Opleiding Zon & wind in de Omgevingswet

 • Leer welke procedures wijzigen en welke procedure je het beste kan doorlopen voor jouw duurzame energieprojecten
 • Ga goed voorbereid in gesprek met het bevoegd gezag en projectpartners
 • Leer waar je meer informatie kunt vinden en wat de nieuwe begrippen onder de omgevingswet zijn
 • Doe kennis op over hoe het nieuwe Vergunningsverleningsproces eruitziet en welke stappen je moet doorlopen om jouw zon-, wind- en energieopslag project tot stand te laten komen
Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Voorkom achterstand en vertraging van jouw zon-, wind- en energieopslag projecten

De Omgevingswet is aangenomen en treedt op 1 januari 2024 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden samen gebracht onder één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

Deze opleiding gaat in op de betekenis van de Omgevingswet voor het realiseren van wind-, zonne- en opslagprojecten. Ben je betrokken bij duurzame energieprojecten en wil je weten wat de Omgevingswet voor jouw projecten betekent? Dan is deze opleiding geschikt voor jou. De opleiding is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en bedrijven met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Download brochure

Programma

Module 1

Introductie van de Omgevingswet

Tijdens het eerste deel van de opleiding maak je kennis met elkaar en horen jullie wat jullie eigenlijk al weten van de Omgevingswet. Daarna word je helemaal ondergedompeld het stelsel van de omgevingswet. Hoe is de wet opgebouwd, wat er anders is dan nu? Wat houden de verschillende besluiten (Bal, Bkl, Bbl en Ob?) in en wat staat er in de omgevingsregeling? En wat is dat eigenlijk ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’? We gaan hierbij in op zowel wind- en zonprojecten als opslag.

Welkom en kennismaking

 • Voorstellen aan elkaar
 • Toelichting op het programma
 • Introductie parkeerflap met later te beantwoorden vragen

Eerste kennismaking Omgevingswet

 • Wat weet iedereen al over de Omgevingswet?
 • Specifieke vragen identificeren

Theorie Omgevingswet

 • Het stelsel
 • De instrumenten
 • Gewijzigde begrippen

Module 2

Procedures Omgevingswet

We gaan in op de verschillende instrumenten zoals omgevingsvergunning, projectbesluit en omgevingsplan. Wie is het bevoegd gezag en wat zijn de stappen uit de procedure?

Procedures Omgevingswet

 • Bevoegd gezag
 • Projectbesluit
 • Omgevingsvergunningen voor activiteiten
 • Omgevingsplanactiviteit (OPA)
 • Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
 • Wijzigen omgevingsplan (door gemeente)
 • m.e.r.-(beoordeling)

Interactieve werkvormen

 • Zelf een processchema maken voor een (fictief) project.
 • Bespreking te doorlopen stappen
 • Beantwoorden vragen

Afronding

 • Zijn alle vragen beantwoord?
 • Huiswerk dag 2
 • Doorkijkje dag 2

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma!


 

Module 3

Specifieke onderwerpen

In deze module kijken we eerst kort terug op de eerst dag. Zijn er nog vragen blijven liggen? Vervolgens gaan we in op specifieke onderwerpen die de eerste dag zijn aangedragen. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn participatie, overgangsrecht, financiële bepalingen en het DSO.

Welkom en kennismaking

 • Terugblik eerste dag
 • Vragen?
 • Toelichting op het programma

Terughalen theorie via een quiz
• Wat weten jullie nu al?
• Uitkomsten bespreken en nadere vragen?

Specifieke onderwerpen

 • Financiële bepalingen, schade en AOK
 • Anterieure overeenkomsten (AOK)
 • Overgangsrecht en de Bruidsschat

Laatste relevante actualiteten

 • Welke wijzigingen komen er aan?
 • Stikstof
 • Windturbine bepalingen
 • Nieuwe Energiewet
 • Wijzigingen NOVI?

Module 4 

Omgevingswet voor je eigen werk

Tijdens deze laatste module ga je met je mede cursisten aan de slag met een casus uit je eigen praktijk. Samen gaan jullie alles wat je de afgelopen anderhalve dag geleerd hebt toepassen in je eigen werk.

Omgevingswet in praktijk
Deelnemers bespreken in subgroepen (ca 4-5 groepen) aan de hand van een casus (kaart en beschrijving van de concrete locatie) met elkaar wat de Omgevingswet voor hun werk betekent. Wij geven hier enkele vragen mee ter bespreking.

Deelnemers delen de uitkomsten uit de casus met elkaar.

 • Wat waren de lastigste vragen?
 • Hoe zijn verschillen tussen subgroepen te verklaren?

Evaluatie dag 2


Module 5

Praktijkgericht aan de slag met DSO

Praktijkgericht vergunningaanvragen in het Digitaal Stelstel Omgevingswet
Het Digititaal Stelsel Omgevingswet vervangt vanaf 1 januari het Omgevingsloket en ondersteunt de uitvoering van onder andere; omgevingsdocumenten, toepasbare regels, vergunningsaanvragen en meldingen en behandelingen van verzoeken binnen de Omgevingswet.

 • Inleiding DSO
 • Omgevingsloket en DSO
 • Wegwijs binnen het DSO
 • Praktijkgericht vergunningaanvragen binnen het DSO

Voor deze module vragen we je om een laptop mee te nemen

 


Module 6

Participatie en de Omgevingswet

Participatie betekent actieve deelname. Bij duurzaame energieprojecten is het belangrijk hoe, wanneer en welke personen en/of organisaties je moet betrekken. Het participatieplan is een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag.

 • Hoe kan je participatie vorm geven in je eigen project?
 • Maak een stakeholdersanalyse
 • Schrijf je eigen participatieplan
 • Hoe kan je met participatie zorgen voor meer draagvlak?

Voor deze module vragen we je om je laptop mee te nemen

Deze opleiding is voor jou bestemd, als:

Je betrokken bent bij duurzame energieprojecten en wil weten wat de Omgevingswet voor jouw projecten betekent.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Projectontwikkelaars
 • Projectleiders
 • Adviseurs werkzaam bij energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Woningcorporaties
 • De bouwsector
 • Bedrijven met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten

Ook is deze opleiding uiterst interessant voor:
Juristen, vergunningverleners en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy