Congres Toetsen en Beoordelen in het VO

15 mei 2018 

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policy

Toetsen en Beoordelen in het VO

Het eerste Toetscongres voor het VO was een groot succes. Het thema was: vind met elkaar de balans tussen Formatief Evalueren en Summatief Toetsen.

Wil jij erbij zijn op dinsdag 9 april 2019? Vul hiernaast je gegevens in en wij houden je op de hoogte. Wil je niets missen van onze congressen? Volg SBO Onderwijs op LinkedIn.

Terugblik het Toetsen en Beoordelen in het VO 2018


Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag. Klik hier voor alle foto's.


De sprekers van 2018:

Rene Kneyber

Columnist Trouw, lid Onderwijsraad

Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Mike Weston

Head of International School Groningen

Raymond van Kerkvoorden

Founder Kunskapsskolan Nederland

De 3 thema's van Toetsen en Beoordelen in het VO


Gepersonaliseerd onderwijs


 • Agora Onderwijs: praktijkvoorbeeld van een nieuwe toets cultuur
 • Kunskapsskolan: Gepersonaliseerd toetsen
 • De noodzaak van flexibel onderwijs in het VO
 • De toekomst van blended toetsen
Formatief evalueren


 • Eigenaarschap en motivatie van leerlingen
 • Beoordelen zonder cijfers
 • Peer feedback
 • Tips en tops bij formatief toetsen
Balans formatief & summatief

 • Motivatie en eigenaarschap leerlingen bij summatief toetsen
 • International Baccalaureate: Can assessment really stimulate teaching and learning?
 • Kwaliteitsborging/ kwaliteit van het schoolexamen
 • Bouwen van een samenhangend toetsprogramma


Bekijk het programma

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

08.45

Inloop en registratie

Ophalen badge met info dagprogramma


9.30

Opening door uw dagvoorzitter Judith Stoop

Judith Stoop is een dagvoorzitter die de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs kent. Naast haar dagvoorzitterschappen staat Judith Stoop al ruim elf jaar als freelance docent voor de klas in het HBO, en doet ze regelmatig (wetenschappelijk en markt-)onderzoek naar onderwijsgerelateerde thema’s als e-learning, de effectiviteit van lesmethodes en ervaringen van docenten.


9.40

Agora onderwijs: praktijkvoorbeeld van een nieuwe toetscultuur

“ But to live outside the law, you must be honest” ( Bob Dylan)

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. Een voorbeeld: de Agoriaanse meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team, per dag! Niekée werkt net als Agora gepersonaliseerd . Een school met 600 leerlingen met 600 verschillende leerroutes. En gegarandeerd diploma op instroomniveau.

Sjef Drummen – onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora


10.30
Expert Sessies
Bekijk de Expert Sessies
pedagogisch

Voorbeeld uit Vlaanderen: toetsenbeleid in pedagogisch perspectief

Sturing over wat je in het onderwijs leert, kan gebeuren vanuit twee ruw geschetste perspectieven. Je kan het onderwijs bekijken als een geleidelijke selectie, waarbij je een beroep doet op centrale toetsen, die voor iedere leerling dezelfde zijn. De nadruk ligt dan op het halen van punten, het voldoen aan de eisen van de centrale toetsen en een beperkte invulling van opbrengstgericht werken. Je kan het onderwijs echter ook aansturen vanuit een geleidelijke oriëntering naar de best mogelijke studie voor een leerling. Dan verleg je het accent naar het oordeel van de professionals, die geleidelijk - in interactie met collega’s, ouders en de leerling zelf - een geschikte studieroute uitstippelen. Toetsen leveren daarin een bijdrage om de professionals te ondersteunen bij hun oordeelsvorming. Naast die toetsen is er ook aandacht voor niet-direct meetbare aspecten van opvoeding. Een keuze voor dit tweede perspectief heeft gevolgen op het toetsenbeleid. Dit tweede perspectief wordt geïllustreerd aan de hand van de casus Vlaanderen.

Roger Standaert, Proffesor Emeritus Katholieke Universiteit Leuven

Gepersonaliseerd onderwijs

Agora onderwijs: praktijkvoorbeeld van een nieuwe toetscultuur

“ But to live outside the law, you must be honest” ( Bob Dylan)

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek. Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen ontdekken vrij de wereld middels een supergestructureerde analyse van hun leerproces. Daarvoor is een totaal andere organisatie nodig. Een voorbeeld: de Agoriaanse meesters hebben al vier jaar lang minimaal 2 uur overleg als team, per dag! Niekée werkt net als Agora gepersonaliseerd . Een school met 600 leerlingen met 600 verschillende leerroutes. En gegarandeerd diploma op instroomniveau.

Sjef Drummen – onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Futureproof onderwijs

Evalueren en motiveren in de les: onderzoek en praktijk gekoppeld

Evalueren staat centraal in ons schoolsysteem. Soms hebben evaluaties een summatieve functie, soms hebben evaluaties een formatieve functie. Hoe zijn deze manieren van evalueren gerelateerd aan motivatie om te leren? Neemt een leerlingen deel aan een activiteit omdat hij begrijpt dat het belangrijk voor hem is? Of neemt een leerling deel omdat hij druk voelt? In deze workshop gaan we antwoorden zoeken op vragen als ‘waarom evalueren we’, ‘wat is motivatie’ en ‘hoe kunnen we evalueren meer motiverend maken’. De workshop zal theorie en praktijk combineren. Deelnemers zullen met praktische tips de workshop verlaten, die toepasbaar zijn bij alle vakken.

Christa Krijgsman – Promovenda Universiteit Utrecht & Universiteit Gent, docent LO Sint-Janslyceum

Learning analytics

Kwaliteit van het schoolexamen Nederlands onder de loep

In deze workshop gaan we aan de slag met het schoolexamen Nederlands. Allereerst zoomen we in op het PTA. Hoe zijn de doelen en inhouden van het vak Nederlands in het PTA van uw school geborgd, en staan ze in balans met het centraal examen? Vervolgens gaan we na wat valide en effectieve toetsen zijn voor de verschillende onderdelen in het schoolexamen. Dat doen we aan de hand van een aantal inspirerende (buitenlandse) voorbeelden en voorbeelden van deelnemers. Neem dus vooral uw PTA Nederlands en een schoolexamen(onderdeel) mee waar u trots op bent.

Gerdineke Silfhout - Leerplanontwikkelaar VO Tweede Fase


11.30

Pauze

11.50
Expert Sessies
Bekijk de Expert Sessies
evalueren

De rol van peerfeedback in het voortgezet onderwijs: perspectief van de leerkracht

Deze interactieve workshop heeft als doel om leerkrachten in het voortgezet onderwijs handvatten te bieden voor reflectie op hun feedbackstrategieën in het algemeen en hun houding ten opzichte van en/of ervaringen met peerfeedback in hun onderwijs. Middels groepsdiscussies de leerkrachten gestimuleerd om over de potentiële meerwaarde en/of praktische relevantie van peerfeedback na te denken (o.a. aan de hand eigen ervaringen). Ten slotte zullen er praktische uitdagingen met betrekking tot de implementatie van peerfeedback in het voortgezet onderwijs worden bediscussieerd aan de hand van fictieve peerfeedbackscenario’s. Aan het einde van de workshop is er gelegenheid om vragen te stellen met betrekking tot de (eigen) implementatie(s) van peerfeedback in het voortgezet onderwijs.

Prof. dr. Jan-Willem Strijbos & Jochem Aben - Rijksuniversiteit Groningen, GION onderwijs/onderzoek

assesment

International Baccalaureate: can assessment really stimulate teaching and learning?

Assessment is integral to all teaching and learning. In the international baccalaureate middle years programme assessment mixes formative and summative practices where teachers make decisions about student achievement using their professional judgment, guided by mandated criteria. How this works in practice and how it can be translated to the everyday classroom will be discussed and investigated by Mike Weston.

Mike Weston, Head of International School Groningen

kunskapsskolan

Kunskapsskolan: gepersonaliseerd toetsen in de praktijk

Veranderen binnen de gestelde kaders van het Nederlandse onderwijs, hoe pakt Kunskapsskolan het aan? Een praktijk gerichte workshop onder leiding van Raymond van Kerkvoorden (mede-oprichter van Kunskapsskolan Nederland) en studenten van het Kunskapsskolan onderwijs. Kunskapsskolan heeft de ambitie gepersonaliseerd leren de nieuwe normaal in het Nederlandse onderwijs te laten zijn. Betaalbaar voor de samenleving, uitvoerbaar voor de organisatie en behapbaar voor leraren en leerlingen. Wij geloven dat ieder kind anders is en unieke ambities en talenten heeft. Iedere leerling heeft het recht op deze talenten en ambities te worden uitgedaagd. Onderwijs speelt hier voor ons een cruciale rol in. Scholen kunnen leerlingen verleiden uitdagende doelen te stellen en heldere criteria stellen. Hen stimuleren eigenaarschap te nemen voor hun eigen leren en daarmee te leren voor het leven. Onze boodschap: ‘life is what I make of it’. Inmiddels mogen wij met 36 scholen in het PO, VO en MBO samenwerken om hen te helpen hun ambitie naar gepersonaliseerd leren waar te maken. Voor meer informatie over ons www.kunskapsskolan.nl.

Raymond van Kerkvoorden – Fouden Kunskapsskolan Nederland & SENS

feedback

Praktijk case: van leerdoel naar stimulerende feedback

Formatief evalueren is een onderwerp waar veel over geschreven en gesproken wordt. Iedere docent kan ook wel ongeveer uitleggen wat ermee bedoeld wordt. Maar toch roept formatief evalueren ook nog veel praktische vragen op. Op welke praktische wijze helpen leerdoelen het leren van leerlingen verder? Hoe kun je als docent gebruik van maken deze leerdoelen bij het geven van gerichte feedback? Hoe vergroot het werken met duidelijke leerdoelen en feedback de verantwoordelijkheid en het eigen initiatief van de leerling? In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op deze praktische vragen. Praktijkvoorbeelden uit de lessen geschiedenis kunnen eenvoudig vertaald worden naar andere vakken.

Arjan Moree, Docent geschiedenis Scala Rietvelden


12.50

Lunchpauze

13.45
Hands'on Sessies
Bekijk de Expert Sessies
michael

De arbeidsmarkt flexibiliseert – hoe reageert het VO?

“Voorspellen is lastig, zeker als het de toekomst betreft”. We leiden leerlingen op voor de wereld van morgen. Als een brugklasser na een decennium of meer, de arbeidsmarkt betreedt, ziet die er anders uit dan nu. Wat in algoritmen kan worden gevangen, wordt vervangen. Dit raakt elk beroep waar routineproblemen worden opgelost, ook complexe. Deze veranderingen zullen niet ‘over gaan’. Leven lang leren wordt een must. Dit gaat het VO rechtstreeks aan. Alle onderwijsprogramma’s werken toe naar vast omschreven eisen. Hoe kan dit anders? Als je de toetsing goed borgt, kan er veel. U wordt uitgenodigd hierover mee te denken.

Michael Nieweg – Onderwijskundig adviseur Hogeschool van Amsterdam

renske

Toetsen, Motivatie en Eigenaarschap

Vaak wordt gezegd dat toetsen de enige manier is om leerlingen te motiveren. Dat komt niet in de laatste plaats door de veelgehoorde uitspraak van leerlingen: “Komt dit op de toets?” Aan de andere kant is er een steeds sterkere beweging van summatief naar meer formatief toetsen, omdat voor zowel leerlingen als docenten de toetsdruk (te) hoog wordt. Is het beter om niet meer te toetsen? Of in elk geval stoppen met het geven van cijfers? Tijdens deze workshop bespreken we de effecten van toetsen op leerlingmotivatie. Daarnaast verkennen we en wisselen we uit wat je als docent juist wel en niet kunt doen om toetsen zinvol in te zetten, leerlingen te motiveren en eigenaarschap te geven en misschien nog belangrijker: in elk geval niet te demotiveren met toetsen.

Renske de Kleijn – Educational researcher, educational consultant and teacher

liesbeth

Formatief evalueren in vijf fasen: onderzoek gekoppeld aan concrete docentactiviteiten

Leerdoelen met leerlingen bespreken en bepalen, zicht houden op de ontwikkeling, en je lessen gericht aanpassen aan waar leerlingen staan? En misschien ook minder summatief toetsen? In deze workshop maak je kennis met de vijf fasen van formatief evalueren. Je gaat zelf aan de slag met voorbeelden uit je eigen lessen, legt die naast de vijf fasen en leert waar je formatief evalueren kunt versterken. Je leert van elkaars voorbeelden en gaat de deur uit met een actieplan voor de volgende week.

Liesbeth Baartman – Hoofddocent/onderzoeker Hogeschool Utrecht & Judith Gulikers – Universitair Docent Wageningen University

bas

De Nieuwe School (DNS): de toetscultuur binnen een nieuw onderwijsconcept

DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Binnen het onderwijsconcept van DNS zijn we ook actief bezig met een passende toetscultuur. Toetsen en beoordelen is niet alleen iets van de docent naar de leerling, maar ook van leerling naar leerling en van docent naar docent. In deze workshop zullen we u een kijkje geven binnen de organisatie van DNS en de wijze waarop toetsen en beoordelen vorm gegeven wordt binnen het onderwijsleerproces en het ontwikkelproces van docenten.

Bas Leijen – Manager Onderwijs & Manon Melkert – Docent Engels


14.45

Korte pauze

15.00

Formatief Toetsen: drie kernstrategieën aan de hand van praktische voorbeelden.

Een gemiddelde scholier krijgt 180 proefwerken per jaar. Steeds meer scholen zetten vraagtekens bij deze aanpak en kijken naar formatief toetsen als alternatief. In deze sessie bespreekt René Kneyber met praktische voorbeelden wat formatief toetsen is, en hoe leraren het in de les kunnen toepassen.

Rene Kneyber - Columnist Trouw, lid Onderwijsraad, Auteur boek Toetsrevolutie


16.00

Afsluiting

Japke-d. Bouma schrijft in nrc.next en NRC Handelsblad wekelijks een column over hoe te overleven op kantoor. Ze schreef Gids voor de kantoorjungle (2013) en Survivalgids voor de kantoorjungle (2015). In oktober 2016 verscheen Uitrollen is het nieuwe doorpakken. De ergste jeukwoorden op kantoor.

Japke-d. Bouma, Eindredacteur redatie binnenland, NRC Handelsblad


Onze dagvoorzitter:

Judith Stoop

Dagvoorzitter

Biografie

Judith Stoop is een dagvoorzitter die de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs kent. Naast haar dagvoorzitterschappen staat Judith Stoop al ruim elf jaar als freelance docent voor de klas in het HBO, en doet ze regelmatig (wetenschappelijk en markt-)onderzoek naar onderwijsgerelateerde thema’s als e-learning, de effectiviteit van lesmethodes en ervaringen van docenten.

Rene Kneyber

Columnist Trouw, lid Onderwijsraad


Biografie

René Kneyber (1978) is docent wiskunde en kroonlid van de Onderwijsraad. Hij schreef diverse boeken over onderwijs zoals Het Alternatief en Toetsrevolutie. Tweewekelijks verzorgt hij een column voor Trouw.

Japke-d. Bouma

Eindredacteur en columnist, NRC Handelsblad

Biografie

Japke-d. Bouma schrijft in nrc.next en NRC Handelsblad wekelijks een column over hoe te overleven op kantoor. Ze schreef Gids voor de kantoorjungle (2013) en Survivalgids voor de kantoorjungle (2015). In oktober 2016 verscheen Uitrollen is het nieuwe doorpakken. Tijdens het congres zal zij onder andere presenteren over de ergste jeukwoorden uit het voortgezet onderwijs.

Mike Weston

Head of International School Groningen


Biografie

Mike is head of the International School Groningen, a part of the Maartenscollege in Haren. Mike has led the middle years programme in the international and the Dutch school for a number of years, managing the programme in the ‘tweetalig’ HAVO/VWO section of the school. From September 2018, the school will be the first in the Netherlands to also begin with a regular Dutch MYP stream. Mike has also worked as a consultant, school visitor and workshop leader for a number of years as part of the International Baccalaureate Educator Network.


Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Biografie

Sjef (1953) kan terugkijken op 40 jaar fulltime onderwijservaring als docent, middenmanagement en schoolleiderschap. Hij is beeldend kunstenaar. Vanuit zijn kunstenaarschap heeft hij een andere perceptie van de werkelijkheid. Kunstenaars werken procesmatig en krijgen energie in het onderzoek van het onbekende en hebben hun verbeeldingskracht als moter. Onzekerheid is de basis van elk artistiek proces. Dat staat haaks op de overgestructureerde benadering van het onderwijs. In 2007 startte Niekée in Roermond. Een VO-school die sinds die tijd overladen is met prijzen. Zowel architectonisch als onderwijskundig. In 2013 werd gestart met het meest baanbrekende onderwijsbenadering van Nederland en zelfs daarbuiten, Agora. Alle ogenschijnlijke onderwijszekerheden zijn verlaten. Sjef gaat met zijn school back to the future.

Liesbeth Baartman

Hoofddocent/onderzoeker Hogeschool Utrecht

Biografie

Liesbeth Baartman werkt als hogeschool-hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. In haar onderwijs en onderzoek houdt ze zich bezig met vraagstukken rondom toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs. Voorbeelden zijn programmatisch toetsen (PTA breed) en formatief evalueren. Bekijk de website van het lectoraat voor info en filmpjes.

Judith Gulikers

Universitair Docent Wageningen University


Raymond van Kerkvoorden

Founder Kunskapsskolan Nederland & SENS


Biografie

Raymond van Kerkvoorden (48) is mede-oprichter van Kunskapsskolan Nederland. Hij begon zijn carrière begin jaren '90 op het Ministerie van Onderwijs, waar hij onder meer meeschreef aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Daarna werkte hij als adviseur in het onderwijs, waarbij hij vooral werkte op het snijvlak tussen bestuur en beleid enerzijds en docenten en leerlingen in de onderwijspraktijk anderzijds. In 2006 richtte hij SENS op. Vanuit de formule p=p x p (prestatie = persoonlijke aandacht x plezier), ontwierp SENS blended leertrajecten voor leerlingen en docenten en ondersteunde SENS docenten en leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun doelgerichte coachvaardigheden. In 2015 richtte hij samen met zijn partner binnen SENS Tycho van den Born en de Zweedse eigenaren van Kunskapsskolan International Kunskapsskolan Nederland op.

Arjan Moree

Docent geschiedenis Scala RietveldenBiografie

Arjan Moree, docent geschiedenis op Scala Rietvelden. Na het lezen van de boeken van Dylan Wiliam en het zien van de documentaire The Classroom Experiment geïnspireerd geraakt en aan de slag gegaan met formatieve evaluatie in de geschiedenislessen. Samen met Martin Ringenaldus en Jörgern van Remoortere de Facebookgroep Actief Leren Zonder Cijfer gestart, die inmiddels uitgegroeid is tot meer dan 2000 leden.

Christa Krijgsman

Promovenda Universiteit Utrecht & Universiteit Gent, docent LO Sint-Janslyceum

Biografie

Christa Krijgsman is docent LO aan het Sint-Janslyceum in Den Bosch. Daarnaast doet zij promotieonderzoek naar de effecten van het stellen van doelen en het geven van progressie-gerichte feedback op de motivatie van leerlingen. Dit onderzoek doet zij aan Universiteit Utrecht en Universiteit Gent. Haar interesse voor het stellen van doelen en het geven van progressie-gerichte feedback is gegroeid doordat ze leerlingen plezier wil laten beleven aan leren. Ook wil ze leerlingen de relevantie laten inzien van leren. Daarbij wil ze aanhaken op het eigen niveau van leerlingen. Maar wel met die extra, haalbare, uitdaging. In de theorie vond ze aanknopingspunten bij Assessment for Learning en Zelf-Determinatie Theorie. Op deze theorieën is haar onderzoek dan ook gebaseerd. In de workshop van vandaag zal Christa hetgeen zij heeft geleerd uit onderzoek met jullie delen en vertalen naar de onderwijspraktijk.


Michael Nieweg

Onderwijskundig adviseur Hogeschool van Amsterdam

Biografie

Ik werk als onderwijskundige op de Hogeschool van Amsterdam en ben momenteel werkzaam bij de ict-opleidingen. De focus van mijn werk ligt op curriculumontwikkeling, flexibilisering in het kader van leven lang leren, blended learning en toetsing. Eerder werkte ik als adviseur en docentenopleider bij de HvA-Academie en als onderwijskundigen bij de faculteiten Onderwijs & Opvoeding, Techniek en Gezondheidszorg. Mijn loopbaan in het onderwijs begon nu 25 jaar geleden, als docent bij de opleiding SPH. Tijdens mijn jaren als onderwijskundige streefde ik ernaar jaarlijks een kwartaal met studenten te werken. Hiervóór werkte ik als o.a. locatiemanager in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Als freelancer stond ik onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland bij met docentenscholing, workshops, adviestrajecten, trainingen en lezingen.

Gerdineke Silfhout

Taal- en toetsexpert VO bij SLO


Biografie

Gerdineke van Silfhout is werkzaam als taal- en toetsexpert voor het voortgezet onderwijs bij SLO. Zij is gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten in het voortgezet onderwijs. Bij SLO houdt zij zich onder andere bezig met geïntegreerd taalonderwijs, toetsing van taal en het taalleerproces.

Jochem Aben

Promovendus


Biografie

Jochem Aben is sinds december 2017 promovendus op het gebied van feedbackverwerking in het schrijfonderwijs bij het GION aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd (2015) en daarna een onderzoeksmaster Language and Communication gedaan (2017). Tijdens zijn studie is hij schrijfcoach geweest bij het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen. Jochem richt zich in zijn onderzoek hoofdzakelijk op feedback, feedbackverwerking, schrijfvaardigheid en tekstkwaliteit.


Renske de Kleijn

Onderwijskundig adviseur

Biografie

In 2013 promoveerde Renske de Kleijn aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift over feedback en interpersoonlijke relaties binnen masterthesis begeleiding. Hierna bleef zij werkzaam aan de UU als onderwijskundig adviseur en onderzoeker. Zij geeft leiding aan een groep adviseurs op het gebied van Toetsing en feedback en verzorgt onderwijs in de universitaire lerarenopleiding op het gebied van feedback, scaffolding, toetsing en beoordeling. Op dit moment werkt ze aan een reviewstudie naar de impact van verschillende toetsvormen op leerlingmotivatie.

Jan-Willem Strijbos

Hoogleraar Leren en Instructie, GION

Biografie

Jan-Willem Strijbos is sinds april 2016 hoogleraar Leren en Instructie bij het GION aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is afgestudeerd in de onderwijspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1999), in 2004 gepromoveerd aan de Open Universiteit, en heeft daarna aan de Universiteit Leiden en Ludwig-Maximilians-Universität München gewerkt. Zijn expertise richt zich op: Leergemeenschappen/ Praktijkgemeenschappen; Assessment en Feedback; Technologieondersteund leren (TEL); (Computerondersteund) Samenwerkend leren (CS)CL; Peer assessment; Peer feedback; Feedbackdialogen; Instructieontwerp; Analysemethoden voor (CS)CL; Inhoudsanalyse van communicatie.

Roger Standaert

Docent en onderwijsexpert

Biografie

Roger Standaert doceerde Internationale Pedagogiek aan de universiteit Gent. Hij lag aan de basis van de invoering van de eindtermen in Vlaanderen waarvoor hij de prestigieuze Prijs van de Vlaamse Gemeenschap ontving. Hij is actief als expert in diverse nationale en internationale projecten. Zijn recent boek ‘De becijferde school’ werd in België breed bediscussieerd.


Manon Melkert

Docent Engels

Biografie

Als Engels docent op de mavo, havo en het vwo, van leerjaar 1 tot en met 4, werk ik vanuit drie ontwerpprincipes die de onderlegger zijn van al mijn lesactiviteiten. Ik verwonder de leerling en bied praktische opdrachten aan die passen bij de belevingswereld van de leerling. Ik doe een beroep op het eigenaarschap van de leerling door hem mede verantwoordelijk te maken voor de vakinhoud en samen met mijn sectie en leerlingen denk ik na hoe zij het geleerde zichtbaar kunnen maken. Inspelen op de grote verschillen tussen leerlingen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten in een leergemeenschap zijn hiervoor een voorwaarde.

Bas Leijen

Manager onderwijs

Biografie

Ik ben afkomstig uit een echte onderwijsfamilie. Van jongs af aan heb ik meegekregen dat de omgang met leerlingen heel inspirerend en verrassend kan zijn wanneer je goed kijkt en luistert naar wat er gedaan en gezegd wordt. Met als achtergrond leerkracht in het primair onderwijs en docent Aardrijkskunde in de onderbouw, probeer ik in mijn huidige functie als manager onderwijs het onderwijs zo te organiseren dat we als school zowel recht doen aan het kind als aan de leerling.


Datum

15 mei 2018

Locatie

Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht Jaarbeursplein 3521 AL, Utrecht Routebeschrijving
 
 

Uw investering

 

 Toetsen en Beoordelen in het VO

 

 

 

Reguliere prijs     € 499,-

Bestemd voor:

 • Schoolleiders/directeur
 • Afdelingsmanager
 • Teamleiders
 • Coördinatoren
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
 • Decaan
 • Docenten

En anderen die werkzaam zijn in het VO en (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het toetsbeleid op school.Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Student meets Professional

Op het congres gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In het onderwijs werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? Of misschien nog wel belangrijker, wat vindt de student van de innovatieve ideeën? Luister hier naar verschillende gesprekken omtrent het thema gepersonaliseerd onderwijs!

Agora onderwijs: praktijkvoorbeeld van een nieuwe toetscultuur

Sjef Drummen 
Directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Motivatie en eigenaarschap bij toetsen en beoordelen

Renske de Kleijn
Onderwijskundig
adviseur

Beluister de podcast

Van leerdoel naar stimulerende feedback

Arjan Moree
Docent geschiedenis Scala Rietvelden 

Beluister de podcast

Formatief Toetsen: drie kernstrategieën met voorbeelden

Rene Kneyber
Columnist Trouw, Auteur boek Toetsrevolutie

Beluister de podcast

Evalueren en motiveren in de les: onderzoek en praktijk gekoppeld

Christa Krijgsman 
Promovenda Universiteit Utrecht & Universiteit Gent, docent LO Sint-Janslyceum

Beluister de podcast

Voorbeeld uit Vlaanderen: toetsenbeleid in pedagogisch perspectief

Roger Standaert 
Professor Emeritus Katholieke Universiteit Leuven

Beluister de podcast

Formatief evalueren in vijf fasen: onderzoek gekoppeld aan activiteiten

Judith Gulikers 
Universitair Docent Wageningen University

Beluister de podcast

International Baccalaureate: can assessment really stimulate teaching and learning?

Mike Weston 
Head of International School Groningen

Beluister de podcast

De rol van peerfeedback in het onderwijs

Prof. dr. Jan-Willem Strijbos & Jochem Aben 
Rijksuniversiteit Groningen, GION onderwijs/onderzoek

Beluister de podcast

Differentiëren of niet differentiëren, wat is het verschil?

In een context waar we te maken hebben met een groep leerlingen/studenten in een klas heb je te maken met verschillende achtergronden en mate van voorkennis. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden sluit het lesmateriaal beter aan op deze individuele verschillen in de klas. Op het congres Toetsen en Examineren in het HO sprak Katrien Struyven (Vrije Universiteit Brussel) over gedifferentieerd onderwijs voor leerlingen/studenten in het onderwijs.

Lees het volledige blog

In 3 stappen op weg naar gedifferentieerd onderwijs

In een context waar we te maken hebben met een groep leerlingen/studenten in een klas heb je te maken met verschillende achtergronden en mate van voorkennis. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden sluit het lesmateriaal beter aan op deze individuele verschillen in de klas. Op het congres Toetsen en Examineren in het HO sprak Katrien Struyven (Vrije Universiteit Brussel) over gedifferentieerd onderwijs voor leerlingen/studenten in het onderwijs.

Lees het volledige blog

Podcast: Agora onderwijs, gepersonaliseerd leren in vrijheid

In gesprek met Sjef Drummen, onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Leren moet altijd betekenisvol zijn voor de lerende. Agora kent geen schoolvakken, leesmethodes, lesroosters, toetsen, leraren voor de klas, klassen & klaslokalen. Agoria is een heterogene leefgemeenschap van 11- tot 18-jarigen , van vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen leren vanuit hun gepersonaliseerde leerplek.

Een onderwijsbenadering (geen concept!), die wetenschappelijke en evidence based inzichten combineert vanuit het uitgangspunt dat we alleen nog doen wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Beluister de podcast

Wat is het verschil tussen formatief & summatief toetsen?

Om een leerling te beoordelen wordt er gebruik gemaakt van twee vormen van toetsing, formatieve en summatieve toetsing. Met toetsing wordt bekeken hoe een leerling ervoor staat en hoe hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Een goede toetsing moet betrouwbaar en valide zijn. Hij moet meten wat hij zegt te meten en uitgeprobeerd zijn op een representatieve groep. Maar wat is het verschil tussen summatief en formatief toetsen en wanneer worden ze ingezet? Lees verder...

Kunskapsskolan. Gepersonaliseerd Leren overgevlogen uit Zweden.

Ieder kind is anders en leert anders. Ieder kind heeft eigen ambities en talenten. En ieder kind heeft het recht om hier persoonlijk op te worden uitgedaagd. Kunskapsskolan betekent Kennisschool in het Nederlands en is van oorsprong een Zweeds onderwijsconcept waarbij het draait om persoonlijke uitdaging en zelfstandigheid. Bij Kunskapsskolan werken leerlingen allemaal op een andere manier en een ander tempo met behulp van een eigen coach aan persoonlijke leerdoelen. Lees verder...

Agora onderwijs. Onderwijs, maar dan anders.

Een school zonder vakken, huiswerk en waar je leraar je coach is. Agora is een nieuw onderwijssysteem waarin het gepersonaliseerd leren is doorgevoerd. Bij Agora onderwijs heeft iedere leerling zijn eigen unieke leerlijn gericht op het kind. Iedere leerling maakt, samen met de coach en ouders, vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Lees verder...

 


 

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Toetsen en Beoordelen in het VO

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Toetsen en Beoordelen in het VO start op 15 mei 2018 in Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht!

Congres Toetsen en Beoordelen in het VO

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:
Contact

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over het congres Toetsen en Beoordelen in het VO?
Neem dan contact op met onze adviseur

Wendy Bekkers
Tel: 040-297 27 60
E-mail: w.bekkers@Sbo.nl