Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Creëer een succesvol ondernemingsklimaat in je gemeente!
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
 • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
 • Leer hoe je kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

 • 17 maart - 14 april 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in jouw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk je gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in je gemeente. Je verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet je komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je een succesvol economisch beleidsplan creëert
 • Hoe je inzicht krijgt in de samenstelling van het bedrijfsleven in je gemeente
 • Huidige en nieuwe wet- en regelgeving: waaronder de Omgevingswet
 • Hoe je nieuwe en bestaande bedrijventerreinen ontwikkelt en herstructureert
 • Op welke manier je succesvolle regionale samenwerkingen opzet

Je gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan voor je gemeente
 • Verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een digitale leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Stel je eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om je eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met je mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

Docent en student aan het woord:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 

Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

Analyse bedrijfsleven, de basis voor je beleid en bedrijfscontacten

 • Hoe genereer je inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maak je onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kun je optimaal risico's en kansen inschatten?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt je op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Hoe acteer je als samenwerkingspartner?
 • Hoe gaat je om met concurrentieverhoudingen?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking

Aan de slag met het lokaal economisch beleidsplan

 • Op welke manier kun je verschillende sectoren (industrie, bouwnijverheid, groothandel, toerisme en recreatie, horeca, land- en tuinbouw) beter op elkaar laten aansluiten?
 • Hoe bevorder je de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in je gemeente?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heb je tot je beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doe je dit?

Beleidsplan schrijven

 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Paul Kersten & Lars Pijlman


Dag 2

Bedrijventerreinen en Circulaire Economie

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein en herstructureer je bestaand terrein?
 • Op welke manier saneer je bestaande knelpunten en voorkom je nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorg je ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je onnodige concurrentie en werk je samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Circulaire Economie

 • Circulaire terreininrichting
 • Innovaties
 • De overheid stimuleert en welke rol nemen we lokaal?
 • Regionale samenwerkingen
 • Hoe kan je gemeente aansluiten op nieuwe initiatieven?

Theo Föllings & Paul Kersten


Dag 3 (virtuele bijeenkomst)

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Wet- en regelgeving

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kun je vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorg je ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in jouw regio?
 • Hoe werk je gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet?

Roy Willems & Wanda Blommensteijn


Dag 4 (virtuele bijeenkomst)

Bedrijfscontacten en Regionale bedrijvigheid

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoud je contacten met bedrijven in je gemeente?
 • Hoe ga je om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe kom je tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneer je als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van je als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer ben je een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Food- en agribusiness (regionale samenwerking)

 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in food- en agribusiness?
 • Wat zijn op dit gebied kansen voor de toekomst voor economisch beleid?
 • Welke rol vraagt dit van de overheid?

Sander Groenen & Maikel Gijzen


Dag 5

Terugblik en praktijkexcursie

Terugblik op de lesstof

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

Excursie

 • Hoe komen de praktijk en theorie samen? Dat ervaar je deze middag tijdens de excursie. De locatie van de excursie wordt nader bekendgemaakt.

Paul Kersten

 

Hoofddocent

img-Paul Kersten

Paul Kersten
Ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)

Paul Kersten ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden bij economische vraagstukken, bij centrumontwikkeling en als bedrijfscontactfunctionaris met name bij kleine en middelgrote gemeenten. Paul heeft praktijkervaring op het gebied van detailhandel, horeca, bedrijventerreinen, grondverkoop, samenwerking en innovatie.

Docenten

img-Theo Föllings

Theo Föllings
Manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL

Theo Föllings is manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten

img-Lars Pijlman

Lars Pijlman
Directeur van Seinpost

Lars Pijlman is directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio’s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid

img-Wanda Blommensteijn

Wanda Blommensteijn
Jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO

Wanda Blommensteijn is jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden

img-Maikel Gijzen

Maikel Gijzen
Zelfstandig adviseur economische zaken en docent op de opleiding beleidsmedewerker economische zaken

 

Maikel Gijzen is zelfstandig adviseur economische zaken en docent op de opleiding beleidsmedewerker economische zaken, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij economische vraagstukken

img-Roy Willems

Roy Willems
Strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Tilburg

img-Sander Groenen

Sander Groenen
Strateeg en BusinessCoach, BIGgroep

Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen, teamleiders, (programma) managers, city managers, park managers bedrijventerreinen en coördinatoren:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 17 maart 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 24 maart 2022 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 - Online 31 maart 2022 09:00 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 4 - Online 7 april 2022 09:00 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 5 Excursie 14 april 2022 09:30 - 13:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy