Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Opleiding | 23 september 2019 | Fontys Hogescholen Utrecht

Al ruim 16 jaar dé zorgmanagement opleiding die u in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heeft u de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.

Deze opleiding is waardevol voor u!

De opleiding zorgmanagement stelt de bedrijfskundige benadering in zorgmanagement centraal en is een perfecte aanvulling op uw kennis en ervaring in de zorg. Deze opleiding is een waardevolle investering voor uzelf en uw organisatie. 

Na deze opleiding heeft u:

 • Een Post Bachelor Diploma, na één jaar studie
 • Instroom in 2e jaar Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties
 • Een strategisch bedrijfskundig jaarplan voor uw organisatie(onderdeel)
 • Een stevige basis om met kracht en overtuiging uw visie te geven 

Al meer dan 600 bedrijfskundig zorgmanagers opgeleid!
Let op: extra editie voorjaar 2019 volgeboekt en voor deze editie nog slechts 3 plaatsen beschikbaar! Voorkom teleurstellingen en reserveer snel uw plaats voor najaar 2019.

Neem hiervoor contact op met opleidingsadviseur: Sandra Donkers | 040 - 2 972 770

 

Download de brochure

8 modules in 1 jaar

 1. Strategisch management
 2. Financieel management
 3. Marketing, kwaliteit en klantgerichtheid
 4. Organisatie-ontwikkeling en informatiemanagement
 5. Zorglogistiek
 6. Leidinggeven en persoonlijke effectiviteit
 7. Strategisch HR management
 8. Verandermanagement

Voorlichtingsmiddag

De voorlichtingsmiddag over deze inspirerende Jaaropleiding Zorgmanagement heeft reeds plaatsgevonden. Wilt u zicht toch nog persoonlijk laten adviseren over de mogelijkheden voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, of heeft u vragen over de opleiding?

Neem dan contact op met: s.donkers@sbo.nl, T:040 - 2 972 770

 

“De Bedrijfskundige Opleiding Zorgmanagement is een verrijking en verbreding van mijn kennis. De opleiding stimuleert tot nadenken over marktwerking in de zorg. De bedrijfskundige benadering kan ik dagelijks gebruiken bij vraagstukken over efficiency in de ambulancezorg. En vooral de diversiteit van de deelnemers is verfrissend en stimulerend.” 

Karsjen Koop Teammanager Enschede, Ambulance Oost

“Het is veel meer dan kennis opdoen. Je maakt ook een persoonlijke ontwikkeling door. Bedrijfsmatig kijken naar je eigen functioneren en dat van anderen wordt een vanzelfsprekendheid.”

Sacha Nijen-Twilhaar, Teammanager Kraam en Verloskunde, Meander Medisch Centrum

Geef uw carrière een impuls

Wilt u makkelijker kunnen schakelen van dagelijkse incidenten naar strategisch beleid? En zo de zorgprocessen en uw functioneren optimaliseren? Met deze opleiding geeft u zichzelf de kans om uw kennis en ervaring in de zorg verder uit te bouwen met een officieel diploma.

Bekijk hier het programma

Persoonlijke coach

Via de online leeromgeving wordt u uitgenodigd om een intake formulier in te vullen om uw leerdoelen te bepalen. Gedurende de opleiding heeft u regelmatig een individueel voortgangsgesprek met uw persoonlijke coach. Zo bent u verzekerd van uw persoonlijke groei en worden uw opleidingsdoelstellingen gegarandeerd behaald.

 

Na deze opleiding

 Heeft u een erkend Post-Bachelor Diploma van Fontys. U heeft een strategisch bedrijfskundig jaarplan ontwikkeld voor uw organisatie(onderdeel) en u heeft een stevige basis om met kracht en overtuiging uw visie te geven. Ook is het mogelijk om na deze opleiding toegelaten te worden tot het 2e jaar van de geaccrediteerde Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties van HAN Masterprogramma's GGM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat betekent dat u na deze opleiding met slechts één jaar extra studie uw Mastertitel MA M&I kunt behalen. De tweejarige Masteropleiding is NVAO-geaccrediteerd.

Over de opleiding:

Reacties van afgestudeerden en werkgevers:

Opleidingsadvies en reserveren

Laat u uitgebreid informeren en verzeker u van deelname door vrijblijvend een plaats te reserveren. Download de brochure of neem contact op met onze opleidingsadviseur.

 

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
s.donkers@sbo.nl
040 - 2 972 770

 

Afgestemd op uw dagelijkse praktijk

Praktijkgerichtheid is, naast voldoende theoretische onderbouwing, een essentieel uitgangspunt in deze opleiding. Ervaren docenten (uit de praktijk) begeleiden u bij diverse praktijkopdrachten die gebaseerd zijn op uw eigen werksituatie. U leert uw eigen bedrijfskundige visie te ontwikkelen en deze krachtig en overtuigend uit te dragen in uw organisatie.

Uw individuele jaarplan

Elke deelnemer werkt gedurende de opleiding aan een integraal jaarplan, toegesneden op de werksituatie. Het jaarplan concretiseert uw strategische plannen op de korte en middellange termijn, volgens de principes van integraal management en het INK-model. Iedere module-opdracht verschaft de nodige input en onder begeleiding van een deskundige analyseert u de eigen organisatie-eenheid, stelt verbeteringen voor en ontwerpt u een verbeterd proces met bijbehorend implementatieplan.

 

“Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt een nieuwe organisatiestructuur opgezet wat een meer bedrijfsmatige aanpak vraagt. Ik wil hieraan graag mijn bijdrage leveren, daarom ben ik deze bedrijfskundige opleiding begonnen. Vooral de module ‘Strategisch Management’ heeft mij veel inzicht en praktische handvatten gegeven.”

Helma Janssen, Afdelingshoofd Neurologie / Brain Care, Amphia Ziekenhuis Breda

“Deze opleiding heeft mij geleerd afdelingsoverstijgend te kijken. Het is belangrijk de sterktes en zwaktes van je organisatie te kennen. Bedrijfsmatig inzicht wordt voor ieder in de zorg steeds belangrijker."

Wijnand Bruinsma, Senior Inkoper, ZorgserviceXL

“De opleiding geeft richting en structuur aan mijn ideeën. Vooral de module Strategisch Management heb ik daarbij als waardevol ervaren. Mijn analytische blik werd daarbij verbreed. Iets waar ik behoefte aan had in de nieuwe functie die toch meer bedrijfsmatig is geworden. Je gaat ook anders naar je eigen organisatie kijken. Ik kwam er achter dat die al behoorlijk ver is in allerlei ontwikkelingen terwijl ik vaak erg gericht was op alles wat we nog niet ontwikkeld hebben. Dit werkt erg stimulerend.”

Ypie Osinga, Manager centrum plastische chirurgie Medisch Centrum Leeuwarden

In samenwerking met:   Mediapartners:    
fontys                           

 

 

Proeflessen

Neem alvast een voorproefje op de Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement met deze 2 nieuwe, gratis, proeflessen!

Proefles 1: Financieel management in de zorg
Met deze proefles maakt u alvast een stapje in de richting van gesprekspartner met uw financieel manager.
U leert de belangrijkste financiële termen uit de zorgsector.

Download de proefles Financieel management in de zorg

 

Proefles 2: Kwaliteitsmanagement
Tijdens deze proefles leert u meer over continu kwaliteitsverbetering in uw zorgorganisatie en de kwaliteitscirkel van Deming

Download de proefles Kwaliteitsmanagement

 

Voorlichtingsmiddag

De voorlichtingsmiddag over deze inspirerende Jaaropleiding Zorgmanagement heeft reeds plaatsgevonden. Wilt u zicht toch nog persoonlijk laten adviseren over de mogelijkheden voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, of heeft u vragen over de opleiding?

Neem dan contact op met: s.donkers@sbo.nl, T:040 - 2 972 770

 

Programma Bedrijfskundig Zorgmanagement

Deze zorgmanagement opleiding bestaat uit 8 modules van 3 contactdagen per module verdeeld over 1 jaar. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieperiodes. 

Module 1

 

Strategisch Management

Een zelfstandige en adequate positionering van uw organisatie is belangrijk. Zeker in de complexe omgeving waarin uw organisatie functioneert. U heeft te maken met overheden, zorgverzekeraars, cliënten,belangengroeperingen en andere organisaties. In deze module staat centraal:

 • Analyse van uw omgeving als basis voor strategisch beleid
 • Wet- en regelgeving en consequenties voor missie, visieconcept en strategie van uw organisatie
 • Hoe bepaalt u de strategie voor uw organisatie?
 • Hoe kijkt u strategisch naar intra- en extramurale samenwerking?
 

Module 2

 

Financieel Management

In deze module krijgt u voldoende bagage om gesprekspartner te zijn van de directie/bestuur en de financiële afdeling. Tevens komen actualiteiten aan bod zoals ZZP’s, DBC’s, DOT’s en Normatieve Huisvestingscomponent.

 • Financiële ken– en stuurgetallen, jaarverslag en de balans
 • Effectief en efficiënt begroten en budgetteren
 • Management accounting en Activity Based Costing: hoe gaat u om met de kosten?
 

Module 3

 

Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid

Door meer marktwerking, deregulering en privatisering, wordt het steeds belangrijker om u als organisatie te profileren. Tegelijkertijd worden cliënten mondiger en wordt klantgericht werken steeds noodzakelijker. Deze module heeft de volgende onderwerpen:

 • Marketingstrategie en -plan voor uw organisatie en zorgprodukt
 • Optimaal kwaliteitsbeleid en -systeem voor uw organisatie
 • Hoe klantgericht werkt uw afdeling, uw organisatie?
 

Module 4

 

Organisatie-ontwikkeling en Informatiemanagement

Het organisatiemodel en de informatievoorziening zijn belangrijke pijlers van uw strategie. Specifieke thema’s in deze module:

 • Het ESH- en 7-s model: bedrijfskundige benaderingen, ook toepasbaar op uw organisatie!
 • Analyse organisatiecultuur: wat is kenmerkend voor uw cultuur? (Hoe) kunt u dat veranderen?
 • Het belang van informatiemanagement en informatievoorziening
 

Module 5

 

Zorglogistiek

Zorglogistieke bedrijfsvoering laat u op een andere wijze naar uw eigen organisatie kijken. Een belangrijke voorwaarde voor een goede balans tussen service en doelmatigheid is het zichtbaar én beheersbaar maken van processen.

 • Aandachtsgebieden van logistiek in de zorg
 • Logistieke prestatie-indicatoren en wat u ermee kunt in uw organisatie
 • Herontwerp van logistieke zorgprocessen in uw eigen organisatie
 

Module 6

 

Leidinggeven en Persoonlijke Effectiviteit

Waar in de andere modules meer het beleid en de organisatie centraal staan, staat in deze module de manager als individu centraal:

 • Optimaliseer uw eigen stijl van leidinggeven / situationeel leidinggeven
 • Ontwikkelen en motiveren van medewerkers (taakrijpheid) en teams
 • Hoe benut u ‘coachen’ en ‘adviseren’ in uw managementstijl?
 

Module 7

 

Strategisch Human Resource Management

In deze module staat de medewerker binnen de organisatie centraal. Specifieke thema’s:

 • Hoe ontwikkelt u een strategisch HRM beleid?
 • Hoe kunt u Human Resource Development en talentontwikkeling in uw organisatie, voor uzelf en uw medewerkers, benutten?
 • Welke actuele HRM trends zijn voor u van belang?
 

Module 8

 

Verandermanagement

De zorgsector is continu in beweging. Beleid verandert en er worden telkens weer nieuwe keuzes gemaakt. Deze module leert u hoe u veranderingen adequaat kunt aanpakken.

 • Hoe maakt u een adequaat veranderplan?
 • Hoe kiest u de juiste veranderinterventies (organisatiediagnose)?
 • Hoe gaat u om met weerstanden en weerstandsinterventies?

 Wilt u alles in één handig overzicht bij elkaar hebben?

Download de brochure

 

Ook alle actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth tijdens deze opleiding!

Uniek! Tijdens de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement bezoekt u het Mobile Healthcare Event,het grootste BeNeLux congres over mHealth en het ontmoetingspunt voor ruim 1000+ beslissers uit de zorgsector! Dit event maakt inhoudelijk onderdeel uit van de opleiding. Dit is een zeer unieke kans omdat dit de enige opleiding in Nederland is waarbij u óók toegang krijgt tot dit congres. Zo bent u volledig op de hoogte van de laatste actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth om nog beter in te kunnen spelen op de toekomst! En deze kennis wordt gebruikt in de module Strategisch Management (externe factoren analyse) en in de realisatie van het eigen jaarplan: hoe gaan externe ontwikkelingen het strategisch beleid bepalen van de zorginstelling?

De coaches en docenten van de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

 

Opleidingsmanager:

 
 

 

Esther Felix

Coaches:

 
  Hania Heller

 

Henia Heller
Coach

Beluister podcast van Henia:

Als coach van de opleiding begeleiden we opleidingsdeelnemers bij het leerproces.

We helpende de theorie uit de opleiding toe te passen in de eigen werkpraktijk, persoonlijke leerdoelen te bereiken en zich zo te ontwikkelen.

 

Polien Taks
Coach

Docenten:

 

Gijs Holterman
Module: Financieel Management

Een goede zorgmanager is ook goed met geld! Beluister de podcast van docent Gijs Holterman
Beluister de podcast van Gijs:

Lisette Zwerts-Verhelst
Module: Integraal Jaarplan
Mark Veermans | acteur
Module: Verandermanagement

Michel Starreveld
Module: Verandermanagement

Erik Schensema
Module: Zorglogistiek
Module: Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid

Wat heeft marketing met de zorg te maken? Beluister de podcast van docent Erik Schensema
Beluister de podcast van Erik:

Nus Waleson
Module: Leidinggeven en Persoonlijke effectiviteit
Rob Verberk
Module: Strategisch Human Resource Management
 

Richard Voddé
Module: Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement

Beluister podast van Richard:
Als docent van de opleiding geeft Richard je inzicht in hoe organisaties in elkaar zitten, welke krachten er spelen en wat je kunt doen om jouw organisatie te helpen de doelen te bereiken. Je krijgt theorie, modellen en inzichten aangereikt om in de eigen praktijk te benutten. Over leiderschap, managementstrategie, marketing en financiën.

Ook alle actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth tijdens deze opleiding!

Uniek! Tijdens de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement bezoekt u het Mobile Healthcare Event,het grootste BeNeLux congres over mHealth en het ontmoetingspunt voor ruim 1000+ beslissers uit de zorgsector! Dit event maakt inhoudelijk onderdeel uit van de opleiding. Dit is een zeer unieke kans omdat dit de enige opleiding in Nederland is waarbij u óók toegang krijgt tot dit congres. Zo bent u volledig op de hoogte van de laatste actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth om nog beter in te kunnen spelen op de toekomst! En deze kennis wordt gebruikt in de module Strategisch Management (externe factoren analyse) en in de realisatie van het eigen jaarplan: hoe gaan externe ontwikkelingen het strategisch beleid bepalen van de zorginstelling?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Management, afdelingshoofden, teamleiders en overig midden en hoger kader uit o.a.:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Overige zorginstellingen

Het is de ideale opleiding voor managers, beleidsmedewerkers en projectleiders die verder geschoold willen worden in kwalitatief zorgmanagement en in de bedrijfskundige benadering van (zorg)organisaties.

Vorgaande edities werden bezocht door o.a. Erasmus MC, Agis Zorgverzekeringen, GGZ Oost-Brabant, Leids Universitair Medisch Centrum en Vrije Universiteit Amsterdam. Bekijk hier de hele deelnemerslijst van voorgaande jaren.

Een paar tips om van deze opleiding een succes te maken:

 1. Plan alle maandagen tijdens de opleiding vrij voor jezelf: voor alle lesdagen, maar ook de andere maandagen om aan je opdrachten te werken;
 2. Plan voor elke lesdag een dag per week in om aan de opleiding te werken (creëer ruimte, tijd terug geven kan altijd!)
 3. Zorg voor een coach in je eigen organisatie: om mee te sparren, om feedback van te krijgen (hoe kunnen jouw ideeën/plannen voet aan de grond krijgen in de organisatie?).
 4. Zorg dat werk (manager) en privé (partner, kinderen, familie, vrienden) op de hoogte zijn en rekening houden met jouw opleiding
 5. Houd het ritme van de opleiding aan en stel niet uit!

 

Locatie

Hogeschool Utrecht
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Tel. 030 - 2 927 777

 

Data

Groep 25 start op 21 januari 2019. (LET OP: VOLGGEBOEKT!)
Groep 26 start op 23 september 2019

De opleiding bestaat uit 8 modules van 3 contactdagen verdeeld over 1 jaar. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieperiodes.

Download de uitgebreide brochure

Collegetijden en rooster

De colleges vinden allen plaats op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. Bekijk hier het rooster van 2019.

Aanwezigheid lesbijeenkomsten

Uw inbreng in de lessen is ook van belang voor het leerproces van uw mede- cursisten. Wij gaan er daarom van uit dat u iedere cursusdag aanwezig bent.

Mocht dit onverhoopt echt niet mogelijk zijn dan verwachten wij dat u dat tevoren meldt bij de module docent en de cursusleider, mevrouw Felix. Afhankelijk van aard en omvang van uw afwezigheid kan de module docent in overleg met de cursusleider besluiten u een passend  alternatief voor te leggen.

 

Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de module-bijeekomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten. Het lesmateriaal en opdrachten vindt u bij de betreffende modules. Tevens zal het leerplatform gebruikt worden om extra filmpjes, artikelen en verwijzingen naar boeken met elkaar te delen. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerk en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Uw investering

Uw investering bedraagt € 8895,- (vrijgesteld van btw)

Algemene inschrijfvoorwaarden van Fontys Hogescholen

Bekijk hier de inschrijfvoorwaarden.

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Meer informatie

 

Boeken

Bovenstaande investering is exclusief literatuur. U dient rekening te houden met € 855,- aan boekengeld. U dient de boeken zelf aan te schaffen. Bij iedere module ontvangt u daarnaast extra lesmateriaal van de docent.

Studiebelasting

De studiedruk is afgestemd op het feit dat u naast de opleiding ook nog een drukke baan heeft. De opleiding vraagt gemiddeld om 20-30 uur zelfstudie per module.

 

Procedure inschrijving

 1. Vul het inschrijfformulier in, dat u vindt op deze website of neem contact op met Sandra Donkers.
 2. Vervolgens ontvangt u van ons informatie m.b.t. uw aanmelding bij Fontys Hogescholen.
 3. Op basis van deze informatie beoordeelt de opleidingscoördinator of de opleiding aansluit bij uw opleidingsachtergrond en werkervaring.
 4. U krijgt bericht of u bent toegelaten tot de opleiding. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek dat kort voor de start van de opleiding wordt gepland. In het intakegesprek worden uw leerdoelen en verwachtingen van de opleiding doorgesproken.
 5. Na de intake ontvangt u:
  - Het definitieve lesrooster
  - Routebeschrijving naar de locatie
 6. Als deelnemer dient u zelf uw boeken aan te schaffen. Deze literatuurlijst wordt door de docent per module bekend gemaakt!
 

Diploma

De opleiding sluit af met een landelijk erkend Post Bachelor diploma van Fontys Hogescholen. Fontys en SBO bewaken de kwaliteit en het resultaat van deze opleiding nauwkeurig. De individuele voortgang en uw persoonlijke ontwikkeling wordt gedurende de modulen gevolgd, o.a. met persoonlijke feedback en begeleiding. U ontvangt een diploma indien u aan de volgende vereisten voldaan heeft:
 • U heeft alle modulen gevolgd
 • U heeft uw jaarplan voldoende afgerond
 • U heeft regelmatig uw ontwikkeling in uw coachingstraject bijgehouden, waarin ook uw persoonlijke leerresultaten staan weergegeven.
 • Alle module-opdrachten en de eindopdracht moeten met een voldoende zijn beoordeeld

Aansluiting op Masteropleiding

Met deze opleiding kunt u toegelaten worden tot het 2e jaar van de geaccrediteerde Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties van HAN Masterprogramma's GGM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat betekent dat u na deze opleiding met slechts één jaar extra studie uw Mastertitel kunt behalen. De tweejarige Masteropleiding is NVAO-geaccrediteerd.

 

Netwerk Bedrijfskundig Zorgmanagement

Om in contact te blijven met uw medecursisten, docenten en vakgenoten is er een Facebook en LinkedIn groep Bedrijfskundig Zorgmanagement. Word ook onderdeel van het netwerk van Facebook en/of LinkedIn.

Extra’s

Ook alle actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth tijdens deze opleiding!

Uniek! Tijdens de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement bezoekt u het Mobile Healthcare Event,het grootste BeNeLux congres over mHealth en het ontmoetingspunt voor ruim 1000+ beslissers uit de zorgsector! Dit event maakt inhoudelijk onderdeel uit van de opleiding. Dit is een zeer unieke kans omdat dit de enige opleiding in Nederland is waarbij u óók toegang krijgt tot dit congres. Zo bent u volledig op de hoogte van de laatste actualiteiten, trends en ontwikkelingen over mHealth om nog beter in te kunnen spelen op de toekomst! En deze kennis wordt gebruikt in de module Strategisch Management (externe factoren analyse) en in de realisatie van het eigen jaarplan: hoe gaan externe ontwikkelingen het strategisch beleid bepalen van de zorginstelling?  


Deelnemers bij het Mobile Healthcare Event

Diverse deelnemers van de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement bezochten het Mobile Healthcare Event. In onderstaande video geven zes deelnemers antwoord op de vragen:

 • Welke kennis zij meenemen van dit congres
 • Wat hun nú te doen staat als zorgmanager

 

 


Persoonlijke groei gegarandeerd met behulp van uw persoonlijke coach

We starten de opleiding met een intake. Tijdens de eerste lesdag bespreken we de competenties die u in deze opleiding wilt ontwikkelen (POP - Persoonlijk Ontwikkelingsplan). De competenties hebben een relatie met de inhoudelijke modules. Ook persoonsgebonden vaardigheden komen aan bod. Zo leert u tijdens dit traject hoe u uw beïnvloedingsvaardigheden kunt ontwikkelen. Ook leert u over uw eigen gedrag en dat van anderen.

Om succesvol te kunnen zijn in uw werk is medewerking van anderen noodzakelijk. In het dagelijkse werk, maar zeker ook bij verandertrajecten, is het belangrijk dat mensen enthousiast zijn of worden over uw plannen en ideeën. Tijdens de opleiding krijgt u inzichten en leert u uw doelen te bereiken.

Gedurende de opleiding krijgt u een aantal voortgangsgesprekken met uw persoonlijke coach. Samen met uw coach houdt u bij of, en in welke mate, u uw opleidingsdoelstellingen in de werksituatie behaalt. Waar nodig vindt er bijsturing en extra gerichte begeleiding plaats. In een follow-up bijeenkomst, 2 à 3 maanden na afloop van de opleiding, laat u zien in hoeverre u uw opleidingsdoelstellingen heeft kunnen realiseren en in welke mate u uw functioneren als bedrijfskundig manager in uw werkpraktijk effectiever en efficiënter heeft kunnen maken.

 

Moodle Online Leeromgeving

Online leeromgeving (Moodle)

Tijdens de opleiding maakt u, naast de module-bijeekomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u het (extra) lesmaterialen en opdrachten die aansluiten bij de lesbijeenkomsten. Het leerplatform wordt ook gebruikt om extra filmpjes, artikelen en verwijzingen naar boeken met elkaar te delen. Alle deelnemers en docenten staan via de leeromgeving met elkaar in contact en zijn hierdoor snel te bereiken.

 

Reacties van deelnemers, docenten en een werkgever

Karsjen Koop (deelnemer)

Teammanager Enschede, Ambulance Oost "De Bedrijfskundige Opleiding Zorgmanagement is een verrijking en verbreding van mijn kennis. De opleiding stimuleert tot nadenken over marktwerking in de zorg. De bedrijfskundige benadering kan ik dagelijks gebruiken bij vraagstukken over efficiency in de ambulancezorg. En vooral de diversiteit van de cursisten is verfrissend en stimulerend."

Hans Brusse (deelnemer)

Teamleider Woonzorg, GGNet “Ik heb (opnieuw) ervaren dat de energie die ik in de studie heb gestoken, zich dubbel en dwars in mijn werk heeft terugbetaald. Ik had ruimte om zaken meer op afstand te benaderen. Met name de financiële module was voor mij zeer waardevol. Het heeft me handvatten gegeven om achter de cijfers te kijken.”

Mark van Lier (deelnemer)

Directeur Centrale Huisartsen Post Westland “Het voordeel van deze opleiding is dat het helemaal op de praktijk is gericht. De opdrachten kun je toepassen in je dagelijkse werk. Daarnaast is de inbreng van je mede-studenten erg inspirerend!”

Michel Verhoeven (docent)

Zelfstandig controller, o.a. in de zorg. Zijn specialiteit is het analyseren van het 'verhaal achter de cijfers.
"Als zorgmanager kun je niet meer om financieel management heen. Het gaat niet zozeer om de cijfers maar de bedrijfskundige analyse achter de cijfers. Ik laat je ervaren dat cijfers niet moeilijk zijn en dat je het, met humor en inspiratie, kan laten leven!!!"

Conny Witteman (deelnemer)

Afdelingsmanager CVA-revalidatieafdeling in verpleeghuis Stichting Sint Jacob “Deze opleiding heeft mij geleerd om afdelings - overstijgend te kijken. Het is belangrijk om te weten waar je sterkten en je zwaktes als organisatie liggen. Ondernemen wordt ook voor afdelingsmanagers steeds belangrijker!”

Marc van Tuyn (deelnemer)

Bedrijfsmanager OCM / Orthopedie in Máxima Orthopedisch Centrum “De opleiding geeft veel handvatten die goed bruikbaar zijn, nu de zorg zo in beweging is. Daarnaast biedt het contact en de interactie met collega’s uit totaal verschillende werkvelden veel inspiratie”

Ypie Osinga (deelnemer)

Manager centrum plastische chirurgie, Medisch Centrum Leeuwarden “De opleiding geeft richting en structuur aan mijn ideeën. Vooral de module Strategisch Management heb ik daarbij als waardevol ervaren. Mijn analytisch blik werd daarbij verbreed. Iets waar ik behoefte aan had in de nieuwe
functie die toch meer bedrijfsmatig is geworden. Je gaat ook anders naar je eigen organisatie kijken. Ik kwam er achter dat die al behoorlijk ver is in allerlei ontwikkelingen terwijl ik vaak erg gericht was op alles wat we nog niet ontwikkeld hebben. Dit werkt erg stimulerend.”

Erik Schensema (docent)

Manager, Organisatieadviseur, Trainer en Coach in de zorg
De dynamiek in de zorgsector vraagt om 'bedrijfskundige' zorgmanagers die in staat zijn, om de organisatieprocessen (zorglogistiek) te analyseren en te optimaliseren. Eenvoudig en logisch. Met veel energie en creativiteit zoek ik samen met studenten naar oplossingen voor bestaande "bottlenecks".

Wijnand Bruinsma (deelnemer)

Senior Inkoper, ZorgserviceXL "Deze opleiding heeft mij geleerd afdelingsoverstijgend te kijken. Het is belangrijk de sterktes en zwaktes van je organisatie te kennen. Bedrijfsmatig inzicht wordt voor ieder in de zorg steeds belangrijker."

Sacha Nijen-Twilhaar (deelnemer)

Teammanager Kraam en Verloskunde, Meander Medisch Centrum "Het is veel meer dan kennis opdoen. Je maakt ook een persoonlijke ontwikkeling door. Bedrijfsmatig kijken naar je eigen functioneren en dat van anderen wordt een vanzelfsprekendheid."

Helma Janssen (deelnemer)

Afdelingshoofd Neurologie / Brain Care, Amphia Ziekenhuis Breda. “Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt een nieuwe organisatiestructuur opgezet wat een meer bedrijfsmatige aanpak vraagt. Ik wil hieraan graag mijn bijdrage leveren, daarom ben ik deze bedrijfskundige opleiding begonnen. Vooral de module ‘Strategisch Management’ heeft mij veel inzicht en praktische handvatten gegeven.”

Colette Jeuken (deelnemer)

Zorgcoördinator, Wooncentrum De Burcht in Rotterdam “Ik heb geleerd communicatie met medewerkers anders te bekijken en te benutten. Medewerkers zien je aanpak vaak als zakelijk, ik noem het nu duidelijk! Simpel maar zéér bruikbaar!”

Mrs. Allard Kremer (deelnemer)

afdelingshoofd in het verpleeg- en verzorgingstehuis Amstelring Loc Bornholm te Amsterdam Lees nu het interview met afgestudeerde Mrs. Allard Kremer over haar ervaringen met de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement. Lees hier het interview

Mrs. Jet Vinken (deelnemer)

Manager Wonen Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) Lees nu het Interview met Mrs. Jet Vinken, Manager Wonen en leidinggevende van Louise Haasen, de teamleider die de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement succesvol heeft afgerond. Lees hier het interview

Kimja Schouten (deelnemer)

gen. consulent Ik heb vooral erg veel over mijzelf geleerd. De reflectie op mijzelf en mijn eigen handelen. Ik begrijp nu beter waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe. Uiteraard heb ik veel praktische dingen geleerd zoals begrotingen lezen en begrijpen, een jaarplan maken, door middel van tabellen risico’s in kaart brengen. En prioriteiten stellen. Ook zie ik nu scherper hoe dingen gebeuren en ontwikkelen. Ik doorzie processen makkelijker en kan er soepeler op anticiperen.

Lieke Hollegie (deelnemer)

Adviseur Kwaliteit en Beleid, Vivium Zorggroep De samenwerking met de andere deelnemers ervaar ik als zeer positief. Het was een leuke groep mensen waar ik veel van heb geleerd. Het is een gevarieerde groep, maar wel allemaal uit de zorg. Goed en leerzaam om met elkaar kennis en ervaringen te delen.

Manel Verbruggen (deelnemer)

Hoofd Radiologie, St. Antonius Ziekenhuis Alle facetten bij het aansturen van mijn afdeling hebben meer inhoud gekregen voor mij doordat ik de opleiding heb gedaan.

Joke Mintjes (deelnemer)

Teamleider, Groene Hart Ziekenhuis Samenwerking met de deelnemers vond ik zinvol omdat je ook kennismaakt met andere aspecten uit de gezondheidszorg. Iedere deelnemer had een andere werkgever en ook gaf leiding in andere zorginstellingen.

Jan Groen (werkgever)

Divisiemanager Woonondersteuning Amerpoort Amerpoort is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ca 2000 medewerkers begeleiden en verzorgen zo’n 2000 cliënten. Als Divisiemanager Woonondersteuning stuurt Jan Groen 600 medewerkers aan die 24-uur per dag intramurale diensten verlenen. Vier van zijn managers liet Jan deelnemen aan de Bedrijfkundige Opleiding Zorgmanagement. Lees hier het interview. Lees hier het interview

Suuske Vastbinder - Verbeeten (deelnemer)

Coördinerend verpleegkundige, Zorggroep De Laren Mooi dat er verschillende zaken samen komen en dat je de organisatie steeds beter leert kennen doordat je op verschillende manieren door de organisatie heen loopt. Marketing zorgt dat je vele zaken belicht. Interessant om hier met elkaar doorheen te lopen. Ook leuk dat je van verschillende organisaties te horen krijgt hoe bepaalde zaken aangepakt worden, waaruit je je eigen conclusie kan trekken en ook ideeen mee kan nemen naar je eigen organisatie, wat dan weer met enthousiasme werd deze stof gebracht en veel feedback vanuit de groep gevraagd, wat een leuke interactie bracht.

Contact


 

Heeft u vragen over de opleiding of behoefte aan persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met:
s.donkers@sbo.nl, T:040 - 2 972 770

 

"Ik adviseer u graag over de mogelijkheden voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij kijk ik vooral naar uw ervaring en achtergrond en het niveau waarop u kunt instromen. Op basis van deze informatie en uw werkomgeving komen we samen tot een gericht opleidingsadvies."

Organisatie

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Divisie Manager Opleidingen 
Drs. Ank Dierckx
T: 040 - 2 974 860

Assistente Opleidingsmanager  
Mariska Hania
T: 040 - 2 974 880

Fotogallery


 

bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking bedrijfskundig zorgmanagement diploma uitreiking


Inschrijven Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Procedure inschrijving voor de jaaropleiding (€ 8.895,-)

Definitieve inschrijving bestaat uit twee delen:

 1. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier of neem contact op met de opleidingsadviseur Sandra Donkers, tel: 040 - 2972770. Let op! Via het inschrijfformulier ziet u de melding ‘gratis’ staan. Dit heeft te maken met het feit dat de facturatie en betaling via Fontys Hogescholen verloopt.
 2. Onze opleidingsadviseur Sandra Donkers neemt vervolgens binnen enkele dagen contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt beoordeeld of de opleiding aansluit bij uw opleidingsachtergrond en werkervaring en of u wordt toegelaten tot de opleiding.
 3. Na toelating ontvangt u de tweede aanmeldlink van Fontys Hogescholen. Pas na het invullen van deze tweede aanmeldlink staat u definitief ingeschreven.

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement start op 23 september 2019 in Fontys Hogescholen Utrecht!

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement start op 23 september 2019 in Fontys Hogescholen Utrecht!

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode: