Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg

Leer in twee dagen alles wat u moet weten over de Nederlandse gezondheidszorg!

U krijgt inzicht in o.a. de volgende thema's binnen de gezondheidszorg:

 • Structuur en functioneren van de gezondheidszorg
 • Het zorgstelsel en marktwerking zorg
 • Inzicht in de rol van de eerstelijnszorg, ouderenzorg en het ziekenhuis
 • Toezichthouders en marktmeesters in de gezondheidszorg
 • Professie, management en governance in de zorg

18e editie, ruim 250 cursisten gingen u voor!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Krijg zicht op de gezondheidszorg! 

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld, welke volop in beweging is. Het is lastig uw overzicht te bewaren binnen alle partijen, rollen, lijnen en wetten. Het aantal samenwerkingspartners binnen de gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Bent u nieuw binnen de zorg of werkt u veel samen met de zorg? Dan is de kennis die u vergaart tijdens de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg een must voor de uitvoering van úw werk!

Bekijk het programma

 

Docent en student aan het woord

Leer in 2 dagen alles wat u moet weten over de Nederlandse gezondheidszorg!

 • Structuur en functioneren van de gezondheidszorg
 • Het zorgstelsel en marktwerking zorg
 • Inzicht in de rol van de eerstelijnszorg ouderenzorg en het ziekenhuis
 • Toezichthouders en marktmeesters in de gezondheidszorg
 • Professie, management en governance in de zorg 

 

Uw resultaat na de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg:

 • U heeft een compleet overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg
 • U kent de belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg, hun rollen en relevante wet- en regelgeving
 • U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • U doorgrondt de verschillende organisatiemodellen en de logistieke processen
 • U kent de rol van de verzekeraar en de zorginstelling

Kortom, na deze 2-daagse cursus heeft u zich ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner in de gezondheidszorg!

Tip: Download de brochure (pdf) voor een compleet overzicht

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit uw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te
brengen en ook met elkaar hierover na te denken, en uw vraagstukken echt verder te brengen. Voorafgaand aan de opleiding neemt de
opleidingscoördinator Judith Bijnen contact op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren.

 

Reacties op voorgaande edities:

“Samenhang van de presentaties was goed. Inzicht in verschillende afzonderlijke relaties."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Kapstok van diverse docenten is uitstekend bevallen.”
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”

 

Wegens groot succes: 18e editie!

Programma van de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt 17:00 uur.

 

Dag 1: 07 december 2017

Opening door de hoofddocent

 • Kennismaking en formulering van uw individuele doelstellingen
 • Inleiding van het programma

Jan Maarten Boot

 

Bestuur, structuur en organisatie van de gezondheidszorg

 • De rol van de overheid: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid
 • De rol van gemeenten in de zorg: decentralisatie en transities
 • Particulier initiatief, (maatschappelijk) ondernemen en governance
 • Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
 • Sectoren van zorg: cure, care, publieke gezondheid en preventie
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • Zorg in samenhang: transmurale zorg, ketenzorg en vermaatschappelijking
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling

Jan Maarten Boot

 

De rol van toezichthouders en marktmeesters

Aan de hand van casuïstiek wordt de rol en bevoegdheden toegelicht van:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Autoriteit Consument en Markt
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Zorginstituut Nederland
 • College Sanering Zorginstellingen

Mr. Fiona Lijffijt 

 

Het zorgstelsel: financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling

Jan Maarten Boot
> > > Lees de blog van Jan Maarten over marktwerking in de zorg!

 

Eerstelijnsgezondheidszorg

 • Beroepen, groepen en centra
 • Organisatie en management
 • Internationaal perspectief: primary health care
 • Marktwerking en bekostiging
 • Beleid van versterking eerstelijnsgezondheidszorg
 • Geïntegreerde en populatiegerichte eerstelijnszorg
 • Honorering en tarieven in de extramurale zorg

Leo Kliphuis MPH 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Dag 2: 08 december 2017

De rol van de zorgverzekeraar

 • Uitvoering Zorgverzekeringswet en Wlz
 • Zorginkoop
 • Zorgverzekeringsmarkt
 • Zorgaanbiedermarkt
 • Selectief contracteren
 • Zorgplicht, doelmatigheid/rechtmatigheid
 • Privacy

Mr. drs. Nicolette Cremers

 

Ouderenzorg

 • Hoe is de ouderenzorg georganiseerd?
 • Kwaliteit van zorg
 • Meten van kwaliteit
 • Financiering van zorg

Guus Schrijvers

 

Het ziekenhuis

Bestuur en governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
 • Professionals en managers
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming

Externe organisatie en beleid

 • Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
 • Strategisch management
 • Positionering
 • Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
 • Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Bekostiging en kwaliteit

 • DBC/DOT/prestatiebekostiging
 • Ziekenhuis - Zorgverzekeraar
 • Verhouding prijs=kwaliteit

Dr. Wouter van der Kam

 

Conclusies, evaluatie en afsluiting

Jan Maarten Boot

Uw hoofddocent:

 

Jan Maarten Boot
Jan Maarten Boot was jarenlang werkzaam in het postacademische onderwijs vanwege zijn hoofddocentschap bij het UMC Utrecht en de Netherlands School of Public and Occupationals Health. Hij startte zijn carrière in het ziekenhuismanagement en deed vervolgens onderzoek naar samenwerking en fusies van intramurale instellingen bij het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van daaruit verschoof zijn aandacht naar samenhang in de zorg zelf en de laatste jaren naar preventie in de zorg. Hij is auteur van het handboek 'De Nederlandse Gezondheidszorg'.

Lees de blog van Jan Maarten over marktwerking in de gezondheidszorg

 

Uw deskundige docenten:

 • Prof. dr. Guus Schrijvers
  Oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. Guus publiceerde onlangs 'Integrated Care: better and cheaper' (RBI)
 • Mr. drs. S.E. Garvelink
  Advocaat bij de Marktgroep Zorg van Nysingh advocaten-notarissen. Sebastiaan staat in zijn praktijk beroepsbeoefenaars en zorginstellingen bij in de sectoren cure en care
 • Leo Kliphuis MPH
  O.a. zelfstandig adviseur bij Adiantar, algemeen directeur Huisartsen Utrecht Stad en directeur Centra voor Medisch Diagnostiek Nederland
 • Mr. drs. Nicolette Cremers
  Senior juridisch beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en lid Raad van Toezicht bij De Lichtenvoorde
 • Dr. Wouter van der Kam
  Sinds 2014 voorzitter Raad van Bestuur bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Wouter heeft een brede bestuurlijke achtergrond in de gezondheidszorg en is o.a. werkzaam geweest als bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep, bestuursvoorzitter van Zorggroep Middenveld en directeur medische- en verpleegkundige zaken bij se Isala Klinieken. Wouter heeft zelf een medische achtergrond en is zijn loopbaan begonnen als huisarts.

 

Algemene informatie over de cursus Actueel inzicht in Gezondheidszorg

 

Data en locatie

 • 07 en 08 februari 2018

La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
T: 030-2340088
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09:00 uur: Ontvangst
09:30 uur: Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
12:30 uur: Lunch
13:30 uur: Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
17:00 uur: Einde programma

 

Voor wie bestemd?

Speciaal ontwikkeld voor:

(nieuwe) beleidsmedewerkers & managers van: 

 • Academische en algemene ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorginstellingen
 • Farmaceutische industie
 • Groothandel- en drogisterijbranche
 • Koepelorganisaties
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Bouw- en vastgoedorganisaties in de gezondheidszorg

Maar ook voor: 

 • Advocaten
 • Adviseurs gezondheidszorg

En iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse gezondheidszorg!

 

Uw investering

De kosten voor deze dagen bedraagt € 1.799,- voor beide dagen (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek "Organisatie van de gezondheidszorg" én toegang tot de online leeromgeving. 

Profiteer van de combi-korting

Bent u geïnteresseerd in deze cursus én ook in de cursus Zicht op Ziekenhuizen? Maak dan gebruik van de aantrekkelijke combi-korting! Neem hiervoor contact op met onze opleidingsadviseur Wendy Bekkers.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Wendy Bekkers
Tel. 040 - 2 972 760

Verantwoordelijk voor het programma

Marloes Hogervorst
Opleidingsmanager

Judith Bijnen
Senior Project Coördinator


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Reacties van deelnemers op voorgaande edities:

“Samenhang van de presentaties was goed. Inzicht in verschillende afzonderlijke relaties."
“Beeld van de gezondheidszorg is completer geworden. Het heeft me nieuwe denkkaders gegeven.”
“Kapstok van diverse docenten is uitstekend bevallen."
“Goed overzicht gekregen over de gezondheidszorg op meso en macro niveau en hoe alles op elkaar aansluit.”
“Interessante cursus. Geeft een duidelijk beeld van de rollen van de verschillende partijen.”
“De rol van dhr. Boot als docent en curssusleider is zeer waardevol."
“Een fijne groep met een diverse achtergrond zorgde voor goede discussies."


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 07 en 08 februari 2018
Beoordeling (6):
8,2 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Combi-korting

Volg de cursus Actueel inzicht in de Gezondheidszorg én de cursus Zicht op Ziekenhuizen en profiteer van de combi-korting.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60