Opleiding Talentbegeleider BO

Voldoe aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen

 • Leer als talentbegeleider alles over omgaan met hoogbegaafdheid in het onderwijs
 • Ga naar huis met een concreet toepassingsplan
 • Inclusief de belangrijke naslagwerken: 'De 7 uitdagingen' en 'Talentbeleid en klassenmanagement'
 • Gratis toegang tot de videoportal van Novilo: meer dan 150 uur aan kennis!

Vernieuwd programma. Gemiddeld wordt deze opleiding met een 8,6 gewaardeerd!

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar de opleiding GedragsexpertAnti-pestcoördinator of Specialist het jonge kind.

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Hoe haal je het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen?

Nieuwsgierig naar de visie van Tijl Koenderink? Bekijk de video!


"Sinds 2 jaar staat onderwijs aan toptalenten nadrukkelijk op de agenda van scholen"

(Staatssecretaris Sander Dekker)

Heeft jouw onderwijsinstelling inmiddels alles op orde?

Download het programma

 

De inspectie kijkt mee: wat doe je met talent?

Als leerkracht met een groep van dertig of meer leerlingen wordt er steeds meer van je gevraagd. In het kader van de wet op Passend Onderwijs worden er steeds meer ‘zorgleerlingen’ in de klas geplaatst. Een deel van deze leerlingen is meer- of hoogbegaafd: ze hebben veel capaciteiten, maar deze komen niet altijd tot uiting in de klas. Veel van deze leerlingen presteren onder hun kunnen of hebben sociale belemmeringen. Hoe je deze leerlingen herkent en effectief begeleidt, leert je tijdens deze opleiding. De vaardigheden die je op doet tijdens deze opleiding bevordert het gehele pedagogische klimaat in de klas.

 

Opleiding Hoogbegaafdheid

Hoe je deze leerlingen herkent en effectief begeleidt, leer je tijdens deze opleiding Talentbegeleider BO. Maar ook:

 • Voldoen aan de eisen van de schoolinspectie m.b.t. passend onderwijs voor de bovenkant
 • Betere scores, hoger niveau van de uitstroom en minder werk voor de leraar
 • Maak talentbeleid en start of onderhoud je PLUS-klas
 • Passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden

Bekijk het programma

 

De maatschappij accepteert geen 6 meer

In het plan van aanpak Toptalenten 2014-2018 van Staatssecretaris Dekker (OCW) en in het actieplan Leraar 2020 wordt het duidelijk: de prestaties van onze toptalenten moeten omhoog. Onderzoek in opdracht van het OCW wijst uit dat één derde van de hoogbegaafde  kinderen presteert onder zijn of haar kunnen. Basisscholen worden scherper in de gaten gehouden door de inspectie, leerlingen moeten de kans krijgen te excelleren. Dit kunnen ze niet alleen: uit onderzoek van professor Hoogeveen blijkt dat leerlingen waar gerichte aandacht aan wordt besteed, beter presteren. Uit onderzoek van professor Scherpenzeel blijkt dat de leerkracht en begeleider daar een cruciale rol in speelt. Je kunt de verandering maken, ga jij de uitdaging aan?

 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Docent en cursisten aan het woord

De 6 tot 8 regel. Iets voor je leerlingen?

Wellicht een goede manier om jouw leerlingen te motiveren!

 

Wat levert de opleiding Talentbegeleider BO jou op?

 • Je school voldoet aan de eisen van de inspectie
 • Je gaat naar huis met praktische handvatten om een beleidsplan op te zetten.
 • Je leert getalenteerde leerlingen signaleren
 • Je kunt ‘compacten en verrijken’ -  een inhoudelijk passend aanbod geven
 • Structurele oplossingen voor problemen die in het verleden veel ad-hoc tijd kosten
 • Afstemming binnen het team zodat er een gemeenschappelijke aanpak wat overgang van jaren en het (tijdelijk) overnemen van klassen makkelijker maakt

Download de brochure (pdf)

 

Ook interessant voor je

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

 

Programma van de opleiding talentbegeleider BO

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

De 7 Uitdagingen van de hoogbegaafde leerling

Introductie

Er zijn verschillende manieren om naar talent te kijken. Is talent een luxeprobleem? Willen we de wereld of het kind zelf veranderen? De verschillende houdingen van het kind (attributiestijlen) ten opzichte van succes en falen worden besproken.

De 7 Uitdagingen voor de hoogbegaafde leerling

 • Beperkende overtuigingen: ‘Ik kan geen breuken, niemand bij ons thuis is goed in breuken.’
 • Geheugen- of begripsleren: veel getalenteerde kinderen hebben in het BO nauwelijks of niet hun geheugen op leergebied hoeven te gebruiken. Maar in het VO moeten ze dit bij het leren wel gebruiken! Hoe train je het geheugen in het BO?
 • Motivatie en verwachtingen: sommige getalenteerde kinderen hangen verveeld in de bank en lijken zelfs niet meer met uitdagend onderwijs in beweging te willen komen? Hoe komt dit en wat doe je er aan?
 • Zelfstandig werken: hoe leer je een getalenteerd kind langere tijd zelfstandig werken? We gaan in op het fenomeen van het prins(es) van het universum, omgaan met uitgestelde aandacht, faalangst/perfectionisme en executieve vaardigheden als kunnen starten met iets, concentratievermogen, iets kunnen afmaken e.d.
 • Samenwerken: waarom zou een getalenteerd kind moeten samenwerken? Hij kan toch alles sneller en beter? De valkuilen en oplossingen voor samenwerken bij en met hoogbegaafde kinderen
 • Frustratietolerantie: onder- en overschatting liggen op de loer. Zelden ervaart een getalenteerd kind een uitdaging als passend. ‘Saai’ is dan de reactie. Saai betekent hier: te moeilijk of te makkelijk. Hoe leer je een hoogbegaafd kind hiermee omgaan?
 • Hiaten in kennis: door hun typische manier van leren, is de kans groot dat slimme kinderen hiaten opbouwen en daardoor later in de problemen komen. Soms ontstaan hiaten door het overslaan van een groep. We kijken naar manieren om hiaten te voorkomen en te remediëren.

We ronden de dag af met het bespreken van concrete handvatten waar je de volgende dag mee aan de slag kunt. Ook krijg je een huiswerkopdracht mee.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)

Module 2

Effectief lesgeven

Excellente leerlingen hebben de juiste omgeving nodig zodat het talent in beweging komt. Wat is hier voor nodig? Wat vaak voorkomt is het fenomeen hyperparenting: ouders die met goede bedoelingen hun kind teveel beschermen. Hoe ga je hier mee om? In deze module geven we je de praktische handvatten mee om effectief les te geven en de excellente leerlingen optimaal te begeleiden.

Klassenmanagement

 • Compacten: de stof tot de kern terugbrengen
 • Verrijken: Verdiepen en verbreden
 • Hoe houd je tijd en energie voor andere leerlingen over?
 • Gedifferentieerde instructie: niet alle leerlingen behoeven gelijke instructie. De een heeft aan een paar woorden genoeg, een ander moet het hele verhaal twee keer horen. We nemen handige tools door om in een volle klas hier effectief mee om te kunnen gaan.
 • Gedifferentieerde weektaak: differentiëren is het toverwoord voor goed onderwijs. Laat kinderen die veel begeleiding nodig hebben, die krijgen en laat kinderen die veel zelf kunnen doen, dat ook doen. De een heeft zes stencils sommen nodig, de ander twee.
 • Inrichting dag- en weektaak: plannen is een vaardigheid die vroeg aangeleerd moet worden. Leer kinderen de voordelen kennen van plannen en laat ze op een natuurlijke manier de consequenties ervaren van een goede, dan wel slechte planning.
 • Tweesporenbeleid: Aan de ene kant warme begeleiding, aan de andere kant duidelijke regels en consequenties hierbij.

Implementatie

Aan het einde van de dag reflecteren we op het eigen klassenmanagement: waar sta ik en waar wil ik naar toe? We maken een persoonlijk plan door implementatie in de praktijk. Na afloop van deze dag krijgt je een huiswerkopdracht mee.


Module 3

Talentbeleid

Introductie

In deze module bespreken we de opbouw van beleid, de beleidspiramide en de verschillende niveaus: doel - beleid & uitvoering. De volgende vragen komen onder andere aan de orde:

 • Hoe gaan we om met versnellen?
 • Wel of geen plusklas?

Onderdelen beleid

 • Doelstelling:
  - Wat wil je bereiken met talentbeleid?
  - Wil je dat iedereen lekker in zijn vel komt te zitten, dat iedereen overal in gaat uitblinken, of wil je specifieke vaardigheden trainen? Of een combinatie?
 • Signaleren en selecteren:
  -
   Hoe herken je getalenteerde leerlingen in de klas, ook als ze niet excelleren?
  - Signaleringsmethoden: officiële protocollen en de eigen ervaring
  - Hoe ontdek je een onderpresteerder?
  - Hoe verwerk je deze vragen in het beleid?
  - Hoe ontdek je een onderpresteerder?
 • Omgaan met kerndoelen
 • Invulling verrijking:
  - Vaardigheid en inhoud: als je kiest voor Spaans als verrijking, wat vind je dan belangrijk? Dat het kind Spaanse woordjes leert, of dat het leert dat je Spaanse woorden anders leert dan bijvoorbeeld Engelse woorden die je dagelijks hoort?
 • Inrichting in de klas:
  - hoe verdeel je de leerlingen over het lokaal? Wat is een praktische setting? Welke materialen heb je nodig?
 • Zorg buiten de klas: leerlingvolgsysteem, personele bezetting, scholing e.d.
 • Eigenaarschap:
  - Wie is verantwoordelijk?
  - Talentwerkgroep
  - Projectleider
 • Communicatie:
  - Wie zijn de belanghebbenden?
  - Moeten alleen de kinderen en ouders van de plusgroep kinderen geïnformeerd worden, of ook de reguliere kinderen?
  - Hoe en in hoeverre geef je ouders inspraak?
 • Bijsturen en evalueren: Bijsturen is een essentieel onderdeel van goed beleid voeren. Houd de vinger aan de pols en evalueer met alle belanghebbenden. We gaan in op verschillende manieren van bijsturen.

Implementatie

We ronden de dag af met praktische handvatten voor het opzetten van een talentwerkgroep. Ook krijg je een huiswerkodpracht mee.


Module 4

Executieve functies en casuïstiek

Introductie

De theorie en de praktische handvatten van de afgelopen drie opleidingsdagen gaan we aan de hand van casuistiek herhalen. Daarnaast wordt de theorie van de werking van de hersenen besproken.

Bespreken Casuïstiek

 • Case kleuters: Anne kan al lezen als ze op de basisschool binnenkomt. Ze weigert mee te doen met de groep omdat ze zegt al te kunnen lezen. Ook haar moeder vindt dit onzin. Hoe ga je als leerkracht hiermee om?
 • Case gedragsproblemen: Willem zit in de puzzelhoek en gooitvoortdurend puzzels uit de kast op de grond. Pas als de juffrouw boos wordt en een lang verhaal tegen hem afsteekt, houdt hij op. De volgende keer doet hij het weer. Waarom doet Willem dit? Is hij van dit gedrag af te brengen?
 • Case leerproblemen: Elisa tekent tijdens de rekenles voortdurendpoppetjes in haar schrift. Als de meester langsloopt en vraagt wat ze doet zegt ze: ‘Ik snap het niet. Als ik sommen maak, zijn ze toch fout. Ik kan dus net zo goed poppetjes tekenen.’ Wat scheelt Elisa? Hoe krijgen we haar weer aan het werk?

Executieve functies

 • Korte introductie hersenontwikkeling
 • Theorie executieve functies: executieve functies zijn vaardigheden alsje kunnen concentreren, kunnen starten met iets, je emoties kunnen beheersen e.d.
 • Response-inhibitie
  Waarom praat Floris voortdurend door iedereen heen en reageert hij op alles wat iedereen zegt?
 • Taakinitiatie
  Anthony haalt de hele dag zijn pen uit elkaar om ‘m daarna weer in elkaar te zetten. Als de juf zegt dat hij moet beginnen met zijn werk, zegt hij dat hij eerst zijn pen moet maken. Na een uur heeft Anthony nog niks gedaan.
 • Organiseren & Plannen
 • Flexibiliteit
  Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen een extra ingeplande les van een gastspreker. Onno begint te huilen. Hij is ontroostbaar. ‘We zijn op dinsdag altijd om 15.00 uur klaar!’ zegt hij alleen. Onno kan moeilijk met veranderingen in het dagelijkse ritme omgaan.

 

Uw docenten:

 
Heleen Iordens, Trainer, leerkracht en gedragsspecialist

 

 

 

 

 
Dick Verwij, Trainer, onderwijsadviseur en hoogbegaafdheidsexpert

 

 

 

 

 

Goed is goed genoeg?

Docent Dick Verwij vertelt over perfectionisme.

 

Algemene informatie over de opleiding Talentbegeleider BO

 

Data en locatie

Start 3 oktober 2019

 • Module 1: 3 oktober 2019
 • Module 2: 7 november 2019
 • Module 3: 21 november 2019
 • Module 4: 12 december 2019

Novilo
Europalaan 400 
3526 KS Utrecht

Routebeschrijving

                                                                            

Bestemd voor:

 • Leerkrachten
 • Bouwcoördinatoren
 • Remedial Teachers
 • Intern Begeleiders
 • (Adjunct) directie
 • Kleuterleidsters

… werkzaam in het basisonderwijs

De modules zijn gepland met ruim de tijd er tussen. Dit betekent dat het voor jou mogelijk is om van te voren de lesuitval te plannen. Ook heb je op deze manier tijd om de huiswerkopdrachten rustig te kunnen maken en toepassen op je school en/of in je klas(sen).

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Ook ontvang je de boeken “De zeven uitdagingen” en “Talentbeleid en klassenmanagement” inclusief naslagmap.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze training? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Astrid Volkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 61

 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

 

Intakeprocedure

Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding kan je een intakeformulier invullen op de online leeromgeving. Hier kan je  aangeven wat concreet jouw leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor je voorbereiden.

 

Beperkt aantal deelnemersplaatsen

Wij laten maximaal 25 deelnemers toe tot deze opleiding, zodat je praktijkvragen ruimschoots aan bod komen.

 

Talentbeleid in de praktijk

In de training bieden wij praktische handvatten om met een frisse blik het talent-beleid op de school (verder) te ontwikkelen. Daarnaast behandelen we een conceptueel beleidsplan om te zorgen dat je meteen in de praktijk vooruit komt.

 

Praktijkcoach

Kennis is één ding, dit in de praktijk toepassen is soms lastig. SBO biedt je, in samenwerking met Novilo, een coach aan die je altijd kunt bereiken met je vragen over talentbegeleiding.

 

Je dagelijkse praktijk centraal: de cases

In deze 4-daagse opleiding bieden wij je alle tools die helpen bij het begeleiden van je getalenteerde leerlingen. Meerdere case-studies, gebaseerd op de dagelijkse praktijk, passeren de revue. Heb je een eigen praktijkcase die je graag behandeld ziet? Geef dit aan op de online leeromgeving en we houden er rekening mee!

 

Certificaat

Na afloop van de opleiding Talentbegeleider BO ontvang je een certificaat: een waardige aanvulling op jouw CV.

 

Ook interessant voor jou:

Wil je meer leren op het gebied van gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen:


Reacties eerdere deelnemers:

 

Nooit eerder heb ik een opleiding gevolgd die zó aansloot bij mijn interesses, mijn eigen ervaringen van hoe het niet moet en hoe het ook kan. Een opleiding die zó aansluit bij mijn ‘zijn’! Wat heel prettig is, is dat deze opleiding heel praktisch is: geen eindeloos getheoretiseer, maar wel met veel diepgang op punten waar dat nodig is. 

Het allerbelangrijkste aan de verkorte opleiding tot talentbegeleider vind ik dat het welzijn van het kind echt centraal staat: er wordt hier gekozen voor een kindgerichte, flexibele aanpak en er wordt uitgegaan van dat wat werkt.

Vanaf de eerste minuut werd ik al bewust gemaakt van mijn motivatie om de opleiding te doen en welke doelen je je daarbij stelt. Het enthousiasme en de energieke manier van vertellen van de trainer over onderwerpen uit “De 7 uitdagingen”  (die vaak net zo inspirerend als confronterend zijn) werkt heel aanstekelijk. Het is sowieso heel stimulerend te merken dat ook je medestudenten allemaal enorm gemotiveerd zijn.

Wat ik ook heel waardevol vind, is dat er al vanaf de eerste dag ervaringen (zowel praktijk- als persoonlijke) uitgewisseld worden, zodat je ook met elkaar kunt meedenken. Na dag 1 kwam ik heel voldaan en boordevol energie en inspiratie thuis!

Tijdens deze opleiding krijg je een enorme schat aan waardevolle kennis en wijsheid aangeboden. Informatie die door zeer gemotiveerde trainers is verzameld en op inspirerende wijze wordt overgebracht. 

Verder ben ik erachter gekomen, dat ik mijn doelen zo concreet mogelijk moet maken (ik ben zó idealistisch ingesteld dat ik met de handvatten die de opleiding biedt het liefst het hele onderwijssysteem zou willen veranderen, maar dan loop ik waarschijnlijk te hard van stapel). Nog een les: dat studeren ècht leuk kan zijn!

En verder:

 • "Door de theorie en de opdrachten heb ik weer ervaren dat leren leuk is. Nu ik dit zelf hyeb ervaren is het zo veel makkelijker om dit uit te dragen naar het onderwijs."
 • "De opleiding is heel praktisch, alles is direct in de praktijk toe te passen. Na elke bijeenkomst was ik weer zeer geïnspireerd om in mijn groep aan de slag te gaan met opgedane informatie."
 • "Omdat elke leerkracht in het onderwijs te maken krijgt met hoogbegaafde leerlingen, kan 'de 7 uitdagingen' goed worden gebruikt door leerkrachten."
 • "Praktische tips, zodat je het gevoel hebt dat je de talentbegeleiding met voldoende concrete bagage kunt opzetten."

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Talentbegeleider BO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Talentbegeleider BO start op Start 3 oktober 2019 in Novilo!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: Start 3 oktober 2019
Beoordeling (25):
8,6 / 10
Locatie: Novilo

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Astrid Volkers  

Opleidingsadviseur
Astrid Volkers

  

040 - 297 27 61

I.s.m.