Verkorte Opleiding Gemeentejurist

 • Leer je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context
 • De veranderende rol van de gemeentejurist in een dynamisch speelveld
 • Verdiep je inhoudelijke juridische kennis en versterk je positie!
 • Leer van onze ervaren praktijkdocenten en wissel ervaringen uit met vakgenoten

Gespecialiseerde kennis en vaardigheden in het gemeenterecht

 • 6-daagse opleiding
 • 10 oktober - 27 november 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch advies!

Ben je als jurist werkzaam binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van de publieke sector? Dan krijg je te maken met complexe vraagstukken. Je bevindt je in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van burgers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een juridisch expert die wat verder in zijn/haar loopbaan is of wil komen, wordt geacht diepgaande én up-to-date kennis te hebben inzake diverse rechtsgebieden en de verbanden om complexe situaties en juridische problemen het hoofd te kunnen bieden. 

Voor een gemeentejurist is het belangrijk maar lastig om je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context en te komen tot rechtstatelijke oplossingen die werkbaar en acceptabel zijn voor alle deze factoren. Je ontwikkelt je beïnvloedings- en gespreksvaardigheden zodat je jouw positie versterkt.

Met de 6-daagse opleiding voor de Gemeentejurist is je juridische kennis up-to-date, heb je inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector en ontwikkel je beïnvloeden en strategisch adviseren.

Bekijk de brochure

 

Door het bekijken van onderstaande video krijg je een goede indruk van de opleiding.

 

In 6 dagen vergroot je jouw inhoudelijke kennis & inzicht in:

 • De rol van de Gemeentejurist, bestuursrecht & gemeenterecht
 • Subsidierecht & Markt en overheid
 • Contracteren & Overheidsaansprakelijkheid
 • Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming en procederen
 • Toezicht en handhaving & Digitalisering en Legal Tech
 • Effectief Beïnvloeden & Strategisch Adviseren

Bekijk het programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • Is je inhoudelijke juridische kennis up-to-date en heb je meer verdieping
 • Heb je goed inzicht in de bestuurlijke en organisatorische context van de publieke sector
 • Zijn je vaardigheden op vlak van beïnvloeding en strategisch adviseren ver ontwikkelt waardoor je jouw positie kunt versterken

 

Reactie van een deelnemer

Het is een nuttige opleiding voor iedere jurist binnen gemeenteland om zijn kennis te verbreden.

 

 

Ook interessant

 

In samenwerking met: 

Programma Verkorte opleiding voor de Gemeentejurist

 

Module 1: 

De gemeentejurist van nu & Algemeen bestuursrecht en gemeenterecht

Na deze dag ben je in staat om aan de hand van de relevante perspectieven van inwoners, zorgaanbieders en gemeente – te komen tot een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En je hebt zicht op de tools en stappen die nodig zijn om uitvoering, beleid en inkoop samenhangend uit te werken in goed opdrachtnemer-schap. En kunt deze verankeren in een in partnerschap.

De gemeentejurist van nu

 • Publiekrechtelijke bevoegdheidsverdeling;
 • De totstandkoming van overeenkomsten;
 • Het afbreken van onderhandelingen;
 • Verboden afspraken en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Inspanningsverplichtingen;
 • De beëindiging van overeenkomsten.

Docent: Annette van der Werf

 

Subsidierecht & Legal Tech

Subsidierecht

 • Definitie subsidie
 • Het subsidieproces
 • De wettelijke grondslag
 • (Lager) vaststellen van subsidies
 • Beëindigen subsidierelaties

Docent: Marjan Koopmans


Module 2:

Algemeen bestuursrecht & gemeenterecht

 • Algemeen bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking 

Docent: Hugo Doornhof

 

Markt en overheid: (staats)steun en aanbesteden

 • Kernelementen van aanbesteden
 • Wanneer aanbesteden: de www vraag
 • Wat is staatssteun?
 • Wanneer is staatssteun vrijgesteld?
 • Wet markt en overheid: gedragsregels voor de overheid
 • Transparantierichtlijn

Docent: Tom Binder


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Handhaving & Overheidsaansprakelijkheid

Handhaving volgens de Awb

 • Overzicht van herstelsancties
 • De beginselplicht tot handhaving
 • De inhoud van de last v Het verbeuren van de dwangsom
 • Het invorderen van de dwangsom, inclusief stuiting van de verjaring

Docent: Julie de Baar 

 

Overheidsaansprakelijkheid

 • Actuele ontwikkelingen
 • De schadeverzoekschriftprocedure in de Awb
 • Ee taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter

Docent: Robbert Boesveld


Module 4

Openbaarheid van bestuur & Rechtsbescherming

Openbaarheid van bestuur onder Woo en AVG

 • Basisbegrippen en systematiek
 • Weigeringsgronden
 • Actieve openbaarmaking
 • Inzageverzoeken onder de AVG
 • Informatiebeheer

Docenten: Melinda Gayir & Bastiaan Wallage

 

Contracteren met de overheid & Markt en overheid

Contracteren met de overheid

 • Publiekrechtelijke bevoegdheidsverdeling
 • De totstandkoming van overeenkomsten
 • Het afbreken van onderhandelingen
 • Verboden afspraken en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Inspanningsverplichtingen
 • De beëindiging van overeenkomsten

Docent: Anouk Hofman


Module 5:

Rechtsbescherming: procederen in bezwaar- & beroepsprocedures

 • Bezwaar, zienswijzen en (hoger) beroep
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • Klachtrecht bij gemeente en ombudsman
 • Versnellingsmogelijkheden in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit en een machtiging

Docent: Daan Pinxter

 

De AVG

 • De AVG in vogelvlucht
 • Kern van de zaak: het AVG-risicobegrip en recht op schadevergoeding (de Schutznorm)
 • Verband met de Wet politiegegevens en de nieuwe EU wet op algoritmes 
 • Inzoomen op AVG-concepten zoals verwerkingsverantwoordelijkheid, DPIA’s, verwerkersafspraken en de FG
 • Prevalerende werking van de AVG (voorbeelden van wetgevingsconflicten en praktijksituaties)
 • Juridische do’s and dont’s

Docent: Sergej Katus


Module 6: 

Effectief Beinvloeden & Strategisch Adviseren

Strategisch Adviseren

 • Inzicht in én herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Samenvatting en vraag- en interviewtechnieken
 • Socratische gespreksmethode als beïnvloedingsvorm

 

Effectief Beïnvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen
 • Gebruik van meta-communicatie als beïnvloedingsinstrument
 • Het adviesgesprek en adviesmodellen
 • Oefening met Praktijksituaties van deelnemers

Docent: Koert Lafeber

Docenten:

img-Hugo Doornhof

Hugo Doornhof
Partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht, AKD

Hugo wordt onder meer ingeschakeld wanneer bij een gemeente of regiolichaam expertise is vereist bij intergemeentelijke samenwerking, herindeling, een integriteitskwestie of een probleem met openbare orde. Daarnaast adviseert en procedeert bij ingewikkelde gebiedsontwikkelingen, problemen rond schaarse rechten of schadeclaims. Na jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek, is Hugo sinds 2019 lid van de Eerste Kamer.

img-Koert Lafeber

Koert Lafeber
Senior Consultant & Partner, Stichting Communicatie

img-Robbert Boesveld

Robbert Boesveld
Advocaat & Partner, Pot Jonker Advocaten

img-Bastiaan Wallage

Bastiaan Wallage
Advocaat, Van Benthem & Keulen

Bastiaan Wallage is als advocaat werkzaam in het sociaal domein en adviseert in die hoedanigheid zowel gemeenten als zorgaanbieders. Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur is Bastiaan als docent en wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij lid van de Geschillencommissie Sociaal Domein en is hij toezichthouder bij een zorgaanbieder in de GGZ.

img-Daan Pinxter

Daan Pinxter
Advocaat, AKD Benelux Lawyers

img-Tom Binder

Tom Binder
Advocaat, AKD Benelux Lawyers

img-Marjan Koopmans

Marjan Koopmans

img-Julie de Baar

Julie de Baar
Advocaat, AKD Advocaten

img-Anouk Hofman

Anouk Hofman
Advocaat, Boels Zanders Advocaten

Zij is expert op het gebied van gebiedsontwikkeling, overheidsaansprakelijkheid, overheidscontracten, subsidies en intergemeentelijke samenwerking.

Anouk is een gedegen, praktische, maar bovenal verbindende overheidsadvocaat met een duidelijk oog voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen van haar werk. Anouk doceert en publiceert regelmatig binnen haar vakgebied. Zo doceert Anouk ook het vak “Contracteren” bij de Beroepsopleiding Gemeentejuristen en publiceert zij regelmatig in tijdschriften als het AB en de Gemeentestem.

img-Sergej Katus

Sergej Katus
Partner bij Privacy Management Partners

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met (wettelijke) normen en waarden in relatie tot overheidsfunctioneren. Als functionaris voor gegevensbescherming begeleidt hij meerdere Nederlandse gemeenten. Hij is tevens de hoofddocent van onze vierdaagse opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • gemeentejuristen,
 • juridisch experts
 • adviesjuristen
 • juridische beleidsmedewerkers

Werkzaam bij de overheid, zoals provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 2 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 3 7 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 4 14 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 5 21 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 6 27 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy