Cursus Open bronnenonderzoek

 • Formuleren en helder krijgen van het doel van het onderzoek
 • Gebruik OSINT zoekmachines en zoektechnieken
 • Kwalificeer en analyseer gebruikte bronnen
 • Doe ethisch en verantwoord onderzoek binnen de juiste juridische kaders
 • Uitvoeren van rapportages met een grondige dossieropbouw

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Leer criminaliteit en fraude opsporen door grondig internetonderzoek!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Leer (ondermijnende) criminaliteit en fraude op te sporen door grondig internetonderzoek

Open bronnen zijn hét middel om inzicht te krijgen in (mogelijke) criminele personen, activiteiten of netwerken. Door de enorme groei van beschikbare open informatie zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar dat is ook meteen de uitdaging. De informatie is voor iedereen op internet beschikbaar, maar niet altijd even makkelijk te vinden en te analyseren.
Hoe vind je de juiste informatie en analyseer je deze?

Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Tijdens deze 3-daagse cursus leer je:

 • Formuleren en helder krijgen van het doel van het onderzoek
 • De juiste bronnen vinden
 • Analyseren van de betrouwbaarheid en relevantie van de informatie
 • Internetonderzoek doen binnen de juiste juridische kaders
 • Grondige dossieropbouw en rapportages uitvoeren
Bekijk hier het programma

En krijg je antwoord op:

 • Wat heb ik nodig om gericht internetonderzoek te doen?
 • Welke andere open bronnen kan ik gebruiken (naast de voor de hand liggende bronnen)?
 • Hoe krijg ik de juiste informatie aan het licht?
 • Hoe bouw ik een waterdicht dossier?
 • Wat mag ik op het gebied van data en informatie-uitwisseling?

I.s.m.

Module 1

Opzetten van onderzoek

Om een goed onderzoek uit te voeren, moet je eerst weten wat je moet onderzoeken. Tijdens deze module leer je het onderzoek opzetten en structureren. Na afloop kun je een relevant, afgebakende zoekvraag formuleren zodat je daarop een relevant antwoord kunt geven.

 • Formuleren en boven water krijgen van het doel van het onderzoek
 • Structureren van online onderzoek
 • Opzetten van een goede zoekstrategie
 • Eigen veiligheid (afbreukrisico bepalen)

Zoekmachines en zoektechnieken

De voor de hand liggende tools zoals Google, Facebook en Instagram zijn bij iedereen bekend. Tijdens deze module leer je welke zoekmachines je allemaal (nog meer) kunt gebruiken en ga je zelf aan de slag met diverse zoektechnieken. Je krijgt handvatten voor zoekmachines en – technieken mee die jij direct kunt toepassen in jouw eigen praktijk.

 • Welke (OSINT) zoekmachines zijn er en kun je inzetten voor jouw onderzoek?
 • Zoeken in -niet voor de hand liggende- bronnen
 • Bouwen van zgn. search strings
 • Hoe ga je om met de vluchtigheid van internet en social media?

Module 2

Uitvoeren van onderzoek

Tijdens deze module leer je dat OSINT niet alleen draait om woorden, maar ook om (bewegende) beelden die veelal afkomstig zijn van sociale media. Je leert o.a. het onderzoeken en in kaart brengen van de financiële status, integriteit, nevenactiviteiten en/of verblijfplaatsen van personen, organisaties of netwerken.

 • Vinden en verzamelen van foto- en filmmateriaal
 • Zoeken met behulp van afbeeldingen
 • Zoeken op social media
 • Het ‘lezen’ van profielen op social media

Context en analyse van informatie

Tijdens deze module leer je het kwalificeren en rubriceren van de gevonden data en het kwalificeren van de bronnen die je gebruikt hebt. Na afloop weet je hoe je onderzoekt wie er achter een bron zit, in welk perspectief je de bron plaatst en welke waarde je aan de informatie kunt toekennen.

 • Kwalificeren en interpreteren van data
 • Het vinden van bewijslast
 • Uitsluiten van informatie
 • Herkennen van verbanden en trends

Module 3

Juridisch kader

Tijdens deze module leer je hoe je ethisch en juridisch verantwoord omgaat met gegevens
en informatie die je verzameld hebt. Je krijgt handvatten om op juiste en correcte wijze
internetonderzoek uit te voeren binnen de wettelijke kaders.

 • Wat betekenen AVG, WPG en privacy in je onderzoek?
 • Hoe bouw je een dossier (voor bijv. een uiteindelijke rechtszaak)?
 • Wat geeft je de bevoegdheid om gegevens van anderen te zoeken op internet?
 • Hanteren van (ethische) grenzen

Informatie bewaren, delen en rapporten

In deze module leer je hoe je jouw gegevens zo eerlijk, transparant, werkelijkheidsgetrouw
en feitelijk mogelijk presenteert en aan grondig dossieropbouw doet.

 • Wissel data- en informatie uit
 • Opslaan en bewaren van informatie
 • Rapporteren van bevindingen
 • Samenwerken met externe (veiligheids)partners

Inclusief twee praktijkcases:

 1. Innovatief gebruik van open data door Bellingcat
 2. Multidisciplinaire samenwerkings-verbanden in de Haven van Rotterdam

Deze cursus is speciaal opgezet voor:

iedereen die zich in het kader van opsporing, intelligence, handhaving of veiligheid bezighoudt met onderzoek op het internet. Zoals;

 • Bibob coördinatoren
 • Informatiemanagers/makelaars
 • Fraudeonderzoekers bij verzekeraar/bank/overheid
 • Sociaal rechercheurs
 • (Beleids)medewerkers openbare orde en veiligheid
 • Criminaliteitsanalisten
 • CDD of KYC analisten

Werkzaam bij gemeente, politie, justitie, belastingdienst, hypotheekverstrekker, bank, verzekeraar, provincie, veiligheidsregio, RIEC en iederen die zich bezig houdt met open bronnenonderzoek.


Instapniveau

Voor deze cursus heb je geen analytische of datagerichte achtergrond nodig. Tijdens de cursus ga je aan de slag met casuïstiek, daarom is een laptop -waarop je de mogelijkheid hebt om eventuele software te kunnen installeren- gewenst.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy