Controllersopleiding voor overheid en non-profit

Hoe bent u in control in de publieke sector?

 • De optimale invulling van de rol van de public controller
 • Uw praktijksituatie staat centraal (incl. diverse praktijkcases)
 • 33 PE-uren van NBA-VRC en European Insituut voor Certified Controllers
 • E-coaching van docenten, hoog leerrendement door de uitwisseling van ervaringen
 • Al ruim 400 financials uit de publieke sector hebben deze opleiding gevolgd

Op zoek naar meer verdieping? Bekijk de vervolgopleiding Public Control

Dé opleiding voor financials binnen overheid en non-profit organisaties

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van u als public controller. Decentralisatie van taken en de daarbij behorende verbonden partijen, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden, nieuwe samenwerkingsverbanden. Als controller heeft u vanuit uw financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en staat u aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Uw rol als strategisch adviseur wordt dan ook steeds belangrijker!

 

Verdieping op financieel, bestuurlijk én bedrijfseconomisch terrein

Deze verkorte controllersopleiding biedt u verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein en versterkt uw professionaliteit. Het programma is speciaal ontwikkeld voor de overheid en non-profit sector. Dus voor financials binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorpraties etc.

Het biedt u op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken, specifiek voor de overheid en de non-profit sector.

Bekijk het programma

 

Interview hoofddocent Goos Minderman

Bekijk het interview met hoofddocent Goos Minderman over de uitdagingen van de controller in de publieke sector.

U kunt er tevens ook voor kiezen het interview met hoofddocent Goos Minderman te lezen.

Bent u:

 • werkzaam in een financiële functie en wilt u de stap maken naar het vak van controller?
 • werkzaam als controller en behoefte om in een korte tijd een praktijkgerichte controller opleiding te doorlopen?
 • al enige tijd werkzaam als controller en wilt u weer bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in het vak en binnen de sector?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor u!

 

Uw resultaat na de verkorte controllersopleiding

 • U bent volledig bijgeschoold in alle cruciale topics van public control
 • U bent gegroeid van financieel controller tot adviserende business controller
 • U heeft de inzichten en handvatten om de controllersrol binnen uw organisatie verder te optimaliseren

Download de brochure (pdf)

 

Leer van vakgenoten uit de overheid en non-profit sector

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor public controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die voor de overheid en de non-profit sector van belang zijn. Tevens haalt u veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen de overheid of een non-profit organisatie.

 

“Er wordt goed ingespeeld op de actualiteit. De voorbeelden zijn zeer herkenbaar en werken zeer verhelderend”
R. Blatter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu"

“Ben zeker aan het denken gezet en heb een hoop nieuwe dingen gehoord! Levendig, dynamisch en goed contact met de groep”
A. van den Engel, Gemeente Apeldoorn

 

Uw praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om uw eigen praktijkcase in te brengen waarover u advies op maat ontvangt.

 

U ontvangt:

 • 33 PE-uren van het NBA-VRC en het European Insitute of Certified Public Controllers
 • Opleidingscertificaat van SBO
 • Het waardevolle boek: Financieel Management van non-profitorganisaties
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digitaal naslagwerk
 • E-coaching van uw docenten

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heeft u behoefte aan deskundig en persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingadviseur Sandra Donkers. Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk adviseert zij u over de inhoud van de opleiding, de vraag of deze opleiding op dit moment het beste bij u past, de vervolgstappen in uw persoonlijke ontwikkeling, mogelijke alternatieve data, kosten en andere praktische vragen.

Programma van de verkorte controllersopleiding voor overheid en non-profit

Iedere start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Welkom/Management Control

Van theorie naar praktijk; van instrumenten tot mensenwerk

Tijdens deze module wordt er dieper ingegaan op de planning en controlcyclus, management control, risicomanagement, soft controls,
financial control en control van professionals. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de samenhang tussen management control en financial control.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Instrumenten van control
 • Visies op management control
 • Planning en prestatiemeting
 • Control van professionals: de succesfactoren voor een management control systeem voor professionals

Docent: Prof.dr. Hans Bossert, Hoogleraar Public Governance, Hoogleraar, Universiteit Stellenbosch-
School of Public Leadership, Zuid-Afrika, onafhankelijk adviseur


Module 2

Bestuurlijke informatievoorziening

Deze module is gericht op de wijze waarop de informatieverzorging in de organisatie, zowel intern als extern, is vormgegeven. De belangrijkste aspecten van BIV komen aan bod. Ook aspecten van governance komen aan bod, voor zover dit de rol van de controller betreft. Een tweede onderwerp in deze module is risicomanagement. Afgesloten wordt met de veranderende rol van de controller.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Effectief inrichten van informatievoorziening en governance
 • Risicomanagement - De veranderende rol van de controller

 

Docent: Esther Spetter, Zelfstandig adviseur en interimcontroller in de publieke sector


Module 3

Management en Financial Accounting

Hoe houden we grip op informatievoorziening?

Tijdens deze module komen de methoden, technieken en basisbeginselenvan management en financial accounting aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het baten-lastenstelsel, kostencalculaties en kostprijsberekeningen en investeringen.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Financiële analyse
 • Kostprijs en tariefberekening
 • Budgettering
 • Investeringsselectie

Docent: Dr. Tjerk Budding, Universitair Docent Management Accounting en Public Sector Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam


Module 4

Audit, toezicht en verantwoording

Doorgeslagen risico mijding of toch nuttig?

In deze module ligt de nadruk op het verkrijgen van kennis in auditing en de toezichtstructuren bij overheden en non-profitorganisaties.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • De nieuwe rol van audits in de sector
 • De toezichtfunctie van de public controller
 • Ontwikkelingen in publieke verantwoording en governance
 • Nieuwe rol van audits in de publieke sector
 • Rol en attitude van de auditor: onafhankelijkheid, betrokkenheid en ethiek
 • Typen audits
 • Auditprogramma en auditproces
 • De meest effectieve rol van de controller bij audit

Docent: Drs. Gerard van Dieren, Organisatie Adviseur voor Strategie, Governance en Control binnen de non-profit sector, werkzaam bij de Galan Groep


Module 5

De optimale invulling en inzet van de rol van de public controller in besluitvorming

Als afsluiting van de gehele opleiding staat nu de positionering en de toegevoegde waarde van de controller in de organisatie centraal.

Deze module is gericht op de veranderde rol van controller binnen en buiten de individuele organisatie. Controllers breiden zich steeds meer uit naar niet financiele processen en strategische besluitvorming.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Strategische besluitvorming, beleidsontwikkeling en doelstellingenbepaling
 • Bestuurlijke context van de (business) controller
 • Public governance
 • Versterking bestuur & toezicht
 • Positionering van de controller
 • Nieuwe uitdagingen van de controller: naar een adviserende
  business controllers rol

Docent:Prof.dr. Goos Minderman, Directeur van The Midfield, Multi-commissaris en Hoogleraar Public Governance Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika


Praktijkcases

Tijdens iedere module wordt de theorie ondersteund door diverse concrete praktijkcases. U gaat hierbij zelf aan de slag met concrete
vraagstukken.

Docententeam: 

 

Prof. dr. Goos Minderman
Goos Minderman is hoogleraar Public Governance is directeur van The Midfield (denktank voor non-profitorganisaties) en medeoprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en werkt al meer dan twintig jaar de positie en versterking van management control in de publieke en non-profitsector.

Zijn publicaties gaan veel over toezicht, openbare financiën en governance. Hij is een zeer ervaren toezichthouder/commissaris in de volkshuisvesting, zorg en onderwijs. Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Public Controlling en auteur van toonaangevende boeken op het gebied van public controlling en governance. Hij is voorzitter van verschillende raden van commissarissen in het middenveld (woningcorporaties, zorg onderwijs).

Bent u meer dan een persoon van de cijfers? Neem de proef op de som! - Interview met Goos Minderman

 

Dr. Tjerk Budding
Tjerk Budding is universitair docent Management Accounting en Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit en senior lecturer Public Sector Accounting te Amsterdam

 

Prof. dr. Hans Bossert
Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiek-private samenwerkingsvormen. Met name de laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als
onafhankelijk adviseur. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch – School of Public Leadership, Zuid-Afrika.

 

Drs. Gerard van Dieren
Gerard van Dieren is registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en organisatie adviseur voor Strategie, Governance en Control binnen de non-profit sector bij de Galan Groep.  
Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Utrechtse Sociaal makelaarsorganisatie Me’kaar.

 

drs. Esther Spetter RC

Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interimcontroller in de publieke en maatschappelijke sector. Opdrachten richten zich vooral op het brede spectrum van control en governance.
Daarnaast is zij toezichthouder in het primair en in het voortgezet onderwijs en in een stichting met maatschappelijke vastgoedexploitatie.


 

Algemene informatie over de verkorte controllersopleiding overheid en non-profit

 

Data en locatie

 • 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T: 030 - 256 73 91

Routebeschrijving

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en studieboek. Daarnaast heeft u toegang tot de online leeromgeving.

Kwaliteitswaarborg: om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers tot de opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus verzoeken wij u zich tijdig aan te melden.

 

Tijdsschema:

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee en uitreiking syllabus
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

U ontvangt: 

 • Opleidingscertificaat van SBO
  U ontvangt een opleidingscertificaat van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als controller! Na afronding van de ‘Verkorte Controllersopleiding voor overheid en non-profit’ bent u een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. U verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Opleidingspunten
  Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.
  • NBA-VRC
  • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)
 • Interactieve leeromgeving
  Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.
 • Waardevol boek:
  In het boek Financieel management van non-profitorganisaties staan besturingsvraagstukken van non-profitorganisaties centraal en wordt het besturingsinstrumentarium van de (financiële) manager besproken. Het boek is een waardevol naslagwerk en een aanvulling op het lesmateriaal.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: s.donkers@sbo.nl
 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Al ruim 400 public controllers gingen u voor!

Dit zijn controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, thuiszorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties


Unieke opleiding: speciaal voor public controllers

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor public controllers. Hierdoor kan er gericht aandacht besteed worden aan de complexe thema’s die hoog op de agenda staan bij u als public controller. Tevens haalt u veel leerrendement door de uitwisseling praktijkervaring met  medecursisten die ook werkzaam zijn binnen een non-profit organisatie.


Reacties van oud-deelnemers:

 • “Er wordt goed ingespeeld op de actualiteit. De voorbeelden zijn zeer herkenbaar en werken zeer verhelderend”
  R. Blatter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • “Ben zeker aan het denken gezet en heb een hoop nieuwe dingen gehoord!Levendig, dynamisch en goed contact met de groep”
  A. van den Engel, Gemeente Apeldoorn

 • “Ontspannen sfeer, waarbij geleidelijk dieper in de materie werd gedoken. Genoeg ruimte voor vragen of opmerkingen”
  T.G. de Vries-Rintjema, Gemeente Midden Drenthe

 • “Nuttig om de theorie op te halen en te leren van praktijkvoorbeelden”
  A. van Berkel, Gemeente Den Haag

 • “In compacte tijd snel op de hoogte”
  H. Smeets, Gemeente Venlo

 • “Nuttige opleiding, heeft tot veel discussiestof geleid binnen mijn afdeling”
  A. Tuerlings, Tilburg University

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Controllersopleiding voor overheid en non-profit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Controllersopleiding voor overheid en non-profit start op 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 in BCN Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Beoordeling (7):
8,0 / 10
Studiepunten: 33
Locatie: BCN Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770