Verkorte opleiding IKC Specialist

Word de pedagogisch professional van de toekomst!

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Word jij dé IKC-specialist binnen jouw organisatie?

Er is steeds meer overeenstemming tussen wetenschappers en politici dat kinderen en ouders gebaat zijn bij een Integraal Kindcentrum waar wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. De focus van het kind ligt hierbij op leren, spelen, ontwikkelen en anderen ontmoeten.

Het gaat niet alleen over het toevoegen van extra diensten aan een traditionele school of kinderopvangorganisatie, maar vraagt ook om een nieuw ontwerp van een organisatie waarin bestaande werksoorten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en jeugdzorg efficiënter en effectiever samenwerken. Dit vraagt van jou als IKC-professional binnen het onderwijs en/ of de kinderopvang een andere rol, namelijk die van de verbindende factor binnen het IKC. Word jij deze specialist binnen jouw IKC?

Deze opleiding biedt je alle kennis en tools om vanuit jouw talent en persoonlijk leiderschap op een doelgerichte manier richting te geven én te innoveren binnen jouw IKC.

Na deze opleiding

 • Heb je de ambitie van jouw IKC in kaart gebracht en hier concrete acties aan verbonden
 • Weet je wat jouw rol als IKC-specialist inhoudt en het stuk persoonlijk leiderschap dat hierbij hoort
 • Kun je vanuit didactische en pedagogische principes handelen, toepassen en dit overbrengen aan collega’s
 • Heb je inzicht gekregen in het gedrag van de leerling per leeftijdsfase
 • Weet je plan- en cyclusmatig te werken door onder andere interventies in te zetten die als input dienen voor het jaarplan, IKC-plan en/of het schoolplan

Module 1

Leren innoveren: ambitie bepalen

Tijdens deze module brengen we allereerst de ambitie van jouw locatie in kaart aan de hand van onder andere de Ambitiewijzer en de Golden Circle theory van Sinec (2009). Op deze manier bepaal jij waar de ambitie van jouw locatie ligt, zodat we verderop in de opleiding hier op door kunnen pakken. Deze ambitie wordt omgezet in concrete doelen. We staan hierbij eveneens stil bij hoe je succesvol kunt innoveren en integreren om deze ambitie waar te maken. 

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Start with “Why”?
 • Nulmeting van eigen locatie: waar sta je nu? Waar zitten de good practices?
 • Ambitie bepalen van jouw locatie
 • Innovatietheorie (Kotter, 2012): hoe kun je gedrag succesvol veranderen?

Module 2

Jouw rol als IKC-Specialist

Binnen deze module staan we stil bij jou als persoon en de talenten die je in kunt zetten binnen jouw locatie. Wat zijn jouw waarden (binnen de context ‘werk’) en wat betekent dit precies? Hoe kun je deze waarden succesvol inzetten binnen jouw instelling en omzetten naar concrete handelingen en hoe word je de schakel in het netwerk tussen onder andere school, kinderopvang, ouders en jeugdzorg? Je brengt jezelf in kaart aan de hand van de kernkwadranten van Ofman (herzien in 2000). Na deze module ben je ook bekend met een T-shaped professional en breng je de talenten en kwaliteiten van jouw team in kaart.

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Werken vanuit waarden (eigen waarden > organisatie waarden)
 • Hoe benut je jouw kwaliteiten als onderwijsprofessional binnen het IKC?
 • De T-shaped professional: wat is het en hoe ziet dit eruit binnen het IKCprofiel?
 • Het talent en de kwaliteiten optimaal inzetten binnen je team

Module 3

Pedagogische en didactische principes: inzicht in gedrag

Wat weten we vanuit onderzoek over waarvan kinderen juist wel of niet leren? Hoe maken we leren zichtbaar? Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden zoomen we verder in op de pedagogiek en didactiek en kijken we onder andere naar welbevinden, betrokkenheid en autonomie. Daarnaast leren we ook meer ook de breinontwikkeling bij kinderen. Hoe houd je ze bezig en hoe werkt het brein per leeftijdscategorie? Waar zitten de frustratiepunten en hoe zorg je voor positieve stimulatie? We onderzoeken samen wat dit betekent voor je aanbod in de klas/bso.

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Hoe maak je leren zichtbaar (Theorie John Hattie)
 • Welbevinden, betrokkenheid + relatie, competentie en autonomie
 • Breinontwikkeling bij kinderen per leeftijdscategorie
 • Positieve stimulatie van het brein
 • Hoe stem je je aanbod in de klas/bso hierop af?

Module 4

Zelfregulering & reflectie: communicatie & intervisievormen

In module 4 staat het thema communicatie en intervisie centraal. Vanuit onder andere NLP leer je actief communiceren. Daarnaast bespreken we diverse intervisievormen die je gemakkelijk kunt toepassen in jouw praktijk en delen we good practices en casuïstiek met elkaar.

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Het voeren van de juiste dialoog
 • Intervisievormen
 • Communicatie skills
 • Good practice & casuïstiek

Module 5

Planmatig & Cyclisch werken

Hoe kun je vanuit de PDSA cyclisch leren werken en dit koppelen aan jouw doelen en praktijk? Hoe krijg je vervolgens deze doelen helder en bepaal je de juiste interventies die als input kunnen dienen voor de plannen binnen jouw organisatie? Hierbij is het belangrijk dat je je te allen tijde kunt focussen op de kinderen tot 13 jaar, waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat binnen je IKC. In deze module staan we hier uitgebreid bij stil. Tot slot gaan we ook nog aan de slag met het thema ‘een gezonde school” in de breedste zin van het woord. Wanneer vind jij jouw IKC gezond en wat ga je doen (en laten) om dit voor elkaar te krijgen/te behouden?

Deze onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Jouw team in kaart
 • PDSA (hoe werk ik cyclisch?)
 • Doorgaande lijn 0-13 jaar
 • Een gezonde school: kwaliteitszorg/veiligheid/voeding, inclusie en samenwerking

Deze opleiding is bestemd voor:

IKC professionals werkzaam binnen het onderwijs en/of de kinderopvang.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy