Vergunningverlening Wet Natuurbescherming en Stikstofdepositie

 • Krijg inzicht in regelgeving, procedures en beleid rondom stikstof
 • Voorzie vergunningaanvragers en -verleners van begrijpelijk (technisch) advies
 • Beoordeel en toets verplichte 'technische' stikstofaspecten
 • Beheers uitgebreide kennis met betrekking tot AERIUS-berekeningen
 • Weet welke onderbouwing nodig is om de juiste berekening per project te maken en beoordelen
 • Als deelnemer van deze opleiding ontvang je € 100,- korting voor de Nationale Stikstof bijeenkomst
 • Deze opleiding is vaak snel volgeboekt. Wegens de grote belangstelling zijn er 3 edities gepland.

Leer praktijkgericht werken met AERIUS & bereken, toets en beoordeel technische rapportages

 • 4-daagse opleiding
 • 19 april - 24 mei 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Juiste invoerwaarden zorgen voor juiste beoordeling en advies

Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Het doel: 50% minder stikstof in 2030. Tegelijk zorgt verregaande regelgeving en jurisprudentie ervoor dat voor vergunningen een uitgebreide toetsing op stikstofeffecten plaats moet vinden.
Hierbij is berekenen en registreren via AERIUS verplicht en neemt het toetsen en beoordelen van technische aspecten een steeds centralere rol in bij iedere vergunningsaanvraag en de beoordeling daarvan. Of het nu gaat om een Wnb-vergunning, of om een stikstofverantwoording voor een andere vergunning of plan. Maar weet jij eigenlijk wel welke handreikingen en invoerwaarden er gebruikt moeten worden om, zo tot een juiste beoordeling en advies te komen?

Tijdens deze opleiding ga je samen met experts aan de slag met AERIUS en leer je aanvragen te beoordelen op de juiste manier.


Bekijk het volledige programma


Dit leer je in 4 dagen:

Dag 1: Algemene inleiding stikstofproblematiek
Dag 2: Vaststellen van de vergunningsplicht
Dag 3: Aan de slag met AERIUS
Dag 4: Verdieping ingewikkelde bronnen

Programma van de Opleiding Vergunningverlening


Dag 1 (module 1 & 2)

Algemene inleiding stikstofproblematiek

We starten met een algemene introductie in de stikstofproblematiek, waarbij we in vogelvlucht de verschillende technische, ecologische en juridische aspecten bespreken die momenteel spelen, en leren we wat de samenhang tussen al deze aspecten is.

Dit leer je:

 • Inleiding stikstofproblematiek
 • Regelgeving, procedures en jurisprudentie rondom stikstof
 • AERIUS als rekenbasis
 • Overzicht stikstof berekenen, ecologisch beoordelen en juridisch verantwoorden
 • Introductie referentiesituatie, intern en extern salderen

Inleiding vergunningprocedures

Tijdens deze module gaan we leren welke procedures er bij Wnb-vergunningen en bij andere vergunningstrajecten gelden waarbij stikstof een rol kan spelen? Met welke termijnen heb je te maken, en wat is jouw rol hierin als vergunningverlener of adviseur?

Dit leer je:

 • Inleiding vergunningprocedures
 • Enkelvoudige en meervoudige vergunningsaanvragen
 • Beoordeling & toetsing vergunningaanvragen in het kader Wet Natuurbescherming (Wnb)
 • Natuurwet & regelgeving in verhouding tot technische jurisprudentie
 • Beoordeling & toetsing van stikstofverantwoordingen in ruimtelijke besluiten
 • Handhaving op stikstof vanuit de Wnb

Dag 2 (module 3 & 4)

Vaststellen van de vergunningsplicht

In deze module duiken we dieper in op het vaststellen van een vergunningplicht: wanneer is een Wnb-vergunning nodig en welke stappen worden gezet om tot deze conclusie te komen?

Dit leer je:

 • Wat is een voortoets
 • Vaststellen van de vergunningsplicht
 • Geen vergunning, toch toetsing?
 • Wijze van invulling voortoets
 • Wat is een Passende Beoordeling
 • Referentiesituatie vaststellen
 • De werking van de stikstofbank

Praktijkgerichte Casus

Na de theorie uit de eerste drie modules gaan we aan de slag met de praktijk. Op basis van enkele praktijkcases doorlopen we het proces om te beoordelen of een stikstoftoetsing nodig is en vervolgens hoe je verschillende ‘stikstofverantwoordingen’ kunt beoordelen.

Dit leer je:

 • Is het nodig om op stikstof te toetsen en waarom wel/niet?
 • Welke delen van een project moeten wel of niet mee in een stikstofberekening?
 • Hoe neem je een referentiesituatie in de praktijk mee?
 • Beoordelen van voortoetsen en - Passende Beoordelingen
 • Beoordelen van ‘instrumenten’ zoals intern/extern salderen en ecologische beoordelingen

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3 (module 5 & 6)

Introductie AERIUS

AERIUS is het verplichte rekeninstrument voor toestemmingsverlening natuur. Deze module gaat nader in op de achtergrond en het gebruik van AERIUS. Wat kan AERIUS allemaal en welke functionaliteiten omvat AERIUS.

Dit leer je:

 • Introductie AERIUS
 • Werken met AERIUS Calculator
 • Verschillende handreikingen
 • AERIUS Instrumentarium: Calculator, Monitor en Register
 • Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 1 – schermen en knoppen)

Parameters in AERIUS Calculator

AERIUS is een verspreidingsmodel. Hoe werkt het AERIUS model nu precies. Welke ‘knoppen’ zitten er in het model en op welke wijze werken deze door op de berekeningsresultaten. Er wordt in deze module voorts gekeken wat er allemaal onder de ‘motorkap’ van AERIUS zit en welke databestanden er allemaal beschikbaar zijn.

Dit leer je:

 • Context van verspreidingsmodellen
 • Type emissiebronnen
 • Omvang van emissies
 • Modellering en bronkenmerken (verkeer, industrie, mobiele werktuigen, etc.)
 • Gebouwinvloed
 • Zelf AERIUS Calculator verkennen (deel 2 – gevoeligheid parameters op resultaten)

Dag 4 (module 7 & 8)

AERIUS in de praktijk van toestemmingsverlening

AERIUS wordt gebruikt om vast te stellen of plannen of projecten doorgang kunnen vinden of niet. In deze module gaan we nader in op het praktijkgericht onderzoek doen met AERIUS. Op welke wijze bakenen we het onderzoek af en daarmee de AERIUS berekeningen.

Dit leer je (er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden):

 • Projectafbakening
 • Vaststellen bestaande rechten
 • Situaties: beoogde situatie, referentiesituatie en salderingssituatie
 • Onderzoek met AERIUS
 • Zichtjaar
 • Gebiedsafbakening
 • Aanleg- en gebruiksfase
 • Tijdelijke projecten

Afsluiting met Praktijkgerichte Casus

Met behulp van enkele praktijkcases ga je aan de slag met de verschillende situaties rondom de AERIUS calculator en doorloop je het gehele beoordelingsproces van complexe projecten vanaf de voortoets tot aan een
salderingssituatie of gebruik van een stikstofbank en voorzie jij vergunning aanvragers van begrijpelijk (technisch) advies.

Dit leer je:

 • Beoordeling complexe AERIUS berekeningen
 • Beoordeling van intern en extern salderen
 • Toepassen van een stikstofbank voor salderen

Jouw deskundige docenten:

img-Berend W. Hoekstra

Berend W. Hoekstra
Senior consultant bij TAUW met ruim 25 jaar ervaring in het werkveld luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Berend is inhoudelijk deskundige (chemisch technoloog) en ervaren met het recht (milieujurist). Hij werkte enkele jaren bij de Rijksoverheid gericht op de technische voorbereiding van luchtregelgeving (ministerie VROM), het informeren van overheden en bedrijven over de implementatie van milieubeleid (RIVM) en technische advisering bij beroepszaken (StAB). Bij TAUW is Berend verantwoordelijk voor de advisering over luchtverontreiniging, geur en depositie. Berend verricht zijn werk in het kader van beleidsformulering, -onderbouwing en procedures voor vergunningen en ruimtelijke plannen voor zowel overheid als industrie.

img-Ruud Broekman

Ruud Broekman
Projectmanager gebiedsontwikkeling en stikstof, De essentie

Ruud adviseert en begeleidt overheden en commerciële partijen in gebiedsontwikkelingen. De focus van Ruud ligt op de planfasen in een project: het komen van eerste idee tot het moment dat (civiel) technische uitwerking kan plaatsvinden. Hierdoor is Ruud goed thuis in diverse rollen en aspecten op project- en omgevingsmanagement, planologie, financiën en contractvorming. Stikstof speelt bij veel projecten de laatste jaren een grote rol, zeker als het gaat om grotere ontwikkelingen. Ruud heeft inmiddels een ruime praktijkervaring opgedaan in verschillende stikstofprojecten, met verschillende complexiteit: van een verantwoording voor 100 woningen tot aan complexe oplossingen met extern salderen en het instellen en beheren van stikstofbanken. Doordat Ruud zowel voor overheden als commerciële partijen werkt, kan hij goed beide posities belichten en uitleggen.

Deze opleiding is voor jou bestemd als:

Je werkzaam bent als vergunningverlener, handhaver, beoordelaar, architect, aannemer of adviseur bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid
 • Initiatiefnemers

En jij je wilt specialiseren in de technische aspecten vanuit de Wet Natuurbescherming en Stikstof

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden in Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Editie april 2023:
La Vie Utrecht

St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 19 april 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 2 8 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 3 17 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 4 24 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht

Inschrijven


 

Editie mei 2023:
BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 30 mei 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 7 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 14 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 21 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS

Inschrijven


 

Editie juni 2023:
BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 28 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 5 juli 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 6 september 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 13 september 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS

Inschrijven

 

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

 

Ook interessant voor jou of je collega:

De nationale stikstof bijeenkomst.

Tip! Meld je aan voor 30 april en ontvang een vroegboekkorting van € 50,- op je deelname. Wil je samen met je collega's deze bijeenkomst bezoeken? Bij 3 of meer personen ontvang je een groepskorting van 10%.

Hiervoor kun je contact opnemen met Mariska Korewijk Tel: 040 - 2 972 751

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Mariska Korewijk
040 - 2 972 751
mariska.korewijk@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Stikstofcrisis: Bedreigingen én oplossingen - De do’s en don’ts voor stikstof in (bouw)projecten 

Het rommelt in Nederland sinds de PAS uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Nieuwe wetten en regels, ontwikkelingen in jurisprudentie en maatschappelijke protesten volgen elkaar in hoog tempo op. Het zorgt voor een continu veranderende wereld, waarin het juridisch kader en technische (on)mogelijkheden voortdurend in beweging zijn.

Ondertussen bouwt, ontwikkelt en investeert Nederland door – voor zover het kan. Stikstof staat namelijk met stip op nummer 1 in de lijst met potentiële showstoppers voor projecten. Hoe ga je hiermee om? Welke potentiële bedreigingen én oplossingen zijn er en komen eraan?

We geven in dit gratis webinar op 9 februari van 15:30 tot 16:30 een kort overzicht van de ontwikkelingen in het stikstofveld en de do’s en don’ts voor stikstof in projecten. Dit illustreren we aan de hand van een concreet project: Logistiek Park Moerdijk. Geen theorie, maar een overzicht van ‘lessons learned’ vanuit praktijkervaringen tussen 2019 en nu – van praktische oplossingen tot de strategische aanpak. Én met een vooruitblik op de toekomst, want Nederland Stikstofland blijft in beweging.

Schrijf je direct in voor dit gratis webinar

Sprekers

img-Ruud Broekman

Ruud Broekman
Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling, De essentie

Ruud adviseert en begeleidt overheden en commerciële partijen in gebiedsontwikkelingen. De focus van Ruud ligt op de planfasen in een project: het komen van eerste idee tot het moment dat (civiel) technische uitwerking kan plaatsvinden. Hierdoor is Ruud goed thuis in diverse rollen en aspecten op project- en omgevingsmanagement, planologie, financiën en contractvorming. Stikstof speelt bij veel projecten de laatste jaren een grote rol, zeker als het gaat om grotere ontwikkelingen. Ruud heeft inmiddels een ruime praktijkervaring opgedaan in verschillende stikstofprojecten, met verschillende complexiteit: van een verantwoording voor 100 woningen tot aan complexe oplossingen met extern salderen en het instellen en beheren van stikstofbanken. Doordat Ruud zowel voor overheden als commerciële partijen werkt, kan hij goed beide posities belichten en uitleggen.

Inschrijven

Maak een keuze uit één van de startdata. Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. 

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 19 april 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 2 8 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 3 17 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht
Dag 4 24 mei 2023 09:00 - 15:30 La Vie Utrecht

Inschrijven


 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 31 mei 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 7 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 14 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 21 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS

Inschrijven


 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 28 juni 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 5 juli 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 6 september 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 13 september 2023 09:00 - 15:30 BCN Utrecht CS

Inschrijven

 

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy