Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Creëer een succesvol ondernemingsklimaat in je gemeente!
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
 • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
 • Leer hoe je kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

 • 5-daagse opleiding
 • 13 maart - 17 april 2025
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in jouw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk je gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in je gemeente.

Je verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet je komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen? We helpen je graag om een volwaardig gesprekspartner te worden voor je regio, collega’s en ondernemers!

In deze opleiding leer je:

 • Hoe je een succesvol economisch beleidsplan creëert
 • Hoe je inzicht krijgt in de samenstelling van het bedrijfsleven in je gemeente
 • Voor economie relevante wet- en regelgeving waaronder de omgevingswet
 • Hoe je nieuwe en bestaande bedrijventerreinen ontwikkelt en herstructureert
 • Hoe je centrumontwikkeling, circulariteit en arbeidsmarkt in goede banen leidt
 • Op welke manier je meer haalt uit regionale samenwerking

Intakeprocedure

Voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding, zodat je een maximaal leerrendement ervaart.

De regie ligt in jouw handen!

Tijdens de opleiding is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen, waarover je advies op maat ontvangt. Ook komen verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het
werkveld aan bod en beschik je na de opleiding over diverse checklisten, modellen en casussen. Zo ontvang je concrete handvatten, waarmee je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt!

Deelnemer aan het woord:

Ik verwachtte een opleiding die alle aspecten van het werkveld van een beleidsmedewerker Economische Zaken zou aanstippen. Waarbij ook ingespeeld zou worden op trends en ontwikkelingen en aandacht zou zijn voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Ik ben dan ook blij dat er een breed georiënteerde opleiding is opgezet. Als ik terugkijk naar de opleiding, dan denk ik aan een leerzame opleiding met veel handvatten die ik kan gebruiken in ons werk, gegeven door een zeer enthousiasmerende docent Paul Kersten met veel kennis van zaken over EZ.

Leon Stielstra, Vakspecialist Economie, Domein Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Zaanstad

Deelnemer in beeld:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken


Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

Aan de slag met het lokaal economisch beleidsplan

 • Hoe bevorder je de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in je gemeente?
 • Op welke manier kun je verschillende sectoren beter op elkaar laten aansluiten?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heb je tot je beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doe je dit?

Beleidsplan schrijven

 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Analyse bedrijfsleven, de basis voor je beleid en bedrijfscontacten

 • Hoe genereer je inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maak je onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kun je optimaal risico's en kansen inschatten?
 • Hoe vertaal je deze analyse naar de juiste ambities, prioriteiten en actiepunten voor je gemeente?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt je op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Hoe acteer je als gemeente in de samenwerking met detailhandel en vastgoed?
 • Hoe werk je toe naar een compacter centrum?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking
 • Extra uitdagingen door de energiecrisis

Paul Kersten & Lars Pijlman


Dag 2

Bedrijventerreinen en Circulaire Economie

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein en herstructureer je bestaand terrein?
 • Op welke manier saneer je bestaande knelpunten en voorkom je nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorg je ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je onnodige concurrentie en werk je samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Circulaire Economie

 • Waaruit bestaat de uitdaging om de economie circulair te maken?
 • Hoe stimuleren we de innovaties bij het bedrijfsleven om circulair te worden?
 • Hoe richten we bedrijventerreinen circulair in?
 • Welke rol kunnen we als gemeente spelen om naar deze duurzame economie te gaan?

Theo Föllings & Paul Kersten


Dag 3

Bedrijfscontacten en Wet- en regelgeving

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoud je contacten met bedrijven in je gemeente?
 • Hoe ga je om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe kom je tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneer je als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van je als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer ben je een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet?
 • Wat zijn de principes achter de ruimtelijke regels voor het bedrijfsleven

Maikel Gijzen & Wanda Blommensteijn


Dag 4 

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Regionale bedrijvigheid

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kun je vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorg je ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in jouw regio?
 • Hoe werk je gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Regionale samenwerking

 • Hoe bereik je samen meer?
 • Hoe bepaal je daarbij de regionale focus?
 • Hoe krijg je de regio in beweging?

Regionale samenwerking: food- en agribusiness

 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in food- en agribusiness?
 • Wat zijn op dit gebied kansen voor de toekomst voor economisch beleid?
 • Welke rol vraagt dit van de overheid?

Roy Willems & Sander Groenen


Dag 5

Terugblik en praktijkexcursie

Hoe komen praktijk en theorie samen?

Dat ervaar je tijdens de praktijkexcursie!

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

We bezoeken ’s-Hertogenbosch, hoofdstad van Noord Brabant, van de regio Noord Oost Brabant en van Agrifood Capital. Op het hoofdkantoor van de regio en van de triple helix organisatie maken we kennis met de ins en outs van deze op economische innovatie gerichte samenwerking van gemeenten en bedrijfsleven. Het kantoor is niet voor niets gevestigd in het Agrifood Plaza, waar ook de land- en tuinbouworganisatie ZTLO is gevestigd.

In Agrifood Plaza wordt een terugblik gegeven op de lesstof. Daarbij is er ruimte om specifieke onderwerpen extra te bespreken met de hoofddocent en de collega cursisten om zo te leren van elkaar. Vervolgens wordt de bijzondere gebiedsontwikkeling van het stationsgebied van ’s-Hertogenbosch toegelicht. Hier heeft een stevige transformatie plaatsgevonden en dat proces gaat de komende jaren nog verder door, mede dankzij de sterke regionale samenwerking. Een rondleiding start vanuit het regiokantoor dat midden in dit gebied ligt.

Paul Kersten

Hoofddocent

img-Paul Kersten

Paul Kersten
Ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)

Paul is bij diverse gemeenten actief geweest met binnensteden en bedrijventerreinen, onder andere bij de gemeente Veldhoven, Ijsselstein en Culemborg.

Docenten:

img-Theo Föllings

Theo Föllings
Manager bedrijfsomgeving

Manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland.

img-Lars Pijlman

Lars Pijlman
Directeur van Ginder

Lars Pijlman is directeur van Ginder, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio’s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid

img-Maikel Gijzen

Maikel Gijzen
Zelfstandig adviseur Economische Zaken

Gespecialiseerd in economische ontwikkelingsvraagstukken gericht op het faciliteren en stimuleren van economische dynamiek in wijken, dorpen, steden,
gemeenten en regio’s.

img-Roy Willems

Roy Willems
Strategisch adviseur

Strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Eindhoven

img-Jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO

Jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO

Wanda Blommensteijn is jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden

img-Sander Groenen

Sander Groenen
Strateeg en BusinessCoach, BIGgroep

Sander begeleidt trajecten, waarin hij strategisch denken verbindt met de dagelijkse operatie en individuele verantwoordelijkheid.

Voor wie bestemd?

Beginnende beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen, teamleiders, (programma) managers, city managers, park managers bedrijventerreinen en coördinatoren:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 13 maart 2025 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 20 maart 2025 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 27 maart 2025 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
dag 4 3 april 2025 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Excursiedag 17 april 2025 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy