Controllersopleiding voor de publieke sector

 • Verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein
 • Praktische handvatten rondom AI, digitalisering en dataficatie
 • Op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken
 • Inzicht in hoe je effectief grootschalige veranderingen implementeert
 • Handvatten om je organisatie strategisch te adviseren

Optimaliseer je rol als controller!

 • 6-daagse opleiding
 • 26 september - 28 november 2024
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De nieuwe public controller

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van je als public controller. Decentralisatie van taken en de daarbij behorende verbonden partijen, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden en nieuwe samenwerkingsverbanden. Als controller heb je vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Je rol als strategisch adviseur wordt dan ook steeds belangrijker!

Leer van vakgenoten uit de publieke sector

Wat deze opleiding uniek maakt, is dat deze speciaal ontwikkeld is voor public controllers. Hierdoor wordt er gericht ingegaan op de actuele thema’s die bij het onderwijs, de overheid en non-profit sector van belang zijn.
Je haalt veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn binnen deze sector. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen waarover je advies op maat ontvangt.

Download de brochure
 

Dit leer je in 6 dagen:

 • Positionering in processen en de organisatie
 • Management control en organisatieverandering: van resultaat denken naar effect denken
 • Grip krijgen op performance door middel van informatiemanagement/business intelligence
 • Actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken voor accounting en het toepassen daarvan in je eigen organisatie
 • Hoe je als controller bestuur en toezicht versterkt
   

Ben je:

 • Werkzaam in een financiële functie en wil je de stap maken naar het vak van controller?
 • Werkzaam als controller, maar heb je nooit de tijd gehad een controller opleiding te doorlopen?
 • Al enige tijd werkzaam als controller en wil je weer bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in het vak?

Dan is deze controllersopleiding onmisbaar voor jou!
 

Het resultaat na de opleiding:

 • Je bent volledig bijgeschoold in alle actuele, cruciale topics van public control
 • Je bent gegroeid van financieel controller naar adviserende business controller
 • Je hebt de inzichten en handvatten om de controllersrol binnen je organisatie verder te optimaliseren
 • Je kunt je organisatie strategisch adviseren

Bekijk het programma

 

Je ontvangt:

 • Opleidingscertificaat
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digitaal naslagwerk
 • E-coaching van jouw docenten

 

In samenwerking met:

Programma Controllersopleiding voor de publieke sector


Module 1

Controlfunctie in de publieke sector 

Tijdens de eerste module staat de controlfunctie in een organisatie centraal. Wat zijn de rollen van de controller en hoe worden die specifiek ingevuld in de publieke sector? Deze vragen worden uitgebreid besproken.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

 • Positionering van de controller in processen en organisatie
 • Meerwaarde van de business controller
 • Versterking van bestuur en toezicht
 • Beleidsrijke meerjarenraming: financiële meerjarige strategie in samenhang met de (andere) strategische doelstellingen
 • Verankering financieel beleid en interne control in publieke organisaties
 • Sturing & control
 • Control & Complexity

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC 


Module 2

Management control en organisatieverandering

Gedurende deze module wordt ingegaan op ‘mainstream control’ in de publieke sector. Veel organisaties en organisatieonderdelen hebben zich ontwikkeld tot bureaucratieën en creëren veel managementlagen. Er wordt een alternatief geschetst: de creatie van betrokken ondersteuners in organisaties met een rijke interactie. Er wordt tevens ingegaan op de rol die de controller in het veranderproces op zich moet nemen.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

 • Control en besturingsparadigma
 • Transitiemanagement voortbouwend op de eigen analyse
 • Heersende en gewenste organisatiecultuur
 • Kennis en vaardigheden om impactvol te adviseren
 • Roos van Leary toepassen in eigen context
 • DISC model: wat zijn jouw voorkeuren en hoe zit jij hierin?
 • Communicatiestijlen

Docent: Indra Balwant Gir MEd


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

AI, Data Analytics & Data Science

Lukt het jou om met behulp van AI 25% tijdwinst te boeken in je werk als controller? Heb jij al de juiste ChatGPT vaardigheden, zoals prompting? Ben je bekend met MS Copilot? Controllers die meegaan in deze nieuwste ontwikkeling weten zich beter te manifesteren als partner in de business. Deze module biedt praktische handvatten voor controllers voor datagedreven control. We gaan in op actuele ontwikkelingen, bespreken de mogelijkheden van data analytics en behandelen de dilemma’s en randvoorwaarden. Hierbij wordt duidelijk wat dit betekent voor de rol en de ontwikkelrichting van de controller.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn 

 • Start vanuit (strategisch) business probleem, specifiek binnen de publieke sector
 • Kwaliteit en gebruik van (nieuwe) databronnen, intern en extern
 • Overleg met domeinexperts
 • Data analyse en (AI) model technieken: van traditionele regressie tot de meest recente AI en neurale netwerk analyses als XG-Boost en Random Forest
 • Visualiseren en communiceren data analytics conclusies
 • De balans tussen data privacy, ethiek en transparantie
 • De belangrijke rol van de controller bij het beoordelen van de kwaliteit van data analytics projecten en het voorkomen van bekende valkuilen

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van concrete praktijkcases binnen de overheid. Je kan hierbij denken aan onder andere hoe werkt ChatGPT, fraude modellen, het dokter dilemma en digital twin in het overheidsdomein..

Docent: Fred van der Werff


Module 4

Management en Financial Accounting

Deze opleidingsmodule staat in het teken van management en financial accounting in de publieke sector. Hierbij wordt na een korte introductie over enige basistechnieken dieper ingegaan op de toepassing van methoden en technieken en nieuwe ontwikkelingen.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Kostprijs en kostprijsanalyse
 • Investeren en investeringsselectie
 • Performance management en meting van instellingen in de publieke sector
 • Vermogensbehoefte en vermogensvorming
 • Forecasting

Docent: Drs. Gert van den Burg RC


Module 5

Praktijkcasus control

Tijdens deze lesdag sta je stil bij de vragen: waar sta je met de controlfunctie in jouw organisatie (huidige situatie), waar wil je naartoe met de controlfunctie (gewenste situatie) en welke stappen ga je nemen om daar te komen én hoe ga je dat organiseren (en wat is je eigen rol/bijdrage daarin)?

Je wordt gevraagd om een concreet praktijkprobleem te presenteren en aan te geven hoe dit probleem kan worden opgelost.

De vraagstukken kunnen betrekking hebben op (bijvoorbeeld):

 • De rol van de business controller
 • Het gebruik van data bij besluitvorming
 • Het opstellen van business cases
 • Het creëren van een veranderplan

Na deze dag ben je in staat om de aangereikte inzichten toe te passen in je eigen organisatie.

Docent: Laurens Pepping QC


Module 6

Praktijkgerichte Insteek

Deze praktijkgerichte module heeft als doel om jouw opgedane kennis en vaardigheden blijvend te verankeren in je controllersrol.

 • Wat gaat goed?
 • Waar loop je tegenaan in je eigen praktijk?
 • Welke vragen roept dit nog op waar je concrete handvatten voor nodig hebt?
 • Waar wil je nog verder in groeien?

Je deelt je praktijkervaringen, waarbij de docent je voorziet van persoonlijk advies waar je direct mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt de praktijkcasus behandeld waarbij diverse aspecten vanuit verschillende modules worden besproken. Zo ontvang je concrete tips, waarmee je de planning & control cyclus direct kunt optimaliseren in je eigen praktijk. Op deze manier leer je hoe je de gewenste verandering vanuit de verschillende invalshoeken (geleerde in de andere modules) wil gaan aanpakken.

Docent: Dr. Arno Geurtsen RC

Docenten:

img-Dr. Arno Geurtsen

Dr. Arno Geurtsen
Gepromoveerd bedrijfseconoom

Dr. A (Arno) Geurtsen RC is gepromoveerd bedrijfseconoom. Hij is gespecialiseerd in governance en bedrijfsvoerings-vraagstukken. Arno is senior managing consultant bij GBG adviesgroep en wetenschappelijk en algemeen directeur van de Registercontrollersopleiding van de EUR. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende grote organisaties en voorzitter van Stichting The Midfield, waar wetenschappers en toezichthouders bijdragen aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van het toezicht in Nederland.

img-Indra Balwant Gir MEd

Indra Balwant Gir MEd
Pedagoog

Indra is expert in verandervraagstukken, interventietechnieken en organisatieveranderprocessen. Indra heeft voor inclusief denken een inclusie scan ontwikkeld, in samenspraak met toonaangevende organisaties in het publieke domein.

img-Fred van der Werff

Fred van der Werff
Docent bij de Erasmus Universiteit voor het vak Business Intelligence en Data Science, binnen de post-master opleiding Registercontroller, en social impact ondernemer

Fred heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van data science, machine learning, data management en business intelligence. Ook heeft hij ruime ervaring met het aansturen van (datagedreven) teams.

img-Drs. Gert van den Burg RC

Drs. Gert van den Burg RC
Bedrijfseconoom en register controller

Coach van CFO’s en business controllers, vanuit CFO Consult en CFO College. Gert is al meer dan dertig jaar actief als organisatie-adviseur, trainer en coach en heeft veel ervaring met strategieexecutie, governance- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

img-Laurens Pepping

Laurens Pepping
Interim professional

Laurens is gespecialiseerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering, business control en besturing. Laurens heeft in verschillende rollen uitgebreide ervaring opgedaan bij diverse onderwijs- en zorgorganisaties, D Bekijk het volledige programma SM en TenneT.

Speciaal voor:

Financials uit de publieke sector. Al ruim 400 public controllers hebben deze opleiding gevolgd!

Dit zijn controllers, financieel managers, financiële beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij (lokale) overheden en non-profitorganisaties, zoals:

 • Onderwijsinstellingen
 • Rijksoverheden (incl. agentschappen en ZBO’s)
 • Provinciale en gemeentelijke overheden (incl. politie en brandweer)
 • Ziekenhuizen, medische centra, (thuis)zorginstellingen, GGZ-instellingen
 • Woningbouwstichtingen, woningcorporaties
 • Stichtingen en andere non-profitorganisaties
 • Waterschappen

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Lunetten te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 26 september 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Module 2 3 oktober 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Module 3 10 oktober 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Module 4 17 oktober 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Module 5 7 november 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Module 6 28 november 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten

Jouw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 4599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Kwaliteitswaarborg

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers tot de opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus verzoeken wij je tijdig aan te melden.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Proefles Verkorte controllersopleiding voor de publieke sector

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy