Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

 • In 2 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht
 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actualiteiten omtrent de aanpak van de stikstofproblematiek en natuurbescherming onder de Omgevingswet

Inclusief de laatste actualiteiten binnen de Omgevingswet

 • 2-daagse cursus
 • 19 september - 3 oktober 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Weet je de meest actuele natuurwet- en regelgeving nog correct toe te passen?

De Wet natuurbescherming is vervangen door de Omgevingswet. Jurisprudentie en ervaringen uit het verleden blijven relevant, omdat de overgang beleidsneutraal plaatsvindt. Toch is er het nodige veranderd, omdat de systematiek en het karakter van de Omgevingswet leidend is. De stikstofproblematiek houdt ondertussen Nederland in z’n greep. Na de PAS-uitspraak in 2019 viel vergunningverlening nagenoeg stil. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak stikstof waarvoor met spoed nieuwe wet- en regelgeving is opgesteld en ondertussen worstelt de praktijk met allerlei vragen van zowel juridische als ecologische aard. Ook de energietransitie roept de nodige natuurvragen op.

In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen ingegaan op onder meer het juridisch kader, de (on)mogelijkheden in vergunning- en planprocedures en de normen die veelal van ecologische aard zijn.

Dit leer je in 2 dagen:

 • Alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Ook werpen we een blik op de toekomstige wet- en regelgeving;
 • Hoe je het (complexe) wettelijk stelsel uitlegt en wat de juridische randvoorwaarden zijn;
 • Concrete voorbeelden over de gevolgen van deze wet- en regelgeving voor jouw uitvoeringspraktijk;
 • Welke mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen de wet- en regelgeving je geeft

Na deze cursus weet jij alles over:

 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht
 • De laatste stand van zaken rondom de aanpak van de stikstofproblematiek

Enige basiskennis vereist!

Jouw docenten gaan graag met je aan de slag! Om het maximale rendement voor jezelf uit deze cursus te halen, is enige basiskennis van de natuurbeschermingswetgeving nodig. Neem voor advies contact op met Mariska Korewijk via email: mariska.korewijk@sbo.nl 

Programma van de cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk


Dag 1

Soortenbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

Algemene inleiding

 • Inleiding natuurbeschermingsrecht
 • Verhouding gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden
 • Systeem van soortenbescherming in Nederland

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Beschermingsregime soorten
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Plantoets
 • Bescherming houtopstanden
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Taken en bevoegdheden
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Aanhaken
 • Gedragscodes en generieke ontheffingen
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Ontwikkelingen Omgevingswet

Dag 2

Gebiedsbescherming

Welkom en algemene inleiding

Algemene inleiding

 • Systeem van gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
 • Beoordeling van plannen en projecten
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Mitigatie en compensatie
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Taken en bevoegdheden
 • Mogelijkheden voor mitigatie
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Ontwikkelingen Omgevingswet

Stikstof

Algemene inleiding

 • Inleiding in de stikstofproblematiek

Gebiedsbescherming Stikstof

 • Kennismaking met Aerius
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Referentiedata
 • Intern en extern salderen
 • Aanlegfase en gebruiksfase

Docenten:

img-Mevr. Wienke Zwier

Mevr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke Zwier staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Zij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden en andere gebieden waarin beschermde soorten aanwezig zijn, ruimtelijke plannen met gevolgen voor de natuur, vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingskwesties. Lees hier alvast het blogartikel omtrent "Wet natuurbescherming; vragen uit de praktijk".

img-Dr. Margreet Ter Steege

Dr. Margreet Ter Steege
Afdelingshoofd Terrestrische Ecologie bij ATKB | Buro Bakker

Margreet ter Steege is ecologisch adviseur en deskundige en heeft jarenlange ervaring met het bieden van ecologische ondersteuning in juridische procedures. Zij is betrokken bij vele projecten die gaan over de combinatie ‘mens en natuur’; de inrichting van een gebied waar waardevolle en beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen, inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens in de juridische context.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten en juristen in natuur-, milieu-, bouw- en ruimtelijk ordeningsrecht 
 • Hoofden, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouw-, grond-, en juridische zaken van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van bouwondernemingen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van Rijkswaterstaat, Omgevings- en Milieudiensten 
 • Directie, beleidsmedewerkers en adviseurs van (ecologische) adviesbureaus en landbouworganisaties 
 • Natuur- en milieuorganisaties 
 • Branche- en Koepelorganisaties
 • Iedereen die in de praktijk te maken heeft of te maken krijgt met de toepassing van wet- en regelgeving rond natuurbescherming

 • “Erg leuke en leerzame dag. De dag indeling is goed opgezet en met voldoende afwisseling opgezet. Voldoende ruimte voor vragen en praktijk voorbeelden.” Victor, Faunabeheerder, Gemeente Ede
 • “Zeer boeiende cursus met een leuke afwisseling tussen de 2 docenten ecologie en wetgeving. Fijn dat er praktijkvoorbeelden aangehaald worden.” Isabelle, Jurist afdeling bestemmen en Vergunnen, Gemeente Enschede
 • “Erg goed. Er werd duidelijk gesproken en de afwisseling en belichtingen van zowel de juridische als wel de ecologische kant was prettig.” Martijn, Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker, Nederlands Instituut voor Ecologie

Algemene Informatie

Deze 2-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 19 september 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 3 oktober 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy