Opleiding Business Continuity & Resilience Management

Ken uw risico’s en voorkom een verstoorde bedrijfsvoering

Tijdens deze opleiding leert u:

 • De essentiële bedrijfsonderdelen van uw organisatie in kaart te brengen
 • Managen van en doorstarten na een crisis
 • De impact op uw organisatie verkleinen bij een bedreiging
 • Uw organisatie weerbaar en veerkrachtig te maken
 • Risicofactoren van uw bedrijf in kaart te brengen en maatregelen uitvoeren

Inclusief: praktijkcasussen om kennis te vertalen naar uw eigen organisatie.

Download (PDF)

Is uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd?

Risico’s die de continuïteit van uw organisatie bedreigen zoals brand, waterschade, inbraak, diefstal, lekken van informatie en cybercrime nemen exponentieel in omvang toe. Daarnaast hebben ook politieke besluitvorming, snel veranderende omstandigheden in de markt en klantgedrag hier invloed op. Wanneer zich een crisis voordoet, is het belangrijk dat uw bedrijfsvoering niet verstoord wordt zodat gevolgschade zoals productieverlies en winstgevendheid niet in het geding komt. Hoe u de continuïteit van uw organisatie waarborgt, leert u in deze opleiding Business Continuity & Resilience Management!

 

De opleiding leert u:

 • Het in kaart brengen van de essentiële bedrijfsonderdelen van uw organisatie;
 • Het identificeren van potentiële bedreigingen en bepalen van de impact hiervan op uw organisatie zodat u hiertegen weerstand kunt bieden;
 • Een doorstart te maken om gevolgschade te beperken;
 • Uw organisatie weerbaar en veerkrachtig te maken om effectief te reageren.

Bekijk het programma

 

Waarom naar de opleiding Business continuity & resilience management?

Waar business continuity een strategische noodzaak is; procesgericht en organisatorisch van karakter, wordt resilience
beschouwd als strategische weerbaarheid op basis van cultuur, mentaliteit en leiderschap. Beide aspecten komen in deze
opleiding ruimschoots aan bod, zodat u niet alleen uw inhoudelijke kennis vergroot, maar ook uw vaardigheden verder
ontwikkelt om tot een weerbare organisatie te komen.

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)

 

Na het volgen van deze opleiding:

 • Ontwerpt, geeft u vorm en borgt u het continuïteitsbeleid van uw organisatie op zowel strategisch als tactisch niveau;
 • Positioneert u het proces van business continuity in uw eigen organisatie; bepalen van de reikwijdte, vormgeven van de interactie en relevantie met andere processen en het innemen van uw rol binnen het proces;
 • Brengt u de risicofactoren van uw bedrijf in kaart en kunt u de te nemen maatregelen beoordelen en uitvoeren;
 • Start u een effectief proces zodat u de continuïteitskansen van uw organisatie verhoogt en blijvende waarde creëert.

 

Kennisdeling

Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar u, als tussen deelnemers onderling. Breng vooral uw eigen praktijk in en spar met collega’s om het rendement van uw opleiding te verhogen.

 

Praktijkcasus

Elke opleidingsdag is er een praktijkcasus waarbij u zelf aan de slag gaat om de opgedane kennis te vertalen naar uw eigen organisatie.

Visie van docent Pieter Cobelens op Business Continuity & Resilience Management

 


Ook interessante opleidingen voor u:


 

Programma van de opleiding Business Continuity & Resilience Management

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur. 

 

MODULE 1:

Strategievorming business continuity & resilience management

Business continuity management

• Wat is het belang van business continuity management en waarvoor dient het?
• Waarom wordt business continuity management steeds belangrijker?
• Welke rol speelt business continuity in uw organisatie?
• Wat zijn de risicofactoren binnen uw organisatie die van belang zijn voor business continuity?
• Waarin verschilt business continuity van crisismanagement?
• Wat zijn best practices op het terrein van business continuity?

Resilience management

• Wat houdt resilience management in?
• Wat is de samenhang tussen business continuity en resilience?
• Waarom is business continuity en resilience van belang voor uw organisatie?

Analyse van uw organisatie

• Op welke manier kunt u uw organisatie analyseren?
• Op welke wijze identificeert u uw cruciale bedrijfsonderdelen?
• Wat is het doel van het verrichten van een risicoanalyse en het opstellen van een risicoprofiel voor uw organisatie?
• Op welke manier brengt u kwetsbaarheden in kaart?
• Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?

Praktijkcasus: Breng de waardeketen van uw bedrijf in kaart

• U ontleedt uw bedrijf om te bepalen waar uw organisatie over een x aantal jaar staat
• U past u aan aan uw omgeving en marktpositie
• U brengt de kwetsbaarheden en de pareltjes van uw bedrijf in kaart

In deze module leert u:

Wat de meerwaarde is van business continuity en resilience management en hoe u hiervoor een strategie opzet voor uw organisatie.

Na deze module kunt u:

Een business continuity management-strategie formuleren die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie


MODULE 2:

Risicoanalyse: bedreigingen en maatregelen

Planvorming

• Hoe onderkent en beheerst u risico’s?
• Welke risico’s accepteert u? En hoe verkleint u de restrisico’s tot een aanvaardbaar niveau?
• Hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
• Hoe beschermt u uw organisatie om een doorstart te kunnen maken?

Selectie van maatregelen

• Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
• Op welke manier betrekt u stakeholders bij de selectie van maatregelen?
• Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij management en middenkader?
• Hoe stelt u een plan van aanpak op om tot een succesvolle implementatie van de voorgenomen maatregelen te komen?
• Welke maatregelen treft u om de kans op het ontstaan van risico’s te beperken en de mogelijke schade te reduceren?

Implementatie

• Hoe komt u tot een business continuity management strategie voor uw organisatie?
• Welke stakeholders betrekt u in het risicomanagement van uw organisatie?
• Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders? En hoe kunt u deze beïnvloeden?
• Hoe ziet het proces van business continuity management eruit?

Praktijkcasus: Plan en implementeer uw business continuity plan

• Leer een domino effect te voorkomen waarbij gelijktijdig meerdere vitale bedrijfsprocessen van uw organisatie worden getroffen
• Tref voorbereidingen zodat vitale bedrijfsprocessen onder alle denkbare omstandigheden kunnen blijven functioneren

In deze module leert u:

Hoe u de risicofactoren van uw bedrijf in kaart brengt en welke maatregelen u kunt treffen om de risico’s te beperken.

Na deze module kunt u:

De impact op uw organisatie verkleinen als deze bedreigingen zich voordoen


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


MODULE 3:

Crisismanagement

Crisismanagement

• Wat zijn de aspecten van crisismanagement?
• Waarom moet u zich voorbereiden op een mogelijk incident dat zich kan voordoen in uw organisatie?
• Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare crisis of dreiging?
• Hoe pakt u het incident aan?
• Wat komt er op u af bij een incident?
• Hoe kunt u hierop anticiperen?
• Hoe beperkt u de impact van een mogelijk incident voor uw organisatie?
• Met welke in- en externe partijen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
• Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?
• Op welke manier gaat u om met de crisis na een mogelijk incident?

Praktijkcasus: Managen van en doorstarten na een crisis

• Breng de onderdelen binnen uw organisatie in kaart die van cruciaal belang zijn voor een doorstart
• Geef resilience management binnen uw organisatie gestalte
• Bereid u voor op de toekomstige omstandigheden en uitdagingen
• Breng problematieken in kaart en leer hiermee om te gaan
• Maak zo snel mogelijk weer een doorstart nadat zich een incident heeft voorgedaan

In deze module leert u:

Op welke manier u na een mogelijk incident omgaat met een crisis en hiervoor een crisisorganisatie opzet

Na deze module kunt u:

Ervoor zorgen dat uw bedrijf zo snel mogelijk een doorstart maakt, om gevolgschade te beperken

 

MODULE 4:

Resilience management en toekomstverwachtingen

Veerkrachtige organisatie

• Wat is het belang van resilience voor uw organisatie?
• Wat zijn de belangrijke componenten van resilience management?
• Wat is de rol van resilience in de doorstart van het bedrijf?
• Wat is de veerkracht (Resilience) van uw organisatie?
• Welke doelstellingen wilt u met resilience management nastreven?
• In hoeverre is uw organisatie veranderingsgezind?
• Wat is het belang van leiderschap?

Praktijkcasus: Leiderschap in crisissituatie

• Hoe stuurt u uw team aan in een crisissituatie?
• Wat kenmerkt goed leiderschap?
• Wat mag men van een leider verwachten?
• En wat mag een leider van zijn team verwachten?
• Hoe managed u een crisissituatie om een doorstart mogelijk te maken?

Toekomstverwachtingen

• Wat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van resilience management?
• Wat is de verwachte impact daarvan op de samenleving en/of het bedrijfsleven?
• Hoe gaat u met veranderingen om vanuit de optiek business continuity en resilience?

Inspirerende case: Beschermen van de vitale infrastructuur

Eén van de grootste risico’s van organisaties is de uitval en verstoring van de digitale omgeving.
In deze inspirerende sessie neemt Pieter Cobelens u mee in de impact die dergelijke gebeurtenissen
kunnen hebben op productieprocessen en dienstverlening, maar ook op de nationale veiligheid.

In deze module leert u:

Wat het belang is van resilience management en hoe u een veerkrachtige organisatie opzet.

Na deze module kunt u:

Governance, leadership, change en cultuur toepassen in uw continuity management business strategie

 

Uw docententeam

Hoofddocent:

 • Wout Evers, MMSc BaBI en oprichter SPOT-On Consult
  Wout Evers is voormalig officier Defensie en Principal Consultant bij Capgemini. Wout is nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van Public Security, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Business Continuity.
 • Dr. Bas van Gils, Managing partner Strategy Alliance
  Bas van Gils is een gedreven professional op het vlak van digitale transformatie, gespecialiseerd in strategie, enterprise architectuur en datamanagement.
 • Otto van Wiggen, Brigade-Generaal buiten dienst, mede eigenaar Mission Command en auteur van het boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’
  Otto van Wiggen heeft een succesvolle stijl van leiderschap en samenwerking binnen een team, afkomstig uit het leger waar bedrijfsleven en non-profitorganisaties van kunnen leren.
 • Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, Voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Oprichter Cyber Security Keten
  Pieter Cobelens adviseert bedrijven op strategisch niveau vanuit zijn defensie deskundigheid en heeft de Cyber Security Keten opgericht; om Nederland cybertechnisch veilig te krijgen en de vitale infrastructuur van een organisatie te borgen

 

Gastdocenten:

 • Dr. Bas van Gils, Managing partner, Strategy Alliance
 • Otto van Wiggen, Mede eigenaar, Mission Command
 • Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, Oprichter, Cyber Security Keten

Algemene informatie van de opleiding Business Continuity & Resilience Management 

 

Data en locatie

26 september, 3, 10, 31 oktober 2019


BCN Daltonlaan Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Telefoon: 030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules

09.00 uur - ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - lunchpauze
13.30 uur - aanvang middagprogramma
16.30 uur - afsluiting van de module

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Business continuity managers
 • Risicomanagers
 • Riskmanagers
 • Crisismanagers
 • Security managers
 • QHSE-managers, HSE professionals en KAM-coördinatoren
 • Safety managers
 • Veiligheidskundigen
 • Facility managers

En overige professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van veiligheidsstrategie en business continuity management.

 

Uw investering 

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Business Continuity & Resilience Management online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Business Continuity & Resilience Management inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Business Continuity & Resilience Management start op 26 september, 3, 10, 31 oktober 2019 in BCN Daltonlaan Utrecht !

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2.999,- excl. btw
Datum: 26 september, 3, 10, 31 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht
Route: Beschrijving

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774