Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Al ruim 20 jaar dé zorgmanagement opleiding die je in 1 jaar klaarstoomt voor de hogere functies in de gezondheidszorg. Na afloop heb je de kennis en inzichten om dagelijkse incidenten te vertalen naar strategisch beleid. Inclusief erkend Hogeschool Post Bachelor Diploma.

Breng jezelf én je organisatie verder!

 • Opleiding
 • 16 september 2024
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Deze opleiding is een flinke impuls voor jouw ontwikkeling!

De opleiding zorgmanagement stelt de bedrijfskundige benadering in zorgmanagement centraal en is een perfecte aanvulling op jouw kennis en ervaring in de zorg. Deze opleiding is een waardevolle investering voor jezelf en jouw organisatie. 

Na deze opleiding heb je:

 • Een Post Bachelor Diploma, na één jaar studie
 • Instroom in 2e jaar Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties
 • Een strategisch bedrijfskundig jaarplan voor jouw organisatie (onderdeel)
 • Een stevige basis om met kracht en overtuiging jouw visie te geven 

Al meer dan 850+ bedrijfskundig zorgmanagers opgeleid!

8 modules in 1 jaar

 1. Strategisch Management
 2. Financieel Management
 3. Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid
 4. Organisatie-ontwikkeling en Informatiemanagement
 5. Zorglogistiek
 6. Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit
 7. Strategisch Human Resource Management
 8. Verandermanagement

Geef jouw carrière een impuls

Wil je makkelijker kunnen schakelen van dagelijkse incidenten naar strategisch beleid? En zo de zorgprocessen en jouw functioneren optimaliseren? Met deze opleiding geef jij jezelf de kans om jouw kennis en ervaring in de zorg verder uit te bouwen met een officieel diploma.

Persoonlijke coach

Via de online leeromgeving word je uitgenodigd om een intake formulier in te vullen om jouw leerdoelen te bepalen. Gedurende de opleiding heb je regelmatig een individueel voortgangsgesprek met jouw persoonlijke coach. Zo ben je verzekerd van jouw persoonlijke groei en worden jouw opleidingsdoelstellingen gegarandeerd behaald.

Na deze opleiding

Heb je een erkend Post-Bachelor Diploma van Fontys. Je hebt een strategisch bedrijfskundig jaarplan ontwikkeld voor jouw organisatie(onderdeel) en je hebt een stevige basis om met kracht en overtuiging jouw visie te geven. Ook is het mogelijk om na deze opleiding toegelaten te worden tot het 2e jaar van de geaccrediteerde Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties van HAN Masterprogramma's GGM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat betekent dat je na deze opleiding met slechts één jaar extra studie jouw Mastertitel MA M&I kunt behalen. De tweejarige Masteropleiding is NVAO-geaccrediteerd.

Afgestemd op jouw dagelijkse praktijk

Praktijkgerichtheid is, naast voldoende theoretische onderbouwing, een essentieel uitgangspunt in deze opleiding. Ervaren docenten (uit de praktijk) begeleiden jou bij diverse praktijkopdrachten die gebaseerd zijn op jouw eigen werksituatie. Je leert jouw eigen bedrijfskundige visie te ontwikkelen en deze krachtig en overtuigend uit te dragen in jouw organisatie.

Jouw individuele jaarplan

Elke deelnemer werkt gedurende de opleiding aan een integraal jaarplan, toegesneden op de werksituatie. Het jaarplan concretiseert jouw strategische plannen op de korte en middellange termijn, volgens de principes van integraal management en het INK-model. Iedere module-opdracht verschaft de nodige input en onder begeleiding van een deskundige analyseer je de eigen organisatie-eenheid, stelt verbeteringen voor en ontwerp je  een verbeterd proces met bijbehorend implementatieplan.

Proeflessen

Neem alvast een voorproefje op de Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement met deze 2 nieuwe, gratis, proeflessen!

Proefles 1: Financieel management in de zorg
Met deze proefles maak je alvast een stapje in de richting van gesprekspartner met jouw financieel manager.
Je leert de belangrijkste financiële termen uit de zorgsector.

Download de proefles Financieel management in de zorg

Proefles 2: Kwaliteitsmanagement
Tijdens deze proefles leer je meer over continu kwaliteitsverbetering in jouw zorgorganisatie en de kwaliteitscirkel van Deming

Download de proefles kwaliteitsmanagement

Programma Bedrijfskundig Zorgmanagement

Deze zorgmanagement opleiding bestaat uit 8 modules van 3 contactdagen per module verdeeld over 1 jaar. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieperiodes. 

Wil je alles in één handig overzicht bij elkaar hebben?

Module 1

Strategisch Management

Een zelfstandige en adequate positionering van de organisatie is belangrijk. Zeker in de complexe omgeving waarin jouw organisatie functioneert. Je hebt te maken met overheden, zorgverzekeraars, cliënten,belangengroeperingen en andere organisaties. In deze module staat centraal:

 • Analyse van jouw omgeving als basis voor strategisch beleid
 • Wet- en regelgeving en consequenties voor missie, visieconcept en strategie van uw organisatie
 • Hoe bepaal je de strategie voor jouw organisatie?
 • Hoe kijk je strategisch naar intra- en extramurale samenwerking?

Module 2

Financieel Management

In deze module krijg je voldoende bagage om gesprekspartner te zijn van de directie/bestuur en de financiële afdeling. Tevens komen actualiteiten aan bod zoals ZZP’s, DBC’s, DOT’s en Normatieve Huisvestingscomponent.

 • Financiële ken– en stuurgetallen, jaarverslag en de balans
 • Effectief en efficiënt begroten en budgetteren
 • Management accounting en Activity Based Costing: hoe ga je om met de kosten?

Module 3

Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid

Door meer marktwerking, deregulering en privatisering, wordt het steeds belangrijker om je als organisatie te profileren. Tegelijkertijd worden cliënten mondiger en wordt klantgericht werken steeds noodzakelijker. Deze module heeft de volgende onderwerpen:

 • Marketingstrategie en -plan voor jouw organisatie en zorgprodukt
 • Optimaal kwaliteitsbeleid en -systeem voor uw organisatie
 • Hoe klantgericht werkt uw afdeling, jouw organisatie?

Module 4

Organisatie-ontwikkeling en Informatiemanagement

Het organisatiemodel en de informatievoorziening zijn belangrijke pijlers van uw strategie. Specifieke thema’s in deze module:

 • Het ESH- en 7-s model: bedrijfskundige benaderingen, ook toepasbaar op jouw organisatie!
 • Analyse organisatiecultuur: wat is kenmerkend voor jouw cultuur? En wat moet er veranderen?
 • Het belang van informatiemanagement en informatievoorziening

Module 5

Zorglogistiek

Zorglogistieke bedrijfsvoering laat je op een andere wijze naar jouw eigen organisatie kijken. Een belangrijke voorwaarde voor een goede balans tussen service en doelmatigheid is het zichtbaar én beheersbaar maken van processen.

 • Aandachtsgebieden van logistiek in de zorg
 • Logistieke prestatie-indicatoren en wat je ermee kunt in je eigen organisatie
 • Herontwerp van logistieke zorgprocessen in jouw eigen organisatie

Module 6

Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit

Waar in de andere modules meer het beleid en de organisatie centraal staan, staat in deze module de manager als individu centraal:

 • Optimaliseer jouw eigen stijl van leidinggeven / situationeel leidinggeven
 • Ontwikkelen en motiveren van medewerkers (taakrijpheid) en teams
 • Hoe benut je ‘coachen’ en ‘adviseren’ in jouw managementstijl?

Module 7

Strategisch Human Resource Management

In deze module staat de medewerker binnen de organisatie centraal. Specifieke thema’s:

 • Hoe ontwikkel je een strategisch HRM beleid?
 • Hoe kun je Human Resource Development en talentontwikkeling in jouw organisatie, voor jezelf en jouw medewerkers, benutten?
 • Welke actuele HRM trends zijn voor jou van belang?

Module 8

Verandermanagement

De zorgsector is continu in beweging. Beleid verandert en er worden telkens weer nieuwe keuzes gemaakt. Deze module leer je hoe je veranderingen adequaat kunt aanpakken.

 • Hoe maak je een adequaat veranderplan?
 • Hoe kies je de juiste veranderinterventies (organisatiediagnose)?
 • Hoe ga je om met weerstanden en weerstandsinterventies?

Docenten:

img-Patricia Majoie | Opleidingsmanager

Patricia Majoie | Opleidingsmanager
Coach Jaarplan

Module: Strategisch Human Resource Management

img-Henia Heller

Henia Heller
Coach

Als coach van de opleiding begeleiden we opleidingsdeelnemers bij het leerproces.

We helpende de theorie uit de opleiding toe te passen in de eigen werkpraktijk, persoonlijke leerdoelen te bereiken en zich zo te ontwikkelen.

Beluister podcast van Henia

 

img-Paul Luijben

Paul Luijben
Docent, Fontys

img-Gijs Holterman

Gijs Holterman
Docent

Module: Financieel Management

Een goede zorgmanager is ook goed met geld! Beluister de podcast van docent Gijs Holterman
Beluister de podcast van Gijs

img-Mark Veermans

Mark Veermans
Acteur

Module: Verandermanagement

img-Erik Schensema

Erik Schensema
Docent

Module: Zorglogistiek
Module: Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid

Wat heeft marketing met de zorg te maken? Beluister de podcast van docent Erik Schensema
Beluister de podcast van Erik

img-Nus Waleson

Nus Waleson
Docent

Module: Leidinggeven en Persoonlijke effectiviteit
Module: Strategisch management

img-Leon Broere

Leon Broere
Docent

Module: Organisatie-ontwikkeling en Informatiemanagement

Module: Verandermanagement

img-Udo Vossen

Udo Vossen
Docent

Module: Strategisch management

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Management, afdelingshoofden, teamleiders en overig midden en hoger kader uit o.a.:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Overige zorginstellingen

Het is de ideale opleiding voor managers, beleidsmedewerkers en projectleiders die verder geschoold willen worden in kwalitatief zorgmanagement en in de bedrijfskundige benadering van (zorg)organisaties.

Karsjen Koop (deelnemer)

Teammanager Enschede, Ambulance Oost"De Bedrijfskundige Opleiding Zorgmanagement is een verrijking en verbreding van mijn kennis. De opleiding stimuleert tot nadenken over marktwerking in de zorg. De bedrijfskundige benadering kan ik dagelijks gebruiken bij vraagstukken over efficiency in de ambulancezorg. En vooral de diversiteit van de cursisten is verfrissend en stimulerend."

Hans Brusse (deelnemer)

Teamleider Woonzorg, GGNet“Ik heb (opnieuw) ervaren dat de energie die ik in de studie heb gestoken, zich dubbel en dwars in mijn werk heeft terugbetaald. Ik had ruimte om zaken meer op afstand te benaderen. Met name de financiële module was voor mij zeer waardevol. Het heeft me handvatten gegeven om achter de cijfers te kijken.”

Mark van Lier (deelnemer)

Directeur Centrale Huisartsen Post Westland“Het voordeel van deze opleiding is dat het helemaal op de praktijk is gericht. De opdrachten kun je toepassen in je dagelijkse werk. Daarnaast is de inbreng van je mede-studenten erg inspirerend!”

Michel Verhoeven (docent)

Zelfstandig controller, o.a. in de zorg. Zijn specialiteit is het analyseren van het 'verhaal achter de cijfers.
"Als zorgmanager kun je niet meer om financieel management heen. Het gaat niet zozeer om de cijfers maar de bedrijfskundige analyse achter de cijfers. Ik laat je ervaren dat cijfers niet moeilijk zijn en dat je het, met humor en inspiratie, kan laten leven!!!"

Conny Witteman (deelnemer)

Afdelingsmanager CVA-revalidatieafdeling in verpleeghuis Stichting Sint Jacob“Deze opleiding heeft mij geleerd om afdelings - overstijgend te kijken. Het is belangrijk om te weten waar je sterkten en je zwaktes als organisatie liggen. Ondernemen wordt ook voor afdelingsmanagers steeds belangrijker!”

Marc van Tuyn (deelnemer)

Bedrijfsmanager OCM / Orthopedie in Máxima Orthopedisch Centrum“De opleiding geeft veel handvatten die goed bruikbaar zijn, nu de zorg zo in beweging is. Daarnaast biedt het contact en de interactie met collega’s uit totaal verschillende werkvelden veel inspiratie”

 

Ypie Osinga (deelnemer)

Manager centrum plastische chirurgie, Medisch Centrum Leeuwarden“De opleiding geeft richting en structuur aan mijn ideeën. Vooral de module Strategisch Management heb ik daarbij als waardevol ervaren. Mijn analytisch blik werd daarbij verbreed. Iets waar ik behoefte aan had in de nieuwe
functie die toch meer bedrijfsmatig is geworden. Je gaat ook anders naar je eigen organisatie kijken. Ik kwam er achter dat die al behoorlijk ver is in allerlei ontwikkelingen terwijl ik vaak erg gericht was op alles wat we nog niet ontwikkeld hebben. Dit werkt erg stimulerend.”

Erik Schensema (docent)

Manager, Organisatieadviseur, Trainer en Coach in de zorg
De dynamiek in de zorgsector vraagt om 'bedrijfskundige' zorgmanagers die in staat zijn, om de organisatieprocessen (zorglogistiek) te analyseren en te optimaliseren. Eenvoudig en logisch. Met veel energie en creativiteit zoek ik samen met studenten naar oplossingen voor bestaande "bottlenecks".

Wijnand Bruinsma (deelnemer)

Senior Inkoper, ZorgserviceXL"Deze opleiding heeft mij geleerd afdelingsoverstijgend te kijken. Het is belangrijk de sterktes en zwaktes van je organisatie te kennen. Bedrijfsmatig inzicht wordt voor ieder in de zorg steeds belangrijker."

Sacha Nijen-Twilhaar (deelnemer)

Teammanager Kraam en Verloskunde, Meander Medisch Centrum"Het is veel meer dan kennis opdoen. Je maakt ook een persoonlijke ontwikkeling door. Bedrijfsmatig kijken naar je eigen functioneren en dat van anderen wordt een vanzelfsprekendheid."

Helma Janssen (deelnemer)

Afdelingshoofd Neurologie / Brain Care, Amphia Ziekenhuis Breda.“Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt een nieuwe organisatiestructuur opgezet wat een meer bedrijfsmatige aanpak vraagt. Ik wil hieraan graag mijn bijdrage leveren, daarom ben ik deze bedrijfskundige opleiding begonnen. Vooral de module ‘Strategisch Management’ heeft mij veel inzicht en praktische handvatten gegeven.”

Colette Jeuken (deelnemer)

Zorgcoördinator, Wooncentrum De Burcht in Rotterdam“Ik heb geleerd communicatie met medewerkers anders te bekijken en te benutten. Medewerkers zien je aanpak vaak als zakelijk, ik noem het nu duidelijk! Simpel maar zéér bruikbaar!”

Mrs. Allard Kremer (deelnemer)

afdelingshoofd in het verpleeg- en verzorgingstehuis Amstelring Loc Bornholm te AmsterdamLees nu het interview met afgestudeerde Mrs. Allard Kremer over haar ervaringen met de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement. Lees hier het interview

Kimja Schouten (deelnemer)

gen. consulentIk heb vooral erg veel over mijzelf geleerd. De reflectie op mijzelf en mijn eigen handelen. Ik begrijp nu beter waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe. Uiteraard heb ik veel praktische dingen geleerd zoals begrotingen lezen en begrijpen, een jaarplan maken, door middel van tabellen risico’s in kaart brengen. En prioriteiten stellen. Ook zie ik nu scherper hoe dingen gebeuren en ontwikkelen. Ik doorzie processen makkelijker en kan er soepeler op anticiperen.

Lieke Hollegie (deelnemer)

Adviseur Kwaliteit en Beleid, Vivium ZorggroepDe samenwerking met de andere deelnemers ervaar ik als zeer positief. Het was een leuke groep mensen waar ik veel van heb geleerd. Het is een gevarieerde groep, maar wel allemaal uit de zorg. Goed en leerzaam om met elkaar kennis en ervaringen te delen.

Manel Verbruggen (deelnemer)

Hoofd Radiologie, St. Antonius ZiekenhuisAlle facetten bij het aansturen van mijn afdeling hebben meer inhoud gekregen voor mij doordat ik de opleiding heb gedaan.

Joke Mintjes (deelnemer)

Teamleider, Groene Hart ZiekenhuisSamenwerking met de deelnemers vond ik zinvol omdat je ook kennismaakt met andere aspecten uit de gezondheidszorg. Iedere deelnemer had een andere werkgever en ook gaf leiding in andere zorginstellingen.

Jan Groen (werkgever)

Divisiemanager Woonondersteuning AmerpoortAmerpoort is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ca 2000 medewerkers begeleiden en verzorgen zo’n 2000 cliënten. Als Divisiemanager Woonondersteuning stuurt Jan Groen 600 medewerkers aan die 24-uur per dag intramurale diensten verlenen. Vier van zijn managers liet Jan deelnemen aan de Bedrijfkundige Opleiding Zorgmanagement. Lees hier het interview. Lees hier het interview

Suuske Vastbinder - Verbeeten (deelnemer)

Coördinerend verpleegkundige, Zorggroep De LarenMooi dat er verschillende zaken samen komen en dat je de organisatie steeds beter leert kennen doordat je op verschillende manieren door de organisatie heen loopt. Marketing zorgt dat je vele zaken belicht. Interessant om hier met elkaar doorheen te lopen. Ook leuk dat je van verschillende organisaties te horen krijgt hoe bepaalde zaken aangepakt worden, waaruit je je eigen conclusie kan trekken en ook ideeen mee kan nemen naar je eigen organisatie, wat dan weer met enthousiasme werd deze stof gebracht en veel feedback vanuit de groep gevraagd, wat een leuke interactie bracht.

 

Een paar tips om van deze opleiding een succes te maken:

 1. Plan alle maandagen tijdens de opleiding vrij voor jezelf: voor alle lesdagen, maar ook de andere maandagen om aan je opdrachten te werken;
 2. Plan voor elke lesdag een dag per week in om aan de opleiding te werken (creëer ruimte, tijd terug geven kan altijd!)
 3. Zorg voor een coach in je eigen organisatie: om mee te sparren, om feedback van te krijgen (hoe kunnen jouw ideeën/plannen voet aan de grond krijgen in de organisatie?).
 4. Zorg dat werk (manager) en privé (partner, kinderen, familie, vrienden) op de hoogte zijn en rekening houden met jouw opleiding
 5. Houd het ritme van de opleiding aan en stel niet uit!

Algemene Informatie

Dag Datum Tijd Locatie
Start Jaaropleiding 16 september 2024 - online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze (p) HBO bedraagt € 9195,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Locatie

Hogeschool Utrecht
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Tel. 030 - 2 927 777

Data

- Groep 34 start 16 september 2024

Wil je meer informatie ontvangen of vrijblijvend een plaats reserveren voor 2024? neem dan contact op met je opleidingsadviseur Sandra Donkers -
T:040 - 2 972 770

De opleiding bestaat uit 8 modules van 3 contactdagen per module verdeeld over 1 jaar. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieperiodes.

Collegetijden en rooster

De colleges vinden allen plaats op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.30 uur. Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. Bekijk het rooster van 2024

Aanwezigheid lesbijeenkomsten

Jouw inbreng in de lessen is ook van belang voor het leerproces van jouw mede- cursisten. Wij gaan er daarom van uit dat je iedere cursusdag aanwezig bent.

Mocht dit onverhoopt echt niet mogelijk zijn dan verwachten wij dat je dat tevoren meldt bij de module docent en de cursusleider, Patricia Majoie. Afhankelijk van aard en omvang van jouw afwezigheid kan de module docent in overleg met de cursusleider besluiten je een passend  alternatief voor te leggen.

Jouw investering

Jouw investering bedraagt € 9.195,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Algemene inschrijfvoorwaarden van Fontys Hogescholen

Bekijk hier de inschrijfvoorwaarden.

Boeken

Bovenstaande investering is exclusief literatuur. Je dient rekening te houden met € 550,- aan boekengeld. Je dient de boeken zelf aan te schaffen. Bij iedere module ontvang je daarnaast extra lesmateriaal van de docent.

Studiebelasting

De studiedruk is afgestemd op het feit dat je naast de opleiding ook nog een drukke baan hebt. De opleiding vraagt gemiddeld om 20-30 uur zelfstudie per module.

Een paar tips om van deze opleiding een succes te maken:

 1. Plan alle maandagen tijdens de opleiding vrij voor jezelf: voor alle lesdagen, maar ook de andere maandagen om aan je opdrachten te werken;
 2. Plan voor elke lesdag een dag per week in om aan de opleiding te werken (creëer ruimte, tijd terug geven kan altijd!)
 3. Zorg voor een coach in je eigen organisatie: om mee te sparren, om feedback van te krijgen (hoe kunnen jouw ideeën/plannen voet aan de grond krijgen in de organisatie?).
 4. Zorg dat werk (manager) en privé (partner, kinderen, familie, vrienden) op de hoogte zijn en rekening houden met jouw opleiding
 5. Houd het ritme van de opleiding aan en stel niet uit!

Procedure inschrijving

 1. Vul het inschrijfformulier in, dat je vindt op deze website of neem contact op met Sandra Donkers.
 2. Vervolgens ontvang je van ons informatie m.b.t. jouw aanmelding bij Fontys Hogescholen.
 3. Op basis van deze informatie beoordeelt de opleidingscoördinator of de opleiding aansluit bij jouw opleidingsachtergrond en werkervaring.
 4. Je krijgt bericht of je bent toegelaten tot de opleiding. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek dat kort voor de start van de opleiding wordt gepland. In het intakegesprek worden jouw leerdoelen en verwachtingen van de opleiding doorgesproken.
 5. Na de intake ontvang je:
  - Het definitieve lesrooster
  - Routebeschrijving naar de locatie
 6. Als deelnemer dien je zelf jouw boeken aan te schaffen. Deze literatuurlijst wordt door de docent per module bekend gemaakt!

Diploma

De opleiding sluit af met een landelijk erkend Post Bachelor diploma van Fontys Hogescholen. Fontys en SBO bewaken de kwaliteit en het resultaat van deze opleiding nauwkeurig. De individuele voortgang en jouw persoonlijke ontwikkeling wordt gedurende de modulen gevolgd, o.a. met persoonlijke feedback en begeleiding. Je ontvangt een diploma indien je aan de volgende vereisten voldaan hebt:

 • Je hebt alle modulen gevolgd
 • Je hebt jouw jaarplan voldoende afgerond
 • Je hebt regelmatig jouw ontwikkeling in jouw coachingstraject bijgehouden, waarin ook jouw persoonlijke leerresultaten staan weergegeven.
 • Alle module-opdrachten en de eindopdracht moeten met een voldoende zijn beoordeeld

Aansluiting op Masteropleiding

Met deze opleiding kun je toegelaten worden tot het 2e jaar van de geaccrediteerde Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties van HAN Masterprogramma's GGM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat betekent dat je na deze opleiding met slechts één jaar extra studie jouw Mastertitel kunt behalen. De tweejarige Masteropleiding is NVAO-geaccrediteerd.

Netwerk Bedrijfskundig Zorgmanagement

Om in contact te blijven met jouw medecursisten, docenten en vakgenoten is er een Facebook en LinkedIn groep Bedrijfskundig Zorgmanagement. Word ook onderdeel van het netwerk van Facebook en/of LinkedIn.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Extra's

Persoonlijke groei gegarandeerd met behulp van jouw persoonlijke coach

We starten de opleiding met een intake. Tijdens de eerste lesdag bespreken we de competenties die je in deze opleiding wilt ontwikkelen (POP - Persoonlijk Ontwikkelingsplan). De competenties hebben een relatie met de inhoudelijke modules. Ook persoonsgebonden vaardigheden komen aan bod. Zo leer je tijdens dit traject hoe je jouw beïnvloedingsvaardigheden kunt ontwikkelen. Ook leer je over jouw eigen gedrag en dat van anderen.

Om succesvol te kunnen zijn in jouw werk is medewerking van anderen noodzakelijk. In het dagelijkse werk, maar zeker ook bij verandertrajecten, is het belangrijk dat mensen enthousiast zijn of worden over jouw plannen en ideeën. Tijdens de opleiding krijg je inzichten en leer je jouw doelen te bereiken.

Gedurende de opleiding krijg je een aantal voortgangsgesprekken met jouw persoonlijke coach. Samen met jouw coach hou je bij of, en in welke mate, je jouw opleidingsdoelstellingen in de werksituatie behaalt. Waar nodig vindt er bijsturing en extra gerichte begeleiding plaats. In een follow-up bijeenkomst, 2 à 3 maanden na afloop van de opleiding, laat je zien in hoeverre je jouw opleidingsdoelstellingen hebt kunnen realiseren en in welke mate je jouw functioneren als bedrijfskundig manager in jouw werkpraktijk effectiever en efficiënter hebt kunnen maken.

 

Online leeromgeving (Moodle)

Tijdens de opleiding maak je, naast de module-bijeekomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je het (extra) lesmaterialen en opdrachten die aansluiten bij de lesbijeenkomsten. Het leerplatform wordt ook gebruikt om extra filmpjes, artikelen en verwijzingen naar boeken met elkaar te delen. Alle deelnemers en docenten staan via de leeromgeving met elkaar in contact en zijn hierdoor snel te bereiken.

eBook Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagment

In dit eBook lees je alles over de jaaropleiding Bedrijfskundig zorgmanagement. Docenten geven je bedrijfskundige eyeopeners in zorgmanagement. Daarnaast bevat het ebook twee proeflessen.

Download het eBook en maak alvast een eerste stap naar een flinke impuls voor jouw ontwikkeling!

Download het eBook

Onze privacy-policy

Inschrijven Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Procedure inschrijving voor de jaaropleiding (€ 9.195,-)

Definitieve inschrijving bestaat uit twee delen:

 1. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier of neem contact op met de opleidingsadviseur Sandra Donkers, tel: 040 - 2972770. Let op! Via het inschrijfformulier zie je de melding ‘gratis’ staan. Dit heeft te maken met het feit dat de facturatie en betaling via Fontys Hogescholen verloopt.
 2. Onze opleidingsadviseur Sandra Donkers neemt vervolgens binnen enkele dagen contact met je op om de verdere procedure te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt beoordeeld of de opleiding aansluit bij jouw opleidingsachtergrond en werkervaring en of je wordt toegelaten tot de opleiding.
 3. Na toelating ontvang je de tweede aanmeldlink van Fontys Hogescholen. Pas na het invullen van deze tweede aanmeldlink sta je definitief ingeschreven.

Leg je deelname vast

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod