Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in twee dagen alles wat u moet weten over de Nederlandse gezondheidszorg!

U krijgt inzicht in o.a. de volgende thema's binnen de gezondheidszorg:

 • Actuele stand van zaken
 • Financiering en bekostiging
 • Samenwerken en partnerships
 • Bestuur en governance
 • Privacy in de zorg & Digitalisering

19e editie, ruim 250 cursisten gingen u voor!

Krijg zicht op de gezondheidszorg! 

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld, welke volop in beweging is. Het is lastig uw overzicht te bewaren binnen alle partijen, rollen, lijnen en wetten. Het aantal samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Bent u nieuw binnen de zorg of werkt u veel samen met de zorg? Dan is de kennis die u vergaart tijdens de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg een must voor de uitvoering van úw werk!

Bekijk het programma

 

Docent en student aan het woord

Leer in 2 dagen alles wat u moet weten over de Nederlandse gezondheidszorg!

 • Actuele stand van zaken
 • Financiering en bekostiging
 • Samenwerken en partnerships
 • Bestuur en governance
 • Privacy in de zorg & Digitalisering

 

Uw resultaat na de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg:

 • U heeft een compleet overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg
 • U kent de belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg, hun rollen en relevante wet- en regelgeving
 • U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • U doorgrondt de verschillende organisatiemodellen en de logistieke processen
 • U kent de rol van de verzekeraar en de zorginstelling

Kortom, na deze 2-daagse cursus heeft u zich ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner in de gezondheidszorg!

Tip: Download de brochure (pdf) voor een compleet overzicht

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit uw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te
brengen en ook met elkaar hierover na te denken, en uw vraagstukken echt verder te brengen. Voorafgaand aan de opleiding neemt de
opleidingscoördinator Judith Bijnen contact op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren.

 

Reacties op voorgaande edities:

“Samenhang van de presentaties was goed. Inzicht in verschillende afzonderlijke relaties."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Kapstok van diverse docenten is uitstekend bevallen.”
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”

 

Wegens groot succes: 19e editie!

Programma van de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt 17:00 uur.

 

Dag 1: 17 april 2019

Opening

Wouter van der Kam, Bestuursvoorzitter Saxenburgh Groep

 

Organisatie van de gezondheidszorg: actuele stand van zaken

 • De rol van de overheid en gemeenten
 • Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
 • Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • De rol van de toezichthouders

Wouter van der Kam

 

De Zorgaanbieders

 • Partijen, stakeholders en spanningsvelden
 • Nieuwe en oude aanbieders in de Zorg
 • Nulde, eerste, anderhalve, tweede en derde lijn

Wouter van der Kam

 

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader

Olke Dijksma, Manager Financiën bij Treant Zorggroep


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Dag 2: 18 april 2019

Samenwerking en partnership in de Zorg

 • Samenwerkingsperspectieven: fusie en partnership
 • Samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen
 • Care-cure verbindingen

Hugo Hoeksma, Partner Health Care Strategy Group

 

Bestuur en governance in de zorg

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
 • Professionals en managers
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming

Wouter van de Kam

 

Het ziekenhuis

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering
 • Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
 • Ziekenhuis-Zorgverzekeraar
 • Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Wouter van der Kam

 

Ontwikkeling van kwaliteit in de zorg

 • Kwaliteitsystemen
 • Risicomanagement in de Zorg

Wouter van der Kam

 

Privacy in de zorg

 • Algemene normen en beginselen privacyrecht
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • Elektronisch Patiëntendossier

Anouk Etman, Legal Counsel Zaans Medisch Centrum

 

Digitalisering in de zorg

 • Digitalisering van de zorg: eHealth
 • Stand van zaken
 • eHealth in de praktijk
 • Vooruitblik 2025: alles slimmer?

Erik van der Velde, Partner Zorgverbeteraars

 

Afsluiting

Wouter van der Kam

Uw hoofddocent:

 

Dr. Wouter van der Kam
Dr. Wouter van der Kam is gepromoveerd in de communicatie binnen de gezondheidszorg en heeft meer dan 18 jaar ervaring als bestuurder van verschillende zorggroepen, waaronder de Antonius Zorggroep en het Zaans Medische Centrum. Momenteel is Wouter bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep. Met zijn focus op samenwerkingen en netwerken, brengt hij huisartsen, ziekenhuiszorg en ouderenzorg uit de regio samen.

 

Uw deskundige docenten:

 • Olke Dijksma
  Al twintig jaar werkzaam op het gebied Finance & Control binnen de zorg. Met zijn ervaring binnen de bedrijfsvoering van ziekenhuizen en daarbuiten, weet hij de financiering van de gezondheidszorg voor iedereen inzichtelijk te maken. Momenteel is Olke Manager Financiën bij de Treant Zorggroep.
 • Dr. Hugo Hoeksma
  Specialist op het terrein van samenwerking in de zorg. Zo was hij ondermeer kwartiermaker van Santeon en begeleidde hij tal van samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn. Ook doceert hij aan diverse Business Universiteiten over de kunst van samenwerken.
 • Mr. Anouk Etman
  Is al meer dan tien werkzaam bij het Zaans Medisch Centrum als Legal Counsel. Met haar specialisatie in het gezondheidsrecht en een achtergrond in verpleegkunde, weet zij de complexe zorgwet- en regelgeving op een toegankelijke manier te benaderen; van de implementatie van de AVG tot het onderzoeken van calamiteiten binnen de zorgverlening.
 • Erik van der Velde
  Is Partner bij Zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair M

 

Algemene informatie over de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

 

Data en locatie

 • 17 en 18 april 2019

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel. 030 - 256 73 90
Routebeschrijving

Excursie:

19 juni 2019

Wijk in Rotterdam

Tijdschema

09:00 uur: Ontvangst
09:30 uur: Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
12:30 uur: Lunch
13:30 uur: Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
17:00 uur: Einde programma

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor nieuwe professionals en managers in de gezondheidszorg:

 • Verpleeg- en verzorginstellingen
 • Eerstelijnszorg
 • Farmaceutische industrie
 • Groothandel- en drogisterijbranche
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Bouw- en vastgoedorganisaties in de gezondheidszorg

Ook zeer geschikt voor partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Dienstverleners (ICT)
 • Adviseurs (gezondheidszorg)
 • Beleidsadviseurs van gemeenten

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen € 1.799,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Profiteer van de combi-korting!

Bent u geïnteresseerd in deze cursus én ook in de cursus Zicht op Ziekenhuizen? Maak dan gebruik van de aantrekkelijke combi-korting! Neem hiervoor contact op met onze opleidingsadviseur Nicole Vonk.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk
Tel. 040 - 2 972 740


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Reacties van deelnemers op voorgaande edities:

“Samenhang van de presentaties was goed. Inzicht in verschillende afzonderlijke relaties."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Kapstok van diverse docenten is uitstekend bevallen."
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”
“Een fijne groep met een diverse achtergrond zorgde voor goede discussies."


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg start op 17 en 18 april 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 17 en 18 april 2019
Beoordeling (6):
8,2 / 10
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Combi-korting

Volg de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg én de cursus Zicht op Ziekenhuizen en profiteer van de combi-korting.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740