Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 • Werk aan de stuurbaarheid & wendbaarheid van de organisatie
 • Verbeter het bedrijfsresultaat
 • Verhoog de klant- en medewerkertevredenheid en stimuleer de eigen verantwoordelijkheid
 • Verbeter de kwaliteit van inhoud en organisatie van zorg
 • Optimaliseer de marktbenadering

Zet grote stappen naar een toekomstbestendige duurzame bedrijfsvoering

 • 5-daagse opleiding
 • 3 oktober - 14 november 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Succesvolle bedrijfsvoering is van cruciaal belang

Een succesvolle, stabiele en duurzame zorgorganisatie inrichten en runnen is een complexe uitdaging. De zorgsector is sterk politiek afhankelijk en de zorgvraag neemt toe, terwijl er sprake is van een groeiplafond en verschuiving van het zorgaanbod. De corona pandemie heeft daarnaast een enorme invloed gehad op de zorgorganisatie...

Welk business model past bij de toekomst? En hoe zorg je voor wendbaarheid & stuurbaarheid zodat je kunt blijven innoveren terwijl je goede en betaalbare zorg blijft leveren?

Download de brochure

 

“Een inspirerende brede opleiding voor iedereen die werkzaam is binnen de zorg, waarbij je per thema spart met collega’s, inhoudelijke kennis opdoet van professionals en met een hoop praktische ideeën naar huis gaat.”

 

 

Duurzame bedrijfsvoering voor toekomstbestendige zorg

Duurzaamheid is meer dan alleen milieuvriendelijk ondernemen. Duurzaamheid gaat juist over het toekomstbestendig organiseren van de zorg, over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO) en de duurzame inzet van personeel. Zorg jij dat je goed voorbereid bent?

Tijdens deze opleiding Bedrijfsvoering in de gezondheidszorg duik je 5 dagen de diepte in:

1 › Management, strategie & leiderschap
2 › Financieel management in de zorg
3 › Kwaliteit & Veiligheid in de zorg
4 › Digitale zorg & logistiek
5 › Personeel & duurzame bedrijfsvoering

 

Ook interessant voor jou?

Programma opleiding

 

Module 1

Management, Strategie en Leiderschap

Organisatie van de gezondheidszorg

 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders
 • Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
 • (Para) Medische beroepen, instellingen, GGZ en gehandicaptenzorg
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • De veranderende invloed van de patiënt en de client.

Bestuur & governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming in de zorg

Strategie, ontwikkeling en toekomst

 • De veranderende zorgvraagActuele wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologiën
 • Vergroten van het aanpassend vermogen van de organisatie

Toekomstbestendig leiderschap

 • Succesvol leiderschap tijdens en na de coronapandemie
 • Invloed op de organisatie en omgeving
 • Het publieke leiderschap Stakeholdermanagement van 2021
 • Managen van verwachtingen
 • Interne & Externe stakeholders

Ondernemerschap in de zorg

 • Uitdagingen, kansen en bedreigingen

 

Module 2

Financieel Management in de Zorg

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • De invloed van de Corona Pandemie
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader

Marktwerking & Zorgverkoop

 • Wet- en regelgeving
 • Financiering gekoppeld aan wet- en regelgeving
 • Het aantrekken van patiënten
 • Continuïteit in patiëntenstromen
 • Klantwaarde

Marktwerking II

 • Effectiviteit en efficiëntie van marketingmiddelen
 • Onderhandelingen tussen zorgaanbieders en financiers Investerings- en financieringsbeslissingen
 • Financiers
 • Alternatieve financiering

Investerings- en financieringsbeslissingen

 • Financiers
 • Alternatieve financiering

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


 

Module 3

Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg

Tijdens deze dag staat een inleiding op Kwaliteit & Veiligheid centraal, waarin we onder meer ingaan op de volgende vragen: 
•    Wat is Kwaliteit eigenlijk? En is dit iets anders van Veiligheid? 
•    Hoe geef je dit vorm in een zorgorganisatie? 
•    Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid?
•    Waar raakt Kwaliteit & Veiligheid je eigen werk en/of die van je medewerkers? 
•    Wat betekent dit voor je rol? En wat vraagt dit m.b.t. leiderschap? 


 

Module 4

Digitale Zorg en Logistiek in de Zorg

ICT & Informatiemanagement

 • Succesvol inzetten van ICT
 • Belang van goede registraties
 • Wat is een goed werkend EPD?
 • Data moet zinvol zijn (voor patiënt, behandelaar en management)

eHealth

 • Ondersteuning in het zorgproces
 • Verbetering van kwaliteit door technologie

Logistiek, planning en facilitaire thema’s

 • Beheersing van patiënt- en goederenstromen
 • Personele component
 • Unit- & ketenlogistiek
 • Operations management
 • Capaciteitsmanagement

 

Module 5

De toekomst in: goed werk en duurzame bedrijfsvoering in de zorg

Trends en ontwikkelingen in de zorg

 • Duurzaamheid
 • Technologie
 • Meer doen met minder
 • Informele zorg

Effecten op wer

 • Anders organiseren van werk
 • Nieuwe functies, taken, rollen
 • Samenwerken

Groepsopdracht

 • Hoe toekomstproof is jouw organisatie?

Duurzaamheid in de zorg

 • Onze gezondheid hangt af van de gezondheid van de aarde (planetary health)
 • Transities naar groene zorg
 • Goede voorbeelden

Praktijkcase

 • Breng je eigen casus in

Docenten:

img-Erik van der Velde

Erik van der Velde
Partner, Zorgverbeteraars

Erik is Partner bij zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met zijn specialisme op het gebied van Business Intelligence & Data, brengt hij eHealth bij zorginstellingen in de praktijk.

img-Martin Dat

Martin Dat
Managing Partner, Talking Results

Martin adviseert bij transities in de zorg. Zijn aanpak is gericht op het daadwerkelijk
realiseren van resultaat. Sinds 1999 is Martin actief binnen de zorg en weet precies de verbinding te leggen tussen de bedrijfsvoering en de uitvoering van de zorg.

img-Geertje van de Ven

Geertje van de Ven
Senior onderzoeker op de afdeling Research & Development

Geertje startte in 2013 als senior onderzoeker op de afdeling Research & Development. Ze schreef onder meer de trendrapporten De zorg ontregelt (2015) en De zorg, ongelijk voor iedereen (2017). Daarnaast ontwikkelde ze samen met adviseur Joris Kuppens Matchmaker Zorg. In 2014 promoveerde Geertje aan het Radboudumc op het onderwerp: Is Dementia Care Mapping (DCM) effectief en kosteneffectief in Nederlandse verpleeghuizen?

img-Jos Mennes

Jos Mennes
Accountant en adviseur in de zorg

Verstegen Accountants & Adviseurs

img-Hans C. Ossebaard

Hans C. Ossebaard
Sustainable Healthcare Athena Institute, Vrije Universiteit Amst

img-Frank van Berkel

Frank van Berkel

Frank was in 2001 één van de twee oprichters van Morgens. Als adviseur heeft hij ruime ervaring op het gebied van strategie-ontwikkeling, samenwerking, verandermanagement en procesverbetering. In het vernieuwen en verbeteren van zorg zit zijn drive, hij werkt voor zorgorganisaties in zowel cure als care. 

img-Jael Bootsma

Jael Bootsma
Senior onderzoeker trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

img-Margreet Groen

Margreet Groen
partner RONT Management Consultants, docent kwaliteit & veiligheid in de zorg

Margreet is Partner bij RONT Management Consultants (voorheen onderdeel van TNO). Ze verzorgt als hoofddocent ook de opleiding Kwalteit & Veiligheid van het SBO. Ze ondersteunt zorgorganisaties bij hun richtings- en inrichtingsvraagstukken, onder andere op het gebied van besturing, meerjarenstrategie en jaarplanning en kwaliteit en veiligheid.

img-Nikki Damen

Nikki Damen
Adviseur, docent & trainer Safety-II en FRAM, FIN Zorgadvies

Ontwikkeld voor:

Degenen die hun kennis willen vergroten en de lange termijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zoals: 

 • Nieuwe managementleden
 • Afdelingsmanagers en teamleiders die door willen groeien naar management
 • Staf- en beleidsmedewerkers die het management adviseren

Werkzaam binnen:

 • Ziekenhuizen, Verzorg- en Verpleeghuizen
 • Gezondheidscentra
 • Huisartspraktijken
 • GGZ-instellingen
 • Gehandicaptenzorg
 • En andere zorginstellingen!

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 3 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 2 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 3 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 4 7 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 5 14 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod