Verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind

Word de pre-puber specialist binnen uw school!

 • Voorkom ongewenst gedrag en leer betrokkenheid van leerlingen versterken
 • Geef advies bij de overgang van PO naar VO
 • Leer welke werkvormen bijdragen aan goede relaties tussen alle leerlingen
 • Ontwikkel sterke communicatieve vaardigheden

Ontvang bij aanmelding gratis het boek 'Klaskit tools voor topleraren'!

Specialist het oudere kind: wat vraagt dit van u?

Het oudere kind ontwikkelt zich op een eigen manier en vraagt om een specifieke focus van u als docent. Factoren als motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen spelen een belangrijke rol bij hun ontwikkeling. Hierbij hoort ook een uitdagende leeromgeving waarbij van een leerkracht sterke communicatieve vaardigheden, kennis van doorgaande leerlijnen en leerinhouden van het VO worden gevraagd. Tevens wordt van u verwacht dat u advies kunt geven bij de overgang van PO naar VO en weet te stimuleren op het gebied van sociale omgang.

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op specifieke kenmerken van (pre)pubers en belangrijke aspecten die tegemoet komen aan de behoeften en leerkenmerken van deze kinderen.

Bekijk het programma

 

U leert in deze opleiding o.a.:

 • Een visie te ontwikkelen op het onderwijs aan oudere kinderen
 • Welke werkvormen en interventies bijdragen aan goede relaties tussen alle leerlingen in de klas
 • De rol die u als leerkracht heeft bij de overgang naar het VO
 • Inzicht te krijgen in cognitieve psychologie met betrekking tot leren en onthouden en hoe u binnen uw rol als docent deze vaardigheden kunt begeleiden
 • Hoe u ongewenst gedrag kunt voorkomen, instructievaardigheden inzet om de betrokkenheid van de leerlingen te versterken en wat nodig is om heterogene groepen samen te laten werken

Door de gehele opleiding staat het praktisch uitwerken van kennis en vaardigheden en het uitwisselen van ‘good practices’ centraal in de werkvormen.

Download de brochure (in PDF) voor een compleet overzicht

 

Bestemd voor:

 • Docenten werkzaam in groep 7 en 8 in het Primair Onderwijs
 • Docenten in klas 1 en 2 in het Voortgezet Onderwijs
 • Een ieder die werkzaam is in het onderwijs en interesse heeft in de ontwikkeling van het oudere kind

 

Gratis boek bij aanmelding!

Iedere deelnemer van de verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind ontvangt gratis het boek 'Klaskit: tools voor topleraren' geschreven door Pedro de Bruyckere!

 

Programma verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind

Iedere dag duurt het programma van 9.30 uur tot 16.30 uur

 

Module 1

Cognitie: Pre-pubers, ontwikkeling en differentiatie in cognitief heterogene groepen

Aanbevolen literatuur: boek over executieve functies en cognitieve ontwikkeling van het oudere kind. (Bijv. Cooper-Kahn& Foster, Jelle Jolles)

Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en in de eerste groepen van het PrO hebben een leerkracht of docent nodig die begrijpt wat er in hun hoofd en lichaam gebeurt. In deze lesdag ontwikkelen studenten een visie op het onderwijs aan deze oudere kinderen. Hormonen zorgen ervoor dat het lichaam verandert en tegelijkertijd zijn de hersenen van deze prepubers steeds meer in staat abstract te denken. Aan de andere kant worden verschillen in cognitieve vermogen steeds duidelijker en doet dit een sterk beroep op de vermogens van de leerkrachten om te differentiëren binnen de groep en binnen de methodes. De cognitieve verwachtingen die we hebben van de leerlingen binnen deze leeftijdsgroep worden getoetst aan theorie en praktijk.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • De cognitieve ontwikkeling van 10 tot 16 jaar: o.a. executieve functies en de ontwikkeling daarvan.
 • De biologische ontwikkeling van 10 tot 16 jaar.
 • Differentiëren in een cognitief heterogene groep.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen herkennen en evalueren in het licht van het onderwijs.
 • Visie ontwikkelen op het onderwijs aan oudere kinderen.

Module 2

Functioneren in een groep: Sociale ontwikkeling, identiteit, groepsdruk

Aanbevolen literatuur: boek over sociale, morele en identiteitsontwikkeling en groepsdynamica (bijv. v Geel, van Beemen)

Vanaf groep 5/6 merken leerkrachten dat de onderlinge verhoudingen in groepen veranderen. Bij de ene groep gebeurt dat wat eerder dan bij de andere, maar je ziet jongens en meisjes steeds meer naar elkaar trekken. Kinderen krijgen steeds meer een eigen mening en vriendschappen veranderen onder druk van identiteitsontwikkeling, voorkeuren en onderlinge relaties. Deze generatie ontleent de identiteit voor een deel aan wat zij in de media oppikken en in de puberteit worden diverse ‘stijlen' uitgeprobeerd. Mededaardoor ontwikkelen zich binnen de groep subjectieve normen waar de leerkracht soms lastig invloed op kan uitoefenen. In deze module staan we stil bij de ontwikkeling van de groep en de sociale en morele ontwikkeling van de leerling binnen deze groep. Je leert welke werkvormen en interventies bijdragen aan goede relaties tussen alle leerlingen in de klas. We verkennen strategieën van de leerkracht om de groepsdynamica te sturen en bespreken strategieën om van een ongewenste groepsdynamiek een gewenste te maken.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Voorwaarden voor een succesvolle groepsontwikkeling.
 • Inzicht in de gezonde sociale en morele ontwikkeling.
 • Strategieën om groepsvorming te begeleiden.
 • Interventies om ongewenste groepsdynamiek te herstellen.
 • Reflecteren op de eigen rol in de groepsvorming.

Module 3

Communicatie over onderwijs: gesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders, overgang naar VO

Aanbevolen literatuur: gesprekken met ouders en oplossingsgerichte gesprekken. Paul Tough (2016)

We verkennen de verwachtingen die men in het VO en stagebedrijven in het PrO, heeft van de leerlingen, met betrekking tot planning en zelfstandigheid en daarbij sluiten we aan bij de eerste en twee modules. In het kader van de identiteitsontwikkeling willen oudere kinderen steeds meer autonomie ervaren. Ze zullen misschien op feestjes bij de volwassenen willen zitten en niet bij de jongere kinderen. Het proces richting volwassenheid vereist echter oefenen in zelfregulatie en zelfverantwoordelijkheid en leerkrachten kunnen hier een belangrijke rol bij spelen.

We bespreken de veranderingen in eigen verantwoordelijkheid die leerlingen door moeten maken en hoe we ze met behulp van gesprekstechnieken daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast oefenen we met lastige gesprekken met ouders als blijkt dat het ontwikkelingsperspectief van de leerling anders is dan de ouders verwacht hadden.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Zelfverantwoordelijkheid en zelfregulatie in het PO en op weg naar het VO
 • Reflecteren op leren: in gesprek met leerlingen.
 • Autonomie versterken: oplossingsgerichte gesprekken.
 • Moeilijke gesprekken over ontwikkelingsperspectieven.

Module 4

21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, samenwerken, burgerschap, communicatie en creativiteit voor tieners

Aanbevolen literatuur: Klaskit & Fullan

In het onderwijs zijn 21e eeuwse vaardigheden een steeds bekender begrip. Diverse methoden geven aan deze te verwerken in hun onderwijs. Deze vaardigheden zijn echter niet aan te leren zoals we rekenen en taal aanleren. Ze vereisen een leerkracht die het gedrag kan modellen en de juiste situaties en context kan creëren waarin oefenen met deze vaardigheden mogelijk wordt.


Module 5

Een sterke didacticus, een begripvolle pedagoog

Aanbevolen literatuur: Pedagogisch Handelen en klassenmanagement (marzano), Teach (Lemov)

In sommige gevallen gaat het in de ontwikkeling van het kind mis en ontstaat in de bovenbouw en op het PrO ongewenst gedrag dat eerder nog wel te handhaven was. De leerkracht kan hier nog steeds invloed op uitoefenen.

We bespreken modellen die de strategieën voor het voorkomen van ongewenst gedrag op een rij zetten. We oefenen met instructievaardigheden die een sterk beroep doen op de betrokkenheid van de leerlingen en bespreken de vaardigheden die leerkrachten nodig hebben om leerlingen in heterogene groepen samen te laten werken. Tot slot sluiten we af met een checklist voor effectief klassenmanagement bij oudere leerlingen.

 

 

 

 

Uw docent

 

Tatiana Bastiaansen

Tatiana Bastiaanse is docent en onderwijsexpert bij C-lion. Zij studeerde onder meer Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken in Utrecht en heeft uitgebreide praktijkervaring opgedaan op scholen met pittige populaties in Den Haag en Utrecht. Tatiana verzorgt opleidingen, trainingen en coaching voor schoolleiders en onderwijsprofessionals in leerkrachtvaardigheden bij uitdagende groepen.

Algemene informatie over de verkorte opleiding Specialist het oudere kind

 

Datum & Locatie

25 oktober, 8 & 15 november, 6 & 17 december 2018


Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Koningsbergerstraat 9
3531AJ Utrecht
Tel: 030 - 292 7700
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

 • Docenten werkzaam in groep 7 en 8 in het Primair Onderwijs
 • Docenten in klas 1 en 2 in het Voortgezet Onderwijs
 • Een ieder die werkzaam is in het onderwijs en interesse heeft in de ontwikkeling van het oudere kind

 

Tijdschema

09.00 Ontvangst
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Start middagprogramma
16.30 Einde opleidingsdag

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.199,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 60 uren inclusief contacturen.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Wendy Bekkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 60

 

Gratis boek bij aanmelding!

Iedere deelnemer van de verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind ontvangt gratis het boek 'Klaskit: tools voor topleraren' geschreven door Pedro de Bruyckere!

 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Specialist Het Oudere Kind start op 25 oktober, 8 & 15 november, 6 & 17 december 2018 in Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2199,- excl. btw
Datum: 25 oktober, 8 & 15 november, 6 & 17 december 2018
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

Relevant aanbod

5 Nov

Opleiding Bildung-coördinator in het onderwijs

Vergroot de betrokkenheid van leerling/student! Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht
6 Dec

Opleiding Rekencoördinator VO/MBO

Maak nu een professionaliseringsslag in uw rekenonderwijs. Aan de hand van de huiswerkopdrachten brengt u de schoolsituatie in kaart (analyse). Dit geheel mondt uit in een meerjarenplan. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht
22 Jan

Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Future-proof uw onderwijs en sluit aan bij de behoefte van de student! Congres met alles over o.a. flexibilisering, learning analytics, internationalisering, onderwijslogistiek en blended learning. Leer digitale onderwijs innovatie in te zetten om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:
14 Feb

Opleiding Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Tijdens deze opleiding leren we diagnosticerend onderwijzen; lesgeven op spoor 2 en daarmee rekenproblemen voorkomen in de klas. Daar waar ondanks alles toch problemen zijn ontstaan leren we ze herkennen en aanpakken. Dit doen we met behulp van de drie modellen uit het protocol ERWD. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht
21 Mrt

Opleiding Rekencoördinator PO II

Hét vervolg op de opleiding Rekencoördinator PO voor rekencoördinatoren die op zoek zijn naar meer verdieping. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht

Alle events