Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw

 • Inzicht te krijgen in cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen?
 • Omgaan met niveauverschillen en instructie (groepsniveau)
 • Werken aan een fijne groepsdynamiek: hoe krijg je hier grip op?
 • Herkennen van referentieniveaus en vertalen naar eigen aanbod
 • Hoe je de gewenste uitstroomniveaus (schoolambitie) kunt vertalen naar je aanbod en kunt volgen door middel van toetsing
 • TIJDELIJKE ACTIE: Krijg een bol.com bon t.w.v. 50,- bij een inschrijving
Schrijf me in voor deze cursus

Verbeter jouw leerkrachtvaardigheden in groep 6, 7 of 8!

 • 13 september - 13 december 2022
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verbeter jouw leerkrachtvaardigheden in groep 6, 7 of 8!

De opleiding leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw geeft naast het richting geven in de begeleiding van collega's, ook jou, als onderwijsprofessional, de tools in handen om vanuit kennis, bewustwording en enthousiasme de goede stappen te zetten in de ontwikkeling van de kinderen in jouw bovenbouwgroep.

Wat leer jij in 5 dagen?

 • Inzicht krijgen in cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen?
 • Omgaan met niveauverschillen en instructie (kernvakken)
 • Werken aan een fijne groepsdynamiek: hoe krijg je hier grip op?
 • Herkennen van referentieniveaus en vertalen naar eigen aanbod
 • Hoe je de gewenste uitstroomniveaus (schoolambitie) kunt vertalen naar je aanbod en kunt volgen door middel van toetsing

Leerkrachten van de groepen 6-7-8, bovenbouwcoördinatoren en IB’ers krijgen tijdens deze opleiding theoretische onderbouwing, praktische tips, formats, voorbeelden en handvaten om zowel op didactiek als gedrag aan te slag te kunnen gaan als bovenbouwspecialist in het basisonderwijs.

Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer leerkrachtvaardigheden

Deelnemer leerkrachtvaardigheden
Leerkracht groep 8, Basisonderwijs

Na een lesdag kwam je thuis met een hoop leuke activiteiten of werkvormen die je eigenlijk gelijk de volgende dag in de praktijk kon brengen.

img-Deelnemer leerkrachtvaardigheden

Deelnemer leerkrachtvaardigheden
Leerkracht groep 8, Basisonderwijs

Een inspirerende opleiding voor ervaren leerkrachten in de bovenbouw!

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 20 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

Ook interessant voor jou

Programma van de opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:00

Dag 1:  

Omgaan met gedrag

 • Cognitieve psychologie Hoe leren en onthouden we? Het belang van duidelijke verwachtingen
 • Sociaal emotionele onderwijsbehoefte
 • Referentieniveaus gedrag: wat moeten kinderen wanneer kunnen?
 • Ga voor je groep: het individu binnen de groep
 • Kansengelijkheid: goed gedrag als basis
 • Doelgericht: werken aan sociaal emotionele vaardigheden

Je krijgt kennis van…

 • Cognitieve psychologie: hoe stuur je vooraf het gedrag van kinderen
 • Het verwoorden van duidelijke verwachtingen

Je leert...

 • Hoe je kinderen in zicht kunt geven in het herkennen en sturen van hun eigen emoties en handelen
 • Welke onderwijsbehoeften passen bij een bepaald soort gedrag
 • Hoe de leerlijnen gedrag eruit zien
 

Dag 2:

Schoolambities, referentieniveaus en lesaanbod vertalen naar didactische middenmoot (groepsniveau)

 • Referentieniveaus: wat moeten kinderen kunnen voor verschillende startniveaus VO? (Rekenen, taal en lezen)
 • Referentieniveaus in relatie met schoolambitie/schoolweging
 • Beheersingsdoelen
 • Referentieniveaus in de methodes
 • Didactische middenmoot

Je krijgt kennis van…

 • Schoolweging en hoe deze opgebouwd is. De verschillende referentieniveaus voor rekenen, taal, lezen (1F, 1S en 2F)
 • Het verschil tussen beheersings- en aanbodsdoelen
 • Het doelgericht werken en de vertaling van je lesaanbod naar de didactische middenmoot

Je leert...

 • Hoe je de gewenste uitstroomniveaus (schoolambitie) kunt vertalen naar je aanbod en kunt volgen door middel van toetsing
 • Hoe je de referentieniveaus herkent en toepast in en vanuit de lesmethodes
 • Het in beeld brengen van de didactische middenmoot van je groep en hoe je beredeneerde keuzes maakt in het lesaanbod

Dag 3: 

Groepsdynamiek

 • Werken aan een fijne groep
 • Conflicthantering
 • Groepsbreed belonen 
 • Consequenties op gedrag
 • Rol van ouders (communicatie)
 • Intrinsieke motivatie (leren leuk maken)

Je krijgt kennis van…

 • De kracht en de valkuilen van belonen
 • De zin en onzin van straffen
 • Hoe leren het gedrag beïnvloedt
 • Hoe gedrag het leren beïnvloedt

Je leert...

 • Hoe je vanaf dag 1 grip op je groep krijgt
 • De fases van groepsvorming en hoe je deze bewust kunt afstemmen op het aanleren van vaardigheden.
 • Hoe je ouders betrekt bij de groepsvorming
 • Hoe je ouders betrekt bij het aanleren van gedrag 

Dag 4: 

Vormgeven van lesaanbod binnen de
groep (groepsniveau en leerlingniveau)

 • Ga voor je groep: zicht op de didactische middenmoot
 • Kansengelijkheid: hoge verwachtingen & flexibele instructiegroepen
 • Doelgericht onderwijs: aanbodsdoelen (lesniveau) / omgaan met niveauverschillen tijdens en na de instructie
 • Doelgericht werken en handelingsgericht werken (HGW-cyclus)
 • Wanneer pas je voor een leerling de leerstof aan en hoe pak je dit aan?

Je krijgt kennis van…

 • Zorgniveaus met focus op zorgniveau 1, 2 en 3
 • Het belang van hoge verwachtingen en flexibele instructiegroepen
 • OPP en eigen leerlijn

Je leert...

 • In beeld krijgen welke leerlingen nog binnen de ondersteuning van de leerkracht vallen en bij welke leerlingen de IB-er betrokken dient te worden
 • Hoe om te gaan met niveauverschillen binnen de groep, zowel tijdens als na de instructie
 • Onderscheid benoemen tussen OPP en een eigen leerlijn
 • Hoe doelgericht werken in relatie staat met handelingsgericht werken (HGW-cyclus)

 


Dag 5: (online)

Leeropbrengsten en presentaties

Gedurende de training ga je aan de slag met een casus die betrekking heeft op jouw groep. Op dag 5 presenteer je deze ideeën en hoe je hiermee aan de slag bent gegaan. De presentaties zijn 15-20 minuten online op een nader overeen te komen tijdstip. Je mag de opdracht samen met een andere cursist doen, maar ook individueel. Kom dus gerust met collega’s om samen aan een casus te werken!

Voorbeelden van casussen:

 • Breng de groepsdynamiek in kaart en ga aan de slag met het verbeteren hiervan
 • Hoe stem je vanuit de schoolambitie je leerstofaanbod af op je didactische middenmoot? Hoe differentieer je binnen je groepsaanbod?
 • Breng de executieve vaardigheden van kinderen in kaart en maak een plan hoe je deze kunt versterken
 • Ga aan de slag met (sociale) vaardigheden die nodig zijn op het VO

De presentatie is een deel van de opleiding en is verplicht voor de certificering.

Docenten:

img-Sabine Louwerens

Sabine Louwerens
Gedragsdeskundige en expert groepsdynamiek Edux

Sabine werkt veel met groepen die als ‘lastig’ worden gezien. Ze gaat actief aan de slag met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Hierdoor wordt in de meeste gevallen het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de groep groter. Daarnaast ligt haar passie in het buitenonderwijs. Bewegend leren en in het bijzonder buiten leren is een bewezen effectieve manier om welbevinden en betrokkenheid bij kinderen te stimuleren.

img-Marcel van As

Marcel van As
Onderwijsadviseur & Taal- en gedragsspecialist Edux

Laten we de kinderen leren om niet de woorden, maar de wereld te lezen. Ik werk inmiddels ruim 15 jaar in het werkveld van onderwijs en zorg. Daarbinnen heb ik verschillende rollen vervuld: van leerkracht in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs tot teamleider en directeur in het onderwijs. In onze maatschappij is de enige constante verandering. In mijn werk als adviseur zoek ik de aansluiting. Waarin zetten we samen de volgende stap, zodat jij weer verder kunt. In mijn werk vind ik het belangrijk om naar jouw verhaal te luisteren en mee te schrijven aan het volgende hoofdstuk. Ik maak verbinding tussen de theorie en praktijk: deze moeten niet los van elkaar, maar in elkaar verweven zitten.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Leerkrachten groep 6-7-8
 • Bovenbouwcoördinatoren

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 13 september 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 2 12 oktober 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 3 1 november 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 4 24 november 2022 09:00 - 16:00 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 5 13 december 2022 09:00 - 12:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 20 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

Ook interessant voor jou

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Tijdelijke actie!

Alle deelnemers die zich inschrijven voor deze cursus ontvangen een bol.com cadeaubon t.w.v. 50 euro in hun mailbox.

 • Deze actie geldt tot 18 juli 2022
 • De cadeaubon krijg je een paar dagen voor aanvang van de cursus per mail toegestuurd
Leg je deelname vast

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy