Basiscursus Omgevingswet

Alle belangrijke veranderingen omgevingswet behandeld!

 • In 4 dagen volledig op de hoogte van alle basiskennis omgevingswet
 • Inclusief toegang tot de online leeromgeving
 • Praktijkgericht en interactief!
 • De Omgevingswet treedt in 2022 in werking
 • Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor jou nu van belang!
 • Tip: Bekijk het webinar over de Omgevingswet

Ook interessant voor jou of je collega: Opleiding Werken met de Omgevingswet

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, heb jij het overzicht nog?

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus ben je volledig op de hoogte van:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
 • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
 • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,
  Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
 • De omgevingsvergunning inclusief het 'Wabo-projectbesluit'

 

Nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2022 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke
projecten. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen. Het is belangrijk dat je nu al start met de voorbereidingen, zodat je bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor jou nu van belang!

Bekijk het complete programma

 

Wil je ook weten hoe je de Omgevingswet kunt inzetten voor:

 • Het realiseren van gasloze wijken
 • Het stimuleren van circulair bouwen
 • Het op gang brengen van vastgelopen gebiedsprocessen
 • Het bevorderen van gebiedsontwikkeling door het verdelenvan milieugebruiksruimte
 • Het bereiken van een gezonde leefomgeving
 • Het ruimtelijk adaptief maken van gebouwen en gebieden in verband met klimaatverandering

Kortom, heb je te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus je inzicht in het omgevingsrecht zodat je de ruimtelijke opgaves van jouw organisatie beter kunt aanpakken, én je leert hoe je hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

Download de brochure (pdf)

 

Je ontvangt

Als deelnemer van deze cursus ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze cursus. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.

 

 

Programma van de basiscursus Omgevingsrecht

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1 

Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet: doelstellingen
 • Doelstellingen, opzet en systematiek
  • AMvB’s op hoofdlijnen
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet
  • Participatie
 • Kerninstrumenten:
 • Omgevingsvisie
 • Programma (en programmatische aanpak)
 • Omgevingsplan
 • Bruidschat

Doorkijk naar omgevingsplannen op basis van CHW-bestemmingsplannen


Dag 2 (online)

Omgevingsplan verdiept

 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan

Gebruiksruimte

 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’

Bevoegd gezag en procedure

 • Relatie omgevingsverordening en Rijksregelgeving met omgevingsplan

Het complete programma in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3 (online)

Omgevingsvergunning onder Omgevingswet

 • Inleiding, regime Wabo kort
 • Omgevingsvergunningplicht
 • Reikwijdte aanvraag
 • Participatie
 • Bevoegd gezag
 • Beoordelingsregels
 • Advisering (met instemming)
 • Voorbereiding(procedures)
 • Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Overgangsrecht

Dag 4

Implementatie Omgevingsplan

 • Opgavegericht werken
 • Gebiedsontwikkeling
 • Algemene regels
 • Energietransitie
 • Beoordelingsregels omgevingsvergunning
 • Maatwerkregels
 • Maatwerkvoorschriften
 • Veranderingsprocessen
 • Cultuurverandering
 • Digitale aspecten
 • Implementatie Omgevingswet

Botsproef opgaves fysieke leefomgeving

Met een botsproef probeer je te testen of dat wat een wetgever bedenkt, met de beste bedoelingen ook in de praktijk gaat gebeuren. Lukt het om bepaalde regels toe te passen? Kan een instrument echt een voordeel bieden op een bepaalde casus? Hoe denkt eigenlijk een expert over een nieuw type norm of een fl exibelere mogelijkheid om van een norm af te wijken? Deelnemers buigen zich over concrete vraagstukken en wisselen praktijkervaringen uit om tot afgewogen oplossingen te komen.


Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
16:30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

Jouw docententeam:

Mr. Drs. Erika Samuels Brusse, Advocaat, Source

Erika is zeer ervaren advocaat op het gebied van omgevingsrecht en specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht

 

Mr. Stan van Bosbeek, Jurist, Balance

Stan is een ervaren advocaat op het gebied van bouwvergunningen, ruimtelijke ordening en handhaving in de ruimtelijke ordening. Hij werkt, via Balance, als interim Jurdisch beleidsmedewerker Omgevingswet voor het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Algemene informatie over de basiscursus omgevingswet

 

Data en locatie

20 januari en 10 februari 2022 // La Vie Utrecht
27 januari en 3 februari 2022 // Online module

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Beleid-, juridisch medewerkers en managers ruimtelijke ordening, bouw- en juridische zaken werkzaam bij gemeente of provincie

 • Advocaten, juristen en juridisch adviseurs
 • Projectontwikkelaars, makelaars, architecten, gebiedsontwikkelaars en personen werkzaam in de vastgoedsector
 • Medewerkers van bouw- en aannemingsbedrijven
 • Vergunningsverleners, projectleiders- en managers
 • Adviseurs en consultants

 

Jouw investering

Jouw investering voor deze 3-daagse basiscursus omgevingswet bedraagt €2499,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
16:30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Basiscursus Omgevingsrecht heeft 16,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jou om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Floor Jentjens, opleidingscoördinator.

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Pleun Lenders
Opleidingsmanager

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Basiscursus Omgevingswet


Webinar terugkijken: de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

Maar waar staan we nu eigenlijk met de Omgevingswet en wat is jouw grootste valkuil bij participatie? Dat legt Stan van Bosbeek, docent SBO, juridisch beleidsmedewerker Omgevingswet en DSO bij Ministerie van BZK via Balance, uit in het webinar Omgevingswet.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Basiscursus Omgevingswet

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Basiscursus Omgevingswet start op 20 & 27 januari en 3 & 10 februari 2022 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 20 & 27 januari en 3 & 10 februari 2022
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51