Opleiding: Wijk- en gebiedsmanager

 • Creëer een aanpak voor problemen en kansen in jouw wijk
 • Geef sturing aan jouw wijknetwerk en bewonersparticipatie
 • Werk procesmatig met duidelijke kaders voor een toekomstbestendig gebied

Regisseer de processen en netwerken in jouw wijk!

 • 5-daagse opleiding
 • 19 maart - 7 mei 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Geef sturing aan jouw wijk of gebied!

Uitdagingen in jouw werkveld

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Actuele vraagstukken als vergrijzing, verduurzaaming, woningbouw in bestaande wijken en inclusiviteit vragen je aandacht. Maar ook traditionele thema’s als overlast, veiligheid en woning met zorg zijn nog steeds prioriteit.

Financieel tekort vraagt om deskundige aanpak

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

Download brochure

Samen successen vieren

De opleiding Wijk- en gebiedsmanager leert je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven. Ga de slag met nieuwe kennis en inzichten, praktische instrumenten, concrete handvatten en tips. Pak de thema’s aan in jouw gebied en vier samen met bewoners en betrokken partners de successen!

Tijdens deze vijfdaagse opleiding leer je:

 • Opstellen van een wijkanalyse en wijkaanpak
 • Stimuleren van samenwerking tussen partners en met bewoners
 • Zichtbaar maken van resultaten en effecten van jouw aanpak
 • Versterken van erkenning & waardering van activiteiten door bewoners & partners
 • Inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in jouw wijk of gebied

Bekijk het programma

 

Als Wijk- en Gebiedsmanager

 • Verbind je de bewoners als goede buurman, aanjager en steun
 • Help je wanneer nodig en sta je naast burgerinitiatieven
 • Schakel je met schaalniveau’s
 • Promoot je de wijk extern en regel je intern
 • Regisseer je wijkprocessen en -netwerken

Inclusief excursie naar een wijk in Rotterdam:

Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

Enkele reacties van cursisten:

"Gereedschap om in de praktijk aan de slag te gaan".
"Er komen verrassende zaken aan de orde, erg leerzaam".
"Heel plezierig om met mensen uit het veld ervaringen te delen".
"Goede en duidelijke praktijkvoorbeelden".

Maximaal 20 plaatsen

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Programma van de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

 

Module 1

Speelveld van jouw gebied en aanpak

De rol van wijk- en gebiedsmanager

 • Hoe ziet jouw functie van jou, als wijk- en gebiedsmanager, eruit?
 • Wat voor een gebieds-of wijkontwikkelaar ben jij?
 • Welke taken heb je? En hoe geef je hier invulling aan?
 • Welke positie heb je in de wijk? 

Het speelveld

 • Welke sociale, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor in de eigen wijk? 
 • Hoe hou je de ontwikkelingen in de gaat en anticipeer je hier scherp op?
 • Wat is de rol van de gemeente, woningcorporaties en andere partners in het gebied?
 • Hoe ga je om met sloop/nieuwbouw-wijken?

Praktijkcase: Samenwerken binnen de Omgevingswet

 • Hoe werken publieke, maatschappelijke en private partijen samenwerking binnen
  de Omgevingswet?
 • Hoe staat de Omgevingswet in verhouding tot thema’s als wonen en zorg?

Module 2 

Instrumenten en werkwijze

Betrokkenheid bewoners vergroten

 • Wat is je bedoeling bij bewonersparticipatie?
 • Hoe luister je naar bewoners?
 • Hoe organiseer je echte betrokkenheid van bewoners?
 • Welke participatietools werken in jouw situatie het best?

Ruimte voor maatschappelijke initiatieven

 • Hoe ga je om met initiatieven van bewoners?
 • Wat is je intentie met burgerinitiatieven: projectmatig, langdurig of dienstverlenend?
 • Welke ruimte en ondersteuning bied je burgerinitiatieven?
 • Hoe geef je sturing en houd je regie in jouw wijkaapak met burgerinitiatieven?

Praktijkcase: Herinrichting openbare ruimte 

 • Hoe verhoudt de collectieve inbreng van de bewoners zich tot de mening van
  de vakmensen?
 • Verwachtingsmanagement: hoe leg je verantwoording of over het beslutivormingsproces
  en de bereikte resultaten?
 • Hoe organiseer je de integrale en participatieve aanpak?

Tip - Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma


Module 3 

Invloed van bewoners

Werken in de wijk: analyse, aanpak en besluitvorming

 • Hoe maak je een analyse van de opgaven in je wijk?
 • Hoe vind je cijfers en ‘veelzeggende’ verhalen?
 • Waarom zijn sommige wijkproblemen zo hardnekkig?
 • Hoe vind je de gaten in het aanbod?
 • Welke bijzondere bondgenoten staan voor je klaar?
 • Hoe bepaal je het DNA van een wijk?

Succes in de wijk: voorbeelden van activiteiten en projecten

 • Fysieke ingrepen met sociale effecten
 • Sociale programma’s en projecten
 • Altijd ‘in de buurt’ zijn: communicatie en presentie

Besluitvorming en de wijk

 • Hoe bewaak je de haalbaarheid?
 • Moeten bewoners bij elke trap betrokken zijn?
 • Welke stappen neem je om je plan te vormen en het besluit te maken?

Praktijkcase: Gezamenlijk wijkveiligheidsplan

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt? 
 • Hoe breng je samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stel je prioriteiten?
 • Op welke manier betrek je bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?

Module 4

Excursie: wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

Aan de slag met nieuwe inzichten uit de praktijk

Tijdens deze excursie breng je samen met de mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

De wijk in: leren van de praktijk

 • Welke actuele inzichten zullen een grotere rol gaan spelen in wijkontwikkeling de komende jaren?
 • Hoe kunnen deze inzichten de waarde ontwikkeling van woningen, wijken en maatschappelijk vastgoed beïnvloeden?
 • Op welke manier kunnen co-creatie en bewonersparticipatie bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Wat kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan het succesvol (her)ontwikkelen van wijken en buurten?

Module 5 

Regie houden

Wijk- en gebiedsmanager als regisseur

 • Welke kwaliteiten worden verwacht van wijk- en gebiedsmanager als regisseur?
 • Welke vaardigheden heeft de regierol nodig om te sturen zonder formele macht?
 • Wat zijn de valkuilen bij het nemen van de regierol als wijk- en gebiedsmanager?

Tools

 • Hoe maak je een krachtenveld analyse van jouw gebied?
 • Hoe breng je samenhang aan in de plannen door middel van programmatisch werken?
 • Wat zijn goede gesprekstechnieken in de samenwerking met partners en bewoners?

Praktijkcase: Verduurzaming

 • Wat zijn de verwachtingen omtrent het verduurzamen van woningen in de wijk?
 • Hoe ga je om met de energietransitie in jouw gebied?
 • Hoe verhoog je de participatie onder inwoners met de verduurzaming in jouw gebied?

Docenten:

img-Mark Verhijde

Mark Verhijde
Zelfstandig ondernemer

Mark werkt als zelfstandig ondernemer, voor interim management, project- en programmamanagement en adviezen over stedelijke ontwikkeling. Zijn focus is op de stad en de mensen, ofwel de combinatie van de fysiek-economische wereld en het sociaal-publieke domein. Terugkerende thema’s zijn burgerparticipatie en burgerinitiatieven, de netwerksamenleving, nieuwe posities van (lokale) overheden en organisaties, de samenhang tussen de uitvoeringspraktijk en beleid, co-creatie en samenwerken en voortdurend leren van elkaar.

img-Maarten van der Velde

Maarten van der Velde
zelfstandig stedenbouwkundige, gebiedsontwikkelaar en oprichter

BUURbook biedt een onafhankelijk platform voor de buurt en een compleet dienstenpakket dat gemeenten helpt co-creatie en de 'participatiesamenleving' concreet te maken. Stip aan de horizon hierbij: meer invloed voor bewoners op hun eigen leefomgeving en meer samenwerking en kennisdeling tussen bewoners én professionals. Belangrijkste thema's: verbinden, horizontalisering, transparantie, crowdsourcing en -organising, zelforganisatie, smart cities, buurteconomie, zorg in de buurt en duurzaamheid. 'Veel kansen liggen letterlijk om de hoek. We hoeven ze alleen zichtbaar te maken'.
Lees het interview met Maarten van de Velde waarin hij meer vertelt over de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Wijk- en gebiedsmanagers, wijken gebiedsregisseurs
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling
 • Woonconsulenten
 • Wijkontwikkelaars- en coördinatoren
 • Managers wonen, leefbaarheid en ontwikkeling
 • Projectleiders
 • Andere wijkprofessionals die zich bezighouden met wijkontwikkeling

Werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en adviesbureaus.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 19 maart 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 26 maart 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 9 april 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 - excursie 23 april 2024 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 5 7 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Tijdschema alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag

Het ochtend- en middagprogramma worden onderbroken door koffie- en theepauzes.

Beschikbaarheid

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook over veiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Het is belangrijk om samen met veiligheidspartners, maar zeker ook bewoners uit de wijk samen te werken om de wijk veiliger en duurzamer te maken.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Waarom zijn zwakke wijken een voedingsbodem voor criminelen?
 • Hoe werk je samen met bewoners aan veiligheid en leerbaarheid in de wijk?
 • Waarom zijn wijkbewoners soms het probleem maar meestal de oplossing?
 • Wat zijn succesfactoren in de aanpak van woonoverlast?
 • Waarom vraagt een veilige wijk om een toekomstgericht veiligheidsbeleid?

In dit eBook lees je de 10 meest gelezen blogs over Veiligheid in de wijk.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy