Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Hoe ben je in control in de publieke sector?

 • De optimale invulling van de rol van de public controller
 • Jouw praktijksituatie staat centraal (incl. diverse praktijkcases)
 • 33 PE-uren van NBA-VRC en European Insituut voor Certified Controllers
 • E-coaching van docenten, hoog leerrendement door de uitwisseling van ervaringen
 • Ruim 400 financials hebben deze opleiding succesvol doorlopen> bekijk reacties

Op zoek naar meer verdieping? Bekijk de vervolgopleiding Concern Controller

Dé opleiding voor financials binnen overheid en non-profit organisaties

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van jou als public controller. Decentralisatie van taken en de daarbij behorende verbonden partijen, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden, nieuwe samenwerkingsverbanden. Als controller heb je vanuit jouw financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Jouw rol als strategisch adviseur wordt dan ook steeds belangrijker!

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles

 

Verdieping op financieel, bestuurlijk én bedrijfseconomisch terrein

Deze verkorte controllersopleiding biedt je verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein en versterkt jouw professionaliteit. Het programma is speciaal ontwikkeld voor de overheid en non-profit sector. Dus voor financials binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, veiligheidsinstellingen etc.

De opleiding biedt je op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken, specifiek voor de overheid en de non-profit sector.

Bekijk het programma

 

🎙Podcast met hoofddocent Goos Minderman

"Ik denk dat er in de hele publieke en non-profit sector geen een functie zó geëmancipeerd is dan die van de Controller". Luister het podcast interview met hoofddocent Goos Minderman. Luister het podcast interview

 

Ben je:

 • werkzaam in een financiële functie en wil je de stap maken naar het vak van controller?
 • werkzaam als controller en heb je behoefte om in een korte tijd een praktijkgerichte controller opleiding te doorlopen?
 • al enige tijd werkzaam als controller en wil je weer bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in het vak en binnen de sector?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor u!

 

Jouw resultaat na de verkorte controllersopleiding

 • Je bent volledig bijgeschoold in alle cruciale topics van public control
 • Je bent gegroeid van financieel controller tot adviserende business controller
 • Je heeft de inzichten en handvatten om de controllersrol binnen jouw organisatie verder te optimaliseren

Download de brochure (pdf)

 

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor public controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die voor de overheid en de non-profit sector van belang zijn. Tevens haal je veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen de overheid of een non-profit organisatie.
Enkele quotes van oud-deelnemers:

“Het is een goede opleiding, die aansluit op de praktijk en waarbij de contacten met vakgenoten een zeer waardevolle toevoeging zijn.”
mevr. Kappenberg, financial controller Stichting Woonstede.

“Inspirerend om met vakgenoten, ook van andere disciplines, onder deskundige begeleiding de facetten van het controllers vak interactief te behandelen. Geen vakgebied is namelijk de laatste tijd zo snel ontwikkeld.”
dhr. Van Dueren - den Hollander, controller Woonkwartier.

“Interessante, leerzame cursus met inspirerende docenten en zeer leuke interactie tussen deelnemers onderling en met de docenten.”
M. Van Beek, controller Woonveste. 

Bekijk meer reacties

 

Je praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om jouw eigen praktijkcase in te brengen waarover je advies op maat ontvangt.

 

Je ontvangt:

 • 33 PE-uren van het NBA-VRC en het European Insitute of Certified Public Controllers
 • Opleidingscertificaat
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digitaal naslagwerk
 • E-coaching van jouw docenten

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je behoefte aan deskundig en persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingadviseur Sandra Donkers. Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk adviseert zij jou over de inhoud van de opleiding, de vraag of deze opleiding op dit moment het beste bij je past, de vervolgstappen in jouw persoonlijke ontwikkeling, mogelijke alternatieve data, kosten en andere praktische vragen.

Op zoek naar een meer algemene Finance opleiding?

Neem dan zeker even een kijkje bij de volgende 2 opleidingen:

Programma van de verkorte controllersopleiding voor overheid en non-profit

Iedere start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

De optimale invulling en inzet van de rol van de controller in besluitvorming

Deze module is gericht op de veranderde rol van controller binnen en buiten de individuele organisatie. Controllers breiden zich steeds meer uit naar niet financiële processen en strategische besluitvorming. Als afsluiting van de gehele opleiding staat nu de positionering en de toegevoegde waarde van de controller in de organisatie centraal.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Strategische besluitvorming, beleidsontwikkeling en doelstellingenbepaling
 • Bestuurlijke context van de (business) controller
 • Public governance
 • Versterking bestuur & toezicht
 • Positionering van de controller
 • Nieuwe uitdagingen van de controller: naar een adviserende
  business controller rol

Docent: Prof.dr. Goos Minderman, Directeur van The Midfield, Multicommissaris en Hoogleraar Public Governance Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika 


Module 2

Welkom / Management Control

Van theorie naar praktijk; van instrumenten tot mensenwerk

Tijdens deze module wordt na een korte introductie dieper ingegaan op de planning en controlcyclus, management control, risicomanagement, soft controls, financial control en control van professionals. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de samenhang tussen management control en financial control.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Instrumenten van control
 • Visies op management control
 • Planning en prestatiemeting
 • Control van professionals: de succesfactoren voor een management control systeem voor professionals

Docent: Prof.dr. Hans Bossert, Hoogleraar, Universiteit Stellenbosch-
School of Public Leadership, Zuid-Afrika, onafhankelijk adviseur


Het complete opleidingsprogramma in één handig overzicht? Download de brochure


Module 3

Bestuurlijke informatievoorziening

Hoe houden we grip op informatievoorziening?

Deze module is gericht op de wijze waarop de informatieverzorging in de organisatie, zowel intern als extern, is vormgegeven. De belangrijkste aspecten van BIV komen aan bod. Ook aspecten van governance komen aan bod, voor zover dit de rol van de controller betreft. Een tweede onderwerp in deze module is risicomanagement. Afgesloten wordt met de veranderende rol van de controller. 


De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Effectief inrichten van informatievoorziening en governance
 • Risicomanagement - De veranderende rol van de controller

Docent: Esther Spetter, Zelfstandig adviseur en interimcontroller in de publieke sector


Module 4

Audit, toezicht en verantwoording

Doorgeslagen risico mijding of toch nuttig?

In deze module ligt de nadruk op het verkrijgen van kennis in auditing en de toezichtstructuren bij overheden en non-profitorganisaties.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • De nieuwe rol van audits in de sector
 • De toezichtfunctie van de public controller
 • Ontwikkelingen in publieke verantwoording en governance
 • Rol en attitude van de auditor: onafhankelijkheid, betrokkenheid en ethiek
 • Typen audits
 • Auditprogramma en auditproces
 • De meest effectieve rol van de controller bij audit
 • Verbonden partijen

Docent: Drs. Gerard van Dieren, Organisatie Adviseur voor Strategie, Governance en Control binnen de non-profit sector, werkzaam bij de Galan Groep


Module 5

Management en Financial Accounting

Tijdens deze module komen de methoden, technieken en basisbeginselen van management en financial accounting aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het baten-lastenstelsel, kostencalculaties en kostprijsberekeningen en investeringen.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Financiële analyse
 • Kostprijs en tariefberekening
 • Budgettering
 • Investeringsselectie
 • De maatschappelijke kosten-baten-analyse
 • Het maken van overtuigende business cases

Docent: Dr. Tjerk Budding, Universitair Docent Management Accounting en Public Sector Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam


Praktijkcases

Tijdens iedere module wordt de theorie ondersteund door diverse concrete praktijkcases. Je gaat hierbij zelf aan de slag met concrete
vraagstukken.

Docententeam: 

 

Prof. dr. Goos Minderman
Goos Minderman is hoogleraar Public Governance is directeur van The Midfield (denktank voor non-profitorganisaties) en medeoprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en werkt al meer dan twintig jaar de positie en versterking van management control in de publieke en non-profitsector.

Zijn publicaties gaan veel over toezicht, openbare financiën en governance. Hij is een zeer ervaren toezichthouder/commissaris in de volkshuisvesting, zorg en onderwijs. Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Public Controlling en auteur van toonaangevende boeken op het gebied van public controlling en governance. Hij is voorzitter van verschillende raden van commissarissen in het middenveld (woningcorporaties, zorg, onderwijs).

Bent u meer dan een persoon van de cijfers? Neem de proef op de som! - Interview met Goos Minderman

 

Dr. Tjerk Budding
Tjerk Budding is universitair docent Management Accounting en Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit en senior lecturer Public Sector Accounting te Amsterdam

 

Prof. dr. Hans Bossert
Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als
onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

 

Drs. Gerard van Dieren
Gerard van Dieren is registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en organisatie adviseur voor Strategie, Governance en Control binnen de non-profit sector bij de Galan Groep.  
Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Utrechtse Sociaal makelaarsorganisatie Me’kaar.

 

drs. Esther Spetter RC

Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interimcontroller in de publieke en maatschappelijke sector. Opdrachten richten zich vooral op het brede spectrum van control en governance.
Daarnaast is zij toezichthouder in het primair en in het voortgezet onderwijs en in een stichting met maatschappelijke vastgoedexploitatie.


 

Algemene informatie over de verkorte controllersopleiding overheid en non-profit

 

Data en locatie

1, 8 en 29 oktober, 5 en 12 november 2020

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
T: 030 234 00 88

Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Al ruim 400 financials hebben de Controllersopleiding voor overheid en non-profit succesvol doorlopen. Dit zijn controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Kwaliteitswaarborg
Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers tot de opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus verzoeken wij je tijdig aan te melden.

 

Tijdsschema:

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Je ontvangt: 

 • Opleidingscertificaat van SBO
  U ontvangt een opleidingscertificaat van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als controller! Na afronding van de ‘Verkorte Controllersopleiding voor overheid en non-profit’ ben je een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. Je verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Opleidingspunten
  Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.
  • NBA-VRC
  • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: sandra.donkers@sbo.nl
 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Controllersopleiding voor overheid en non-profit online leeromgeving

Reacties van oud-deelnemers:

 • “Er wordt goed ingespeeld op de actualiteit. De voorbeelden zijn zeer herkenbaar en werken zeer verhelderend”
  R. Blatter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • “Ben zeker aan het denken gezet en heb een hoop nieuwe dingen gehoord!Levendig, dynamisch en goed contact met de groep”
  A. van den Engel, Gemeente Apeldoorn

 • “Ontspannen sfeer, waarbij geleidelijk dieper in de materie werd gedoken. Genoeg ruimte voor vragen of opmerkingen”
  T.G. de Vries-Rintjema, Gemeente Midden Drenthe

 • “Nuttig om de theorie op te halen en te leren van praktijkvoorbeelden”
  A. van Berkel, Gemeente Den Haag

 • “In compacte tijd snel op de hoogte”
  H. Smeets, Gemeente Venlo

 • “Nuttige opleiding, heeft tot veel discussiestof geleid binnen mijn afdeling”
  A. Tuerlings, Tilburg University

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Controllersopleiding voor overheid en non-profit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Controllersopleiding voor overheid en non-profit start op 1, 8, en 29 oktober, 5 en 12 november 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Controllersopleiding voor overheid en non-profit start op 1, 8, en 29 oktober, 5 en 12 november 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 1, 8, en 29 oktober, 5 en 12 november 2020
Beoordeling (17):
8,0 / 10
Studiepunten: 33
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770