Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Speciaal voor Overheid en Non-Profit

 • Na deze cursus weet u concreet hoe u om gaat met privacywetgeving
 • Optioneel! Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Deskundige docenten, experts op het gebied van privacy
 • Inhoud en praktische bruikbaarheid beoordeeld met een 8,4!
 • Incl. wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele regelgeving

Ook interessant voor u of uw collega: opleiding Data Protection Officer

Persoonsgegevens bij de overheid: hoog op de toezichtagenda van de AP

In 2018 staan de persoonsgegevens bij de (digitale) overheid hoog op de toezichtagenda van de Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid beschikt over grote hoeveelheden informatie, waar zij zorgvuldig mee om dient te gaan. In het verleden heeft de privacytoezichthouder erop gewezen dat overheidsorganisaties te vaak onvoldoende aandacht hebben voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

AVG, UAVG, EVRM en Europees Handvest: heeft u het overzicht nog?

Gegevensbescherming binnen de overheid is complex. Er is veel geregeld in de algemene privacywetgeving. In aanvulling daarop, zijn er echter ook veel overheidsspecifieke regels. Wanneer is welke regeling van toepassing en hoe vertaalt u dit naar de praktijk?

Download de brochure (pdf)

 

Persoonsgegevens delen in netwerk- en ketensamenwerking

Daarnaast heeft de overheid (door de transities binnen het sociaal domein) in sterke mate te maken met ketensamenwerking. Welke normen zijn er wanneer u als gemeente gegevens wilt delen met de belastingdienst, DUO, zorginstellingen of politie? Welke afspraken maakt u over het bewaren, inzage bieden en vernietigen van gegevens? En aan welke eisen moet worden voldaan om persoonsgegevens op de juiste manier te delen in het kader van ketensamenwerking? En wat zegt de Rotterdamwet?

 

Praktijkgerichte aanpak

De 2-daagse cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG stelt u in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet u concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de AVG van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot sectorwetgeving?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet u rekening mee houden?
 • Wat is de plaats van de AVG in het stelsel van basisregistraties?
 • Zijn de verzamelde persoonsgegevens voldoende beveiligd en hoe voorkomt u datalekken?
 • Wat zijn de verschillen van inzicht tussen de Hoge Raad en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State?
 • Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?
 • Wat kan Big Data betekenen voor de overheid? En welke wetgeving is hierbij van toepassing?

Bekijk het cursusprogramma

 

Extra (optionele) dag:
Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk en de uitvoeringswet UAVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking.

 • Wat verandert er?
 • Wat verandert er niet?
 • Wat blijft hetzelfde?

De docenten nemen u mee door de Verordening en de Uitvoeringswet UAVG, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de veranderingen.

Bekijk het programma van de masterclass

 

Reacties vorige deelnemers:

“Professor Gerrit-Jan Zwenne is erg bedreven om de stof tot leven te brengen’
“Ik vond de opleiding volledig, erg informatief, en op een leuke manier gepresenteerd door de docenten.”
“Opleiding die een goede kijk geeft op de achtergrond van de AVG. Aanrader.”
“Privacy schrikt veel mensen af, maar dankzij deze cursus heb ik geleerd dat privacy nooit een excuus is om iets niet te doen. De privacywetgeving geeft genoeg mogelijkheden om iets wel te doen.”
“Leerzame ervaring, die mijn inzichten op privacy gebied hebben verbreed en verdiept.”

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG gaat in mei 2018 van kracht en dan mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

Programma cursus Wet bescherming persoonsgegevens overheid

 

Dag 1 | Ochtendprogramma 09:00 uur - 12:15 uur

Achtergronden van privacywetgeving

 • Waarom eigenlijk Europese privacywetgeving?
 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG
 • De Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG

De toepassing en reikwijdte van de AVG

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet? Wat is een bestand?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Wanneer is de Nederlandse privacywet van toepassing en wanneer niet?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Middagprogramma 13:15 uur – 16:15 uur

De werking van de AVG

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht? Wat is het vergeetrecht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens?
 • En wat zeggen de nieuwe richtsnoeren over cameratoezicht daarover?
 • De WP29 opinies over de FG en gegevensoverdraagbaarheid

Beveiliging en meldplicht datalekken, toezicht en handhaving door de AP

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de AP?
 • Goedkeuring van gedragscodes
 • Welke bestuurlijke boetes kan de toezichthouder opleggen?
 • Wat verandert er als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

 


 Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden:

Download de brochure (pdf)

Dag 2 | Ochtendprogramma 09:00 uur – 12:15 uur

Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid

De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een ander op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
 • Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
 • Staat het beroepsgeheim samenwerking in de weg?
 • Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
 • Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
 • Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
 • Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
 • Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?

Middagprogramma 13:15 uur – 16:15 uur

Keten- en netwerksamenwerking door en met overheden, incl. basisregistratie (BRP)

 • Ketens of netwerken; welke structurele samenwerkingsvormen binnen en met de overheid zijn te onderscheiden?
 • Welke rol spelen basisregistraties?
 • Verplicht gebruik van informatie uit basisregistraties: wat vindt de bestuursrechter van besluiten die gebaseerd worden op gegevens uit basisregistraties?
 • Keuzes maken in controleren van informatie; wat vindt de bestuursrechter van risicoprofielen?

Internet of Things, Datafication and Big Data

 • Wat is Internet of Things? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?

Uw deskundige docententeam

 

Uw docenten zijn absolute experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties.

 • Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne (uw hoofddocent)
  is advocaat-partner bij Brinkhof te Amsterdam en daarnaast hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatie maatschappij
 • Mr. dr. U. (Ulco) van de Pol
  is voormalig Gemeentelijke Ombudsman voor Amsterdam. Daarvoor ruim 10 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer en later het CBP. Ook is hij rechter geweest in Amsterdam en nu nog in het gerechtshof van Den Haag. Daarnaast is hij adviseur ben bij het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit BZK/ICTU
 • Mr. H. (Huub) de Jong
  is advocaat-partner bij Louwers|IP Technology advocaten. Huub geeft regelmatig seminars en gastcolleges, onder andere aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Academie Rotterdam
 • Mr. Q (Quinten) Kroes
  is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie- en privacyregulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP
  is partner bij Privacy Management Partners, voorzitter van de Commissie Privacy van de VNO-NCW en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht
 • Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
  is mede-oprichter van adviesbureau Considerati, alsmede universitair hoofddocent bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij
 • Mr. B.M.A. (Marlies) van Eck
  is werkzaam als juridisch adviseur CIO belastingdienst en promovenda Tilburg University
 • Hr. E. (Erik) van der Graaf
  Business Development Manager Sustainability, Bureau Veritas

 • Mr. J.P. (Jean Paul) van Schoonhoven
  Chief Privacy Officer PostNL en oprichter van adviesbureau, Legal2Practice.

 • Mr. ir. Ard Jan Dunnik
  is advocaat-partner bij Coupry. Hij procedeert en adviseert op het gebied van privacy, IT, energie en contracten

Algemene informatie over de cursus Wet bescherming persoonsgegevens overheid

 

Data en locatie

 • Praktijkcursus: 2 en 9 oktober 2018
 • Masterclass: 29 november 2018

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema cursusdagen en masterclass

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:15 uur - Lunch
13:15 uur - Aanvang middagprogramma
16:30 uur - Afsluiting

Het programma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten
 • Juristen bij (semi-)overheidsinstellingen
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers en –adviseurs
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Privacy officers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Functies die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Kortom: voor iedereen die werkzaam is binnen het (semi-)overheidsdomein en te maken heeft met de juridische gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw investering

De deelnamekosten bedragen:

 • 2-daagse praktijkcursus + Masterclass: €2.199,- (excl. btw) per persoon
 • 2-daagse praktijkcursus: €1.599,- (excl. btw) per persoon
 • Masterclass Europese privacyverordening: €699,- (excl. btw) per persoon

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een wetgevingsbundel AVG (bij deelname aan de cursus) en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG voor overheid en non-profit heeft 10,5 lesuren. De masterclass heeft 5,25 lesuren

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Extra

 • Wetgevingsbundel
  U ontvangt een wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele wetgeving, samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de
  online leeromgeving.

 • PO-punten
  Heeft u PO-punten nodig? Deze vraagt u eenvoudig zelf aan.
  De Orde van Advocaten laat het aan uzelf om te beoordelen of u voor de gevolgde lessen PO-punten kunt noteren. Bij de jaarlijkse controle bekijkt de Orde of de bijgewoonde bijeenkomst inderdaad heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van uw kennis en kunde. Indien u van mening bent dat u voor deze bijeenkomst punten kunt krijgen, kunt u per gevolgd lesuur 1 PO punt noteren. (Punten naar beneden afronden; bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten.) SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname, brochure, deelnemerslijst.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur Sandra Donkers

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel.: 040-2 972 770

 

Verantwoordelijk voor deze cursus

Ank Dierckx
Opleidingsmanager


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Programma Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk en de uitvoeringswet UAVG

 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking.

 • Wat verandert er?
 • Wat verandert er niet?
 • Wat blijft hetzelfde?

De docenten nemen u mee door de Verordening en de Uitvoeringswet UAVG, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de veranderingen. Tijdens deze Masterclass gaan we dieper in op specifieke thema’s rondom de nieuwe Privacywet. Uw gegevensbescherming nog beter op orde!

Actualiteiten rechtspraak

 • Reikwijdte en toepassing: aan de hand van rechtspraak krijgt u inzicht hoe de wet AVG wordt geïnterpreteerd en toegepast.
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk:
  • Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens?
  • Welke rechten en plichten zijn er en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven?
  • Wat omvat het vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
  • Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?

Certificering en de AVG

 • Nut en noodzaak van certificering in het kader van AVG?
 • Ben je bullit-proof met certificering?
 • Wat betekent AVG-certificering in de praktijk?
 • Hoe kom ik tot certificering?
 • Frequentie van risico-inventarisatie
 • Verhouding met ander compliance-systemen en andere certificering

Privacy Impact Assessment en Accountability & Documentatieplicht

 • Wat is het doel en de reikwijdte van de verplichte Data Protection Impact Assessment (DPIA)?
 • Wat de rol van de verwerkingsverantwoordelijke en de FG m.b.t. de DPIA?
 • Hoe bepaalt u of het nodig is om een DPIA uit te voeren?
 • Voor welke verwerkingen moet u de DPIA doen?
 • Welke verplichting geldt voor documenteren?

Functionaris Gegevensbescherming: uitvoering en ervaring in de praktijk

 • Wanneer is een FG verplicht en wanneer is benoeming wenselijk?
 • Wat is het onderscheid tussen een FG en een Privacy Officer (PO)?
 • Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een PO/FG?
 • Waar dient de PO/FG te worden gepositioneerd?
 • Hoe ziet de rol van de PO/FG er uit in de praktijk. Ervaringen van een Chief Privacy Officer

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Ja, ik schrijf me in voor de masterclass van 17 mei 2018.
Ja, ik schrijf me in voor de cursus die start in oktober en/of masterclass van 29 november 2018.

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG start op 2 & 9 oktober, masterclass 29 november 2018 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2199,- excl. btw
Datum: 2 & 9 oktober, masterclass 29 november 2018
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Mediapartners: