Controllersopleiding voor de publieke sector

 • De optimale invulling van de rol van de public controller
 • Jouw praktijksituatie staat centraal (incl. diverse praktijkcases)
 • Een compleet vernieuwd programma met een verdere verdieping op strategisch niveau!
 • E-coaching van docenten, hoog leerrendement door de uitwisseling van ervaringen
 • Ruim 400 financials hebben deze opleiding succesvol doorlopen> bekijk reacties

Controllersopleiding voor de publieke sector

 • 14 oktober - 25 november 2021
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Dé opleiding voor financials binnen onderwijs en overheid

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van je als public controller. Decentralisatie van taken en de daarbij behorende verbonden partijen, nieuw beleid, de veranderende politieke krachten-velden, nieuwe samenwerkingsverbanden. Als controller heb je vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Je rol als strategisch adviseur wordt dan ook steeds belangrijker!

Verdieping op financieel, bestuurlijk én bedrijfseconomisch terrein

Deze controllersopleiding biedt je verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein en versterkt je professionaliteit. Het programma is speciaal ontwikkeld voor de onderwijs, overheid en non profit organisaties. Dus voor financials binnen gemeenten, provincies, veiligheidinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc. Het biedt je op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken specifiek voor de non-profit sector

Ben je:

 • Werkzaam in een financiële functie en wil je de stap maken naar het vak van controller?
 • Werkzaam als controller, maar heb je nooit de tijd gehad een controller opleiding te doorlopen?
 • Al enige tijd werkzaam als controller en wil je weer bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in het vak?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor jou!

Je resultaat na de opleiding

 • Je bent volledig bijgeschoold in alle actuele, cruciale topics van public control
 • Je bent gegroeid van financieel controller tot adviserende business controller
 • Je hebt de inzichten en handvatten om de controllersrol binnen je organisatie verder te optimaliseren

Leer van vakgenoten uit het onderwijs en de overheid

“Het is een goede opleiding, die aansluit op de praktijk en waarbij de contacten met vakgenoten een zeer waardevolle toevoeging zijn.”
mevr. Kappenberg, financial controller Stichting Woonstede.

“Inspirerend om met vakgenoten, ook van andere disciplines, onder deskundige begeleiding de facetten van het controllers vak interactief te behandelen. Geen vakgebied is namelijk de laatste tijd zo snel ontwikkeld.”
dhr. Van Dueren - den Hollander, controller Woonkwartier.

“Interessante, leerzame cursus met inspirerende docenten en zeer leuke interactie tussen deelnemers onderling en met de docenten.”
M. Van Beek, controller Woonveste. 

Je praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om jouw eigen praktijkcase in te brengen waarover je advies op maat ontvangt.

Je ontvangt:

 • Opleidingscertificaat
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digitaal naslagwerk
 • E-coaching van jouw docenten

Op zoek naar een meer algemene Finance opleiding?

Neem dan zeker even een kijkje bij de volgende 2 opleidingen:

 

In samenwerking met:

Programma Controllersopleiding voor de publieke sector

Dag 1

Controlfunctie in de publieke sector overheidsorganisaties en onderwijsorganisaties vervangen door de publieke sector

Op deze dag staat de controlfunctie in een organisatie centraal. Wat zijn de rollen van de controller en hoe worden die specifiek ingevuld in overheidsorganisaties en onderwijsorganisaties.

 • Positionering van de controller in processen en organisatie
 • Meerwaarde van de business controller
 • Versterking van bestuur en toezicht
 • Beleidsrijke meerjarenraming: financiële meerjarige strategie in samenhang met de (andere) strategische doelstellingen
 • Verankering financieel beleid en interne control in publieke organisaties

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC 


Dag 2

Management control en organisatieverandering

Tijdens deze dag wordt ingegaan op ‘mainstream control’ in de publieke sector. Veel organisaties en organisatieonderdelen hebben zich ontwikkeld tot bureaucratieën en creëren veel managementlagen. Er wordt een alternatief geschetst. De creatie van betrokken ondersteuners in organisaties met een rijke interactie. Er wordt tevens ingegaan op de rol die de rol in het veranderproces op zich moet nemen.

 • Control en besturingsparadigma
 • Transitiemanagement voortbouwend op de eigen analyse en heersende en gewenste organisatiecultuur

Docent: Indra Balwant Gir MEd


Dag 3

Informatiemanagement/ Business Intelligence

De rol van de controller in de publieke sector is volop in ontwikkeling. Digitalisering en dataficatie bieden allerlei kansen om meer grip te krijgen op de performance. Controllers die meegaan in deze ontwikkeling weten zich beter te manifesteren als partner in business. De grote hoeveelheden data en business intelligence tools maken het tegenwoordig mogelijk om meer te bieden dan uitsluitend financiële informatie. Deze module biedt praktische handvatten voor controllers in het onderwijs en binnen de overheid voor datagedreven control. We gaan in op actuele ontwikkelingen, bespreken de mogelijkheden van business intelligence tools en behandelen de dilemma’s en randvoorwaarden. Tevens gaan we in op wat dit betekent voor de rol en de ontwikkelrichting van de controller.

 • Digitalisering en datagedreven werken
 • Data-analyse en data visualisatie
 • Betrouwbare informatiesystemen in een publieke organisatie
 • Data governance; besturen en doen functioneren van informatiesystemen
 • De rol van de controller in de informatievoorziening
 • Risicoanalyses en informatiesystemen
 • Knelpunten en dilemma’s in de informatievoorziening

Docent: dr. Johan Posseth MMC


Dag 4

Management en Financial Accounting

Deze opleidingsdag staat in het teken van management en financial accounting in de publieke sector. Hierbij wordt na een korte introductie over enige basistechnieken verder doorgesproken over nieuwe technieken en ontwikkelingen.

 • Kostprijs en kostprijsanalyse
 • Investeren en investeringsselectie
 • Verantwoording en ontwikkelingen daarbij
 • Performance management en meting van onderwijsinstellingen (met o.a. aandacht voor de A3 systematiek)
 • Vermogensbehoefte en vermogensvorming

Docent: Drs. Gert van den Burg RC


Dag 5

Praktijkcasus control

Tijdens deze dag wordt de theorie die de afgelopen dagen is aangeraakt, toegepast op de eigen situatie. Je wordt gevraagd om een concreet praktijkprobleem te presenteren en aan te geven hoe dit probleem met de aangereikte inzichten kan worden opgelost. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op (bijvoorbeeld)

 • De rol van de business controller
 • Het gebruik van data bij besluitvorming
 • Het opstellen van business cases
 • Een veranderplan opstellen

Na deze dag ben je in staat om de aangereikte inzichten toe te passen in je eigen organisatie.

Docenten: Erik Prins, Dienstverlening en Openbaar domein van de gemeente Nieuwegein & Laurens Pepping, Avans University of Applied Sciences

 

Docenten:

img-Dr. Arno Geurtsen

Dr. Arno Geurtsen
Gepromoveerd bedrijfseconoom

Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast zijn functie als managing partner van Nextthinking is hij wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties, en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders gezamenlijk bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Drs. Gert van den Burg RC

Drs. Gert van den Burg RC
Bedrijfseconoom en coach van CFO’s en business controllers

Hij helpt financieel professionals zich te ontwikkelen tot strategisch business partner. Daarnaast ondersteunt hij organisaties met het snel scherp en meetbaar maken van de strategie. Gert is al meer dan dertig jaar actief als organisatieadviseur, trainer en coach en heeft veel ervaring met strategie-executie, governance- en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast eigenaar van CFO Consult en CFO College is hij ook een ervaren toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra heeft ruime ervaring met verandervraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Benaderd vanuit het perspectief van gedrag weet zij veranderingen op een innovatieve manier in gang te zetten. Sinds kort heeft zij inclusief denken tot haar speerpunt gemaakt, en in dat kader heeft zij een inclusie scan ontwikkeld in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Dr. Johan Posseth MMC

Dr. Johan Posseth MMC
Managementadviseur en onderzoeker

Johan is partner bij databureau Kurtosis en gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van strategie, bedrijfsvoering en datagedreven werken in de publieke sector. Hij is gepromoveerd op prestatiemanagement en heeft zeer ruime ervaring met organisatie-analyse, financiële doorlichtingen en business intelligence. Tevens is Johan docent ”data driven control” aan de Erasmus universiteit Rotterdam voor de Executive Master of Finance and Control.

img-Erik Prins

Erik Prins
Directeur Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Openbaar domein van de gemeente Nieuwegein

Met zijn ruime ervaring bij gemeentelijk en provinciaal bestuur op het vlak van financiën, control en bedrijfsvoering, ontwikkelt hij de bedrijfsvoering niet alleen vanuit de klassieke PIOFACH-taken, maar vanuit een aantal integrale opgaven. Hij zet de taak- en rolverdeling binnen de bedrijfsvoering disciplines uit en de aansluiting op het primair proces. Hij levert als gastdocent bij de Erasmus School of Accounting & Assurance een bijdrage over de politiek rondom budgetteren.

img-Laurens Pepping

Laurens Pepping
Senior beleidsadviseur bij Avans University of Applied Sciences

Laurens heeft al ruim 18 jaar ervaring als Senior professional bij Laurens Pepping QC. Zijn opdrachten zijn veelal gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering, business control en besturing (planning & control).

Speciaal voor:

Financials uit de publieke sector. Al ruim 400 public controllers hebben deze opleiding gevolgd!

Dit zijn controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Onderwijsinstellingen
 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
14 oktober 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
4 november 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
11 november 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
16 november 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
25 november 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Kwaliteitswaarborg

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers tot de opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus verzoeken wij je tijdig aan te melden.

Opleidingspunten

Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.

 • NBA-VRC
 • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik weet welke basistechnieken, nieuwe technieken en ontwikkelingen er zijn op het gebied van management en financial accounting en hoe ik deze kan inzetten in de organisatie
 • Ik wil leren hoe ik binnen mijn rol meerwaarde creëer om het bestuur en toezicht te versterken
 • Ik weet welke rol ik op me moet nemen in het veranderproces om grootschalige veranderingen te realiseren
 • Ik wil mijn kennis op het gebied van digitalisering en dataficatie vergroten, om de performance te optimaliseren en me beter te manifesteren als partner in de business
 • Ik wil leren hoe ik de organisatie strategisch kan adviseren

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy