Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Implementatie en werken volgens de wet

 • Na deze cursus weet je concreet hoe je om gaat met privacywetgeving
 • Deskundige docenten, experts op het gebied van privacy
 • Inhoud en praktische bruikbaarheid beoordeeld met een 8,4!
 • Incl. wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele regelgeving
 • Vorige editie volgeboekt!

Hoe ga je om met de AVG?

Deze cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG geeft je praktijkgerichte uitleg over de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je leert stap voor stap hoe je vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe je kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Je leert wat je moet regelen in je organisatie. Daarnaast krijg je inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de brochure (pdf)

 

Persoonsgegevens delen in netwerk- en ketensamenwerking

Daarnaast heeft de overheid (door de transities binnen het sociaal domein) in sterke mate te maken met ketensamenwerking. Welke normen zijn er wanneer je als gemeente gegevens wilt delen met de belastingdienst, DUO, zorginstellingen of politie? Welke afspraken maak je over het bewaren, inzage bieden en vernietigen van gegevens? En aan welke eisen moet worden voldaan om persoonsgegevens op de juiste manier te delen in het kader van ketensamenwerking? En wat zegt de Rotterdamwet?

 

Praktijkgerichte aanpak

De 2-daagse cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG stelt je in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet je concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kun je antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de AVG van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot sectorwetgeving?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet je rekening mee houden?
 • Wat de betekenis is van privacyrichtlijn 95/46/EG en Verordening 2016/679
 • Zijn de verzamelde persoonsgegevens voldoende beveiligd en hoe voorkom je datalekken?
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • Welke regelgeving geldt met betrekking tot gegevensdoorgifte
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor je organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de AVG

Bekijk het cursusprogramma

 

Al meer dan 450 cursisten namen deel aan deze cursus; enkele reacties:

“De kwaliteit van de cursus en de sprekers vond ik zeer goed’
“Wat heel goed bevallen is, is de link van de theorie van de wet naar het gebruik ervan in de praktijk. De praktische benadering geeft een goed beeld van hetgeen de AVG beoogt.”
“Het direct kunnen toepassen en zien waar ik nog niet genoeg kennis van had was een meerwaarde.”
“Goed bevallen is de deskundigheid van de sprekers, de mix van theorie en praktijk en het cursusmateriaal.”
“Het (hoge) niveau van de cursus is mij prima bevallen. Ook het feit dat de materie vanuit verschillende visies/optieken werd belicht, vind ik een groot pluspunt.”

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG ging in mei 2018 van kracht en vanaf die datum mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

Programma cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & uitvoeringswet UAVG

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1

AVG in één dag!

De toepassing en reikwijdte van de AVG

 • Welke privacyrisico’s zijn er en hoe deze te beheersen?
 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker?
 • Wie is functionaris voor de gegevensbescherming?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Waar gaat de discussie ‘territoriale werking van de wet’ over?

 

De werking van de AVG

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent nietonverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken van de AP?
 • Wat staat in de richtsnoeren datalekken?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto’s en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?
 • Wat zeggen de nieuwe beveiligingsrichtsnoeren van de AP?

 

Meldplicht Datalekken & toezicht en handhaving door de AP

 • Wat is een datalek?
 • Wanneer moet je een datalek melden?
 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?
 • Wat staat in de boetebeleidsregels?

 Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij je aan de brochure te downloaden:

Download de brochure (pdf)

Dag 2

Need-to-know-toepassing AVG

Privacy op de werkvloer en eigen personeel

 • Relatie arbeidsrecht en privacyrecht (telefoon, email, camera, administratie salaris/vakantie etc.)
 • Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
 • Privacyregels rondom ziekteverzuim en re-integratie
 • Bring-your-own-device
 • Sociale media en eigen werknemers

 

Gebruik van gegevens van klanten: cookies, spam en telemarketing

 • Hoe kan ik het beste toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?
 • Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies
 • Welke regels gelden er voor het versturen van commerciële e-mail?
 • Moet ik voorafgaande toestemming vragen voor het versturen van nieuwsbrieven?
 • Mag ik eigen klanten bellen als hun telefoonnummer in het ‘bel-me-niet-register’ staat?

 

Accountability, dpia’s

 • Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico – hoe doe ik dat?

 

Internet of Things, datafication, big data, machinelearning & artificial intelligence

 • Wat is IoT? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?

Jouw deskundige docententeam

Jouw docenten zijn absolute experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen je precies waar je rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties.

 

Hoofddocent:

Prof. mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne
Hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij eLaw@Leiden en advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

 

Docenten:

 • Catherine Jakimowicz
  is advocaat-partner bij SteensmaEven. Zij werkt veel voor financiële instellingen. Catherine publiceert over het privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Catherine is secretaris van de Vereniging Privacyrech.

 • Martine Wubben
  Senior Counsel Data Privacy Global Privacy Office / Privacy Officer Europe HEINEKEN International BV

 • Niels Westerlaken
  is functionaris gegevensbescherming bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij adviseert over privacy- en gegevensbeschermingsrecht en houdt toezicht op compliance.

Algemene informatie over de cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & uitvoeringswet UAVG

 

Data en locatie

 • 23 en 30 januari 2020

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema cursusdagen

09:00 uur - Ontvangst
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12:15 uur - Lunch
13:15 uur - Aanvang middagprogramma
16:30 uur - Afsluiting

Het programma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaat(-stagiaires)
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance Officers
 • Privacy Officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Data Protection Officers
 • Securitu Officers
 • Managers die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Kortom voor iedereen die te maken heeft met de juridischegevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving.

 

Jouw investering

De deelnamekosten bedragen:

 • 2-daagse praktijkcursus: €1.799,- (excl. btw) per persoon

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, een wetgevingsbundel AVG en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Praktische toepassing Privacywet AVG & Uitvoeringswet UAVG heeft 10,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jou om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Extra

 • Wetgevingsbundel
  Je ontvangt een wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele wetgeving, samengesteld door jouw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heb je toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel.: 040-2 972 770

 

Verantwoordelijk voor deze cursus

Ank Dierckx
Opleidingsmanager


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren
Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG start op 23 en 30 januari 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 23 en 30 januari 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Mediapartner: