Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

 • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
 • Creëer een succesvol ondernemingsklimaat in je gemeente!
 • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
 • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
 • Leer hoe je kunt anticiperen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
 • Nieuwjaaractie: Schrijf je voor 31 januari in voor deze opleiding en ontvang een bol cadeaubon t.w.v. € 50,-
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Het bevorderen van het vestigingsklimaat in jouw gemeente als topprioriteit!

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk je gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in je gemeente.

Je verantwoordelijkheden als beleidsadviseur Economische Zaken nemen toe. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven moet je komen tot een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen? We helpen je graag om een volwaardig gesprekspartner te worden voor je regio, collega’s en ondernemers!

In deze opleiding leer je:

 • Hoe je een succesvol economisch beleidsplan creëert
 • Hoe je inzicht krijgt in de samenstelling van het bedrijfsleven in je gemeente
 • Voor economie relevante wet- en regelgeving waaronder de omgevingswet
 • Hoe je nieuwe en bestaande bedrijventerreinen ontwikkelt en herstructureert
 • Hoe je centrumontwikkeling, circulariteit en arbeidsmarkt in goede banen leidt
 • Op welke manier je meer haalt uit regionale samenwerking

Intakeprocedure

Voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding, zodat je een maximaal leerrendement ervaart.

De regie ligt in jouw handen!

Tijdens de opleiding is er volop ruimte om je eigen praktijkcase in te brengen, waarover je advies op maat ontvangt. Ook komen verschillende praktijkcasussen en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het
werkveld aan bod en beschik je na de opleiding over diverse checklisten, modellen en casussen. Zo ontvang je concrete handvatten, waarmee je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt!

Deelnemer aan het woord:

Ik verwachtte een opleiding die alle aspecten van het werkveld van een beleidsmedewerker Economische Zaken zou aanstippen. Waarbij ook ingespeeld zou worden op trends en ontwikkelingen en aandacht zou zijn voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Ik ben dan ook blij dat er een breed georiënteerde opleiding is opgezet. Als ik terugkijk naar de opleiding, dan denk ik aan een leerzame opleiding met veel handvatten die ik kan gebruiken in ons werk, gegeven door een zeer enthousiasmerende docent Paul Kersten met veel kennis van zaken over EZ.

Leon Stielstra, Vakspecialist Economie, Domein Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Zaanstad

Deelnemer in beeld:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken


Dag 1

Ontwikkeling en versterking van lokaal economisch beleid

Aan de slag met het lokaal economisch beleidsplan

 • Hoe bevorder je de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in je gemeente?
 • Op welke manier kun je verschillende sectoren beter op elkaar laten aansluiten?
 • Welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heb je tot je beschikking om ondernemers maximaal met elkaar te laten samenwerken?
 • Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doe je dit?

Beleidsplan schrijven

 • Proactief beleid ontwikkelen met het lokale bedrijfsleven
 • Overtuigend een beleidsplan opstellen: naar vorm en inhoud

Analyse bedrijfsleven, de basis voor je beleid en bedrijfscontacten

 • Hoe genereer je inzicht in de samenstelling van het bedrijfsleven?
 • Hoe maak je onderscheid tussen lokale, regionale, landelijke en internationale focus?
 • Op welke wijze kun je optimaal risico's en kansen inschatten?
 • Hoe vertaal je deze analyse naar de juiste ambities, prioriteiten en actiepunten voor je gemeente?

Centrumontwikkeling

 • Hoe richt je op strategisch niveau centrumontwikkeling in als logisch vervolg op centrummanagement?
 • Hoe acteer je als gemeente in de samenwerking met detailhandel en vastgoed?
 • Hoe werk je toe naar een compacter centrum?
 • Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van blurring en pop-up stores?
 • Financieringsvormen ondernemerssamenwerking
 • Extra uitdagingen door de energiecrisis

Paul Kersten & Lars Pijlman


Dag 2

Bedrijventerreinen en Circulaire Economie

Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen

 • Hoe ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein en herstructureer je bestaand terrein?
 • Op welke manier saneer je bestaande knelpunten en voorkom je nieuwe knelpunten?
 • Op welke wijze zorg je ervoor dat bedrijven zich vestigen op het bedrijventerrein in jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je onnodige concurrentie en werk je samen met omliggende gemeenten rond de regionale programmering van bedrijventerreinen?

Circulaire Economie

 • Waaruit bestaat de uitdaging om de economie circulair te maken?
 • Hoe stimuleren we de innovaties bij het bedrijfsleven om circulair te worden?
 • Hoe richten we bedrijventerreinen circulair in?
 • Welke rol kunnen we als gemeente spelen om naar deze duurzame economie te gaan?

Theo Föllings & Paul Kersten


Dag 3

Bedrijfscontacten en Wet- en regelgeving

Accountmanagement/Bedrijfscontacten

 • Hoe onderhoud je contacten met bedrijven in je gemeente?
 • Hoe ga je om met vragen, wensen en knelpunten van bedrijven?
 • Hoe kom je tot een gericht accountmanagementplan voor bedrijven?
 • Welke positie heeft de bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe functioneer je als verlengstuk van het bedrijfsleven richting de overheid?
 • Waarom wordt de rol van je als bedrijfscontactfunctionaris steeds belangrijker?
 • Welke typen bedrijfscontactfunctionarissen zijn er?
 • Wanneer ben je een succesvolle bedrijfscontactfunctionaris?

Voorbereiden op de ondernemer van de toekomst

 • Wat betekent de ondernemer van de toekomst voor het accountmanagement van de gemeente?
 • Wat moet anders, slimmer en hoe kan dat georganiseerd worden?
 • Welke eisen stelt dit aan de overheid van de toekomst?

Wet- en regelgeving

 • Reduceren van plancapaciteit: omgaan met het schrappen van bestemmingen
 • Sturen op Retail ontwikkelingen in relatie tot de Ladder en de Dienstenrichtlijn
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet?
 • Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven?
 • Hoe anticipeer je op de komst van de Omgevingswet?
 • Wat zijn de principes achter de ruimtelijke regels voor het bedrijfsleven

Maikel Gijzen & Wanda Blommensteijn


Dag 4 

Actualiteiten Arbeidsmarktbeleid en Regionale bedrijvigheid

Economie en arbeidsmarktbeleid

 • Op welke wijze kun je vanuit Economische Zaken inspelen op de Banenafspraak uit het sociaal akkoord?
 • Hoe zorg je ervoor dat vraag (vacatures) en aanbod (werknemers/werkzoekenden) goed op elkaar aansluiten?
 • Op welke wijze dragen investeringen in human capital bij tot een sterke kenniseconomie in jouw regio?
 • Hoe werk je gemeente regionaal samen bij het versterken van de arbeidsmarkt?

Regionale samenwerking

 • Hoe bereik je samen meer?
 • Hoe bepaal je daarbij de regionale focus?
 • Hoe krijg je de regio in beweging?

Regionale samenwerking: food- en agribusiness

 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in food- en agribusiness?
 • Wat zijn op dit gebied kansen voor de toekomst voor economisch beleid?
 • Welke rol vraagt dit van de overheid?

Roy Willems & Sander Groenen


Dag 5

Terugblik en praktijkexcursie

Hoe komen praktijk en theorie samen?

Dat ervaar je tijdens de praktijkexcursie!

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

We bezoeken ’s-Hertogenbosch, hoofdstad van Noord Brabant, van de regio Noord Oost Brabant en van Agrifood Capital. Op het hoofdkantoor van de regio en van de triple helix organisatie maken we kennis met de ins en outs van deze op economische innovatie gerichte samenwerking van gemeenten en bedrijfsleven. Het kantoor is niet voor niets gevestigd in het Agrifood Plaza, waar ook de land- en tuinbouworganisatie ZTLO is gevestigd.

In Agrifood Plaza wordt een terugblik gegeven op de lesstof. Daarbij is er ruimte om specifieke onderwerpen extra te bespreken met de hoofddocent en de collega cursisten om zo te leren van elkaar. Vervolgens wordt de bijzondere gebiedsontwikkeling van het stationsgebied van ’s-Hertogenbosch toegelicht. Hier heeft een stevige transformatie plaatsgevonden en dat proces gaat de komende jaren nog verder door, mede dankzij de sterke regionale samenwerking. Een rondleiding start vanuit het regiokantoor dat midden in dit gebied ligt.

Paul Kersten

Voor wie bestemd?

Beginnende beleidsmakers, -medewerkers, adviseurs, accountmanagers, bedrijfscontactfunctionarissen, teamleiders, (programma) managers, city managers, park managers bedrijventerreinen en coördinatoren:

 • Gemeenten
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Adviesbureaus
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy