Congres Veiligheid bij Evenementen

29 & 30 november 2018 | RAI Amsterdam


Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten
op uw evenement!

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft?

Download brochure


Terugblik Congres Veiligheid bij Evenementen

Onderwerpen van het congres:

 • Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
 • Wie er verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt op uw evenement
 • Op welke manier u zich voorbereidt op een (mogelijk) fataal incident op uw evenement
 • Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
 • Op welke manier u sociale media en big data kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland op het terrein van evenementenveiligheid
Bekijk het programma

Sprekers:


Marit Elders
Dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk
Nathan Stukker
Wethouder bij de gemeente Apeldoorn, verantwoordelijk voor de portefeuille evenementen
Lees blog over hoe city marketing en veiligheid samen gingen bij Serious Request
Sander ten Bosch
projectleider van het TT Festival, waar jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers naar toe komen

Bekijk alle sprekers

Sprekers aan het woord


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

 

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

29 november 2018

RAI Amsterdam

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
10.00
Ontvangst met koffie en thee
10.30
Opening congres Veiligheid bij Evenementen

Marit Elders, directeur van Event Safety Academy, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid
 • Wat houdt de HEV 2018 in?
 • Hoe helpt de HEV 2018 bij het bevorderen van veiligheid bij evenementen?
 • Wat betekenen de behandelclassificaties van evenementen voor de advisering van de OOV-diensten?

Marjolein Paalman, procesmanager cluster handhaving en vergunningverlening bij de gemeente Nijmegen

Ad Stenzler, medewerker Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Remco van der Made, specialist evenementenveiligheid bij de Nationale Politie eenheid Midden Nederland

10.45
Praktijkcase
Serious Request
 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van uw evenement?
 • Op welke manier kunt u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgen?
 • Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij uw evenement?

Nathan Stukker, wethouder bij de gemeente Apeldoorn, verantwoordelijk voor de portefeuille evenementen

11.15
Koffie- en theepauze

Netwerken en inspiratie opdoen tijdens Amsterdam Security
De netwerkmomenten van het congres Veiligheid bij Evenementen vinden plaats op de beursvloer van Amsterdam Security, hier ontmoet u eindgebruikers van security oplossingen.

11.45
Praktijkcase TT Festival
 • Met welke veiligheidsrisico’s heeft het TT Festival te maken?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico’s op uw evenement?
 • Welke veiligheidsmaatregelen worden er getroffen om deze veiligheidsrisico’s (waar mogelijk) te voorkomen (en waar nodig) te beperken?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen uitdragen en verdedigen?
 • Welke veiligheidsrisico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde veiligheidsrisico’s?
 • Hoe anticipeert u op onvoorziene veiligheidsrisico’s?

Sander ten Bosch, projectleider van het TT Festival, waar jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers naar toe komen

12.15
Lunchpauze

Interactieve sessies
Op het congres Veiligheid bij Evenementen worden verschillende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

13.15
Sessieronde 1

14.00
Sessieronde 2
14.45
Koffie- en theepauze

Netwerken en inspiratie opdoen tijdens Amsterdam Security
De netwerkmomenten van het congres Veiligheid bij Evenementen vinden plaats op de beursvloer van Amsterdam Security, hier ontmoet u eindgebruikers van security oplossingen.

15.15
Sessieronde 3
Bekijk de sessies

1: Sociale media en evenementenveiligheid
 • Hoe kunt u sociale media gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken?
 • Op welke manier zet u Twitter, YouTube en Facebook in ter bevordering van de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe kunt u bezoekers informeren, waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven?

Roy Johannink, zelfstandig adviseur veiligheid en docent op de cursus Crisismanagement in de praktijk, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid


2: De Veiligheidsregio en evenementenveiligheid
 • Wat is de rol van de Veiligheidsregio op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Hoe kan de Veiligheidsregio bijdragen aan de veiligheid op uw evenement?
 • Op welke manier werkt u samen in de Veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners aan de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe komt u gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op de bestrijding van een mogelijk fataal incident dat zich kan voordoen op uw evenement?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid


3: Toegangsverlening en toegangsbeheer op evenementen
 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer op uw evenement
 • Hoe weert u ongewenste personen en voorwerpen op uw evenement?

Felix Olijslager, hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security en docent op de cursus Crowdmanagement in de praktijk, heeft jarenlange ervaring opgedaan op het terrein van security bij de politie en het openbaar ministerie


4: Regierol op evenementenveiligheid
 • Hoe vult u de regierol in op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
 • Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?

Marit Elders, directeur van Event Safety Academy, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

5: Cameratoezicht op evenementen
 • Met welk doel mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Op welke plaatsen en onder welke omstandigheden mag u cameratoezicht toepassen?
 • Welke (nieuwe) regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Hoe dient cameratoezicht geregeld te worden?
 • Welke eisen en beperkingen zijn er aan cameratoezicht verbonden?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving


6: Wet- en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid
 • Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?
 • Wat is de juridische verantwoordelijkheid van het college van B&W, de gemeenteraad en de burgemeester?
 • Hoe is de mandatering geborgd in de vergunningverlening en voorschriften?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving


7: Terrorisme en evenementenveiligheid
 • Wat betekent de terroristische dreiging voor uw evenement?
 • Hoe bedreigt terrorisme de veiligheid op uw evenement?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om een terroristische aanslag op uw evenement waar mogelijk te voorkomen dan wel te bestrijden?
 • Welke voertuig werende en inrij beperkende maatregelen kunt u treffen op uw evenement?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent als er toch een terroristische aanslag plaatsvindt op uw evenement?

Patrick Vleeshouwers, eigenaar van Crowd Safety International en verbonden als adviseur bij Safe City Solutions, specialist in voertuig werende en inrij beperkende maatregelen op evenementen


8: Innovatieve aanpak van uitgaansgeweld
 • Hoe kunt u op een alternatieve wijze het maatschappelijk probleem van alcohol en drugs gerelateerd uitgaansgeweld benaderen?
 • Wat heeft u hiervoor nodig?
 • Welke voorbeelden zijn er beschikbaar?
 • Welke partijen zijn hiervoor essentieel?

Hein Maas, zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig projectleider innovatieve aanpak uitgaansgeweld, een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om alcohol en drugs gerelateerd uitgaansgeweld terug te dringen


9: Drones op evenementen
 • Hoe kunnen drones worden ingezet op evenementen om de veiligheid te bevorderen?
 • Welke rol kunnen drones spelen bij het monitoren van mensenmassa’s en bij het opsporen van (dreigende) incidenten op evenementen?

Wiebe de Jager, trendwatcher op het terrein van drones, initiatiefnemer van Dronewatch, docent op de cursus Drones in de openbare ruimte en auteur van diverse boeken over drones

10: Praktijkcase: Festiviteiten rondom de jaarwisseling
 • Hoe kunt u de festiviteiten rondom de jaarwisseling in goede banen leiden?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent als er toch onregelmatigheden optreden?
 • Hoe grijpt u in als de situatie dreigt te escaleren?

Edward Post, operationeel specialist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, hoofd bewaken en beveiligen bij de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden en docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid

11: Crowdmanagement in de praktijk
 • Hoe gaat u om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheerst u de publieksdichtheid? Hoe stuurt u mensenmassa’s? En hoe voorkomt u dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseert u dan de ontruiming?

Bert Bruyninckx, directeur van SeSaME - Security & Safety Management on Events, gespecialiseerd in crowdmanagement

12: Wet- en regelgeving en evenementenveiligheid
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van uw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid

16.00
Afsluiting met borrel

Bekijk het programma van de excursie

Marit Elders
Dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk
Marjolein Paalman
Procesmanager cluster handhaving en vergunningverlening bij de gemeente Nijmegen
Ad Stenzler
Medewerker Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Remco van der Made
Specialist evenementenveiligheid bij de Nationale Politie eenheid Midden Nederland

Nathan Stukker
Wethouder bij de gemeente Apeldoorn, verantwoordelijk voor de portefeuille evenementen
Sander ten Bosch
Projectleider van het TT Festival, waar jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers naar toe komen
Roy Johannink
Zelfstandig adviseur veiligheid en docent op de cursus Crisismanagement in de praktijk, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid
Hugo Tempelman
Specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid

Felix Olijslager
Hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security en docent op de Cursus Crowdmanagement in de praktijk, heeft jarenlange ervaring opgedaan op het terrein van security bij de politie en het openbaar ministerie
Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en hoofddocent van de cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving
Peter Roumen
Directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Patrick Vleeshouwers
Eigenaar van Crowd Safety International en verbonden als adviseur bij Safe City Solutions, specialist in voertuig werende en inrij beperkende maatregelen op evenementen

Hein Maas
Zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig Projectleider innovatieve aanpak uitgaansgeweld, een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om alcohol en drugs gerelateerd uitgaansgeweld terug te dringen
Wiebe de Jager
Trendwatcher op het terrein van drones, initiatiefnemer van Dronewatch, docent op de cursus Drones in de openbare ruimte en auteur van diverse boeken over drones
Edward Post
Operationeel specialist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, hoofd bewaken en beveiligen bij de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden en docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid
Bert Bruyninckx
Directeur van SeSaME - Security & Safety Management on Events, gespecialiseerd in crowdmanagement

Yolanda Rechter
Zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid
Rik Hoogendoorn
Manager Safety & Security bij de RAI Amsterdam
Pieter Wallinga
Projectleider Gastvrij en Veilig Rembrandtplein bij de gemeente Amsterdam

Datum

29 & 30 november 2018

 

Locatie

Congres: 29 november 2018

RAI Amsterdam

Europaplein 2-22
1078 GZ Amsterdam

Excursie: 30 november 2018

RAI Amsterdam

Europaplein 2-22
1078 GZ Amsterdam

 


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 


Uw investering

Werkzaam in de publieke sector         Tot 28 november 2018
Congres    € 499,-
Excursie    € 499,-
Congres + Excursie    € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector    Tot 28 november 2018
Congres    € 799,-
Excursie    € 799,-
Congres + excursie    € 1599,-

 

De investering voor deelname aan dit congres en/of excursie is inclusief koffie en thee, lunch en borrel. 

 

Direct inschrijven

 


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

Opleiding coördinator evenementenveiligheid
Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur op uw evenement!

Cursus Crowdmanagement in de praktijk
Een te hoge publieksdichtheid is een veel voorkomende oorzaak van fatale ongelukken bij samenkomsten van personen. De tragische beelden van de verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp on ons netvlies. Crowd management kan een belangrijke rol spelen bij het reguleren van de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s en het voorkomen van fatale ongelukken.


Terugblik veiligheid bij evenementen 2016

Lees het congresverslag Veiligheid bij Evenementen. Bent u daarnaast benieuwd naar de sfeerimpressie van het congres Veiligheid bij Evenementen? Dan kunt u in deze terugblik ook de video bekijken! 

Gratis Ebook 

In dit eBook krijgt u tips en adviezen voor het veilig organiseren van evenementen. Daarnaast bevat het eBook verdiepende interviews met veiligheidsexperts en achtergrondartikelen over diverse onderwerpen zoals: crowdmanagement, sociale media en vergunningverlening.


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 


Eventpartners

 
                  

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Veiligheid bij Evenementen, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Veiligheid bij Evenementen bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Veiligheid bij Evenementen

Wij bieden u een platform op het congres Veiligheid bij Evenementen, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
06 - 83 38 68 64

Programma excursie

30 november 2018

RAI Amsterdam
09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening excursie Veiligheid bij Evenementen

Marit Elders, directeur van Event Safety Academy, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

10.00
Veiligheid bij evenementen in de RAI Amsterdam

 • Wat zijn de uitdagingen op het terrein van veiligheid waar de RAI Amsterdam voor staat?
 • Op welke manier komt u in samenwerking met uw partners tot innovatieve oplossingen voor de veiligheid van bezoekers in de RAI Amsterdam en haar omgeving?

Rik Hoogendoorn, Manager Safety & Security bij de RAI Amsterdam

11.00
Rondleiding in RAI Amsterdam
12.00
Lunch in de RAI Amsterdam
13.00
Veilig uitgaan op het Rembrandtplein
 • Hoe kunnen samenwerking, gastvrijheid en een goede inrichting bijdragen aan de veiligheid in een uitgaansgebied?
 • Welke kansen biedt slimme gedragsbeïnvloeding en communicatie voor meer sociaal gedrag en minder overlast?
 • Hoe kunt u zelf aan de slag met maatregelen in uitgaansgebieden?

Pieter Walinga, projectleider Gastvrij en Veilig Rembrandtplein bij de gemeente Amsterdam

17.00
Diner met rondleiding op het Rembrandtplein

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Veiligheid bij Evenementen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Veiligheid bij Evenementen start op 29 & 30 november 2018 in RAI Amsterdam!

Congres Veiligheid bij Evenementen

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: