Omgevingsmanager Energie

 • Leer hoe je de regie neemt in jouw energieprojecten
 • Hoor alles over kaders, handelingsperspectief en omgevingspartners
 • Krijg concrete handvatten om draagvlak en participatie te creëren
 • Doe kennis op van alle relevante wet- en regelgeving incl. de omgevingswet
 • Krijg alle tools voor een integrale verbinding tussen je project en de omgeving

Effectief omgevingsmanagement door kennis, samenwerking en draagvlak

 • 4-daagse opleiding
 • 30 mei - 20 juni 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Jouw project in stroomversnelling

Herken jij de uitdaging om doelen op het gebied van energie te halen en te koppelen aan de kwaliteit van het landschap en de belangen van de omgeving? De energieopgave en andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen moeten worden gecombineerd. De rol van de omgevingsmanager wordt steeds belangrijker. Jij bent de spil binnen projecten in de energietransitie. Je verbindt de omgeving met het project. Je hebt te maken met een groot aantal stakeholders met evenveel belangen en standpunten. Deze complexe opgave vraagt om kennis en vaardigheden om de regie te nemen binnen projecten.

Download de brochure

In deze opleiding leer je:

 • Projecten op een professionele manier te begeleiden en regisseren
 • Alle ins en outs over de kaders, stakeholdermanagement en strategie
 • Draagvlak en participatie te creëren
 • Hoe je een project succesvol kunt maken voor alle partijen
 • Hoe jij de leidende rol kunt nemen in proces, participatie en communicatie

Wat maakt deze opleiding onmisbaar voor de Omgevingsmanager Energie?

 • Docenten zijn dé experts bij zowel publieke als private organisaties
 • Volledig toegespitst op de uitdagingen op het gebied van energie
 • Hands on: je gaat direct aan de slag met de leerstof door praktische voorbeelden en cases
 • De opleiding is een uitstekende aanvulling op je cv en je persoonlijke ontwikkeling

Programma


Dag 1 

Introductie, rollen en systeemperspectief

Op deze eerste opleidingsdag krijg je een introductie over de verschillende aspecten van omgevingsmanagement en de rol van de omgevingsmanager.

Wat is omgevingsmanagement?

 • Definitie en doel van omgevingsmanagement
 • Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van een omgevingsmanager
 • Omgevingsmanagement binnen het domein energie
 • Nut en noodzaak van het verduurzamen van de energievoorziening
 • Integrale afwegingen

Rol van de gemeente, provincie, rijk en de markt

 • Alle spelers (stakeholders) in het veld en de verantwoordelijkheid van deze spelers
 • De rol van de stakeholder
 • Verschillende actoren en de communicatie tussen deze actoren
 • Samenwerking met andere overheidsinstanties en belanghebbenden

Praktisch en juridisch kader

 • De energievoorziening: een overzicht van verschillende soorten
  energiedragers
 • Warmte, elektriciteit, aardgas en andere
 • Overzicht van relevante wet- en regelgeving
 • Compliance en handhaving

Omgevingsmanager en de Omgevingswet

 • De Omgevingswet in theorie en de praktijk
 • Participatie binnen de omgevingswet

Dag 2 

Initiatief nemen en stakeholdermanagement

Tijdens deze dag richten we ons op het initiëren van projecten en het begrijpen en effectief beheren van stakeholders in het omgevingsmanagement.

Identificatie van stakeholders

 • Methoden voor het identificeren van belanghebbenden en hun belangen
 • Analyse van belanghebbenden

Initiëren van projecten

 • Handelen binnen zowel een politieke- alsmede een voortrekkersrol
 • Procesbegeleiding

Analyse van het project

 • Een doeltreffende analyse van je project
 • Wat is het Canvas Omgevingsmanagement?
 • Zelf aan de slag: een analyse van je eigen project met het Canvas

Tip - Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma


Dag 3

Milieubeheer energie: omgevingsvergunning

Vandaag leer je alles over de Omgevingswet en de bevordering betrokkenheid, draagvlak en participatie binnen je projecten en activiteiten.

Milieuwetgeving en -normen

 • Overzicht van milieuwetgeving en -normen
 • Monitoring van milieunormen

Omgevingsvergunning

 • De aspecten van het verkrijgen van een omgevingsvergunning

Toekomstige rol omgevingsmanager energie

 • Hoe komen de onderwerpen uit de verschillende opleidingsdagen samen?
 • Vooruitkijken: de energietransitie de komende jaren en de ontwikkelingen in de rol van de omgevinsmanager
 • Rol als omgevingsmanager in de energietransitie over langere tijd, niet alleen als een bundeling van projecten maar als een nieuwe fase waar we in gaan
 • Het succesvol aanvragen van een omgevingsvergunning

Communicatie, betrokkenheid, draagvlak en participatie

 • Strategieën voor effectieve communicatie met belanghebbenden
 • Het opbouwen van relaties en het oplossen van conflicten
 • Het creëren van draagvlak
 • Participatietrajecten; de sleutel ligt bij de omgevingsmanager

Hoe organiseer je participatie?

 • Wat is je bedoeling bij bewonersparticipatie? Hoe luister je naar bewoners?
 • Hoe betrek je bewoners bij gebiedsontwikkeling in jouw project?
 • Welke participatietools werken in jouw situatie het best?
 • Hoe maak je een participatieplan en een goed draaiboek voor de uitvoering?
 • Hoe organiseer je echte betrokkenheid van bewoners?
 • Hoe verhoudt de collectieve inbreng van de bewoners zich tot de mening van de vakmensen?

Dag 4

Ruimtelijke planning en ontwikkeling in de praktijk

Hoe zien de lokale ruimtelijke planning en ontwikkelingskwesties binnen verschillende sectoren in de energie eruit? Hoe ziet de energie-infrastructuur eruit en welke uitdagingen komen we tegen? Dit zijn de onderwerpen die tijdens deze laatste opleidingsdag aan bod komen.

Ruimtelijke planning en ordening

 • Planning en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening
 • Beoordeling van ruimtelijke plannen en vergunningen

Energie-infrastructuur en congestiemanagement

 • Voorbeelden conditionering kabels en leidingen
 • Het spanningsveld tussen energiebeleid en het ruimtelijk plan
 • Een nieuw warmtenet: voorbeelden uit de praktijk
 • Soorten warmtenetten: energiebedrijf, energiemanagement, coöperaties en initiatiefnemers

Excursie

Als omgevingsmanager in het energiedomein krijg je in verschillende fasen van een project te maken met verschillende vraagstukken en knelpunten maar ook kansen. Elke omgevingsmanager heeft zo zijn eigen uitdagingen. De laatste lesdag vindt plaats op een locatie in de buurt van een project. De theorie van alle lesdagen zullen in de praktijk voorbij komen en het zal duidelijk worden hoe dit project to stand is gekomen van begin tot eind. Alles wat je hebt geleerd in de voorgaande modules, en wat voor jou van belang is, kun je daarbij verwerken en toepassen. Neem je eigen casus mee en werk samen met de docenten en medeleerlingen van theorie naar praktijk.

Docenten

img-Aimée Mostert

Aimée Mostert

Ervaren participatie- en stakeholdermanager van verschillende toonaangevende projecten. Toegepast op het gebied van Wind- en zonneenergie in samerwerking met partijen zoals TenneT, RVO en EZK.

img-Maarten Merks

Maarten Merks
Expert op het gebied van bestuurlijke complexe omgevingen.

“Zonder kritische omgeving geen project. Je hebt elkaar nodig om een project succesvol te maken waarbij je hardop de inhoud mag zijn maar zacht op de relatie!”

img-Joris Knigge

Joris Knigge
Senior Adviseur Energietransitie, Antea Group Nederland, Oprichter en voorzitter SMARTCirculair

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • (aankomende) Omgevingsmanagers
 • Beleidsmedewerkers en – makers
 • Programma- en projectmanagers
 • Gebiedsregisseurs
 •  Adviseurs

Veelal werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Projectontwikkelaars
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Energiecoöperaties
 • WaterschappenKennisinstellingen
 • Adviesbureaus

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 30 mei 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 2 6 juni 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 3 13 juni 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 4 - Excursie 20 juni 2024 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 3399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy