Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Creëer een succesvol ondernemingsklimaat in je gemeente!
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
 • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
 • Leer hoe je kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

 • 16 maart - 13 april 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in jouw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk je gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in je gemeente.

Je verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet je komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen? We helpen je graag om een volwaardig gesprekspartner te worden voor je regio, collega’s en ondernemers!

Dit leer je in 5 dagen:

 • Hoe je binnen je gemeente het lokaal economische beleid ontwikkelt en versterkt, onder andere door het schrijven van een beleidsplan met het bedrijfsleven en een accountplan voor de bedrijvencontacten
 • Hoe je een nieuw bedrijventerrein ontwikkelt, een bestaand bedrijventerrein herstructureert en hoe je als gemeente aansluit op nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie
 • Welke actualiteiten er zijn op het gebied van arbeidsmarktbeleid en wet- en regelgeving en wat hiervan de impact is op je rol
 • Hoe je vanuit regionale samenwerking met bedrijfscontacten, de ondernemer van de toekomst en de food- en agribusiness kansen creëert voor de toekomst van economisch beleid
 • Hoe je een centrumontwikkelingsplan vorm geeft met een passend antwoord op de leegstand

Intakeprocedure

Voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding, zodat je een maximaal leerrendement ervaart.

De regie ligt in jouw handen!

Tijdens de opleiding is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen, waarover je advies op maat ontvangt. Ook komen verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het
werkveld aan bod en beschik je na de opleiding over diverse checklisten, modellen en casussen. Zo ontvang je concrete handvatten, waarmee je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt!

Deelnemer aan het woord:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 

Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

Analyse bedrijfsleven, de basis voor je beleid en bedrijfscontacten

 • Hoe genereer je inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maak je onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kun je optimaal risico's en kansen inschatten?
 • Hoe vertaal je deze analyse naar de juiste ambities, prioriteiten en actiepunten voor je gemeente?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt je op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Hoe acteer je als samenwerkingspartner?
 • Hoe ga je om met concurrentieverhoudingen?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking

Aan de slag met het lokaal economisch beleidsplan

 • Op welke manier kun je verschillende sectoren beter op elkaar laten aansluiten?
 • Hoe bevorder je de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in je gemeente?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heb je tot je beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doe je dit?

Beleidsplan schrijven

 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Paul Kersten & Lars Pijlman


Dag 2

Bedrijventerreinen en Circulaire Economie

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein en herstructureer je bestaand terrein?
 • Op welke manier saneer je bestaande knelpunten en voorkom je nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorg je ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je onnodige concurrentie en werk je samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Circulaire Economie

 • Waaruit bestaat de uitdaging om de economie circulair te maken?
 • Hoe stimuleren we de innovaties bij het bedrijfsleven om circulair te worden?
 • Hoe richten we bedrijventerreinen circulair in?
 • Welke rol kunnen we als gemeente spelen om naar deze duurzame economie te gaan?

Theo Föllings & Paul Kersten


Dag 3 (online bijeenkomst)

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Regionale bedrijvigheid

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kun je vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorg je ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in jouw regio?
 • Hoe werk je gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Regionale samenwerking

 • Hoe bereik je samen meer?
 • Hoe bepaal je daarbij de regionale focus?
 • Hoe krijg je de regio in beweging?

Food- en agribusiness (regionale samenwerking)

•    Wat zijn de trends en ontwikkelingen in food- en agribusiness?
•    Wat zijn op dit gebied kansen voor de toekomst voor economisch beleid?
•    Welke rol vraagt dit van de overheid?
 

Roy Willems & Maikel Gijzen 


Dag 4 (online bijeenkomst)

Bedrijfscontacten en Wet- en regelgeving

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoud je contacten met bedrijven in je gemeente?
 • Hoe ga je om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe kom je tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneer je als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van je als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer ben je een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet?
 • Wat zijn de principes achter de ruimtelijke regels voor het bedrijfsleven

Wanda Blommensteijn  & Sander Groenen 


Dag 5

Terugblik en praktijkexcursie

Hoe komen praktijk en theorie samen?

Dat ervaar je tijdens de praktijkexcursie.

We bezoeken in de ochtend de High Tech Campus (HTC), de slimste vierkante kilometer van
Europa, waarmee het succes van het aanbrengen van focus in het regionale economische
beleid zichtbaar is. Hier vindt de terugblik op de lesstof plaats en wordt afgesloten met een
korte rondleiding op de HTC.
Je wordt uitgedaagd om de hoofddocent extra vragen te stellen en onderwerpen voor te
leggen om samen te behandelen en te leren van elkaar.

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

In de middag volgt een presentatie van Brainport development en een rondleiding op het
gebied Strijp S en T, waar de succesvolle transformatie van het oude bedrijventerrein naar
een nieuwe inspirerende werk- en woonomgeving zichtbaar wordt.

Paul Kersten

 

Hoofddocent

img-Paul Kersten

Paul Kersten
Ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)

Paul is bij diverse gemeenten actief geweest met binnensteden en bedrijventerreinen, onder andere bij de gemeente Veldhoven, Ijsselstein en Culemborg.

Docenten

img-Theo Föllings

Theo Föllings
Manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en voorzitter van de stichting kennisalliantie bedrijventerreinen Nederland

Theo Föllings is manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten

img-Lars Pijlman

Lars Pijlman
Directeur van Seinpost

Lars Pijlman is directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio’s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid

img-Wanda Blommensteijn

Wanda Blommensteijn
Jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO

Wanda Blommensteijn is jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden

img-Maikel Gijzen

Maikel Gijzen
Zelfstandig adviseur economische zaken en docent op de opleiding beleidsmedewerker economische zaken

Zelfstandig adviseur Economische Zaken. Gespecialiseerd in economische ontwikkelingsvraagstukken gericht op het faciliteren en stimuleren van economische dynamiek in wijken, dorpen, steden, gemeenten en regio’s.

img-Roy Willems

Roy Willems
Strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Tilburg

img-Sander Groenen

Sander Groenen
Strateeg en BusinessCoach, BIGgroep

Sander begeleidt trajecten, waarin hij strategisch denken verbindt met de dagelijkse operatie en individuele verantwoordelijkheid.
 

Voor wie bestemd?

Beginnende beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen, teamleiders, (programma) managers, city managers, park managers bedrijventerreinen en coördinatoren:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 16 maart 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 23 maart 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 online 30 maart 2023 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 4 onine 6 april 2023 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 5 Excursie 13 april 2023 09:30 - 17:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3699,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy