Cursus: Inzicht in de Zorg

 • Leer wie de belangrijkste spelers zijn en wat hun rollen en strategische doelen in het zorglandschap zijn
 • Ben je up-to-date over relevante wetgeving, privacy en digitalisering
 • Ken je de algemene financiering binnen de zorg en de specifieke financiering binnen ziekenhuizen
 • Ben je in staat verschillende toepasbare organisatiemodellen te doorgronden
 • Word een waardige gesprekspartner binnen het zorgdomein

In slechts 3 dagen volledig inzicht in organisatie van de Gezondheidszorg

 • 3-daagse cursus
 • 12 - 26 september 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Krijg zicht op de zorgsector! 

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld, welke volop in beweging is en het afgelopen jaar onafgebroken in het nieuws is. Het is lastig je overzicht te bewaren binnen alle partijen, rollen, lijnen en wetten. Het aantal samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Ben je nieuw binnen de zorg of, wil je overstappen naar een andere functie in het zorgveld of werk je veel samen met de zorg en wil je er meer van weten? Dan is de kennis die je vergaart tijdens de cursus: Inzicht in de gezondheidszorg een must voor de uitvoering van je werk!

Download de brochure

Jouw resultaat na de cursus Inzicht in de Zorg:

 • Je hebt een compleet overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg
 • Je kent de belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg, hun rollen en relevante wet- en regelgeving
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Je doorgrondt de verschillende organisatiemodellen en de logistieke processen
 • Je kent de rol van de verzekeraar en de zorginstelling
 • Je hebt zicht op de complexe organisatie & structuur van het ziekenhuis

Kortom, na deze 3-daagse cursus ben je een volwaardig gesprekspartner zorgdomein!

Bekijk het programma

Na het volgen van de cursus:

 • Ken je de belangrijkste spelers, hun rollen en strategische doelen in het zorglandschap
 • Ben je up-to-date over relevante wetgeving, privacy en digitalisering
 • Ben je in staat verschillende toepasbare organisatiemodellen te doorgronden
 • Ken je de algemene financiering binnen de zorg en de specifieke financiering binnen ziekenhuizen

 

Reacties op voorgaande edities:

"Ik vond de cursus super informatief, in 3 dagen heb ik een brede introductie in de Nederlandse gezondheidszorg gekregen die mij zeker gaat helpen bij mijn nieuwe rol in de sector!"
“Een waardevolle vogelvlucht over de wereld die gezondheidszorg heet en die me meer inzicht geeft in de dynamiek in ons ziekenhuis."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Verfrissend en vernieuwend! Veel nieuwe inzichten gekregen welke partijen, rollen, lijnen en wetten er in zorgland gelden. Aanrader!”
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”

 

Programma van de cursus Inzicht in de Zorg

 

Dag 1:

Organisatie van de gezondheidszorg

 • Actuele indeling van de zorg in Nederland
 • Trends en ontwikkelingen in de zorg care, cure, GGZ en eerste lijn
 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders
 • Inzicht in de gevolgen van de coronapandemie

De Zorgaanbieders

 • Partijen, stakeholders en spanningsvelden
 • Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
 • Nieuwe aanbieders
 • Nulde, eerste, anderhalve, tweede en derde lijn

Samenwerking en nieuwe modellen

 • Samenwerkingsperspectieven: fusie, partnership en coöperatie
 • Samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis
 • Care-cure verbindingen & Private en publieke zorg

Bestuur en Governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • De dynamiek rondom de medisch specialist
 • Professionals, managers en besturingsprincipes
 • Organisatievormen, beleids- en besluitvorming

Casus:

Het nieuwe netwerkziekenhuis in een vitale regio
 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering, transmuralisering en regionalisering van zorg in de regio
Ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • Kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Nieuwe risico’s & hoe hiermee om te gaan

Docent: Wouter van der Kam


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 2:

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg 
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Samenhang in financiering: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care 
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling 
 • Vergoedingskader
 • Financiering en bekostiging voor en na de coronapandemie

Privacy in de zorg

 • Algemene normen en beginselen privacy recht
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • Elektronisch Patiëntendossier 

Digitalisering in de zorg

 • Digitalisering van de zorg: eHealth als strategie
 • eHealth in de praktijk van vandaag
 • Vooruitblik 2025: alles slimmer?
 • De coronapandemie en de gevolgen voor digitalisering in de zorg

Docenten: Jos Mennes, Anouk Etman, Erik van der Velde


Dag 3

Financiering en bekostiging ziekenhuizen

 • Opbrengsten ziekenhuizen: voor, tijdens en na de corona pandemie
 • Prestatiebekostiging & Contracttering ziekenhuiszorg
 • Diagnose Behandel Combinaties (DBC): inhoud en werking
 • De achtergrond van DBC en de ontwikkeling van DOT

Interne beheersing van het ziekenhuis

 • Planning & Control cyclus
 • Kosten en inkomsten ziekenhuizen
 • Bekostiging medisch specialisten
 • Integrale en decentrale sturing
 • Uitbesteden en aanbesteden
 • Financiering & Liquiditeit Kostprijsberekening
 • Opbouw kostprijzen: soorten kosten
 • Kostenplaatsmethode & verdeelsleutels
 • De rol en financiering van het Medisch Specialistisch Bedrijf

Zorgverzekeraars en zorginkoop binnen het ziekenhuis

 • Markt van ziekenhuizen/medisch-specialistische zorg
 • Recente ontwikkelingen in de zorginkoopmarkt
 • Zorginkoop als cyclisch proces
 • Zorginkoopmodellen voor en na de corona pandemie
 • Zorginkoop: prijs en kwaliteit (medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring en doelmatigheid)

Medisch specialist aan het woord

 • Kwaliteit en veiligheid
 • De positie medisch specialist

Docenten: Martin Gengler, Dr. Angelo Hooker

Docenten:

img-Wouter van der Kam

Wouter van der Kam
Medisch Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken

Dr. Wouter van der Kam is gepromoveerd in de communicatie binnen de gezondheidszorg en heeft meer dan 18 jaar ervaring als bestuurder van verschillende zorggroepen, waaronder de Antonius Zorggroep en het Zaans Medische Centrum. Momenteel is Wouter Medisch Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken. Met zijn focus op samenwerkingen en netwerken, brengt hij huisartsen, ziekenhuiszorg en ouderenzorg uit de regio samen.

img-Mr. Anouk Etman

Mr. Anouk Etman
Legal Counsel, Zaans Medisch Centrum

Met haar specialisatie in het gezondheidsrecht en een achtergrond in verpleegkunde, weet zij de complexe zorgwet- en regelgeving op een toegankelijke manier te benaderen; van de implementatie van de AVG tot het onderzoeken van calamiteiten binnen de zorgverlening.

img-Erik van der Velde

Erik van der Velde
Partner, Zorgverbeteraars

Erik is Partner bij Zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met zijn specialisme op het gebied van Business Intelligence & Data, brengt hij eHealth bij zorginstellingen in de praktijk.

img-Jos Mennes

Jos Mennes
Accountant en adviseur in de zorg

Verstegen Accountants & Adviseurs

img-Martin Gengler

Martin Gengler
Teammanager zorginkoop medisch specialistische zorg, Menzis

img-Angelo Hooker

Angelo Hooker
Gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Ontwikkeld voor (nieuwe) professionals, managers en 

kwaliteitsfunctionarissen in de gezondheidszorg:

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorging en thuiszorg (VVT)
 • GGZ
 • Eerstelijnszorg
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren

En Partners van buiten de zorg waaronder:

 • Beleidsadviseur van gemeenten en provincies
 • Farmaceutische industrie
 • Dienstverleners (ICT en juristen)
 • Consultants

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 19 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 26 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse Cursus/Training bedraagt € 2799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod