Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Inclusief de laatste actualiteiten rondom de overgang naar de Omgevingswet

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Weet je de meest actuele natuurwet- en regelgeving correct toe te passen?

De Wet natuurbescherming trad pas enkele jaren geleden, in 2017, in werking en staat op het punt om vervangen te worden door een nieuwe wet, de Omgevingswet. Jurisprudentie en ervaringen uit het verleden blijven echter relevant, omdat de overgang beleidsneutraal plaatsvindt. Toch zal er het nodige veranderen, reeds omdat de systematiek en het karakter van de Omgevingswet leidend zijn. De stikstofproblematiek houdt ondertussen Nederland in z’n greep. Na de PAS-uitspraak in 2019 viel vergunningverlening nagenoeg stil. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak stikstof waarvoor met spoed nieuwe wet- en regelgeving is opgesteld en ondertussen worstelt de praktijk met allerlei vragen van zowel juridische als ecologische aard. Ook de energietransitie roept de nodige natuurvragen op. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met verblijfplaatsen van vleermuizen in spouwmuren die geïsoleerd moeten worden, vogelslachtoffers door windmolens en impact op natuur van zonneparken op land of water? In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen uitvoerig ingegaan op onder meer het juridisch kader, de (on)mogelijkheden in vergunning- en planprocedures en de normen die veelal van ecologische aard zijn.

Schrijf je in voor de 3-daagse opleiding Natuurwet- en regelgeving en word op de hoogte gebracht van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Je krijgt alle benodigde kennis en handvatten zodat je weer geheel up-to-date bent.

Na afloop van de opleiding Natuurwet- en regelgeving weet je alles over:

 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen en de relatie met de Wabo
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht
 • De laatste stand van zaken rondom de aanpak van de stikstofproblematiek

5 redenen waarom je deze intensieve opleiding niet wilt missen:

 • Je bent in 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Ook werpen wij een blik op toekomstige wet- en regelgeving.
 • De focus zal liggen op de uitleg van het (complexe) wettelijke stelsel en de juridische randvoorwaarden, zodat je na afloop zeker over alle benodigde kennis beschikt.
 • Je krijgt concrete voorbeelden over de gevolgen van deze wet- en regelgeving voor jouw uitvoeringspraktijk.
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met jouw medecursisten en de docenten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die de wet- en regelgeving je geeft.

Enige basiskennis vereist!

Jouw docenten gaan graag met je aan de slag! Om het maximale rendement voor jezelf uit deze opleiding te halen, is enige basiskennis van de natuurbeschermingswetgeving nodig. Neem voor opleidingsadvies contact op met Mariska Korewijk via email: mariska.korewijk@sbo.nl 

Programma van de opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Dag 1

Soortenbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

Algemene inleiding

 • Inleiding natuurbeschermingsrecht
 • Verhouding gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden
 • Systeem van soortenbescherming in Nederland

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Beschermingsregime soorten
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Plantoets
 • Bescherming houtopstanden
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Taken en bevoegdheden
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Aanhaken
 • Gedragscodes en generieke ontheffingen
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Ontwikkelingen Omgevingswet

Dag 2 (online)

Gebiedsbescherming

Welkom en algemene inleiding

Algemene inleiding

 • Systeem van gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
 • Beoordeling van plannen en projecten
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Mitigatie en compensatie
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Taken en bevoegdheden
 • Mogelijkheden voor mitigatie
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Ontwikkelingen Omgevingswet

Dag 3 (online)

Stikstof

Algmene inleiding

 • Inleiding in de stikstofproblematiek

Gebiedsbescherming Stikstof

 • Kennismaking met Aerius
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Referentiedata
 • Intern en extern salderen
 • Aanlegfase en gebruiksfase

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten en juristen in natuur-, milieu-, bouw- en ruimtelijk ordeningsrecht 
 • Hoofden, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouw-, grond-, en juridische zaken van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van bouwondernemingen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van Rijkswaterstaat, Omgevings- en Milieudiensten 
 • Directie, beleidsmedewerkers en adviseurs van (ecologische) adviesbureaus en landbouworganisaties 
 • Natuur- en milieuorganisaties 
 • Branche- en Koepelorganisaties
 • Iedereen die in de praktijk te maken heeft of te maken krijgt met de toepassing van wet- en regelgeving rond natuurbescherming

 • “Erg leuke en leerzame dag. De dag indeling is goed opgezet en met voldoende afwisseling opgezet. Voldoende ruimte voor vragen en praktijk voorbeelden.” Victor, Faunabeheerder, Gemeente Ede
 • “Zeer boeiende cursus met een leuke afwisseling tussen de 2 docenten ecologie en wetgeving. Fijn dat er praktijkvoorbeelden aangehaald worden.” Isabelle, Jurist afdeling bestemmen en Vergunnen, Gemeente Enschede
 • “Erg goed. Er werd duidelijk gesproken en de afwisseling en belichtingen van zowel de juridische als wel de ecologische kant was prettig.” Martijn, Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker, Nederlands Instituut voor Ecologie
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy