Basiscursus Omgevingswet

Alle belangrijke veranderingen omgevingswet behandeld!

 • 4-daagse cursus
 • 29 februari - 21 maart 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, heb jij het overzicht nog?

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus ben je volledig op de hoogte van:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
 • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
 • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,
  Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
 • De omgevingsvergunning inclusief het 'Wabo-projectbesluit'

Download de brochure

Nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen en treedt op 1 januari 2024 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen. Het is belangrijk dat je nu al start met de voorbereidingen, zodat je bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor jou nu van belang!

Bekijk het programma

Wil je ook weten hoe je de Omgevingswet kunt inzetten voor:

 • Het realiseren van gasloze wijken
 • Het stimuleren van circulair bouwen
 • Het op gang brengen van vastgelopen gebiedsprocessen
 • Het bevorderen van gebiedsontwikkeling door het verdelenvan milieugebruiksruimte
 • Het bereiken van een gezonde leefomgeving
 • Het ruimtelijk adaptief maken van gebouwen en gebieden in verband met klimaatverandering

Kortom, heb je te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus je inzicht in het omgevingsrecht zodat je de ruimtelijke opgaves van jouw organisatie beter kunt aanpakken, én je leert hoe je hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

Je ontvangt

Als deelnemer van deze cursus ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze cursus. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.

Programma van de basiscursus Omgevingswet

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Dag 1 

Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet: doelstellingen
 • Doelstellingen, opzet en systematiek
  • AMvB’s op hoofdlijnen
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet
  • Participatie
 • Kerninstrumenten:
 • Omgevingsvisie
 • Programma (en programmatische aanpak)
 • Omgevingsplan
 • Bruidschat

Doorkijk naar omgevingsplannen op basis van CHW-bestemmingsplannen


Dag 2 (online)

Omgevingsplan verdiept

 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan

Gebruiksruimte

 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’

Bevoegd gezag en procedure

 • Relatie omgevingsverordening en Rijksregelgeving met omgevingsplan

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3 (online)

Omgevingsvergunning onder Omgevingswet

 • Inleiding, regime Wabo kort
 • Omgevingsvergunningplicht
 • Reikwijdte aanvraag
 • Participatie
 • Bevoegd gezag
 • Beoordelingsregels
 • Advisering (met instemming)
 • Voorbereiding(procedures)
 • Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Overgangsrecht

Dag 4

Implementatie Omgevingsplan

 • Opgavegericht werken
 • Gebiedsontwikkeling
 • Algemene regels
 • Energietransitie
 • Beoordelingsregels omgevingsvergunning
 • Maatwerkregels
 • Maatwerkvoorschriften
 • Veranderingsprocessen
 • Cultuurverandering
 • Digitale aspecten
 • Implementatie Omgevingswet

Botsproef opgaves fysieke leefomgeving

Met een botsproef probeer je te testen of dat wat een wetgever bedenkt, met de beste bedoelingen ook in de praktijk gaat gebeuren. Lukt het om bepaalde regels toe te passen? Kan een instrument echt een voordeel bieden op een bepaalde casus? Hoe denkt eigenlijk een expert over een nieuw type norm of een fl exibelere mogelijkheid om van een norm af te wijken? Deelnemers buigen zich over concrete vraagstukken en wisselen praktijkervaringen uit om tot afgewogen oplossingen te komen.

Docenten

img-Mr. Drs. Erika Samuels Brusse

Mr. Drs. Erika Samuels Brusse
Advocaat, Source

Erika is zeer ervaren advocaat op het gebied van omgevingsrecht en specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht

img-Dr. ing. Peter de Haan

Dr. ing. Peter de Haan
Bouwadvocaat, PHD Advocatuur

Peter is bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken

De opleiding is bestemd voor:

Beleid-, juridisch medewerkers en managers ruimtelijke ordening, bouw- en juridische zaken werkzaam bij gemeente of provincie

 • Advocaten, juristen en juridisch adviseurs
 • Projectontwikkelaars, makelaars, architecten, gebiedsontwikkelaars en personen werkzaam in de vastgoedsector
 • Medewerkers van bouw- en aannemingsbedrijven
 • Vergunningsverleners, projectleiders- en managers
 • Adviseurs en consultants

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 29 februari 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 (online) 7 maart 2024 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 (online) 14 maart 2024 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 21 maart 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

PO/PE-punten aanvragen

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laten het aan jezelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt.  Punten dien je naar beneden af te ronden; bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten.)
SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma.
Indien nodig kun je contact opnemen met Shalini Premchand, opleidingscoördinator | shalini.premchand@sbo.nl

 

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Webinar: De Omgevingswet na de verkiezingen

Eelco de Jong, advocaat bij AKD Advocaten & Notarissen en gespecialiseerd in het omgevingsrecht, vertelt in dit webinar over wat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan over de Omgevingswet en wat de gevolgen hiervan zijn voor de invoering van de wet. Hierbij gaat het om de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

Spreker

img-Eelco de jong

Eelco de jong
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Eelco maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy