Vastgoedrekenen

Vastgoedbeslissingen financieel onderbouwen met handvatten voor je praktijk

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Een gedegen onderbouwing voor je vastgoedinvesteringen is noodzaak

Bij het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed moet je kennis hebben van diverse aspecten. Tal van variabelen zijn immers van invloed op het rendement en risico: grondkosten, renteontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand en onderhoudskosten. Het gaat om grote bedragen en de beslissingen die je nu neemt, werken nog jarenlang door in de begroting en het resultaat. Een gedegen financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

Tijdens deze 2-daagse cursus Vastgoedrekenen leer je om zelf een model op te stellen en te gebruiken door het toepassen van een aantal rekentechnieken. Je zult tijdens de cursus zelf ontdekken dat de complexiteit niet zozeer in de berekening zit, maar vooral in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening. Je krijgt inzicht in deze uitgangspunten en je leert de diverse belangen van betrokken partijen, middels berekeningen inzichtelijk te maken. Na het volgen van deze cursus kun je je beslissingen en investeringen goed onderbouwen!

Download de brochure

Vastgoedrekenen toegesneden op de praktijk!

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en je krijgt de kans je rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docenten hebben een verschillende achtergrond en bezitten samen over een zeer brede expertise. Je kunt er dus van op aan dat je tijdens deze cursus antwoord krijgt op al je vragen!

Bekijk het programma

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Waarderingen en onderliggende berekeningen analyseren
 • De link leggen tussen rendement en de waarde van het vastgoed
 • Financiële risico’s herkennen en beheersen
 • Rekenen aan diverse duurzaamheidsaspecten
 • Exploitatiemodellen invullen en begrijpen
 • Sturen op financiële belangen van betrokken partijen

 

Je ontvangt:

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Een exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen
 • Een certificaat van deelname

Programma Vastgoedrekenen

 

Module 1

Vastgoedrekenen vanuit het project/initiatief

Algemene introductie

 • Hoe kun je vastgoedbeslissingen financieel onderbouwen?
 • Relatie vastgoedrekenen en waardering
 • De vastgoedcyclus en bijbehorende berekeningen

De wereld van het vastgoedrekenen

 • Juiste informatie bepaalt het resultaat: wat heb je nodig?
 • Inzicht in de werking en toepassing van BAR, NAR en Faktor
 • Rekenen met DCF en bespreken van verschillende parameters zoals cash flow, exploitatielasten, restwaardeproblematiek, IRR, WACC, enz.
 • Input en parameters en hun invloed op de waardering en de business case (kosten, opbrengsten, tijdseffect, risico’s, rendementsverwachting)
 • Waarderen en vastgoedrekenen gedurende de vastgoedcyclus

Introductie rekenen (o.a. BAR/NAR/DCF/IRR)

 • Verhoudingen en principes financiële stromen van het totale vastgoedproces
 • Welke partijen zijn in elke fase betrokken en wat zijn de belangen?

Rekenen in en met tijd

 • Wat is de tijdwaarde van geld?
 • Hoe moet je omgaan met de verandering van de waarde van geld in relatie met jouw (vastgoed) berekening inflatie, geïndexeerde waarde, prijspeil en contante waarde?
 • Concrete (reken)voorbeelden

Exploitatiemodellen (bouw- en vastgoedexploitaties (VEX))

 • Inzicht in diverse exploitatie fasen: de bouwexploitatie en de fase waarbij vastgoed wordt geëxploiteerd door een belegger of corporatie
 • Normen en kengetallen en de opbouw van deze exploitaties

Verduurzaming van vastgoed

 • Rekenkundige benadering van een verduurzamingsvraagstuk
 • Invloed verduurzaming op gehanteerde parameters

Jouw docent: Gert-Jan Hof


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 2

Vastgoedrekenen bij gebiedsontwikkeling

De wereld van de taxateur

 • Waarderingsmethoden met uitleg begrippen (comparatieve waardebepaling,
  huurwaardekapitalisatie, BAR/NAR, DCF, residuele grondwaarde, IRR)
 • Residuele waardebepaling versus andere waarderingsmethoden
 • Belang business case, vastgoedrekenen, waardering e.d. in de vastgoedwereld

Grondexploitaties (GREX)

 • Inzicht in grondexploitaties (GREX)
 • Normen en kengetallen en de opbouw van deze exploitaties

Verdieping residuele waardebepaling

 • Link tussen de grondexploitatie en de residuele waardebepaling
 • Hoe moet de residuele waardebepaling worden gezien in vergelijking met andere waarderingsmethoden?

Scenario-analyse

 • Hoe gevoelig is de uitkomst van een berekening voor de gehanteerde inputparameters?
 • Hoe kun je de verschillende scenario’s benaderen en in beeld krijgen?

Erfpacht

 • Wat is erfpacht?
 • Wat is het effect van erfpacht op de waardering van vastgoed?

Jouw docent: Bertold te Winkel


Module 3

Online intervisie

Jouw docent: Bertold te Winkel

Deze cursus is speciaal bestemd voor:

Iedereen die te maken heeft met de financiële aspecten van vastgoed en huisvesting en werkzaam is bij:

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Aannemers en bouwbedrijven
 • Adviesbureaus gespecialiseerd in onroerend goed
 • Beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen, verzekeraars en banken

“De opleiding heeft me inzicht gegeven in het voortraject van vastgoed ontwikkeling en de rekenkundige benadering van bestaand vastgoed. Er is veel aandacht gegeven aan de theoretische achtergronden.”

“Door generieke uitleg een toepasselijke opleiding en interessant voor veel verschillend doelgroepen.”

“Veel praktijkvoorbeelden welke direct toe te passen zijn.”

“Goed bevallen: alles handmatig uitrekenen; zo krijg je goed inzicht in waar je mee bezig bent.”

“Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht!”

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy