegangsbeheer
 • Organisatorische, juridische en bouwkundige eisen te stellen aan beveiligingstoepassingen
 • Veiligheidsgevoel onder medewerkers, klanten en bezoekers vergroten

 Inclusief: SKO-HVK: 5 punten, SKO-MVK: 5 punten & Security Awareness excursie!

Het inrichten van veiligheid en beveiliging van jouw organisatie: jouw verantwoordelijkheid!

Jaarlijks krijgt 1 op de 10 organisaties te maken met inbraak, diefstal, vandalisme of een andere vorm van criminaliteit en dit kost een organisatie veel geld. Organisaties hebben het beveiligen van (zorg)instellingen, kantoorgebouwen, winkels, scholen, logistieke centra en terreinen hoog op de prioriteitenlijst staan. De beveiliging van jouw organisatie, het gebouw en de medewerkers valt onder jouw verantwoordelijkheid. Van jou wordt dan ook steeds meer kennis van zaken verwacht.

Na het volgen van de opleiding beveiliging van gebouwen ken je de juridische, organisatorische en bouwkundige aspecten van o.a. cameratoezicht, toegangsverlening en -beheer. Na de opleiding ben je een goede gesprekspartner voor degenen aan wie je opdracht verleent tot het ontwerpen en inrichten van technische beveiligingstoepassingen en kun je jouw gebouw kosteneffectief beveiligen. 

Na de opleiding beveiliging van gebouwen ga je naar huis met met:

 • Een programma van eisen voor toegangsverlening dat je zelf hebt opgesteld zodat je direct inzicht hebt in wat jij wil beveiligen binnen je organisatie
 • Een checklist voor cameratoezicht dat je zelf hebt opgesteld zodat jij voor je eigen organisatie kunt afwegen in hoeverre de inzet van cameratoezicht zinvol en haalbaar is
 • Inzicht in de juridische mogelijkheden van toegangsverlening en cameratoezicht
 • Conrete voorbeelden om security awareness in jouw organisatie te vergroten

Bekijk het programma

Visie Erik de Vries; waarom een veilig gebouw/terrein nu zo belangrijk is?

 

Ook interessant voor je:

Opleiding Veiligheid van gebouwen

Deze opleiding is gericht op de bouwkundige aspecten rondom de veiligheid van een gebouw. Je leert op een praktische wijze om de veiligheid van jouw gebouw in kaart te brengen en de asbest-, brandveiligheid-, installatietechnische-, legionella,- en constructierisico’s te beheersen. Meer informatie

Programma van de opleiding Beveiliging van Gebouwen

Iedere dag start om 09:30 uur (ontvangst om 09:00 uur) en eindigt om 16:30 uur.

 

Dag 1

Veilig ontwerp en beheer

Beveiliging van het gebouw of terrein begint met een goed ontwerp. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd wat daarbij komt kijken.

Introductie en kennismaking

 • Hoe organiseer je de toegangsverlening en toegangsbeheer in jouw organisatie?
 • Hoe organiseer je cameratoezicht in jouw organisatie?
 • Waarom is een veilig gebouw/terrein nu zo belangrijk?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht

Inrichting van het gebouw

 • Hoe ziet de openbare ruimte in jouw gebouw eruit?
 • Met welke veiligheidsproblematiek heb je in het gebouw te maken?
 • Welke rol speelt de inrichting van het gebouw/terrein bij het ontstaan van de veiligheidsproblematiek?
 • Hoe ontwerp je een gebouw dat de veiligheid bevordert?
 • Welke dilemma's op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van een gebouw/terrein?

Jan van der Windt, Voormalig directeur Zonneveld Ingenieurs

Veilig Ontwerp en Beheer

 • Wat zijn de basisprincipes van Veilig Ontwerp en Beheer en van Crime Prevention through Environmental Design?
 • Hoe kan het ontwerp en het beheer van gebouwen en ruimten bijdragen aan de veiligheid van een omgeving?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van het ontwerp en beheer van gebouwen en ruimten? En wat kun je hiervan leren?
 • Wat is het effect van de inrichting op de veiligheidsbeleving van aanwezigen?
 • Hoe kun je het veiligheidsgevoel van aanwezigen verbeteren?

Paul van Soomeren, Oprichter DSP Groep


Dag 2

Toegangsverlening en -beheer

Toegangsbeheer is een belangrijke pijler van beveiliging, met als doel ongewenste of ongeautoriseerde personen uit het gebouw te weren. In deze module leer je alle ins en outs van zowel de juridische aspecten als de organisatorische aspecten.

De organisatie van toegangsverlening en toegangsbeheer

 • Wat zijn de organisatorische, bouwkundige en elektronische aspecten van toegangsbeheer?
 • Hoe bepaal je in hoeverre jouw organisatie openheid wil behouden?
 • Wat is zonering en hoe gaat dit in zijn werk?
 • Welke techniek (bijv. toegangsbeheersystemen, apparatuur en netwerkcomponenten) is beschikbaar en wat mag je er (wel of niet) van verwachten?
 • Welke functionele eisen moet je stellen aan deze techniek?
 • Sociale veiligheid; hoe kun je de perceptie van veiligheid verbeteren?
 • Naast de fysieke beveiliging is de 'beleving' van veiligheid net zo belangrijk. Met welke omgevingsfactoren moet je rekening houden?

Erik de Vries, Algemeen Directeur DutchRisk

Praktijkopdracht: Functioneel programma van eisen opstellen

Gezamenlijk brengen jullie de theorie in praktijk. Want wat wil je als organisatie nou eigenlijk beveiligen? Door het opstellen van een functioneel programma van eisen voor toegangsbeheer, krijg je inzicht en een praktische tool die je direct in jouw organisatie kunt toepassen.

Juridische aspecten van toegangsbeheer en toegangsverlening

 • In hoeverre is een bordje 'verboden dit terrein te betreden' juridisch geldig? Wat als iemand toch het terrein betreedt? En kun je hem dan aanhouden?
 • Kan toegang onder voorwaarden worden verleend? En hoe kan dat worden afgedwongen?
 • Kun je ongewenste voorwerpen weren via visitatie?
 • Kun je ongewenste personen weren met toegangsborden?
 • Hoe pas je de Algemene Verordening Gegevensbescherming praktisch toe bij toegangsbeheersystemen?
 • Wat is de positie van de ondernemingsraad bij toegangsbeheersing?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Cameratoezicht gebouwen en terreinen

Vaak denken organisaties pas echt na over cameragebruik nadat beveiligingscamera’s zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Beveiligingscamera’s zijn nuttig en vaak zelfs onmisbaar in de beveiliging van een gebouw. Maar een beveiligingscamera houdt niemand tegen. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd met welke organisatorische en juridische aspecten je rekening moet houden.

De organisatie van cameratoezicht in de organisatie

 • Wat zijn de organisatorische, bouwkundige en elektronische aspecten van cameratoezicht?
 • Hoe bepaal je wat jouw organisatie wilt met cameratoezicht?
 • Hoe passen camera's in het overkoepelende beveiligingsbeleid van de organisatie? Wat willen ze zien? Kan dat niet anders? En is het wel proportioneel?
 • Wat zijn de technische mogelijkheden van cameratechniek (zoals thermische camera's, bewegingsdetectie, gezichtherkenning, etc.)?
 • Welke consequenties heeft een toepassing voor de monitoring of cameraobservatie; permanent, registratie achteraf of toegangsverlening?

Erik de Vries, Algemeen Directeur DutchRisk

Praktijkopdracht: Checklist opstellen

Gezamenlijk brengen jullie de theorie in praktijk. De checklist is bedoeld om vooraf af te wegen of de inzet van cameratoezicht vanuit het oogpunt van veiligheid en beveiliging wel zinvol of (technisch) haalbaar is. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: waarom is de inzet van camera’s zinvol? Is er actief of passief toezicht nodig? Hoe beoordeel je of het middel (de camera) nog wel in verhouding staat tot de risico’s? De checklist is direct toepasbaar in jouw eigen organisatie en helpt je gefundeerd een besluit te nemen.

Juridische aspecten van cameratoezicht

 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden: hoe ga je hiermee om?
 • Cameratoezicht en het Wetboek van Strafrecht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de ondernemingsraden: wat houden deze wetten in voor jou en de organisatie?
 • Wettelijk kader en relevante jurisprudentie: hoe vertaal je dit naar de praktijk?
 • Het vorderen van camerabeelden door de politie: welke regels zijn hierbij van belang?

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Dag 4

De factor mens

Screening heeft simpel gezegd tot doel ongewenste personen (hetzij medewerkers of bezoekers) buiten te houden. In deze module wordt stapsgewijs uitgelegd wat daarbij komt kijken en hoe je het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie vergroot.

Betrouwbaarheidsbeoordeling eigen en externe medewerkers

 • Welke mogelijkheden heb je om medewerkers te screenen?
 • Screen je zelf het personeel van externen of besteed je dit uit aan de formele werkgever?
 • Met welke wettelijke bepalingen moet je rekening houden?
 • Wat betekent een verklaring omtrent het gedrag voor jouw oordeelsvorming?
 • Kan er gebruik gemaakt worden van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Welke gegevens mogen intern en extern worden uitgewisseld in het kader van screening?

Het onderzoeken van onregelmatigheden

 • Hoe regel je dat jij de mogelijkheden hebt om vermeende onregelmatigheden te onderzoeken?
 • Kun je voor het onderzoek gegevens gebruiken van het cameratoezicht en het toegangsbeheersingssysteem?
 • Met welke wettelijke bepalingen moet je rekening houden?
 • Wat betekent het doen van aangifte en waar moet je aan denken

Felix Olijslager, Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht


Dag 5

Excursie Security Awareness

Hoe zorg je er in de beveiliging van je gebouw voor dat iedereen alert is op het herkennen van ongewenste personen? In deze module leer je wat security awareness is en hoe je dit in jouw organisatie bevordert.

Security awareness

 • De uitdaging is medewerkers en bezoekers aan te moedigen afwijkend of verdacht gedrag te herkennen en te melden. Hoe bereik je dit?
 • Hoe zet je een security awareness programma op? Welke middelen, media en communicatie kun je gebruiken?
 • Hoe houd je een security awareness programma actueel en aantrekkelijk?
 • Wat zijn goede voorbeelden van bestaande security awareness programma’s?
 • See something? Say something! (USA, Dept. of Homeland Security)
 • Veilig ondernemen

Erik de Vries, Algemeen Directeur DutchRisk

Excursie Alliander

In 2017 heeft Alliander haar nieuwe gerenoveerde hoofdkantoor; Bellevue in Arnhem geopend. Bijna de hele renovatie was circulair: 95 procent van de materialen die uit het bestaande gebouw zijn gehaald, zijn opnieuw gebruikt.
Het pand heeft een volledig gastvrij en open karakter en is vrij toegankelijk voor derden. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee om het gebouw effectief te beveiligen. Tijdens deze excursie wordt ingegaan op het plan van aanpak tijdens de renovatie en krijg je een rondleiding door het pand met het oog op de beveiligingstoepassingen.

Ric te Vaanholt, Security Manager Facilities, Alliander Facilities

Jouw docenten


Erik de Vries
Algemeen Directeur DutchRisk
Erik heeft meer dan twintig jaar internationale ervaring in security- en crisismanagement. Hij adviseert en ondersteunt organisaties en security teams over de aanpak van beveiliging en crisismanagement met als doel een optimale balans tussen risico’s en beveiliging te vinden. Erik is daarnaast actief als Senior Regional Vice President Europa van ASIS International.


Felix Olijslager
Eigenaar Informatiepunt voor Security en Recht
Het Informatiepunt voor Security en Recht is hét informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied zoals cameratoezicht, pre-employmentscreening en gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft Felix jarenlange ervaring opgedaan bij de politie, het openbaar ministerie en hij is juridisch redacteur van het Vakblad Beveiliging.


Paul van Soomeren
Oprichter DSP Groep
EDaarnaast is Paul bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, Director of the board International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management


Jan van der Windt
Voormalig directeur Zonneveld Ingenieurs
Zonneveld Ingenieurs is een toonaangevend internationaal ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige omgeving. Jan heeft daarnaast ruim 30 jaar ervaring in het vinden van oplossingen voor complexe constructieve vraagstukken.


Ric te Vaanholt
Security Manager Facilities Alliander
Ric heeft ruime ervaring in functioneel beheer. Binnen Alliander was hij verantwoordelijk voor beschrijving van (niet) geautomatiseerde businessprocessen, prioriteitenbepaling en beoordelen van opgeleverde functionaliteiten in het project Beveiliging Duiven en Bellevue waarbij de vernieuwde locatie werd voorzien van een volledig nieuw beveiligingssysteem, inclusief aanmeldportal voor intern en extern gebruik. Op dit moment houdt hij zich bezig met privacy en de fysieke beveiliging van de kantoorlocaties van Alliander.

Algemene informatie over de opleiding Beveiliging van gebouwen

 

Data en locatie

 • 5, 12, 19, 26 maart 2020
 • 27 maart 2020: Excursie Alliander in Arnhem

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.00 uur - Lunchpauze
13.00 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting

Deze opleiding is interessant voor:

 • Facility managers
 • Security managers
 • Gebouwbeheerders / property managers
 • Technisch gebouw beheerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven
 • Bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Adviseurs integrale veiligheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs
 • Operationeel leidinggevenden beveiliging
 • Medewerkers toegangsbeheer

Jouw investering

De kosten voor deze cursus bedragen € 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. De betaling van deze kosten voldoet je na ontvangst van de factuur.

 

Contact

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beveiliging van gebouwen online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beveiliging van gebouwen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beveiliging van gebouwen start op 5, 12, 19, 26 maart 2020 Excursie 27 maart 2020 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2.999,- excl. btw
Datum: 5, 12, 19, 26 maart 2020 Excursie 27 maart 2020
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: