Cursus: Inzicht in de Zorg

 • Ken de belangrijkste spelers, hun rollen en strategische doelen in het zorglandschap
 • Wees up-to-date over relevante wetgeving, privacy en digitalisering
 • Doorgrond verschillende toepasbare organisatiemodellen
 • Ken de algemene financiering binnen de zorg en de specifieke financiering binnen ziekenhuizen
 • Vernieuwd programma: een vogelvlucht door het actuele zorglandschap in Nederland

In slechts 3 dagen volledig inzicht in organisatie van de gezondheidszorg

 • 3-daagse cursus
 • 12 - 26 september 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Krijg zicht op de zorgsector

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld die volop in beweging is. Niet voor niets staat toegankelijke zorg als een van de hoofdpunten in het Hoofdlijnenakkoord...

Het is lastig je overzicht te bewaren binnen alle partijen, rollen, lijnen en wetten. Het aantal samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg groeit steeds harder, mede door de focus van het nieuwe kabinet.

Ben je nieuw binnen de zorg of wil je overstappen naar een andere functie in het zorgveld? Of werk je veel samen met de zorg en wil je er meer van weten? Dan is de kennis die je vergaart tijdens deze cursus een must voor de uitvoering van je werk.

Download de brochure

 

"Super informatief, een brede introductie in de Nederlandse gezondheidszorg die mij zeker gaat helpen bij mijn nieuwe rol in de sector."

“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”

“Verfrissend en vernieuwend! Veel nieuwe inzichten gekregen welke partijen, rollen, lijnen en wetten er in zorgland gelden. Aanrader!”

 

Jouw resultaat na de cursus Inzicht in de Zorg

 • Je hebt een compleet overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg
 • Je kent de belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg, hun rollen en relevante wet- en regelgeving
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Je doorgrondt de verschillende organisatiemodellen en de logistieke processen
 • Je kent de rol van de verzekeraar en de zorginstelling
 • Je hebt zicht op de complexe organisatie & structuur van het ziekenhuis

Kortom, na deze 3-daagse cursus ben je een volwaardig gesprekspartner zorgdomein.

Bekijk het programma

 

Krijg een unieke kijk in de boardroom van de zorgwereld

Na 3 dagen:

 • Ken je de belangrijkste spelers, hun rollen en strategische doelen in het zorglandschap
 • Ben je up-to-date over relevante wetgeving, privacy en digitalisering
 • Ben je in staat verschillende toepasbare organisatiemodellen te doorgronden
 • Ken je de algemene financiering binnen de zorg en de specifieke financiering binnen ziekenhuizen

 

Programma van de cursus Inzicht in de Zorg

 

Dag 1:

Organisatie van de gezondheidszorg

 • Actuele indeling van de zorg in Nederland: care, cure, GGZ en eerste lijn
 • Trends en ontwikkelingen in de zorg
 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders

De Zorgaanbieders

 • Partijen, stakeholders en spanningsvelden
 • Nieuwe aanbieders en nieuwe vormen
 • Nulde, eerste, anderhalve, tweede en derde lijn

Samenwerking en nieuwe modellen

 • Samenwerkingsperspectieven: fusie, partnership en coöperatie
 • Care-cure verbindingen & Private en publieke zorg
 • IZA, GALA en WOZO

Bestuur en Governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • De dynamiek rondom de medisch specialist
 • Professionals, managers en besturingsprincipes
 • Strategische uitdagingen in de zorg

Casus

Het nieuwe netwerkziekenhuis in een vitale regio

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering, transmuralisering en regionalisering van zorg in de regio

Ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid in de zorg

 • Kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Nieuwe risico’s & hoe hiermee om te gaan

 

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!

 

Dag 2:

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Samenhang in financiering: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader
 • Financiering en bekostiging voor en na de coronapandemie

Privacy in de zorg

 • Algemene normen en beginselen privacy recht
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • Elektronisch Patiëntendossier

Digitalisering in de zorg

 • Digitalisering van de zorg: eHealth als strategie
 • eHealth in de praktijk van vandaag
 • Vooruitblik 2025: alles slimmer?
 • De coronapandemie en de gevolgen voor digitalisering in de zorg

 

Dag 3

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen: voor, tijdens en na de corona pandemie
 • Prestatiebekostiging & Contracttering ziekenhuiszorg
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC): inhoud en werking
 • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT

Interne beheersing van het ziekenhuis

 • Planning & Control cyclus
 • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
 • Bekostiging medisch specialisten
 • Integrale en decentrale sturing
 • Uitbesteden en aanbesteden
 • Financiering & Liquiditeit Kostprijsberekening
 • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
 • Kostenplaatsmethode & verdeelsleutels
 • De rol en financiering van het Medisch Specialistisch Bedrijf

Zorgverzekeraars en zorginkoop binnen het ziekenhuis

 • Markt van ziekenhuizen/medisch-specialistische zorg
 • Recente ontwikkelingen in de zorginkoopmarkt
 • Zorginkoop als cyclisch proces
 • Zorginkoopmodellen voor en na de corona pandemie
 • Zorginkoop: prijs en kwaliteit (medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring en doelmatigheid)

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • De positie medisch specialist

Docenten:

img-Mr. Anouk Etman

Mr. Anouk Etman
Legal Counsel, Zaans Medisch Centrum

Met haar specialisatie in het gezondheidsrecht en een achtergrond in verpleegkunde, weet zij de complexe zorgwet- en regelgeving op een toegankelijke manier te benaderen; van de implementatie van de AVG tot het onderzoeken van calamiteiten binnen de zorgverlening.

img-Erik van der Velde

Erik van der Velde
Partner, Zorgverbeteraars

Erik is Partner bij Zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met zijn specialisme op het gebied van Business Intelligence & Data, brengt hij eHealth bij zorginstellingen in de praktijk.

img-Jos Mennes

Jos Mennes
Accountant en adviseur in de zorg

Verstegen Accountants & Adviseurs

img-Martin Gengler

Martin Gengler
Teammanager zorginkoop medisch specialistische zorg, Menzis

img-Angelo Hooker

Angelo Hooker
Gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

img-Martin Hemmen

Martin Hemmen
Directeur financiën, Martini Ziekenhuis

img-Frank van Berkel

Frank van Berkel

Frank was in 2001 één van de twee oprichters van Morgens. Als adviseur heeft hij ruime ervaring op het gebied van strategie-ontwikkeling, samenwerking, verandermanagement en procesverbetering. In het vernieuwen en verbeteren van zorg zit zijn drive, hij werkt voor zorgorganisaties in zowel cure als care. 

Is deze cursus iets voor jou?

 

De cursus Inzicht in de Zorg is ontwikkeld voor (nieuwe) professionals, managers en kwaliteitsfunctionarissen werkzaam bij:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorging en thuiszorg (VVT)
 • GGZ
 • Eerstelijnszorg
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren

Ook is deze cursus gericht op partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Beleidsadviseur van gemeenten en provincies
 • Farmaceutische industrie
 • Dienstverleners (ICT en juristen)
 • Consultants

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 19 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 26 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 2799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod