Controllersopleiding voor onderwijs en overheid

Hoe ben je in control in de publieke sector?

 • De optimale invulling van de rol van de public controller
 • Jouw praktijksituatie staat centraal (incl. diverse praktijkcases)
 • 33 PE-uren van NBA-VRC en European Insituut voor Certified Controllers
 • E-coaching van docenten, hoog leerrendement door de uitwisseling van ervaringen
 • Ruim 400 financials hebben deze opleiding succesvol doorlopen> bekijk reacties

Op zoek naar meer verdieping? Bekijk de vervolgopleiding Concern Controller

Dé opleiding voor financials binnen onderwijs en overheid

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van jou als public controller. Decentralisatie van taken en de daarbij behorende verbonden partijen, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden, nieuwe samenwerkingsverbanden. Als controller heb je vanuit jouw financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Jouw rol als strategisch adviseur wordt dan ook steeds belangrijker!

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles

 

Verdieping op financieel, bestuurlijk én bedrijfseconomisch terrein

Deze verkorte controllersopleiding biedt je verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein en versterkt jouw professionaliteit. Het programma is speciaal ontwikkeld voor onderwijs, overheid en non-profit sector. Dus voor financials binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, veiligheidsinstellingen etc.

De opleiding biedt je op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken, specifiek voor onderwijs en de overheid.

Bekijk het programma

 

Ben je:

 • werkzaam in een financiële functie en wil je de stap maken naar het vak van controller?
 • werkzaam als controller en heb je behoefte om in een korte tijd een praktijkgerichte controller opleiding te doorlopen?
 • al enige tijd werkzaam als controller en wil je weer bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in het vak?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor jou!

 

Je resultaat na de opleiding

 • Je bent volledig bijgeschoold in alle cruciale topics van public control
 • Je bent gegroeid van financieel controller tot adviserende business controller
 • Je heeft de inzichten en handvatten om de controllersrol binnen jouw organisatie verder te optimaliseren

Download de brochure (pdf)

 

Leer van vakgenoten uit het onderwijs en de overheid

Wat deze opleiding uniek maakt is dat deze speciaal ontwikkeld is voor public controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die voor de overheid en de non-profit sector van belang zijn. Tevens haal je veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen de overheid of een non-profit organisatie.
Enkele quotes van oud-deelnemers:

“Het is een goede opleiding, die aansluit op de praktijk en waarbij de contacten met vakgenoten een zeer waardevolle toevoeging zijn.”
mevr. Kappenberg, financial controller Stichting Woonstede.

“Inspirerend om met vakgenoten, ook van andere disciplines, onder deskundige begeleiding de facetten van het controllers vak interactief te behandelen. Geen vakgebied is namelijk de laatste tijd zo snel ontwikkeld.”
dhr. Van Dueren - den Hollander, controller Woonkwartier.

“Interessante, leerzame cursus met inspirerende docenten en zeer leuke interactie tussen deelnemers onderling en met de docenten.”
M. Van Beek, controller Woonveste. 

Bekijk meer reacties

 

Je praktijksituatie staat centraal

De lesdagen zijn interactief, met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er volop ruimte om jouw eigen praktijkcase in te brengen waarover je advies op maat ontvangt.

 

Je ontvangt:

 • 33 PE-uren van het NBA-VRC en het European Insitute of Certified Public Controllers
 • Opleidingscertificaat
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digitaal naslagwerk
 • E-coaching van jouw docenten

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je behoefte aan deskundig en persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingadviseur Nancy Kager. Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk adviseert zij jou over de inhoud van de opleiding, de vraag of deze opleiding op dit moment het beste bij je past, de vervolgstappen in jouw persoonlijke ontwikkeling, mogelijke alternatieve data, kosten en andere praktische vragen.

Op zoek naar een meer algemene Finance opleiding?

Neem dan zeker even een kijkje bij de volgende 2 opleidingen:

Programma van de controllersopleiding voor overheid en non-profit

Iedere start om 09.15 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Strategie en positionering van de controller in het onderwijs en de overheid

Tijdens deze dag gaan we in op waardecreatie door de controller binnen het onderwijs en de overheid, toekomstbestendig beleid & control en
financieel leiderschap van de controller.

 • Maatschappelijk/publieke waardecreatie: een aparte cyclus in een maatschappelijk context
 • Positionering van de controller in processen en organisatie
 • Meerwaarde van de business controller
 • Versterking van bestuur en toezicht
 • Samenhang leiderschap en het creëren van maatschappelijke waarde
 • Beleidsrijke meerjarenraming: financiële meerjarige strategie in samenhang met de (andere) strategische doelstellingen
 • Verankering financieel beleid en interne control in publieke organisaties

Na deze module:

 • Heb je inzicht in de kwaliteit van financieel leiderschap: meerjarenanalyse, stakeholderbeleid en positionering controller.
 • Heb je inzicht in de doelmatige positionering van de controller in publieke organisaties.

Docent: Prof.dr. Goos Minderman, Directeur van The Midfield, Multicommissaris en Hoogleraar Public Governance Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika 


Module 2

Management control en organisatieverandering

Tijdens deze dag wordt ingegaan op ‘mainstream control’ in de publieke sector. Veel organisaties en organisatieonderdelen hebben zich ontwikkeld tot bureaucratieën en creëren van managementlagen. Er wordt een alternatief geschetst: de creatie van betrokken ondersteuners in organisaties met een rijke interactie. Accounting en performance measurement kunnen dan helpen om een dialoog en een discussie op gang te houden voor goede organisatie: ‘van resultaat denken naar effect denken’.

 • Management control concepten
 • Financiële visieontwikkeling en management
 • Budgettering
 • Transitiemanagement voortbouwend op de eigen analyse en heersende en gewenste organisatiecultuur
 • Integraal financieel leiderschap
 • Gemeenschappelijk taal en aanpak van financieel management en bestuur

Docent: Prof.dr. Hans Bossert, Hoogleraar, Universiteit Stellenbosch - School of Public Leadership, Zuid-Afrika, onafhankelijk adviseur


Het complete opleidingsprogramma in één handig overzicht? Download de brochure


Module 3

Informatiemanagement

De rol van controller in de publieke sector is nog volop in ontwikkeling. De stap van uitsluitend financiële informatie naar stuurinformatie emancipeert heel snel. Samen bespreken we de rol van de controller in het onderwijs en de binnen de overheid en de dilemma’s hierbij. Tevens wordt de ontwikkelrichting in beeld gebracht en op welke wijze de controllerhier invulling aan kan geven en hoe hij zich ontwikkelt.

 • Betrouwbare informatiesystemen in een publiek organisatie
 • Besturen en doen functioneren van informatiesystemen
 • De rol van de controller in de informatievoorziening
 • Risico analyses en informatiesystemen
 • Knelpunten en dilemma’s in de informatievoorziening

Na deze module:

 • Begrijp je hoe de informatievoorziening ingericht moet worden om betrouwbare financiële en niet-financiële informatie te kunnen verstrekken op het niveau van bestuur en van raad van toezicht.
 • Heb je inzicht in de rol van de controller in dit proces.
 • Ken je de opzet, inhoud en werking van het planning & controlinstrumentarium.
 • Ben je in staat financiële kengetallen te lezen en begrijp je de impact van deze kengetallen.
 • Ben je in staat kengetallen te lezen en te vertalen naar stuurinformatie.
 • Ben je in staat risico-analyses op te stellen en deze bespreekbaar te maken.
 • (H)erken je de noodzaak van de soft controls naast de hard controls.

Docent: Esther Spetter, Zelfstandig adviseur en interimcontroller in de publieke sector


Module 4

Management en Financial Accounting

Deze opleidingsdag staat in het teken van management en financial accounting in de publieke sector. Hierbij wordt na een korte introductie over enige basistechnieken verder doorgesproken over nieuwe technieken en ontwikkelingen.

 • Kostprijs en kostprijsanalyse
 • Investeren en investeringsselectie
 • Verantwoording en ontwikkelingen daarbij
 • Performance management en meting van onderwijsinstellingen (met o.a. aandacht voor de A3 systematiek)
 • Vermogensbehoefte en vermogensvorming

Na deze module:

 • Heb je kennis van actuele ontwikkelingen op het vlak van management en financial accounting.
 • Heb je inzicht in nieuwe technieken op het vlak van accounting en kunt deze toepassen en beoordelen op merites voor de eigen praktijk.
 • Kun je het handelingsrepertoire van jezelf en van de organisatie op het vlak van accounting kritisch beschouwen en deze indien gewenst bijstellen.

Docent: Dr. Tjerk Budding, Universitair Docent Management Accounting en Public Sector Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam


Module 5

Control, audit en verantwoording

In deze module ligt de nadruk op het verkrijgen van kennis in auditing en de toezichtstructuren bij publieke organisaties.

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • De nieuwe rol van audits in de sector
 • De toezichtsfunctie van de public controller
 • Ontwikkelingen in publieke verantwoording en governance
 • Rol en attitude van de auditor: onafhankelijkheid, betrokkenheid en ethiek
 • Typen audits
 • Auditprogramma en auditproces
 • De meest effectieve rol van de controller bij audit
 • Verbonden partijen
 • Inrichting financiële organisatie
 • Reflectie op financiële organisatie

Docent: Peter-Willem van Lindenberg, Algmeen directeur Bisnez en docent voor de postdoctorale opleiding tot registeraccountant bij de Erasmus School of EconomicsGovernance en Control binnen de non-profit sector, werkzaam bij de Galan Groep


Praktijkcases

Tijdens iedere module wordt de theorie ondersteund door diverse concrete praktijkcases. Je gaat hierbij zelf aan de slag met concrete
vraagstukken.

Jouw hoofddocent: 

 

Dr. Arno Geurtsen

Dr. A (Arno) Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naast zijn functie als managing partner van Nextthinking is hij wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties, en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders gezamenlijk bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

 

Algemene informatie over de controllersopleiding voor onderwijs en overheid

 

Data en locatie

14 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 2021

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
T: 030 234 00 88

Routebeschrijving

 

Unieke opleiding:

Speciaal voor financials uit de publieke sector. Al ruim 400 public controllers hebben deze opleiding gevolgd!

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Kwaliteitswaarborg
Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers tot de opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus verzoeken wij je tijdig aan te melden.

 

Tijdsschema:

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Je ontvangt: 

 • Opleidingscertificaat van SBO
  U ontvangt een opleidingscertificaat van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als controller! Na afronding van de ‘Controllersopleiding voor onderwijs en overheid’ ben je een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. Je verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.
 • Opleidingspunten
  Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve kan deze opleiding in aanmerking komen voor PE uren van het NBA-VRC en het EICPC. Het is de verantwoordelijkheid van de controller om deze punten aan te vragen.
  • NBA-VRC
  • European Institute of Certified Public Controllers (EICPC)

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: sandra.donkers@sbo.nl
 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Controllersopleiding voor onderwijs en overheid online leeromgeving

Reacties van oud-deelnemers:

 • “Er wordt goed ingespeeld op de actualiteit. De voorbeelden zijn zeer herkenbaar en werken zeer verhelderend”
  R. Blatter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • “Ben zeker aan het denken gezet en heb een hoop nieuwe dingen gehoord!Levendig, dynamisch en goed contact met de groep”
  A. van den Engel, Gemeente Apeldoorn

 • “Ontspannen sfeer, waarbij geleidelijk dieper in de materie werd gedoken. Genoeg ruimte voor vragen of opmerkingen”
  T.G. de Vries-Rintjema, Gemeente Midden Drenthe

 • “Nuttig om de theorie op te halen en te leren van praktijkvoorbeelden”
  A. van Berkel, Gemeente Den Haag

 • “In compacte tijd snel op de hoogte”
  H. Smeets, Gemeente Venlo

 • “Nuttige opleiding, heeft tot veel discussiestof geleid binnen mijn afdeling”
  A. Tuerlings, Tilburg University

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Controllersopleiding voor onderwijs en overheid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Controllersopleiding voor onderwijs en overheid start op 14 oktober, 4, 11, 18, en 25 november 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Controllersopleiding voor onderwijs en overheid start op 14 oktober, 4, 11, 18, en 25 november 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 14 oktober, 4, 11, 18, en 25 november 2021
Beoordeling (17):
8,0 / 10
Studiepunten: 33
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany