Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit

Vergroot je invloed en impact binnen je organisatie & omgeving!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Herken je deze situaties?

 • Weet je zeker dat je in jouw functie alle relevante signalen uit je omgeving ontvangt?
 • Maak je wel eens mee dat een overleg een heel andere wending neemt, dan je had verwacht?
 • Heb jij niet altijd door hoe op jouw werk de hazen lopen?
 • Twijfel je wel eens welke stappen je moet zetten om steun te krijgen voor je voorstel?
 • Overkomt het je wel eens dat iets doorgestoken kaart lijkt, maar dat je er niet goed je vinger achter krijgt?
 • Ervaar je weleens weerstand waar je die niet had verwacht?

De opleiding Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit geeft je meer grip en inzicht.

Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met alle elementen van bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit. Er wordt ingegaan op proces, belangen, macht & signalen aan de hand van casuïstiek, rollenspellen en dilemma’s die je in je werk kunt tegenkomen. Je leert hoe je doelen kunt behalen en krijgt zo tevens een beter inzicht in de eigen organisatiecontext.

Download de brochure

 

Wie bestuurlijk en organisatorisch sensitief is:

 1. begrijpt beter wat er gebeurt
 2. wordt minder snel verrast
 3. houdt op een goede manier rekening met anderen
 4. en is daardoor effectiever

Dit (politiek) sensitief handelen is niet alleen vereist rond het Binnenhof of in het gemeentehuis. Overal waar mensen vanuit verschillende belangen met elkaar tot oplossingen moeten komen, is deze kwaliteit onmisbaar.

 

Wat levert de opleiding Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit je op?

 • Meer bewustzijn en inzicht
 • Handvaten om sensitiever te handelen in jouw eigen werkpraktijk
 • Betere samenwerking
 • Zorgvuldiger belangenafweging
 • Betere besluitvorming
 • Meer invloed en impact

Bekijk het programma

 

Persoonlijke coaching

Onderdeel van de opleiding is 1 uur persoonlijke 1-op-1 coaching. Persoonlijke vragen of feedback en/of advies over een ingewikkelde situatie op het werk kunnen daarin besproken worden. Dit kan tot 2 maanden na afloop van de opleiding worden ingepland met de docenten.

 

Resultaat

Na deze opleiding heb je een beter begrip van bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit, een theoretisch kader en een gevulde gereedschapskist die concreet toepasbaar is in je werk. Je weet hoe je complexe situaties moet analyseren en doorgronden. Daarnaast zijn je inzicht en bewustwording zijn door de opleiding sterk verbeterd.

 

Programma opleiding Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit

 

Module 1:

Proces, belangen en macht

Resultaat: na deze dag weet je wat de afbakening is van het proces waar je in zit, hoe besluiten worden genomen en hoe je kunt omgaan met verschillende rollen die je hebt. Je kunt denken vanuit verschillende invalshoeken, kent je coalitiepartners en houdt rekening met belangen. Je bent je bewust van de machtsverhoudingen en de macht waarover jij of je team beschikt.

Ochtend: Proces

 • Een grondige verkenning van bestuurlijk organisatorische sensitiviteit
 • Bestuurlijk organisatorische sensitiviteit in de context van het proces

Jouw docenten:
Michel de Visser en Tom Leest

Middag: Belangen en macht

 • Ken het krachtenveld: standpunten, belangen en relaties
 • Machtsverhoudingen en vormen van macht

Jouw docent:
Tom Leest


Module 2

Signalen en vaardigheden

Resultaat: na deze dag kun je signalen herkennen en clusteren, en heb je handvaten om je eigen signaalmanagement te organiseren. Je bent in staat om in je werkpraktijk bewust interventies te plegen die de kans op succes vergroten.

Ochtend: Signalen

 • Wat zijn signalen en hoe kun je ze herkennen?
 • Oefenen met signalen

Jouw docent:
Michel de Visser

Middag: In actie!

 • Effectief zijn door je acties te koppelen aan je doelstelling
 • Aan de slag met de zes t’s: taxatie, tactiek, toon, taal, timing en terugkoppeling

Jouw docent:
Tom Leest


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Proces, belangen en macht

Resultaat: na deze dag heb je kennis gemaakt met diverse dilemma’s waar je mee te maken krijgt als je opereert in een politiek gevoelige omgeving. Je hebt een inkijkje gekregen in hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan. Hoe het spel gespeeld wordt rondom het Binnenhof en wat daaruit te leren valt voor je eigen organisatie of team. Aan de hand van een casus oefen je tot slot nogmaals alle aspecten die in deze Masterclass aan de orde zijn geweest.

Ochtend: Dilemma’s

 • Balanceren naar resultaat
 • Dilemma’s in een politiek gevoelige omgeving

Jouw docent:
Michel de Visser

Middag: Politieke sensitiviteit in Coronatijd

 • Praktijkervaringen en lessons learned uit de coronacrisis.
 • Casus waarin alle voorgaande onderwerpen terugkomen.

Jouw docent:
Ciska Scheidel en Michel de Visser

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die:

 • Hun inzicht willen vergroten in wat bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit is
 • Die beter willen samenwerken met anderen
 • Hun invloed op de uitkomsten daarbij willen vergroten.

Werkzaam binnen: overheid, zorg, onderwijs, corporatiesector, financiële sector of consultancy in functies op het gebied van bestuur, management, beleid of advies.

 

 

Aanmelden »

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy