Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw

 • Krijg inzicht in cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen?
 • Je krijgt de tools in handen om stappen te zetten in jouw bovenbouwgroep
 • Werk aan een fijne groepsdynamiek: hoe krijg je hier grip op?
 • Leer omgaan met niveauverschillen en instructie (kernvakken)
 • Herken referentieniveaus en vertaal deze naar eigen aanbod

Verbeter jouw leerkrachtvaardigheden in groep 6, 7 of 8!

 • 1 februari - 17 mei 2022
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verbeter jouw leerkrachtvaardigheden in groep 6, 7 of 8!

Onderwijs aan de bovenbouw vraagt om een specifieke focus. Het kind in groep 6,7 of 8 ontwikkelt zich op een eigen manier. Factoren als motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen spelen hierin een belangrijke rol. Als leraar wil je dat het kind zich optimaal ontwikkelt op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, zodat zij volledig startklaar zijn voor het VO.

Hierbij is het als lerende organisatie des te belangrijker om mensen in hun kracht te zetten. De juiste expertise op de juiste plek in de school. Met deze expertise en inzichten kun je de beste ondersteuning bieden aan je collega’s en de kinderen. Deze ondersteuning betreft niet alleen de didactiek, maar ook de pedagogiek.

De verkorte opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw geeft jou, als onderwijsprofessional, de tools in handen om vanuit kennis, bewustwording en enthousiasme de goede stappen te zetten in de ontwikkeling van de kinderen in jouw bovenbouwgroep.

In deze opleiding leer je o.a.:

 • Inzicht te krijgen in cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen?
 • Omgaan met niveauverschillen en instructie (kernvakken)
 • Werken aan een fijne groepsdynamiek: hoe krijg je hier grip op?
 • Herkennen van referentieniveaus en vertalen naar eigen aanbod
 • Hoe je de gewenste uitstroomniveaus (schoolambitie) kunt vertalen naar je aanbod en kunt volgen door middel van toetsing

Leer vanuit de praktijk én in de praktijk en bepaal je eigen ontwikkelkracht!

Leerkrachten van de groepen 6-7-8, bovenbouwcoördinatoren en IB’ers krijgen tijdens deze opleiding theoretische onderbouwing, praktische tips, formats, voorbeelden en handvaten om zowel op didactiek als gedrag aan te slag te kunnen gaan als bovenbouwspecialist in het basisonderwijs.

Er is de mogelijkheid om een keuzemodule te volgen, aansluitend aan de 4 modules. Deze is gericht op IB’ers en bovenbouwcoördinatoren en spitst toe op leidinggeven en collega’s begeleiden in de bovenbouw.

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

Ook interessant voor jou

Programma van de opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:00

Dag 1:  

Omgaan met gedrag

 • Cognitieve psychologie Hoe leren en onthouden we? Het belang van duidelijke verwachtingen
 • Sociaal emotionele onderwijsbehoefte
 • Referentieniveaus gedrag: wat moeten kinderen wanneer kunnen?
 • Ga voor je groep: het individu binnen de groep
 • Kansengelijkheid: goed gedrag als basis
 • Doelgericht: werken aan sociaal emotionele vaardigheden

Je krijgt kennis van…

 • Cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen
 • Het verwoorden van duidelijke verwachtingen

Je leert...

 • Hoe je kinderen in zicht kunt geven in het herkennen en sturen van hun eigen emoties en handelen
 • Welke onderwijsbehoeften passen bij een bepaald soort gedrag
 • Hoe de leerlijnen gedrag eruit zien
 

Dag 2:

Omgaan met niveauverschillen & instructie (kernvakken)

 • Cognitieve psychologie Hoe leren en onthouden we? Het belang van een duidelijke instructie 3
 • Cognitieve onderwijsbehoefte
 • Ga je voor je groep: zicht op de didactische middenmoot
 • Kansengelijkheid: hoge verwachtingen & flexibele instructiegroepen
 • Doelgericht onderwijs: aanbodsdoelen (lesniveau) / omgaan met niveauverschillen tijdens en na de instructie

Je krijgt kennis van…

 • Cognitieve psychologie: hoe leren en onthouden we?
 • Het belang van hoge verwachtingen en flexibele instructiegroepen

Je leert...

 • Kennis van de cognitieve psychologie te vertalen naar een sterke instructie
 • Het aanbod aan te laten sluiten bij de (cognitieve) onderwijsbehoefte van de didactische middenmoot
 • De didactische middenmoot van je groep in beeld te brengen
 • Hoe om te gaan met niveauverschillen binnen de groep, zowel tijdens als na de instructie

Dag 3: 

Groepsdynamiek

 • Werken aan een fijne groep
 • Conflicthantering
 • Groepsbreed belonen 
 • Consequenties op gedrag
 • Rol van ouders (communicatie)
 • Intrinsieke motivatie (leren leuk maken)

Je krijgt kennis van…

 • De kracht en de valkuilen van belonen
 • De zin en onzin van straffen
 • Hoe leren het gedrag beïnvloedt
 • Hoe gedrag het leren beïnvloedt

Je leert...

 • Hoe je vanaf dag 1 grip op je groep krijgt
 • De fases van groepsvorming en hoe je deze bewust kunt afstemmen op het aanleren van vaardigheden.
 • Hoe je ouders betrekt bij de groepsvorming
 • Hoe je ouders betrekt bij het aanleren van gedrag 

Dag 4: 

Referentieniveaus (kernvakken) & overgang naar VO

 • Referentieniveaus: wat moeten kinderen kunnen voor verschillende startniveaus VO? (Rekenen, taal en lezen)
 • Beheersingsdoelen
 • Methodeonafhankelijke toetsing & volgen van uitstroom
 • Referentieniveaus in de methodes
 • Communicatie PO-VO
 • Schooladvies dat past & vanuit hoge verwachtingen (kansengelijkheid)

Je krijgt kennis van…

 • De verschillende referentieniveaus voor rekenen, taal en lezen (1F, 1S en 2F)
 • Het verschil tussen beheersings- en aanbodsdoelen
 • Kansrijk adviseren (schooladvies)

Je leert...

 • Hoe je de gewenste uitstroomniveaus (schoolambitie) kunt vertalen naar je aanbod en kunt volgen door middel van toetsing
 • Hoe je de referentieniveaus herkent en toepast in en vanuit de lesmethodes
 • Wat belangrijk is in communicatie tussen PO-VO ten aanzien van de referentieniveaus

Dag 5:

Extra module: Bovenbouwcoördinatoren

 • Inhoudelijk vergaderen & intervisie
 • Leerlingbesprekingen
 • Begeleiding bij groepsdynamiek
 • Begeleiding bij werken vanuit referentieniveaus en doelen
 • Omgaan met werkdruk 
 • Leiderschap

Je krijgt kennis van…

 • Effectief vergaderen
 • Intervisie technieken en strategieën
 • Manieren van leidingnemen

Je leert...

 • Hoe je vergaderingen en intervisie (inhoudelijk) kunt leiden
 • Het voorbereiden en begeleiden van leerlingbesprekingen
 • Hoe je collega’s kunt begeleiden in het werken vanuit referentieniveaus en doelen
 • Hoe je leerkrachten kunt ondersteunen bij het werken aan een fijne groepsdynamiek 

Docenten:

img-Anneke van Liempd

Anneke van Liempd
Onderwijsadviseur bij Edux

Anneke is werkzaam als adviseur bij Edux. Hiervoor heeft zij ruim 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht en als interne zorgcoördinator van de Bovenbouw. Haar ervaring als pedagogisch coach en kindercoach neemt zij mee in haar dagelijks handelen. Als lid van het expertiseteam pedagogiek bij Edux is ze gericht op het kijken naar kinderen en de ruimte en ondersteuning die volwassenen geven om het kind te laten ontwikkelen. Het enthousiasmeren van kinderen en volwassenen, die op hun beurt dan weer tot ontwikkeling kunnen komen, is waar ze voor gaat.

img-Demi Theunissen

Demi Theunissen
Junior onderwijsadviseur bij Edux

Demi is werkzaam als junior adviseur bij Edux. In haar werk begeleidt zij basisscholen in verbeter- en professionaliseringstrajecten op het gebied van didactisch handelen: instructie en vakdidactische vaardigheden. Als lid van het expertiseteam didactisch handelen bij Edux is ze gericht op leerkrachten in hun kracht zetten rondom doelen stellen, lessen voorbereiden en instructie geven. Het bewerkstelligen van het beste onderwijs voor álle kinderen is wat haar drijft en waar ze samen met onderwijsprofessionals voor gaat.

img-Mirianne Govers

Mirianne Govers
Adviseur

Met haar onderwijsinhoudelijke en bedrijfskundige achtergrond is Mirianne in staat om vanuit overzicht en inzicht naar een organisatie of klas te kijken en verliest daarbij het belang van kinderen niet uit het oog. Zij staat daarin naast de professional, met een enthousiaste en open houding. Naast het werken aan organisatiebrede vraagstukken vindt zij het belangrijk om in contact te blijven met (het werk van) leraren en begeleidt ze hen in omgaan met gedrag van leerlingen en/of het (weer) stevig en met plezier lesgeven. Dit doet zij in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs. Mirianne staat voor goed didactisch handelen, zicht op leerlijnen en de verbinding tussen leraar, team en school. Vanuit ervaring en theorie gaat ze met je aan de slag om te werken aan een goede overstap van leerlingen van het primair naar het voorgezet onderwijs.

Mirianne staat voor waardengedreven werken: wat drijft de organisatie, wat drijft jou als docent en hoe kun je samen de energie richten om dit vorm te geven?

Mirianne heeft ervaring als leerkracht in het primair en voortgezet speciaal onderwijs, als intern begeleider en schooldirecteur.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Leerkrachten groep 6-7-8
 • Bovenbouwcoördinatoren
 • IB’ers

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 030 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 1 februari 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 2 25 februari 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 3 21 maart 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 4 14 april 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 5 17 mei 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

Ook interessant voor jou

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy