Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

 • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Creëer een succesvol ondernemingsklimaat in je gemeente!
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
 • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
 • Praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Leer hoe je kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

8e editie, herzien en vernieuwd programma! Verzeker jezelf van deelname en schrijf je in.

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in jouw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk je gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in je gemeente. Je verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet je komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

 

Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je maximaal kunt profiteren van regionale en provinciale regelingen voor versterking van de economie
 • Hoe je een lokaal economisch beleidsplan ontwikkelt voor je gemeente
 • Welke maatregelen op regionaal niveau kunnen worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat
 • Op welke manier je functioneert als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid
 • Hoe je anticipeert op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet

 

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen je gemeente te behalen is je actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Economische Zaken.

Bekijk het complete programma


Je gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan voor je gemeente
 • Verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een digitale leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Stel je eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om je eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met je mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

Zorg dat je goed voorbereid bent en meld je nu aan!

 

Docent en student aan het woord:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Iedere dag start om 09.30 (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

Analyse bedrijfsleven

 • Analyse bedrijfsleven: de basis voor je beleid en bedrijfscontacten
 • Hoe genereer je inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maak je onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kun je optimaal risico's en kansen inschatten?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt je op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Welke rol speelt centrumontwikkeling bij de strijd tegen leegstand in winkelcentra?
 • Hoe acteer je als samenwerkingspartner?
 • Hoe gaat je om met concurrentieverhoudingen?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking
 • Realistische kansen internet

Paul Kersten, ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)

Aan de slag met het lokaal economisch beleidsplan

 • Waarom een lokaal economisch beleidsplan en voor wie is het plan bedoeld?
 • Op welke manier kun je verschillende sectoren (industrie, bouwnijverheid, groothandel, toerisme en recreatie, horeca, land- en tuinbouw) beter op elkaar laten aansluiten?
 • Hoe bevorder je de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in je gemeente?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heb je tot je beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doe je dit?

Beleidsplan schrijven

 • De juiste beleidsvragen helder krijgen
 • Gestructureerd en scherp formuleren van een samenhangend pakket aan ambities, doelen en maatregelen
 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Lars Pijlman, Directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte


Dag 2

Regionale bedrijvigheid en bedrijventerreinen

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein en herstructureer je bestaand terrein?
 • Op welke manier saneer je bestaande knelpunten en voorkom je nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorg je ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je onnodige concurrentie en werk je samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Versterking van lokaal economisch beleid door regionale samenwerking

 • Welke maatregelen kunnen op regionaal niveau worden genomen ter versterking van het vestigingsklimaat?
 • Wat zijn de schaalvoordelen door samenwerking?
 • Wat zijn de succes- en faalfactoren voor een goede regionale samenwerking?
 • Hoe organiseer je regionale afstemming?

Theo Föllings, manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland

Food- en agribusiness (regionale samenwerking)

 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in food- en agribusiness?
 • Wat zijn kansen voor de toekomst op dit gebied voor economisch beleid?
 • Welke rol vraagt dit van de overheid?

Sander Groenen, Strateeg en BusinessCoach, BIGgroep


Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Wet- en regelgeving

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kun je vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorg je ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in jouw regio?
 • Hoe werk je gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Roy Willems, Strateeg Economie en Arbeidsmarkt, Gemeente Tilburg

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet?

Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO


Dag 4

Bedrijfscontacten en de ondernemer van de toekomst

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoud je contacten met bedrijven in je gemeente?
 • Hoe ga je om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe kom je tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneer je als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van je als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer ben je een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Maikel Gijzen, zelfstandig adviseur economische zaken

Circulaire Economie

 • Circulaire terreininrichting
 • Innovaties
 • De overheid stimuleert en welke rol nemen we lokaal?
 • Regionale samenwerkingen
 • Hoe kan je gemeente aansluiten op nieuwe initiatieven?

Paul Kersten, ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)


Dag 5

Terugblik en praktijkexcursie

Terugblik op de lesstof

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

Paul Kersten, Ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond)

Excursie

 • Hoe komen de praktijk en theorie samen? Dat ervaar je deze middag tijdens de excursie. De locatie van de excursie wordt nader bekendgemaakt.

 

Docenten van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken:

 

Hoofddocent

Paul Kersten
Ervaren interim adviseur economische zaken (o.a. via BMC) en voormalig citymanager (Roermond), ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden bij economische vraagstukken, bij centrumontwikkeling en als bedrijfscontactfunctionaris met name bij kleine en middelgrote gemeenten. Paul heeft praktijkervaring op het gebied van detailhandel, horeca, bedrijventerreinen, grondverkoop, samenwerking en innovatie.


Docenten

Theo Föllings
Manager bedrijfsomgeving, ontwikkeling & innovatie bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten

 

Lars Pijlman
Directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, regio’s en provincies bij de realisatie van lokaal economisch beleid

 

 

Wanda Blommensteijn
Jurist / senior adviseur omgevingsrecht bij BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden.

 

Maikel van Gijzen
Zelfstandig adviseur economische zaken en docent op de opleiding beleidsmedewerker economische zaken, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij economische vraagstukken

 

Roy Willems
Strategisch adviseur op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt voor de gemeente Tilburg

 

Sander Groenen
Strateeg en BusinessCoach, BIGgroep

Algemene informatie Beleidsmedewerker Economische Zaken

 

Data & locatie

11, 18, 25 maart, 1 & 8 april 2021

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Tel. 030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen, teamleiders, (programma) managers, city managers, park managers bedrijventerreinen en coördinatoren:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

 

Tijdschema:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag

De laatste excursiedag heeft afwijkende tijden: 09.30 - 14.30 uur.

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.299,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken start op 11, 18, 25 maart, 1 & 8 april 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: 11, 18, 25 maart, 1 & 8 april 2021
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

I.s.m.