Veiligheid bij Evenementen

Bekijk ons actuele aanbod

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Tijdens het congres Veiligheid bij Evenementen 12 & 13 december 2019 bespraken we:

 • Hoe je samen met jouw publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgt
 • Hoe je technologische innovaties kunt gebruiken om jouw evenement veiliger, gastvrijer en toegankelijker te maken
 • Hoe je omgaat met grote massa’s bezoekers op jouw evenement
 • Op welke manier je afwijkend gedrag signaleert bij bezoekers met criminele of terroristische motieven
 • Wat je kunt leren van Wantijpop, Big Rivers, Dordt in Stoom, de Kerstmarkt, het Sinterklaashuis, The Passion, Ode aan de Synode en alle andere muziekfestivals en sportevenementen in Dordrecht
Bekijk het programma

Sprekers waren o.a.

Wouter Kolff,

Burgemeester, Gemeente Dordrecht

Rob Brons,

Interim directeur, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Eric Boselie

Directeur, Eindhoven 247

Gerben Baaij

Directeur, Dordrecht Marketing

Bekijk alle sprekers


Dordrecht, uitgeroepen tot Evenementenstad 2019

In het najaar van 2019 vindt de zesde editie van het congres Veiligheid bij Evenementen plaats in Dordrecht, in 2019 uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar, waar evenementen-organisatoren, overheden (gemeenten, politie, brandweer, GHOR, Veiligheidsregio’s) en wetenschap samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over evenementenveiligheid.

 


Sprekers van eerdere edities aan het woord


Meer informatie

Heb je vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heb je vragen over een van bovenstaande opleidingen?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

 

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

12 december 2019

Cinema The Movies Dordrecht

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening congres Veiligheid bij Evenementen

Wouter Kolff, burgemeester, gemeente Dordrecht

Marit Elders, directeur van Event Safety Academy

10.00
Het belang van evenementen
 • Wat is het belang van evenementen voor jouw stad?
 • Wat betekenen evenementen voor burgers en ondernemers in de stad?
 • Hoe wordt jouw gemeente Evenementenstad van Nederland?

Maarten Burggraaf, wethouder bij de gemeente Dordrecht

Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing

10.30
Veiligheid op evenementen
 • Waarom is veiligheid van het grootste belang op jouw evenement?
 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van jouw evenement?
 • Op welke manier kun je samen met jouw publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgen? Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij jouw evenement?

Rob Brons, interim directeur bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

11.00
Koffie- en theepauze
11.30
Praktijkcase> The Passion 2019
 • Welke risico’s doen zich voor op jouw evenement? En hoe beoordeel je deze risico’s?
 • Welke veiligheidsmaatregelen tref je om risico’s op jouw evenement te reduceren?
 • Welke risico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde risico’s?
 • Hoe anticipeer je op onvoorziene veiligheidsrisico’s?

Daniël Pardijs, projectspecialist Vergunningen & Veiligheid bij MOJO

12.00
Praktijkcase> Florida 2022
 • Hoe kom je tot een plan van aanpak voor de veiligheid op jouw evenement?
 • Welke veiligheidspartners betrek je bij het ontwikkelen van het plan van aanpak? En waarom?
 • Welke stappen neem je bij de realisatie van het plan van aanpak?
 • Hoe vertaal je het plan van aanpak naar een concreet uitvoeringsprogramma

Bert van Eekelen, projectleider Floriade bij de gemeente Almere

12.30
Praktijkcase> Muziekfestival Wantijpop 2019
 • Hoe organiseer je een succesvol muziekfestival?
 • Op welke manier kun je jouw evenement, veiliger, gastvrijer en toegankelijker maken?
 • Wat is hierbij de rol van de organisator en die van de gemeente?

Dirk Malschaert, programmeur van stichting Wantijpop

13.00
Lunchpauze

Interactieve sessies
Op het congres Veiligheid bij Evenementen worden verschillende sessies aangeboden. Je kunt kiezen welk topic of welke spreker jou het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

14.00
Sessieronde 1

14.45
Sessieronde 2
15.30
Koffie- en theepauze
16.00
Sessieronde 3
Bekijk de sessies

1: Wet- en regelgeving en vergunningverlening op het gebied van evenementenveiligheid
 • Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij een beoordeling van een vergunningsaanvraag rekeningworden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?
 • Wat is de juridische verantwoordelijkheid van een college van B&W, de gemeenteraad en de burgemeester?
 • Hoe is de mandatering geborgd in de vergunningverlening en voorschriften?
 • Op welke manier kun je risicogericht in plaats van regelgericht vergunnen?

Peter Roumen, directeur van Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving


2: Veerkrachtige crisisbeheersing bij een incident op jouw evenement
 • Waarom moet jij je voorbereiden op een mogelijk incident op jouw evenement?
 • Met welke dreigingen kan je te maken krijgen?
 • Waarop dien jij je voor te bereiden?
 • Op welke manier bereid jij je voor op een reëel denkbare dreiging?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie


3: Crowdmanagement bij evenementen
 • Hoe ga je om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheers je de publieksdichtheid? Hoe stuur je mensenmassa’s? En hoe voorkom je dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseer je dan de ontruiming?

Gerard van Duykeren, directeur van The Security Company, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers, docent op de cursus Crowdmanagement in de praktijk, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren

4: Toegankelijkheid voor niet zelfredzamen op evenementen
 • Hoe waarborg je de toegankelijkheid voor niet zelfredzamen op jouw evenement?
 • Op welke manier breng je de bestaande situatie in kaart?
 • Welke knelpunten komen naar voren uit de analyse?
 • Hoe vertaal je de analyse naar een concreet plan van aanpak om tot een succesvolle implementatie van de voorgenomen maatregelen te komen?
 • Welke maatregelen tref je om de toegankelijkheid voor niet zelfredzamen te bevorderen?
 • Op welke manier betrek je stakeholders bij de selectie van maatregelen?

Petra Postma-Jansen, ervaringsdeskundige, directeur van KTG Solutions


5: Wet- en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van evenementen-veiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van jouw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen


6: Handboek Evenementen Veiligheid
 • Wat is het doel van het Handboek Evenementen Veiligheid?
 • Hoe kom je tot een goede balans tussen landelijke standaardisatie versus lokaal maatwerk?

Eric Boselie, directeur van Eindhoven 247


7: Waarde van evenementen
 • Wat is de waarde van evenementen voor jouw stad?
 • Wat zijn de materiele en immateriële opbrengsten van evenementen?
 • Hoe kom je tot waardevolle evenementen voor jouw stad?

Johan Moerman, algemeen directeur bij Rotterdam Festivals

Michel Winkelman, adviseur vrijetijdseconomie bij de gemeente Utrecht


8: Safesight: Safety management bij evenementen
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers, leveranciers, partners, vrijwilligers en andere betrokkenen de veiligheidsplannen en -afspraken kennen en uitvoeren?
 • Op welke manier kun je daadkrachtig, efficiënt en veilig handelen bij een calamiteit?

Edo Haan, eigenaar van Safesight


9: Bereikbaarheid 112 op evenementen
 • Voor evenementen is veel geregeld. Behalve aandacht voor de mobiele dekking van 112
 • Die blinde vlek moeten gemeenten, organisatoren en telecomaanbieders samen oplossen
 • Agentschap Telecom geeft uitleg en handvatten

Marc Beemer, coördinerend inspecteur veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Patrick Visser, coördinerend inspecteur veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

16.45
Afsluiting met borrel

Bekijk het programma van de excursie

Marit Elders
directeur van Event Safety Academy
Wouter Kolff
burgemeester van gemeente Dordrecht
Maarten Burggraaf
wethouder van gemeente Dordrecht
Gerben Baaij
directeur bij Dordrecht Marketing

Rob Brons
interim directeur bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Daniël Pardijs
projectspecialist Vergunningen & Veiligheid bij MOJO
Bert van Eekelen
projectleider Floriade bij de gemeente Almere
Dirk Malschaert
programmeur van stichting Wantijpop

Petra Postma-Jansen
ervaringsdeskundige, directeur van KTG Solutions
Franc Pommer
advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen
Eric Boselie
directeur van Eindhoven 247
Johan Moerman
algemeen directeur bij Rotterdam Festivals

Peter Roumen
directeur van Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Michel Winkelman
adviseur vrijetijdseconomie bij de gemeente Utrecht
Monique Tijssen
directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie
Gerard van Duykeren
directeur van The Security Company, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers

Rick Naaktgeboren
Opgavemanager Levendige Binnenstad bij Gemeente Dordrecht
Eva de Vré
projectmanager evenementen bij Safesight, helpt organisaties bij het organiseren van veilige evenementen met software dat o.a. bestaat uit een cloudbased logboek en een app waarmee alle betrokkenen in aanloop naar en tijdens een evenement worden geïnformeerd en geïnstrueerd
Marc Beemer
Coördinerend inspecteur Veiligheid
Patrick Visser
Coördinerend inspecteur Veiligheid

Datum

12 en 13 december 2019

 

Locatie

Congres: 12 december 2019

Cinema The Movie Dordrecht

Nieuwstraat 62
3311 XR Dordrecht

Routebeschrijving

Excursie: 13 december 2019

Kerstmarkt Dordrecht

Stadhuisplein 1

Dordrecht

Routebeschrijving

 


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 


Jouw investering

    
   
Congres    € 499,-
Excursie    € 499,-
Congres + Excursie    € 899,-

 

De investering voor deelname aan dit congres en/of excursie is inclusief koffie en thee, lunch en borrel. 

 

Direct inschrijven

 


Ook interessant voor jou:

Ben je opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor jou en/of collega's!

Opleiding coördinator evenementenveiligheid
Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur op uw evenement!

Cursus Crowdmanagement in de praktijk
Een te hoge publieksdichtheid is een veel voorkomende oorzaak van fatale ongelukken bij samenkomsten van personen. De tragische beelden van de verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp on ons netvlies. Crowd management kan een belangrijke rol spelen bij het reguleren van de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s en het voorkomen van fatale ongelukken.Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 


Eventpartners:

 
          

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Veiligheid bij Evenementen, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Veiligheid bij Evenementen bieden wij je een platform om jouw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kun je als partner verwachten?

Jouw aanwezigheid op het congres Veiligheid bij Evenementen

Wij bieden je een platform op het congres Veiligheid bij Evenementen, waar je in contact komt met deelnemers. Zo kun je een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met jouw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wil je als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kun je contact opnemen met:

Liz de Bie
email: l.de.bie@sbo.nl

Programma excursie

13 december 2019

Kerstmarkt Dordrecht
09.00
Ontvangst met koffie en thee bij het Stadhuis te Dordrecht
09.30
Opening excursie Veiligheid bij Evenementen

Marit Elders, directeur van Event Safety Academy, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

10.00
The Passion 2019
 • Welke voorbereidingen zijn er getroffen voor The Passion?
 • Hoe is The Passion in Dordrecht verlopen?
 • Waar vond The Passion plaats? En wat waren de (on)mogelijkheden van de locatie?
 • Op welke manier zijn de bezoekers aan The Passion ontvangen?
 • Hoe konden de bezoekers The Passion na afloop verlaten?

Rick Naaktgeboren, Opgavemanager Levendige Binnenstad bij Gemeente Dordrecht

11.00
Rondleiding over het voormalig terrein van The Passion
12.30
Lunchpauze
13.30
Veiligheid op de Kerstmarkt in Dordrecht
 • Waarom is de kerstmarkt in Dordrecht de grootste kerstmarkt in Nederland?
 • Door wie wordt de kerstmarkt in Dordrecht bezocht?
 • Met welke uitdadingen op het terrein van veiligheid heeft de kerstmarkt te maken?
 • Hoe kunnen samenwerking, gastvrijheid en een goede inrichting bijdragen aan de veiligheid?

Gerben Baaij , directeur van Dordrecht Marketing

14.30
Rondleiding op de kerstmarkt in Dordrecht
16.00
Afsluiting van de excursie

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veiligheid bij Evenementen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Veiligheid bij Evenementen start op 12 & 13 december 2019 in Cinema The Movies Dordrecht!

Veiligheid bij Evenementen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: