Opleiding Vastgoedrecht

 • Relevante aspecten bij het ontwikkelen, (ver)kopen en exploiteren van een project
 • Vastgoedrechtelijke beginselen (met o.a. eigendom en appartementsrechten)
 • Aanbesteding en contractvorming
 • De actualiteiten omtrent de problematiek stikstof

Leer dure en tijdrovende geschillen en procedures te voorkomen

 • 5-daagse opleiding
 • 8 oktober - 26 november 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Wegwijs in het doolhof van vastgoedrecht!

Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of exploiteren van een project krijg je te maken met complexe en soms zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je geen juridische en fiscale risico’s loopt is het van belang dat je volledig op de hoogte bent van het ingewikkelde vastgoedrecht. Je mag geen steken laten vallen. Dat kan namelijk ingewikkelde en dure procedures en geschillen als gevolg hebben. Ben je je al bewust van alle risico’s die je dagelijks loopt? Heb je ook wel eens het gevoel dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet? Het vastgoedrecht is zelfs voor de meest doorgewinterde professional een doolhof van regels en wetten.

De opleiding Vastgoedrecht zorgt ervoor dat je het volledige inzicht krijgt in alle juridische en fiscale facetten die komen kijken bij het doorlopen van een vastgoedproject. Van de Letter of Intent, financiering tot aan de exploitatie. Er staan grote belangen op het spel, bereid je daarom goed voor!

Download de brochure

Dit leer je in 5 dagen:

 • Het benodigde overzicht binnen het vastgoedrecht creëren
 • Hoe je onnodige juridische procedures en hoge kosten voorkomt
 • Inschatten waar de risico’s en valkuilen van je project liggen
 • Waar kansen voor je project binnen de financiële en juridische kaders liggen

Bekijk het programma

De opleiding Vastgoedrecht is onmisbaar voor eenieder die

 • In de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • Op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • Graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • Juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

Wie gingen je voor?

Oud-deelnemers waren werkzaam bij o.m.

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Financiers
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Ook interessant voor jou?

Programma opleiding Vastgoedrecht

 

Module 1

Algemene inleiding Basisbeginselen recht en financieringsvermogen

Vastgoedrechtelijke beginselen

 • Eigendomsrecht, het meest omvattende recht op een zaak
 • Eigendom: enkelvoudig of gemeenschappelijk eigendom
 • Wijze van verkrijging van eigendom en het Kadaster
 • Opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen
 • Meervoudig grondgebruik en gestapelde rechten

Financieren van vastgoedprojecten

 • Wat zijn de verschillende financieringsvormen?
 • Wat zijn de fundamenten van kredietanalyse?
  -Projectcriteria
  - Beoordeling van marktrisico’s
  - Beoordeling van objectrisico’s
  - Cash flow analyse
  - Dekkingsgraad analyse
  - Waardering
 • Hoe verloopt een financieringstraject?
 • Welke spelers zijn actief in de Nederlandse markt?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het financieringslandschap?

Jouw docenten: Karel Boersma en Hinrich Slobbe


Module 2

Omgevingsrecht


Omgevingswet

 • Korte schets van het systeem van omgevingsrecht
 • Van initiatief naar Omgevingsplan naar omgevingsvergunningen
 • Waar moet nieuwe initiatieven op toetsen?
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de Omgevingswet en de oude Wet ruimtelijke ordening
 • Actualiteiten en oplossingsrichtingen rondom stikstofproblematiek

Grondexploitatie

 • Opzet van een grondexploitatie
 • Exploitatieplan en kostenverhaal onder de Omgevingswet
 • Kostenverhaal: via een exploitatieplan, exploitatieregels of een anterieure overeenkomst?

Jouw docent: Ruud Broekman


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Aanbesteding en Bouwen

Aanbestedingsrecht

 • Wanneer is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht
 • Welke vormen van aanbesteden bestaan er
 • De procedures
 • Selectie- en gunningscriteria
 • Hoe om te gaan met aanbestedingsgeschillen

Aanneming van werk

 • Inleiding aanneming van werk
 • Behandeling van diverse bouwmodellen (traditioneel, turn-key, Design& Build, UAV-GC, Bouwteam, PPS)
 • Waarop te letten bij de keuze van het bouwmodel
 • BIM (Building Information Model) en LEAN

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doelstelling van het wetsvoorstel
 • Gevolg: verschuiving van publiek naar privaat
 • Wat zijn de veranderingen voor de gemeenten
 • Wat zijn de veranderingen voor de aannemers
 • Welke voorbereidingen kunnen gemeente, aannemers, corporaties en ontwikkelaars nu al treffen. Hoe kunnen partijen nu voorlopen op de invoering van deze wet. Hoe kunnen partijen er nu op inspelen
 • Wat staat er te gebeuren met de aansprakelijkheid
 • Hoe kan een goede externe kwaliteitsborging worden geregeld?

Jouw docent: Karel Boersma


Module 4

Belastingtechnische kaders en exploitatie van onroerend goed


BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed transacties & exploitatie van vastgoed

 • Fiscale bewegingen binnen de vastgoedbranche
 • BTW behandeling van (op)levering van onroerende zaken
 • Sloop, (her)ontwikkeling en (ver)nieuwbouw
 • Samenloop BTW en overdrachtsbelasting
 • Kansen en valkuilen en de mogelijkheden tot optimaliseren
 • Verhuur van onroerend goed en gerelateerde vraagstukken
 • Onderhouds- en verbouwingskosten in relatie tot de aftrek van BTW
 • Impact van leegstand

Jouw docent: Henk-Jan Steller


Module 5

Koop- en huurcontracten

Koopcontracten

 • Due diligence onderzoek -> het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen
 • De totstandkoming van de koopovereenkomst
 • Bedenktijd particuliere koper
 • Mededelingsplicht verkoper
 • Onderzoekplicht koper

Huurrecht bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

 • Inleiding huurrecht bedrijfsruimte
 • Onderscheid middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW)
 • Beschermingsbepalingen van de huurder en mogelijkheden om hiervan af te wijken
 • Gebrekenregeling
 • Indeplaatsstelling/onderverhuur
 • Huurprijswijziging winkelruimte

Soorten van contractvorming / samenwerkingsvorming

 • Wijze totstandkoming van overeenkomsten
 • Wanneer kunnen onderhandelingen (nog) worden afgebroken
 • Letter of Intent (LOI)
 • Verschillende samenwerkingsverbanden (maatschap, v.o.f., B.V.)
 • Aandachtspunten voor onderhandelingen
 • Wat te doen bij tekortkoming en niet-nakoming in de verschillende overeenkomstvormen

Jouw docent: Karel Boersma

Docenten:

img-Karel Boersma

Karel Boersma
Advocaat, Bierman Advocaten

img-Ruud Broekman

Ruud Broekman
Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling, De essentie

Ruud adviseert en begeleidt overheden en commerciële partijen in gebiedsontwikkelingen. De focus van Ruud ligt op de planfasen in een project: het komen van eerste idee tot het moment dat (civiel) technische uitwerking kan plaatsvinden. Hierdoor is Ruud goed thuis in diverse rollen en aspecten op project- en omgevingsmanagement, planologie, financiën en contractvorming. Stikstof speelt bij veel projecten de laatste jaren een grote rol, zeker als het gaat om grotere ontwikkelingen. Ruud heeft inmiddels een ruime praktijkervaring opgedaan in verschillende stikstofprojecten, met verschillende complexiteit: van een verantwoording voor 100 woningen tot aan complexe oplossingen met extern salderen en het instellen en beheren van stikstofbanken. Doordat Ruud zowel voor overheden als commerciële partijen werkt, kan hij goed beide posities belichten en uitleggen.

img-Henk-Jan Steller

Henk-Jan Steller
Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland

img-Drs. Hinrich Slobbe

Drs. Hinrich Slobbe
Adviseur

Traint en adviseert managers en managementteams op het gebied van financieel management voor zowel profit als non-profit organisaties en is directeur van Wizfiz. De combinatie onderwijs & financiën is al ruim 25 jaar onderdeel van zijn dagelijkse praktijk. Hinrich is in staat om groepen te informeren en inspireren.

De opleiding Vastgoedrecht is onmisbaar voor eenieder die:

 • In de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • Op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • Graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 8 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 15 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 5 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 12 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 26 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy