Opleiding Praktische toepassing Privacywet AVG

 • Na deze cursus weet je concreet hoe je om gaat met privacywetgeving
 • Inhoud en praktische bruikbaarheid beoordeeld met een 8,4!
 • De stand van zaken mbt ePrivacyverordening
 • Incl. wetgevingsbundel AVG met alle relevante en actuele regelgeving

De laatste rechtspraak, nieuwe wetgeving en andere actualiteiten

 • 2-daagse cursus
 • 1 - 6 februari 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Hoe ga je om met de AVG?

Deze opleiding Privacywet AVG geeft je praktijkgerichte uitleg over de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je leert stap voor stap hoe je vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe je kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Je leert wat je moet regelen in je organisatie. Daarnaast krijg je inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de brochure

Praktijkgerichte aanpak

De 2-daagse opleiding Praktische toepassing Privacywet AVG stelt je in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze opleiding weet je concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kun je antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de AVG van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot sectorwetgeving?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet je rekening mee houden?
 • Wat de betekenis is van privacyrichtlijn 95/46/EG en Verordening 2016/679
 • Zijn de verzamelde persoonsgegevens voldoende beveiligd en hoe voorkom je datalekken?
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • De stand van zaken mbt ePrivacyvordening
 • Welke regelgeving geldt met betrekking tot gegevensdoorgifte
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor je organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de AVG

Bekijk het programma

Al meer dan 550 cursisten namen deel aan deze opleiding; enkele reacties:

“De kwaliteit van de opleiding en de sprekers vond ik zeer goed’
“Wat heel goed bevallen is, is de link van de theorie van de wet naar het gebruik ervan in de praktijk. De praktische benadering geeft een goed beeld van hetgeen de AVG beoogt.”
“Het direct kunnen toepassen en zien waar ik nog niet genoeg kennis van had was een meerwaarde.”
“Goed bevallen is de deskundigheid van de sprekers, de mix van theorie en praktijk en het cursusmateriaal.”
“Het (hoge) niveau van de opleiding is mij prima bevallen. Ook het feit dat de materie vanuit verschillende visies/optieken werd belicht, vind ik een groot pluspunt.”

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG ging in mei 2018 van kracht en vanaf die datum mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

Programma opleiding Privacywet AVG

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Dag 1

AVG in één dag!

De toepassing en reikwijdte van de AVG

 • Welke privacyrisico’s zijn er en hoe deze te beheersen?
 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker?
 • Wie is functionaris voor de gegevensbescherming?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Waar gaat de discussie ‘territoriale werking van de wet’ over?

De werking van de AVG

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent nietonverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken van de AP?
 • Wat staat in de richtsnoeren datalekken?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto’s en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?
 • Wat zeggen de nieuwe beveiligingsrichtsnoeren van de AP?

Meldplicht Datalekken & toezicht en handhaving door de AP

 • Wat is een datalek?
 • Wanneer moet je een datalek melden?
 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?
 • Wat staat in de boetebeleidsregels?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 2

Need-to-know-toepassing AVG

Accountability, DPIA’s

 • Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico – hoe doe ik dat?
 • Praktische aanpak bij Heineken International

Actualiteiten Inzagerecht

 • Wat heeft de rechter gezegd over inzageverzoeken?
 • De stand van zaken
 • Moet er een kopie van het dossier worden verstrekt of kan worden volstaan met een overzicht
 • Hoe kan de identiteit van de verzoeker worden vastgesteld
 • Moet ook inzage worden gegeven in beleidsnotities?

Actualiteiten Vergeetrecht

 • Wanneer kan gebruik worden gemaakt van vergeetrechten? Wanneer niet?
 • Wat zei het Hof van Justitie in de Google-zaken?
 • Hoe zit het met het verwerkingsverbod voor bijzondere en strafrechtelijke gegevens?

E-PRIVACY: Internet of Things, Big Data, Machine Learning & Artificial Intelligence, Deep LearningWat is IoT?

 • Wat is datafication? Wat kan big data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie? Ingebouwd in jullie eigen werk?

Actualiteiten COVID-19

 • COVID-19 en de AVG: het opnemen van de temperatuur van werknemers; wat wel en niet kan met de CoronaMeld-app
 • Nieuwe wetgeving, zoals het Wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM en het Wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming
 • De stand van zaken als het gaat om de voorgestelde ePrivacyverordening en wat dat betekent voor cookies en cookiemuren
 • De laatste rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals over de modelcontracten voor gegevensdoorgifte naar landen buiten de EU

 

Docenten:

img-Gerrit-Jan Zwenne

Gerrit-Jan Zwenne
Hoogleraar Recht

img-Lars Groeneveld

Lars Groeneveld
Privacy & media Advocaat

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaat(-stagiaires)
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance Officers
 • Privacy Officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Data Protection Officers
 • Securitu Officers
 • Managers die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Kortom voor iedereen die te maken heeft met de juridischegevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving.

Algemene Informatie

Deze 2-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 1 februari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 6 februari 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 2-daagse Cursus/Training bedraagt € 1999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Download het e-book Privacywet AVG

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy