Cursus Actueel Inzicht in de Gezondheidszorg

Leer alles wat je moet weten over de gezondheidszorg

Krijg zicht op de Nederlandse gezondheidszorg tijdens en na de coronapandemie! 

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld, volop in beweging en het afgelopen jaar onafgebroken in het nieuws. Het is lastig jouw overzicht te bewaren binnen alle partijen, rollen, lijnen en wetten. Het aantal samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Ben je nieuw binnen de zorg of, wil je overstappen naar een andere functie in het zorgveld of werk je veel samen met de zorg en wil je er meer van weten? Dan is de kennis die je vergaart tijdens de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg een must voor de uitvoering van je werk!

Download de brochure

 

Krijg in 2 dagen volledig inzicht in de gezondheidszorg!

 • De recente ontwikkelingen in het Nederlanse zorglandschap
 • Wetgeving, financiering en bekostiging
 • Samenwerken en partnerships met externe partijen
 • Uitdagingen op gebied van bestuur en Governance
 • Privacy en digitalisering als nieuw spanningsveld

Bekijk het programma

Jouw resultaat na de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg:

 • Je hebt een compleet overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg
 • Je kent de belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg, hun rollen en relevante wet- en regelgeving
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Je doorgrondt de verschillende organisatiemodellen en de logistieke processen
 • Je kent de rol van de verzekeraar en de zorginstelling

Kortom, na deze 2-daagse cursus ben je een volwaardig gesprekspartner in de gezondheidszorg!

Jouw praktijk centraal

Tijdens deze dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit jouw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te brengen en ook met elkaar hierover na te denken, en jouw vraagstukken echt verder te brengen. Voorafgaand aan de opleiding neemt de hoofddocent Wouter van der Kam contact met je op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren.

Reacties op voorgaande edities:

“Een waardevolle vogelvlucht over de wereld die gezondheidszorg heet en die me meer inzicht geeft in de dynamiek in ons ziekenhuis."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Verfrissend en vernieuwend! Veel nieuwe inzichten gekregen welke partijen, rollen, lijnen en wetten er in zorgland gelden. Aanrader!”
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”

 

Programma van de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt 17:00 uur.

Dag 1:

Organisatie van de gezondheidszorg: actuele stand van zaken

 • De indeling van de zorg in Nederland
 • Actuele trends en ontwikkelingen in de zorg care, cure, GGZ en eerste lijn
 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Inzicht in de gevolgen van de coronapandemie

De Zorgaanbieders

 • Partijen, stakeholders en spanningsvelden
 • Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
 • Nieuwe en oude aanbieders in de zorg en de ontwikkelingen daar in
 • Nulde, eerste, anderhalve, tweede en derde lijn

Samenwerking en nieuwe modellen

 • Samenwerkingsperspectieven: fusie, partnership en coöperatie
 • Samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis
 • Care-cure verbindingen & Private en publieke zorg

Bestuur en Governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • De dynamiek rondom de medisch specialist
 • Professionals, managers en besturingsprincipes
 • Organisatievormen, beleids- en besluitvorming

Casus:

Het nieuwe netwerkziekenhuis in een vitale regio
 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering, transmuralisering en regionalisering van zorg in de regio
Ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • Kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Nieuwe risico’s & hoe hiermee om te gaan

Docent: Wouter van der Kam


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 2:

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg 
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Samenhang in financiering: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care 
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling 
 • Vergoedingskader
 • Financiering en bekostiging voor en na de coronapandemie

Privacy in de zorg

 • Algemene normen en beginselen privacy recht
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • Elektronisch Patiëntendossier 

Digitalisering in de zorg

 • Digitalisering van de zorg: eHealth als strategieeHealth in de praktijk van vandaag
 • Vooruitblik 2025: alles slimmer?
 • De coronapandemie en de gevolgen voor digitalisering in de zorg

Docenten: Olke Dijksma, Anouk Etman, Erik van der Velde

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor nieuwe professionals, managers en kwaliteitsfunctionarissen in de gezondheidszorg:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorging en thuiszorg (VVT)
 • GGZ
 • Eerstelijnszorg
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren

Ook zeer geschikt voor partners van buiten de zorg, waaronder:

 • Beleidsadviseur van gemeenten en provincies
 • Farmaceutische industrie
 • Dienstverleners (ICT en juristen)
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod