Cursus AERIUS berekeningen

 • Leer praktijkgericht werken met AERIUS & reken met complexe invoerwaarde
 • Na de cursus beschik je over uitgebreide kennis van de (on)mogelijkheden van AERIUS
 • Krijg informatie die nodig is om te komen tot een goed onderbouwde berekening
 • Volledig op de hoogte van de huidige handreikingen en rekenwijzen per sector
 • Tip: De vorige editie was erg snel volgeboekt, reserveer je plaats via onze adviseur

Leer de stikstofuitstoot van jouw project te berekenen

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Juiste invoerwaarden zorgen voor juiste beoordeling en advies

Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Het doel: 50% minder stikstof in 2030. Tegelijk zorgt verregaande regelgeving en jurisprudentie ervoor dat voor vergunningen een uitgebreide toetsing op stikstofeffecten plaats moet vinden. Hierbij is berekenen en registreren via AERIUS verplicht en neemt het toetsen en beoordelen van technische aspecten een steeds centralere rol in bij iedere vergunningsaanvraag en de beoordeling daarvan.

Echter blijkt in de praktijk dat veel vergunningverleners, beoordelaars en adviseurs zich geen raad weten met de complexe handreikingen en invoerwaardes binnen AERIUS. Vergroot je kennis en leer invoerwaarde herkennen en in te voeren.

Ga tijdens de 2-daagse cursus AERIUS berekeningen samen met een expert, praktijkgericht aan de slag om de juiste invoerwaarde per berekening in te voeren.

Download de brochure

Dit leer je in 2 dagen

 • Juiste invoerwaarde in binnen AERIUS en de bijbehorende handreikingen per sector
 • Bronkenmerken modelleren
 • Project afbakenen aan de hand van AERIUS
 • Juiste schermen en knoppen gebruiken binnen AERIUS
 • Gevoeligheid parameters binnen AERIUS

Bekijk het programma

Na deze opleiding

 • Heb jij een stevige basis in de technische achtergrond van de stikstofproblematiek
 • Beschik je over uitgebreide kennis van de (on)mogelijkheden van AERIUS
 • Ben je helemaal op de hoogte van de huidige handreikingen en rekenwijzen per sector
 • Weet jij welke informatie nodig is om te komen tot een goed onderbouwde berekening
 • Beoordeel en toets jij complexe AERIUS berekeningen

 


Voor meer diepgang omtrent het  vergunningverleningsprocess en adviseren van AERIUS berekeningen

Verdiep je dan in onze 5-daagse opleiding Vergunningenverlening Wet Natuurbescherming & Stikstofdeopositie

Na deze opleiding:

 • Heb jij inzicht in regelgeving, procedures en beleid rondom stikstof
 • Voorzie jij vergunningsaanvragers en -verleners van begrijpelijk (technisch) advies
 • Beoordeel en toets jij de verplichtte ‘technische’ stikstofaspecten in vergunningaanvragen en overige besluiten
 • Beheers je over uitgebreide kennis met betrekking tot AERIUSberekeningen en de bijbehorende handreikingen per sector
 • Weet jij welke onderbouwing er nodig is om de juiste berekening per project te maken en te beoordelen

Naar de 5-daagse opleiding

Programma cursus AERIUS Berekeningen

 

Module 1

Introductie AERIUS

AERIUS is het verplichte rekeninstrument voor toestemmingsverlening natuur. Deze module gaat nader in op de achtergrond en het gebruik van AERIUS. Wat kan AERIUS allemaal en welke functionaliteiten omvat AERIUS.

Dit leer je: 

 • Introductie AERIUS
 • Werken met AERIUS Calculator
 • Verschillende handreikingen
 • AERIUS Instrumentarium: Calculator, Monitor en Register
 • Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 1 – schermen en knoppen)

Module 2

Parameters in AERIUS Calculator

AERIUS is een verspreidingsmodel. Hoe werkt het AERIUS model nu precies. Welke ‘knoppen’ zitten er in het model en op welke wijze werken deze door op de berekeningsresultaten. Er wordt in deze module voorts gekeken wat er allemaal onder de ‘motorkap’ van AERIUS zit en welke databestanden er allemaal beschikbaar zijn.

Dit leer je:

 • Context van verspreidingsmodellen
 • Type emissiebronnen
 • Omvang van emissies
 • Modellering en bronkenmerken (verkeer, industrie, mobiele werktuigen, etc.)
 • Gebouwinvloed
 • Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 2 – gevoeligheid parameters op resultaten)

Tip! Download de brochure voor een compleet overzicht


Module 3

AERIUS in de praktijk van toestemmingsverlening

AERIUS wordt gebruikt om vast te stellen of plannen of projecten doorgang kunnen vinden of niet. In deze module gaan we nader in op het praktijkgericht onderzoek doen met AERIUS. Op welke wijze bakenen we het onderzoek af en daarmee de AERIUS berekeningen.

Dit leer je: 

 • Projectafbakening
 • Vaststellen bestaande rechten
 • Situaties: beoogde situatie, referentiesituatie en salderingssituatie
 • Onderzoek met AERIUS
 • Zichtjaar
 • Gebiedsafbakening
 • Aanleg- en gebruiksfase
 • Tijdelijke projecten
 • Er wordt gewerkt aan de hand van praktijk voorbeelden

Module 4

Praktijkgerichte casus

Ter afsluiting gaan we in groepsvorm praktisch aan de slag met het maken van en complexe AERIUS-berekening binnen jouw eigen sector.

Dit leer je:

 • Beoordeling complexe AERIUS berekeningen
 • Invoeren juiste invoerwaarde & handreikingen binnen jouw eigen sector
 • Bronkenmerken modelleren
 • Juiste schermen en knoppen gebruiken binnen AERIUS

Iedere opdracht zal achteraf klassikaal behandeld worden, waarbij vragen en knelpunten door de docent zullen worden toegelicht.

Deze cursus is speciaal voor: 

Deze verkorte cursus is interessant voor iedereen die een stevige basis wil opbouwen in het rekenen en modelleren van stiktofdepositie.

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid
 • Initiatiefnemers
 • Adviesbureau's
 • Architecten en constructeurs
 • Ecologen

Die reeds ervaring hebben met het vergunningverleningsproces of een adviserende rol maar meer gevoel willen krijgen bij het modelleren en controleren van complex stikstofdepositie berekeningen.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy