Verkorte Opleiding Portfoliomanagement

Behoud het overzicht zodat je sneller kiest voor de belangrijkste projecten binnen jouw portfolio!

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Word de regisseur van het portfolio binnen jouw organisatie

Als portfoliomanager vertaal jij de strategische pijlers van je organisatie naar een specifiek programma of een aantal verschillende projecten. Je maakt hierin constant keuzes. Dit doe je door enerzijds scherp naar de doorlooptijd en ontwikkelingen van de beschikbare capaciteiten te kijken. Anderzijds beoordeel je de impact van veranderingen in de bedrijfsstrategie. Zo creëer je een overzicht van de belangrijkste lopende en nieuwe projecten en programma’s.

Tijdens de opleiding Portfoliomanagement leer je hoe je de focus verlegt van sturen op geldgegevens van gisteren naar sturen op waarde voor morgen.

 

Dit leer je in 4 dagen:

 • Hoe portfoliomanagement ervoor staat binnen je organisatie en hoe je dit naar een hoger niveau tilt
 • Hoe je een roadmap en portfoliomanagement implementatie- of verbeterplan voor jouw organisatie opstelt
 • Effectief beïnvloeden, zodat je verschillende stakeholders overtuigt en meekrijgt
 • Een rapportage inrichten om de voortgang van en het overzicht over het portfolio te bewaken en bij te sturen bij veranderingen
 • De juiste informatie verzamelen om de kwaliteit van de informatie te waarborgen en het portfoliomanagement proces te versnellen

 

Tijdens deze opleiding:

Word jij je ervan bewust welke projecten/programma’s binnen het portfolio van toegevoegde waarde zijn voor je organisatie. Aan de hand van het P3M3 model toets je het volwassenheidsniveau van jullie portfoliomanagement
proces. Vervolgens stel je zelf de roadmap en het implementatie- of verbeterplan op. Zo leer je het portfoliomanagement proces naar een hoger niveau te tillen. Als portfoliomanager fungeer je als spin in het web
van verschillende actoren in de organisatie. Het is daarom van belang dat je de skill ‘effectief beïnvloeden’ ontwikkelt. Door middel van een rollenspel ga je hiermee aan de slag tijdens de opleiding. Ook leer je hoe je de
verschillende beslissers voorziet van de juiste gedegen adviezen. Zo stel je het managementteam in staat om beslissingen te nemen die samenhangen met de strategische pijlers.

Het is als portfoliomanager dus van belang om enerzijds verwachtingen en anderzijds veranderingen effectief te managen.

 

Het resultaat na deze opleiding:

Je kunt

 • Vanuit het portfolio effectiever en sneller bijdragen aan de organisatiedoelstellingen
 • Projecten en programma’s beter afwegen, selecteren en prioriteren in verbinding met de strategische pijlers van je organisatie
 • Slimmer en beter samenwerken met verschillende stakeholders voor integraal portfoliomanagement
 • Het portfoliomanagementplan direct toepassen in je eigen organisatie
 • De toegevoegde waarde inschatten van bepaalde methodieken voor jouw portfolio en organisatie

 

Pijlers van deze opleiding

 • Kennisoverdracht
 • Praktijkopdracht (verbeter- of implementatieplan voor je eigen organisatie)
 • Oplossingsgerichte praktijk casuïstiek van experts
 • Aan de slag met effectief beïnvloeden als portfoliomanager

Inclusief 2 boeken

Bij aanmelding ontvang je de boeken ‘Routekaart portfoliomanagement’ en ‘Portfoliomanagement implementeren’ van René Hombergen.

Module 1 

Inleiding in portfoliomanagement

Portfoliomanagement in je organisatie

 • Het verschil tussen een programma en project(portfolio)
 • Strategievorming en heldere doelen formuleren
 • Realisatie van doelen door strategie-executie: Enkele controlmechanismen als voorbeeld
 • IT en Business strategie: hoe maak je alignment specifiek?
 • Governance: wie stuurt op welke informatie?
 • Cultuur en draagkracht: is er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel?
 • De impact van wetswijzigingen en politieke verzoeken voor proceswijzigingen
 • Op welk niveau is portfoliomanagement belegd (operationeel, tactisch, strategisch)?
 • Het P3M3 model: de volwassenheidsgraad van portfoliomanagement
 • Basiskennis licenties, investeringen, afschrijvingen voor een goede managementrapportage per maand/kwartaal

Verschillende methodieken als middel naar je doel

De (on)mogelijkheden van de waterval methode (bijvoorbeeld Prince2) en de agile methode worden besproken. Hierin bepaal je voor jezelf welke methodiek het beste past bij je organisatie. Dit is afhankelijk van de politieke omgeving en de doelen van het desbetreffende project/programma.

Hoofddocent René Hombergen en Praktijkdocent Ron Vinken


Module 2 

Aan de slag met een plan voor je eigen organisatie

Samenstellen actuele roadmap en informatie vergaren

 • Actuele roadmap: overzicht van verschillende projecten/programma’s
 • De juiste informatie vanuit onderliggende activiteiten richting programma manager
 • Informatie aandragers overtuigen van belang van deze informatie
 • Stakeholder management: wat zijn hun belangen en hoe ga je ermee om?
 • Hoe maak je een portfolioproces meetbaar? Welke tools gebruik je hiervoor met beperkte middelen?
 • Wat betekent de politiek/bestuurlijke omgeving van je organisatie voor jou?
 • Het besturen van de organisatie of de sturing en aansturing van de organisatie

Implementatie- of verbeterplan voor je eigen organisatie

 • Waar staan we nu op het gebied van portfoliomanagement?
 • Waar willen we naar toe?
 • Hoe is de betrokkenheid van en communicatie naar stakeholders?

Deel je ervaringen met mede cursisten om van elkaar te leren.

Praktijkcasuïstiek

Ivo gaat in op hoe Agile portfoliomanagement werkt binnen VGZ en welke successen er
zijn behaald. Ook vertelt hij waar ze onderweg tegenaan zijn gelopen en hoe zij het verschil
hebben ervaren tussen de theorie van Portfolio SAFe en de VGZ praktijk.

Hoofddocent René Hombergen & praktijkdocent Ivo Martens


Module 3

Effectief beïnvloeden

Portfoliomanager als beïnvloeder

 • Het samenspel met actoren: portfoliomanagement ‘van ons als organisatie’
 • Het gesprek met elkaar aangaan om het gezamenlijk sneller, makkelijker en leuker te doen
 • Heb je als portfoliomanager invloed of ben je zelf hiervoor verantwoordelijk?
 • Als portfolioteam aan de portfoliotafel praten over projecten en gezamenlijk beslissingen nemen
 • Het belang van eenduidigheid in communicatie en effectieve inrichting van systemen
 • Ben je je ervan bewust hoe het speelveld van beslissers eruit ziet in je organisatie?
 • Waarom het project/programma van een bepaalde stakeholder wel/niet adviseren richting het managementteam
 • Stapsgewijs portfoliomanagement implementeren en verbeteringen aanbrengen

Gedurende deze lesdag komen enkele rollenspellen aan bod.
We gaan met elkaar het gesprek aan over: Hoe beïnvloed je een deelprojectleider?
En hoe ga je om met het externe politieke journalistieke krachtenveld?

Hoofddocent René Hombergen


Module 4

Portfoliomanagement in de toekomst

Terugblik implementatie- en verbeterplannen

 • Hoe scoorde je organisatie op volwassenheidsniveau van portfoliomanagement?
 • Waar ben je tegenaan gelopen?
 • Welke ideeën heb je voor het optimaliseren van het portfoliomanagement proces?
 • Welke handvatten mis je nog om hier direct mee aan de slag te gaan in de praktijk?

De volgende stappen naar de toekomst:

 • Een gemeenschappelijke blik op doelen, geld, capaciteit, tijd en kwaliteit
 • Doelgerichte communicatie
 • Aandachtspunten bij een impactanalyse en risicoanalyse
 • Veranderen en meebewegen als portfoliomanager
 • Advies managementteam via objectief afwegingskader, terugkoppeling naar teams
 • Leiderschap: duidelijke visie en verbinden horizontaal en verticaal
 • Veranderbereidheid van medewerkers: doelen, motivatie en realisatie
 • Het vastleggen van geld, capaciteit, tijd en kwaliteit bij tussentijdse veranderingen: duivels-driehoek beheersaspecten

Praktijkcasuïstiek
De praktijkdocenten vertellen hoe het portfoliomanagement proces binnen de gemeente Den Haag eruit ziet en welke verschillende tools ze hierbij gebruiken. Ook

Hoofddocent René Hombergen, praktijkdocenten René Jansen en René Teule

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Project- en Portfoliomanagers (o.a. op het gebied van Beleid / Bedrijfsvoering / Verandermanagement / Strategie / Risicomanagement / Informatievoorziening / Digitalisering)
 • Bestuurders
 • Lijn- en project management officers
 • Programmamanagers

Die betrokken zijn bij het portfoliomanagement proces binnen overheid en non-profit organisaties, met 1 – 5 jaar werkervaring in deze rol.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy