Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Speciaal voor Overheid en Non-Profit

 • Na deze cursus weet u concreet hoe u om gaat met privacywetgeving
 • Deskundige docenten, experts op het gebied van privacy
 • Inhoud en praktische bruikbaarheid beoordeeld met een 8,4!
 • Incl. wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele regelgeving
 • Vorige editie volgeboekt!

Ook interessant voor u of uw collega: opleiding Data Protection Officer

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Persoonsgegevens bij de overheid hoog op de toezichtagenda van de AP

De persoonsgegevens bij de (digitale) overheid staan hoog op de toezichtagenda van de Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid beschikt over grote hoeveelheden informatie, waar zij zorgvuldig mee om dient te gaan. In het verleden heeft de privacytoezichthouder erop gewezen dat overheids-organisaties te vaak onvoldoende aandacht hebben gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

AVG, UAVG, EVRM en Europees Handvest: heeft u het overzicht nog?

Gegevensbescherming binnen de overheid is complex. Er is veel geregeld in de algemene privacywetgeving. In aanvulling daarop, zijn er echter ook veel overheidsspecifieke regels. Wanneer is welke regeling van toepassing en hoe vertaalt u dit naar de praktijk?

Download de brochure (pdf)

 

Persoonsgegevens delen in netwerk- en ketensamenwerking

Daarnaast heeft de overheid (door de transities binnen het sociaal domein) in sterke mate te maken met ketensamenwerking. Welke normen zijn er wanneer u als gemeente gegevens wilt delen met de belastingdienst, DUO, zorginstellingen of politie? Welke afspraken maakt u over het bewaren, inzage bieden en vernietigen van gegevens? En aan welke eisen moet worden voldaan om persoonsgegevens op de juiste manier te delen in het kader van ketensamenwerking? En wat zegt de Rotterdamwet?

 

Praktijkgerichte aanpak

De 2-daagse cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG stelt u in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet u concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de AVG van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot sectorwetgeving?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet u rekening mee houden?
 • Wat is de plaats van de AVG in het stelsel van basisregistraties?
 • Zijn de verzamelde persoonsgegevens voldoende beveiligd en hoe voorkomt u datalekken?
 • Wat zijn de verschillen van inzicht tussen de Hoge Raad en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State?
 • Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?
 • Wat kan Big Data betekenen voor de overheid? En welke wetgeving is hierbij van toepassing?

Bekijk het cursusprogramma

 

Reacties vorige deelnemers:

“Professor Gerrit-Jan Zwenne is erg bedreven om de stof tot leven te brengen’
“Ik vond de opleiding volledig, erg informatief, en op een leuke manier gepresenteerd door de docenten.”
“Opleiding die een goede kijk geeft op de achtergrond van de AVG. Aanrader.”
“Privacy schrikt veel mensen af, maar dankzij deze cursus heb ik geleerd dat privacy nooit een excuus is om iets niet te doen. De privacywetgeving geeft genoeg mogelijkheden om iets wel te doen.”
“Leerzame ervaring, die mijn inzichten op privacy gebied hebben verbreed en verdiept.”

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG gaat in mei 2018 van kracht en dan mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

Programma cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & uitvoeringswet UAVG

 

Dag 1

AVG in één dag!

De toepassing en reikwijdte van de AVG

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet? Wat is een bestand?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Wanneer is de Nederlandse privacywet van toepassing en wanneer niet?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

 

De werking van de AVG

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht? Wat is het vergeetrecht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens?
 • En wat zeggen de richtsnoeren over cameratoezicht daarover?
 • De W29 opinies over de FG en gegevensoverdraagbaarheid

 

Beveiliging en meldplicht datalekken, toezicht en handhaving door de AP

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de AP?
 • Goedkeuring van gedragscodes
 • Welke bestuurlijke boetes kan de toezichthouder opleggen?
 • Wat verandert er als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

 Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden:

Download de brochure (pdf)

Dag 2

Need-to-know-toepassing AVG

Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid

De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een andere op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
 • Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
 • Staat het beroepsgeheim samenwerking in de weg?
 • Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
 • Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
 • Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
 • Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
 • Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?

 

Keten-en netwerksamenwerking door en met overheden, incl. basisregistratie (BRP)

 • Ketens of netwerken; welke structurele samenwerkingsvormen binnen en met de overheid zijn te onderscheiden?
 • Welke rol spelen basisregistraties?
 • Verplicht gebruik van informatie uit basisregistraties: wat vindt de bestuursrechter van besluiten die gebaseerd worden op gegevens uit basisregistraties?
 • Keuzes maken in controleren van informatie; wat vindt de bestuursrechter van risicoprofielen?

 

Internet of Things, Datafication and Big Data

 • Wat is IoT? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?

Uw deskundige docententeam

 

Uw docenten zijn absolute experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties.

 • Prof. mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne (uw hoofddocent) is advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en daarnaast hoogleraar Recht en Informatie-maatschappij bij eLaw@Leiden
 • Mr. dr. U. (Ulco) van de Pol is voormalig Gemeentelijk Ombudsman voor Amsterdam. Daarvoor ruim 10 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer en later het CBP. Ook is hij rechter geweest in Amsterdam en nu nog bij het gerechtshof van Den Haag
 • Mr. B.M.A. (Marlies) van Eck is werkzaam als juridisch adviseur CIO belastingdienst en promovenda Tilburg University

Algemene informatie over de cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & uitvoeringswet UAVG

 

Data en locatie

 • 9 en 16 april 2019

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema cursusdagen

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:15 uur - Lunch
13:15 uur - Aanvang middagprogramma
16:30 uur - Afsluiting

Het programma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten
 • Juristen bij (semi-)overheidsinstellingen
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers en –adviseurs
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Privacy officers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Functies die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Kortom: voor iedereen die werkzaam is binnen het (semi-)overheidsdomein en te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving.

 

Uw investering

De deelnamekosten bedragen:

 • 2-daagse praktijkcursus: €1.599,- (excl. btw) per persoon

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, een wetgevingsbundel AVG en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & Uitvoeringswet UAVG heeft 10,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Extra

 • Wetgevingsbundel
  U ontvangt een wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele wetgeving, samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de
  online leeromgeving.

 • PO-punten
  Heeft u PO-punten nodig? Deze vraagt u eenvoudig zelf aan.
  De Orde van Advocaten laat het aan uzelf om te beoordelen of u voor de gevolgde lessen PO-punten kunt noteren. Bij de jaarlijkse controle bekijkt de Orde of de bijgewoonde bijeenkomst inderdaad heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van uw kennis en kunde. Indien u van mening bent dat u voor deze bijeenkomst punten kunt krijgen, kunt u per gevolgd lesuur 1 PO punt noteren. (Punten naar beneden afronden; bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten.) SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname, brochure, deelnemerslijst.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur Sandra Donkers

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel.: 040-2 972 770

 

Verantwoordelijk voor deze cursus

Ank Dierckx
Opleidingsmanager


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG start op 9 en 16 april 2019 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1599,- excl. btw
Datum: 9 en 16 april 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Mediapartner: