Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De sleutelrol ligt bij ú als regisseur
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Diverse praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Inclusief toekenning SKJ-punten
 • Met excursie naar Fier Fryslân
 • Wegens succes: 3e editie!

Gun iedereen een veilig thuis - Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling!

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten. Geweld achter de voordeur is daarmee niet alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak.

 

De regie ligt in uw handen!

Een sleutelrol ligt bij u als regisseur. Hoe werkt u samen met uw partners aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente?

 

Tijdens de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u:

 • Wat de gevolgen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Hoe u huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt
 • Op welke manier u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Hoe u samenwerkt met partners binnen Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin, het Zorg- en Adviesteam en het Sociale Wijkteam aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Op welke manier u de samenwerking tussen uw partners organiseert en regisseert
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners

Bekijk het complete programma

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Download de brochure (pdf)

 

Inclusief toekenning SKJ-punten!

Zoekt u na- of bijscholing die u kunt toevoegen aan uw (her)registratietraject? Bij deelname aan deze opleiding komt u hiervoor in aanmerking. Neem voor meer informatie over de opleidingen of de SKJ-punten contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 – 2 972 780

 

Ook interessant voor u

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. De opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw gemeente. Meer informatie: www.sbo.nl/ex-gedetineerden

 

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. De opleiding ketenregisseur risicojeugd leidt u in 8 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie: www.sbo.nl/ketenregisseur

 

Programma van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Introductie en kennismaking

Paula IJland, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

 • Wat kan worden verstaan onder huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Welke verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er te onderscheiden?
 • Hoe ontstaat huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor de slachtoffers en hun omgeving?

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, verbonden als expert huiselijk geweld aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige, auteur van de boeken Verborgen tralies, Gebroken cirkel en Geheim geweld en initiatiefneemster van de stichting Geheim Geweld, zet zich in om (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Praktijkcase: Gemeenten en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente huiselijk geweld en kindermishandeling een halt toe roept?
 • Hoe kunt u huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente voorkomen?
 • Op welke manier werkt uw gemeente samen met uw zorg- en veiligheidspartners aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Ria Andrews, programmamanager geweld in afhankelijkheidsrelaties en projectleider huiselijk geweld bij de gemeente Den Haag.

Wet Tijdelijk Huisverbod

 • Hoe kan de Wet Tijdelijk Huisverbod worden gebruikt om vroegtijdig (preventief) in te grijpen in een dreigende situatie achter de voordeur?
 • Hoe kan aan de hand van de risicotaxatie worden bepaald of er sprake is van een ernstige dreiging van huiselijk geweld?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de Wet Tijdelijk Huisverbod om maatregelen te nemen wanneer er sprake is van een ernstige dreiging van huiselijk geweld?
 • Wanneer legt u een huisverbod op aan iemand van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat? En wanneer verlengt u het huisverbod of trekt u deze juist in?

Eltjo Lenting, adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederland en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Module 2

Signalering, preventie, opvang en hulpverlening

Grip op de aanpak met casus- en procesregie

 • Regie op het proces van de samenwerking, rol of functie?
 • Hoe organiseer je casus- en procesregie?
 • Regievoeren zonder doorzettingsmacht: Hoe doet u dat?
 • Praktisch aan de slag vanuit het presentiemodel.

Paula IJland, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktijkcase: Jeugdbescherming

 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Raad voor de Kinderbescherming op het terrein van jeugdbescherming?
 • Op welke manier onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de situatie van gezinnen waar opvoeden een probleem is geworden?
 • Hoe kan de veiligheid van kinderen in een kwetsbaar gezin worden gewaarborgd?

Edwin van Breukelen, regiodirecteur bij de Raad voor de Kinderbescherming, ziet in de regio Overijsel toe op de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen.

Praktijkcase: Opvang en hulpverlening voor huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat zijn veel voorkomende problemen bij slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Welke opvang en hulpverlening is er direct nodig voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Welke hulpverlening op de lange termijn is noodzakelijk voor het herstel van slachtoffers van huiselijk geweld?

Jos Elshof, adjunct directeur bij Kadera Vrouwenopvang, biedt opvang, begeleiding en nazorg aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Samenwerken in de hulpverleningsketen met o.a. Veilig Thuis

Samenwerken aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Waarom één aanpak voor alle leeftijdsgroepen?
 • Wat kenmerkt de aanpak van huiselijk geweld?
 • Wat kenmerkt de aanpak van kindermishandeling?
 • Wat zijn dilemma’s van de geïntegreerde aanpak?
 • Wat zijn cultuurkenmerken van succesvolle samenwerking?

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants en voormalig projectleider voor de vorming van Veilig Thuis in IJsselland en Twente, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek.

Praktijkcase: Veilig Thuis en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Op welke manier schakelt u Veilig Thuis in als u vermoedens heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Hoe onderzoekt u of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Op welke manier doorbreekt u onveilige situaties?
 • Hoe organiseert u de juiste hulp?

Remco Korving, manager bij Veilig thuis Zaanstreek Waterland, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Praktijkcase: het Centra voor Jeugd en Gezin en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat is de positie en de rol van het CJG in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Hoe kan het CJG functioneren als frontoffice waar hulp aan gezinnen integraal wordt aangeboden?
 • Op welke manier signaleert u vroegtijdig huiselijk geweld en/of kindermishandeling in gezinnen?

Rolien van de Belt, procescoördinator bij het CJG Hoogeveen en het CJG De Wolden, waar ouders en opvoeders terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning over de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van hun kind.

Praktijkcase: Sociale Wijkteams en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Hoe signaleert u huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur in uw wijk?
 • Op welke manier brengt uw gemeente de zorg dicht bij huis tot stand?
 • Hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij de ondersteuning van een kwetsbaar gezin?

Rudy Bonnet, adviseur/trainer bij Stade Advies en auteur van de kleine gids Kindermishandeling, ondersteunt, adviseert en begeleidt gemeenten, organisaties en professionals bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld


Module 4

Informatie uitwisseling in de hulpverleningsketen

Informatie uitwisselen met zorg- en veiligheidspartners

 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke zorg- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en
gegevensuitwisseling.
Peter Gunst, projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat kan het Veiligheidshuis voor u betekenen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen onder één dak aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Op welke manier kan het Veiligheidshuis u ondersteunen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van complexe meervoudige problematiek?
 • Hoe wordt de verbinding gelegd met Veilig Thuis, het Centra voor Jeugd en Gezin, het Zorg- en Adviesteam en het Sociale Wijkteam?
 • Op welke manier wisselt u informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners in het Veiligheidshuis?

Janneke van der Zalm, ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands Midden, waar gemeente, openbaar ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen samenwerken aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Complexe scheidingen en de bescherming van het kind

 • Wat kan worden verstaan onder een complexe scheiding?
 • Wat zijn de achtergronden, patronen en dimensies van een complexe scheiding?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het kind?
 • Op welke manier kunnen conflicten tussen ouders over het kind worden beslecht?
 • Hoe zet u uw handelingsrepertoire in om escalatie te voorkomen?

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, verbonden als expert huiselijk geweld aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.


Module 5

Hulpverlening in de sociale omgeving

Signalen van veiligheid

 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin waar (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Op welke manier creëert u een veilige situatie voor het kind?
 • Welke positie neemt ieder gezinslid in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing?
 • Hoe werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is het gezin in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe kan deze benadering bijdragen aan samenwerking en resultaat in de hulpverleningsketen?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht, begeleidt en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij de implementatie van de methodiek Signalen van veiligheid, gehanteerd in verschillende Veilig Thuis regio’s.

Eerwraak en eergerelateerd geweld

 • Wat kan worden verstaan onder eerwraak en eergerelateerd geweld?
 • Welke vormen van eergerelateerd geweld (psychische druk, vernedering, bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang en eerwraak) zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de gevolgen (fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolatie, inperking persoonlijke vrijheden) van eergerelateerd geweld voor het slachtoffer?
 • Hoe kan eerwraak en eergerelateerd geweld worden voorkomen?

Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog, voormalig lector Jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd. 

Complexe trauma’s

 • Welke verschillende vormen van complexe trauma’s zijn er te onderscheiden?
 • Hoe herkent en signaleert u complexe trauma’s?
 • Op welke manier kunnen complexe trauma’s worden behandeld?

Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in complexe tweede en derdelijnszorg voor kinderen en volwassenen.


Excursie Fier Fryslân

Fier Fryslân en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Waarom is Fier Fryslân in het leven geroepen?
 • Wat kan Fier Fryslân voor u betekenen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Op welke manier biedt Fier Fryslân hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties?

Linda Terpstra, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en initiatiefnemer van de Veilige Veste, een opvang die bescherming en veiligheid biedt aan slachtoffers die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld.
Nynke Plantinga, teamleider bij de Fier Academy, opleidingsinstituut dat zich inzet voor deskundigheidsbevordering op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Uw docenten:

 

Paula IJland, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, verbonden als expert huiselijk geweld aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige, auteur van de boeken Verborgen tralies, Gebroken cirkel en Geheim geweld en initiatiefneemster van de stichting Geheim Geweld, zet zich in om (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Ria Andrews, programmamanager geweld in afhankelijkheidsrelaties en projectleider huiselijk geweld bij de gemeente Den Haag.

Eltjo Lenting, adviseur huiselijk geweld bij de Nationale Politie eenheid Oost Nederland en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Manon Diepenmaat, adviseur bij RONT Management Consultants, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij samenwerkingsvraagstukken.

Edwin van Breukelen, regiodirecteur bij de Raad voor de Kinderbescherming, ziet in de regio Overijsel toe op de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen.

Jos Elshof, adjunct directeur bij Kadera Vrouwenopvang, biedt opvang, begeleiding en nazorg aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants en voormalig projectleider voor de vorming van Veilig Thuis in IJsselland en Twente, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek.

Remco Korving, manager bij Veilig thuis Zaanstreek Waterland, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Rolien van de Belt, procescoördinator bij het CJG Hoogeveen en het CJG De Wolden, waar ouders en opvoeders terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning over de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van hun kind.

Rudy Bonnet, adviseur/trainer bij Stade Advies en auteur van de kleine gids Kindermishandeling, ondersteunt, adviseert en begeleidt gemeenten, organisaties en professionals bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en
gegevensuitwisseling.

Peter Gunst, projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Janneke van der Zalm, ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands Midden, waar gemeente, openbaar ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen samenwerken aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht, begeleidt en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij de implementatie van de methodiek Signalen van veiligheid, gehanteerd in verschillende Veilig Thuis regio’s.

Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog, voormalig lector Jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd. 

Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in complexe tweede en derdelijnszorg voor kinderen en volwassenen.

Linda Terpstra, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en initiatiefnemer van de Veilige Veste, een opvang die bescherming en veiligheid biedt aan slachtoffers die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld.

Nynke Plantinga, teamleider bij de Fier Academy, opleidingsinstituut dat zich inzet voor deskundigheidsbevordering op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Algemene informatie opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Data en locatie

13, 20, 27 maart, 3, 10 april 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Excursie 11 april 2018 FIER FRYSLÂN

Fier: hulp bij geweld
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de module

 

Voor wie is de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd?

Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs huiselijk geweld en kindermishandeling bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Zorg- en Advies Teams
 • Sociale Wijkteams
 • Politie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Bureaus Halt
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Stichtingen op het gebied van de jeugdzorg
 • Onderwijsinstellingen

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling start op 13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april (excursie) 2018. in BCN Utrecht (Daltonlaan) !

Voorkant regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april (excursie) 2018.
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

Relevant aanbod

28 Nov

Congres Veiligheid bij Evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Vasim Fabriek Nijmegen
5 Dec

Cursus Crisismanagement in de praktijk

Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee u te maken kunt of zult krijgen! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
7 Dec

Cursus Waarheidsvinding

Als alleen de waarheid telt, Waarheidsvinding. Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het doorgaans van cruciaal belang om de waarheid te achterhalen. Alleen op deze manier kan een oplossing worden gevonden om de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
7 Dec

Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Cursus bestuursrechtelijk handhaven. Bestuursrechtelijk handhaven is voor uw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Voorkom misstanden in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
12 Dec

Congres Radicalisering en terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen! In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het seminar Radicalisering en terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:

Alle events