Congres Veiligheid bij Evenementen

28 & 29 november 2017 | Vasim Fabriek Nijmegen

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.


Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten
op uw evenement!

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft?

Download brochure


Terugblik Congres Veiligheid bij Evenementen

Onderwerpen van het congres:

 • Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
 • Wie er verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt op uw evenement
 • Op welke manier u zich voorbereidt op een (mogelijk) fataal incident op uw evenement
 • Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
 • Op welke manier u sociale media en big data kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland op het terrein van evenementenveiligheid
Bekijk het programma

Onderwerpen van het congres:

 • Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
 • Wie er verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt op uw evenement
 • Op welke manier u zich voorbereidt op een (mogelijk) fataal incident op uw evenement
 • Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
 • Op welke manier u sociale media en big data kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland op het terrein van evenementenveiligheid
Bekijk het programma

Sprekers:


Peter Wennink
Medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident
Fokko Oldenhuis
Hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen
Marit Elders
Dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

Bekijk alle sprekers

Spreker aan het woord


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

 

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

28 november 2017

Vasim Fabriek Nijmegen

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00
Welcome at the exhibition floor
09.30
Opening act
Samenwerken aan evenementenveiligheid

Marit Elders, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

09.45
Case
Monstertruckincident in Haaksbergen
 • Wat komt er op u af bij een fataal incident op uw evenement?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Wat zijn belangrijke lessen van het Monstertruckincident in Haaksbergen? En wat kunt u hiervan leren?

Peter Wennink, medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident

10.30
Review
Juridische aansprakelijkheid bij fatale incidenten op evenementen
 • Wat zijn de regels voor risicoaansprakelijkheid? En wat betekent dit voor u en uw evenement?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een incident plaatsvindt op uw evenement?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade?
 • Met welke kosten kunt u geconfronteerd worden bij een incident op uw evenement?
 • Hoe gaat u om met aansprakelijkheidsclaims?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

11.15
Coffee break at the exhibition floor
11.45
Terrorisme en evenementenveiligheid
 • Wat betekent de terroristische dreiging voor uw evenement?
 • Hoe bedreigt terrorisme de veiligheid op uw evenement?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om een terroristische aanslag op uw evenement waar mogelijk te voorkomen dan wel te bestrijden?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent als er toch een terroristische aanslag plaatsvindt op uw evenement?
Andy Hollinson, directeur van The Square Metre LTD, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en eigenaar van The Level 5 Qualification, heeft bijna 20 jaar ervaring in de veiligheidsbranche en was betrokken bij diverse grote evenementen in binnen- en buitenland Robbie Naish, adviseur bij The Square Metre LTD en docent evenementenveiligheid bij Buckinghamshire New University

12.30
Lunch break and pitches innovations at the exhibition floor

Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer
Tijdens de lunchpauze van het congres Veiligheid bij Evenementen kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in evenementenveiligheid ontmoet.

Interactieve sessies
Op het congres Veiligheid bij Evenementen worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

13.30
Round 1 Round tables at sub area's

14.30
Round 2 Round tables at sub area's
15.30
Coffee break at the exhibition floor
16.00
Round 3 Round tables at sub area's
Bekijk de Line up round tables

1: Vergunningverlening in relatie tot evenementenveiligheid
 • Hoe organiseert u het proces van vergunningverlening met betrekking tot evenementen in uw gemeente?
 • Hoe krijgt u inzicht in de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s op uw evenement (bijvoorbeeld bij evacuaties)?
 • Wat is de juridische verantwoordelijkheid van het college van B&W, de gemeenteraad en de burgemeester?
 • Hoe is de mandatering geborgd in de vergunningverlening en voorschriften?
 • Op welke manier weegt u economische belangen en veiligheidsafwegingen tegen elkaar af?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving


2: Digitaal Crowdmanagement: hoe zorgt u ervoor dat de publiekscommunicatie altijd werkt
 • Op welke manier stuurt u de publieksstromen en communiceert u met bezoekers op uw evenement?
 • Hoe blijft u evenement beheersbaar?
 • Op welke manier houdt u de controle over uw evenement?
 • Hoe communiceert u via lichtkranten onder alle omstandigheden?
 • Hoe integreert u lichtkrantenscenario’s met de andere genomen veiligheidsmaatregelen?
 • Welk verband is er met de andere (sociale) media?
 • Hoe belangrijk is crowdmanagement by design in het voortraject bij het opstellen van de scenario’s?

Ward Roef, directeur van Daylight, heeft meer dan 26 jaar ervaring in Digital Crowdmanagement tijdens honderden evenementen (zoals Tour de France, Pinkpop, Leidens Onzet, Nijmeegse Vierdaagsefeesten, Koningsdag Utrecht, Koningsdag Arnhem en Genk on stage) in Nederland en België


3: Veerkrachtige crisisbeheersing bij een incident op uw evenement
 • Waarom moet u zich voorbereiden op een mogelijk incident op uw evenement?
 • Met welke dreigingen kan u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?

Djuro Leideritz, hoofd veiligheid bij de Ziggo Dome en AFAS Live


4: Verhoog de veiligheid van een A-evenement in 7 stappen
 • Hoe zorgt u voor minder copy/paste gedrag en verkrijgt u betere informatie?
 • Op welke manier kunt u evenementenorganisatoren gemakkelijker en beter faciliteren?
 • Hoe bereikt u meer resultaat met minder overleg?

Marit Elders, dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

5: Crowdmanagement in de praktijk
 • Hoe gaat u om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheerst u de publieksdichtheid? Hoe stuurt u mensenmassa’s? En hoe voorkomt u dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseert u dan de ontruiming?

Robbie Naish, adviseur bij The Square Metre LTD en docent evenementenveiligheid bij Buckinghamshire New University


6: Signaleren van dreigende situaties
 • Hoe kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?

Andy Hollinson, directeur van The Square Metre LTD, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en eigenaar van The Level 5 Qualification, heeft bijna 20 jaar ervaring in de veiligheidsbranche en was betrokken bij diverse grote evenementen in binnen- en buitenland


7: Voorkomen van ongevallen op evenementen
 • Welke veiligheidsrisico’s doen zich voor bij evenementen?
 • Hoe brengt u met een risico inventarisatie en evaluatie mogelijke veiligheidsrisico’s op uw evenement in kaart?
 • Hoe pakt u risicovolle situaties aan bij de bron?
 • Welke veiligheidsvoorschriften stelt u op en welke veiligheidsmaatregelen treft u om ongevallen op uw evenement te voorkomen?

Rik Hoogendoorn, Manager Safety & Security bij de RAI Amsterdam


8: Sociale media en evenementenveiligheid
 • Hoe kunt u sociale media gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken?
 • Op welke manier zet u Twitter, YouTube en Facebook in ter bevordering van de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe kunt u bezoekers informeren, waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven?

Steven de Smet, hoofdcommissaris Politie Gent en strategisch adviseur (digitale)veiligheid en (crisis)communicatie in het #Dnetwerk, schreef het boek De nieuwe politie, over de digitalisering en opkomst van sociale media in onze samenleving


9: Schoon, heel en veilig uitgaan door inrichting en gedragsbeïnvloeding; casus Rembrandtplein
 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Welke kansen biedt slimme gedragsbeïnvloeding voor meer sociaal gedrag?
 • Hoe kunt u zelf aan de slag met een betere inrichting en slimme gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden?

Paul van Soomeren en Randy Bloeme, onderzoekers bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

17.00
Afterparty at the exhibition floor

Bekijk het programma van de excursie

Peter Wennink
medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident
Ward Roef
directeur van Daylight, heeft meer dan 26 jaar ervaring in Digital Crowdmanagement tijdens honderden evenementen (zoals Tour de France, Pinkpop, Leidens Onzet, Nijmeegse Vierdaagsefeesten, Koningsdag Utrecht, Koningsdag Arnhem en Genk on stage) in Nederland en België
Paul Soomeren
onderzoeker bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden
Marit Elders
dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen, hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

Fokko Oldenhuis
hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen
Peter Roumen
directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Djuro Leideritz
hoofd veiligheid bij de Ziggo Dome en AFAS Live
Hidde Salverda
directeur Evenementenbedrijf bij de Amsterdam Arena, verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers

Andy Hollinnson
directeur van The Square Metre LTD
Robbie Naish
docent evenementenveiligheid bij Buckinghamshire New University
Steven de Smet
hoofdcommissaris Politie Gent en strategisch adviseur (digitale)veiligheid en (crisis)communicatie in het #Dnetwerk
Randy Bloeme
onderzoeker bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Datum

28 & 29 november 2017

 

Locatie

Congres: 28 november 2017

Vasim Fabriek Nijmegen
Entree via de Latensteinweg,
Winselingseweg 41,
6541 AH Nijmegen

Excursie: 29 november 2017

Ziggo Dome, Amsterdam Arena
ArenA Boulevard 590
1101 DS Amsterdam

 


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 


Uw investering

 Werkzaam in de publieke sector      
Congres      € 499,-
Excursie      € 499,-
Congres + Excursie      € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector      
Congres      € 799,-
Excursie      € 799,-
Congres + excursie      € 1599,-

 

 

Direct inschrijven

 


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

Opleiding coördinator evenementenveiligheid
Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur op uw evenement!

Cursus Crowdmanagement in de praktijk
Een te hoge publieksdichtheid is een veel voorkomende oorzaak van fatale ongelukken bij samenkomsten van personen. De tragische beelden van de verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp on ons netvlies. Crowd management kan een belangrijke rol spelen bij het reguleren van de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s en het voorkomen van fatale ongelukken.


Terugblik veiligheid bij evenementen 2016

Lees het congresverslag Veiligheid bij Evenementen. Bent u daarnaast benieuwd naar de sfeerimpressie van het congres Veiligheid bij Evenementen? Dan kunt u in deze terugblik ook de video bekijken! 

Gratis Ebook 

In dit eBook krijgt u tips en adviezen voor het veilig organiseren van evenementen. Daarnaast bevat het eBook verdiepende interviews met veiligheidsexperts en achtergrondartikelen over diverse onderwerpen zoals: crowdmanagement, sociale media en vergunningverlening.


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Eventpartners

Uitgaansgebieden bieden intense ervaringen en mogelijkheden de grenzen van sociaal gedrag op te zoeken. Dit biedt ruimte voor vermaak, maar ook risico’s op het ontstaan van overlast, geweld en anti-sociaal gedrag. Veel van deze risico’s kunnen worden voorkomen door een goede inrichting en slimme gedragsbeïnvloeding.
 

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Veiligheid bij Evenementen, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Veiligheid bij Evenementen bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Veiligheid bij Evenementen

Wij bieden u een platform op het congres Veiligheid bij Evenementen, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
06 - 83 38 68 64

Line up mainstage excursie

09.00
Welcome
09.30
Veiligheid door innovatie in de Amsterdam Arena
 • Wat zijn de uitdagingen op het terrein van veiligheid waar de Amsterdam Arena voor staat?
 • Op welke manier komt u in samenwerking met partners tot innovatieve veiligheidsoplossingen voor de veiligheid in het stadion en haar omgeving?

Hidde Salverda, directeur Evenementenbedrijf bij de Amsterdam Arena, verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers

10.30
Rondleiding in de Amsterdam Arena
 • Hoe waarborgt u de veiligheid van bezoekers van een voetbalwedstrijd of een ander evenement binnen en buiten het stadion?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u voorafgaand, tijdens en na afloop van de voetbalwedstrijd of een ander evenement?
12.00
Lunch break
13.00
Toegangsverlening en –beheer in de Ziggo Dome
 • Op welke manier organiseert u de toegangsverlening en -beheer op uw evenement?
 • Hoe weert u ongewenste personen en voorwerpen op uw evenement?

Djuro Leideritz, veiligheid bij de Ziggo Dome

14.00
Rondleiding in de Ziggo Dome
 • Welke evenementen vinden er plaats in de Ziggo Dome?
 • Over welke voorzieningen beschikt de Ziggo Dome?
16.30
The end

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Veiligheid bij Evenementen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Veiligheid bij Evenementen start op 28 & 29 november 2017 in Vasim Fabriek Nijmegen!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: