Opleiding QHSE Manager

 • Effectief invulling geven aan jouw rol als QHSE manager
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie
 • Incl. SKO-opleidingspunten: HVK | MVK | AH | A&O: 3 punten!

Leer jouw rol als QHSE-manager effectief inzetten!

 • 4-daagse cursus
 • 18 januari - 8 februari 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Vertaal wettelijk gestelde eisen naar praktische werkwijze

Tijdens de opleiding QHSE manager leer je jouw rol als QHSE manager effectief in te zetten, zodat het QHSE beleid voldoet aan zowel de wettelijk gestelde eisen als de strategie van jouw organisatie. We geven je concrete handvatten, checklisten en tools. Na afloop van deze opleiding kun je eisen vertalen naar praktische werkwijzen en het beleid en managementsysteem hierop inrichten. Iedere module is opgebouwd uit kennisdeling en praktijkervaring.

Download de brochure

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu in jouw organisatie!

Jouw organisatie is gebaat bij een veilige en gezonde werkplek voor werknemers waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst/werk voorop staat, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu. Een sleutelrol ligt bij jou als QHSE manager, KAM coordinator of kwaliteitsmanager. 

Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Ik moet het QHSE beleid van mijn organisatie vormgeven. Hoe geef ik hier invulling aan?
 • Hoe kan ik een geïntegreerd managementsysteem praktisch inrichten?
 • Hoe overtuig ik het management van een goed QHSE beleid?
 • Welke tools kan ik gebruiken om medewerkers te motiveren om veilig en verantwoord te werken?

Bekijk het programma

Je krijgt de volgende QHSE manager tools:

 • Checklist compliance management
 • Checklist opstellen KPI’s voor QHSE Beleid
 • Handvatten voor het implementeren van nieuwe werkwijzen
 • Roadmap voor geintegreerd management systeem
 • Risk assessment analyse model
 • Stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van audits
 • Incident analyse model

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je voldoet aan geldende wet- en regelgeving en andere eisen op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Hoe je deze (wettelijke) eisen vertaalt naar praktische werkwijzen
 • Organisatieprocessen en risicomanagement in te richten
 • Op welke manier je de kwaliteit van producten en diensten bevordert
 • Hoe je toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen
 • Hoe je cultuurverandering creëert voor het QHSE beleid binnen jouw organisatie
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie
 • Leren van incidenten en verbeterprocessen inrichten

Na deze opleiding kun je:

 • Effectief invulling geven aan jouw rol als QHSE manager
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie

In samenwerking met: 

Programma van de opleiding QHSE Manager

Module 1

De rol van de QHSE manager

Leerdoel:
Na deze module kun je de impact en reikwijdte van de verschillende QHSE-taakgebieden bepalen en de vertaling maken om hier op de juiste wijze invulling aan te geven, afgestemd op de eisen, het beleid en de cultuur van jouw organisatie.

QHSE manager

 • Welke rol speelt de QHSE manager/afdeling in jouw organisatie?
 • Hoe ziet de functie van de QHSE manager eruit?
 • Welke positie heb jij in de organisatie?
 • Waarom wordt de rol van QHSE manager steeds belangrijkervoor jouw organisatie?

Beleid opstellen en uitdragen

 • Hoe stel je QHSE beleid op voor jouw organisatie?
 • Hoe veranker je het QHSE beleid binnen jouw organisatie en zorg je voor
  draagvlak binnen de verschillende afdelingen?

Herbert Eppinga, Managing Consultant Performance & Compliance, Bilfinger Tebodin


Module 2

Werkwijzen inrichten

Leerdoel:
Na deze module kun je wettelijke eisen vertalen naar praktische werkwijzen voor jouw organisatie en kun je het managementsysteem hierop inrichten, onderhouden en verbeteren.

Eisen vanuit ISO Certificering, wet- en regelgeving en stakeholders

 • Aan welke (nieuwe) wetten, regels en normen moet jouw organisatie voldoen op het terrein van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de eisen?
 • Welke certificering kies je?
 • Aan welke certificeringen (bijvoorbeeld ISO14001, ISO9001, ISO 45001, NTA8620/BRZO, VCA) moet jouw organisatie voldoen?
 • Hoe verkrijg je een certificering?
 • Hoe houdt je toezicht op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen?
 • Welke eisen stellen stakeholders? En wat moet je met deze eisen doen?

Herbert Eppinga, Managing Consultant Performance & Compliance, Bilfinger Tebodin


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Organisatiecultuur

Leerdoel:
Na deze module kun je een cultuur verandering voor QHSE beleid tot stand brengen en je organisatie hierin meekrijgen.

Stakeholder management

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van (interne en externe) stakeholders ten aanzien van het QHSE beleid?
 • Hoe voer je overleg met (interne en externe) stakeholders?
 • Hoe fungeer je als aanspreekpunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, inspecteurs en auditors?
 • Op welke manier zorg je voor urgentiebesef bij stakeholders met betrekking tot het QHSE beleid?

 Changemanagement

 • Hoe zorg je ervoor dat er binnen jouw organisatie ook daadwerkelijk veiliger en gezonder wordt gewerkt waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst voorop staat en er rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu?
 • Op welke manier beïnvloed je het persoonlijk gedrag en verbeter je het bewustzijn van jouw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom is samenwerking en overleg zo belangrijk?

Herbert Eppinga, Managing Consultant Performance & Compliance, Bilfinger Tebodin


Module 4

Incidentenmanagement

Leerdoel:
Na deze module weet je wat de impact is als zich een incident heeft voorgedaan en hoe je kunt uitdragen waarom jouw rol als QHSE manager van wezenlijk belang is voor jouw organisatie.

Vertaling naar jouw praktijk

De aspecten die geleerd zijn in de opleiding worden in deze module vertaald naar jouw eigen praktijk. De inhoud van deze module wordt afgestemd op de vragen die spelen in de groep. Het thema wordt in onderling overleg bepaald. Jullie kunnen bijvoorbeeld inzoomen op:

 • Business continuity management
 • Veerkrachtige organisatie
 • Competence management
 • Opstellen van KPI’s
 • Oefenen met tools zoals PDCA cyclus

Herbert Eppinga, Managing Consultant Performance & Compliance, Bilfinger Tebodin

Leren van incidenten

Gastdocent Jakob heeft te maken gehad met meerdere ernstige incidenten in de organisatie waarin hij verantwoordelijk was voor HSE management. Zijn indrukwekkende verhaal geeft je inzicht in de impact van een dergelijk incident op de betrokken medewerkers, de organisatie, de omgeving en op jezelf.

Jakob van der Wal, HSE Leadership Consultant

Jouw docenten:

img-Herbert Eppinga

Herbert Eppinga
Managing Consultant Performance & Compliance, Bilfinger Tebodin

Herbert ondersteund organisaties om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en de doelstellingen van het bedrijf te halen. Dit doet hij
d.m.v. zijn ruime ervaring in het opzetten van geïntegreerde management systemen, procesverbetering en risk management met het leren van incidenten/audits als belangrijkste schakel naar continue verbetering. Zijn motto is: ‘Getting it done!’ Als hoofddocent is dit ook zijn motto voor deze opleiding; dit uit zich in de vele tools die Herbert gebruikt in zijn lesstof. Hierdoor is de materie voor jou direct toepasbaar in de praktijk.

img-Jakob van der Wal

Jakob van der Wal
HSE Leadership Consultant

Jakob heeft in zijn carrière meerdere ernstige incidenten meegemaakt en deelt graag zijn ervaringen. Doordat Jakob ruim 26 jaar werkervaring heeft opgedaan bij NAM en Shell kan hij zijn ruime ervaring delen met andere HSE professionals op het gebied van safety leadership, cultuur programma’s, HSE coaching en trainen van leadershipteams.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • HSE(Q) professionals
 • KAM/VGWM coördinatoren
 • QHSE engineers, coördinatoren, managers en adviseurs
 • Riskmanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Milieucoördinatoren
 • Auditors
 • Compliance officers
 • Operational managers
 • Safety managers
 • Facility managers
 • Arbo coördinatoren
 • Veiligheidskundigen
 • Technisch Veiligheidsspecialisten/Engineers

 • ‘Het was erg prettig om voor deze groep online training voor QHSE Manager te geven. Mijn doel was om iedereen actief te krijgen in de plenaire sessies, maar ook met opdrachten in kleine groepen (break-outs rooms) en individuele opdrachten. Het is een stuk eenvoudiger voor kandidaten om met digitale middelen iets aan de groep te presenteren. SBO had ons als trainers goed voorbereid met korte tips & tricks!’
  Hoofddocent opleiding QHSE manager: Herbert Eppinga, Managing Consultant Performance & Compliance Management, Bilfinger Tebodin

 • 'De online meetings waren boven verwachting goed georganiseerd en goed vol te houden. Wat ik zelf als erg prettig heb ervaren dat in heel korte tijd veel praktijkvoorbeelden van de verschillende kandidaten gedeeld konden worden met share screen en nieuwe inzichten gaf. Zelf heb ik daar ook mijn voorbeelden goed visueel kunnen maken voor uitleg.' 
  Manon Postema, QSE manager, Neenah Coldenhove
 • 'Vanwege de maatregelen van de overheid gingen wij over tot online lesdagen i.p.v. fysieke lesdagen. Alles was prima online te volgen; interessante lesstof en het was goed vol te houden.'  
  Ramses Klok, Physical Security Expert, ABN AMRO

 • 'Vanwege de maatregelen van de overheid gingen wij over tot online lesdagen i.p.v. fysieke lesdagen. Er was goede interactie en wat ik bijzonder prettig vond is dat mijn gestelde vragen uitgebreid aan bod kwamen.' 
  QESH manager Van Ballegooijen Foods

 • “Ik heb de opleiding als zeer prettig en vooral ook zeer leervol ervaren omdat ik veel handige tools voor mijn eigen praktijk heb gekregen.”  
  Denise Reijersen, Supply Chain & Warehouse manager.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 18 januari 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 25 januari 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 1 februari 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 8 februari 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

e-Book Veiligheid in de Organisatie 

Zorg dat je op de hoogte blijft van de laatste actualiteiten en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied van Veiligheid in de Organisatie! 

Download het e-book

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy