Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert!

 • Actuele kennis over de Wet Bibob anno 2020
 • Eigen praktijk wordt centraal gesteld d.m.v. inbreng praktijkcase
 • Krijg inzicht in welke partners je verder kunnen helpen met jouw onderzoek
 • Beroep of bezwaar, hoe ga je er mee om?
 • 8e editie! De vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8!

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.
Heb je jouw bibob beleid wel op orde?

Bekijk het programma

 

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leer je:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt voor jouw gemeente
 • Hoe je komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze je de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier je verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

 

De regie ligt in jouw handen!

Om te voorkomen dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert is jouw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Jouw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

 

Herken jij de volgende uitdagingen?

 • Hoe vul je de versterkte verantwoordelijkheid voor de eigen toets in? Wie gaat dat doen?
 • Waar vind je de kennis op de nieuwe toepassingsgebieden?
 • Hoe onderzoek je de financiële relaties?
 • Welke partners kunnen je verder helpen met jouw onderzoek?
 • Hoe verloopt een adviesaanvraag naar het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe formuleer je je beslissing?
 • Wat te doen bij beroep en bezwaar?

 Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Iedere dag behandelen we in de ochtend de theorie waarmee we in de middag aan de slag gaan aan de hand van concrete voorbeelden. Natuurlijk kan je daarbij ook je eigen vraagstukken inbrengen. Die manier van werken vraagt van de deelnemers enige voorbereiding. Zo haal je maximaal rendement uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

Wat leer je tijdens de cursus Bibob coördinator?

Docenten delen met jou hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's

 

Ook interessant voor jou:

Programma van de opleiding Bibob coördinator

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 16.45 uur.

 

Module 1 - La Vie Utrecht

Actualiteiten, rijksbeleid en nieuwe relevante wet- en regelgeving

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stel je een consistent bibob beleid op voor jouw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van jouw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door jouw gemeente de Wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Pas je de Wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het beleid?
 • Op welke wijze implementeer je het bibob beleid in jouw gemeente?
 • Hoe maak je de Wet bibob onderdeel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid van jouw gemeente?
 • Wat is de functie van de bibob coördinator en wat is zijn rol in het bibob beleid? B Hoe leg je (externe) verantwoording af over het gevoerde bibob beleid en genomen besluiten?

Mark Albers, adviseur bij Albers Adviseert!, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en criminaliteit

Wet Bibob en actuele ontwikkelingen

 • Wat is het doel van de Wet bibob?
 • Hoe pas je de Wet Bibob toe op overheidsbeslissingen, waaronder vastgoed, subsidies en bouwvergunningen?
 • Hoe doe je een eigen Bibob-onderzoek?
 • Hoe vraag je advies bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe doet het Landelijk Bureau Bibob onderzoek en hoe is het Bibob-advies opgebouwd?
 • Waar moet je rekening mee houden in de fase na het Bibob-advies?
 • Welke wijzigingen van de Wet Bibob komen er aan?

Annemarie van Kessel, adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van Justis). Zij adviseert overheidsinstanties over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob


Module 2 - La Vie Utrecht

Toepassing van de wet bibob in de praktijk

Toepassing van de Wet bibob in de praktijk

 • Hoe pas je de Wet bibob toe in jouw gemeente?
 • Hoe kom je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob-wetgeving?
 • Hoe beoordeel je de integriteit van de betrokken personen en van de benodigde financiële middelen?
 • Op welke manier vindt de besluitvorming plaats en welke criteria zijn hierbij van belang?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Praktijkcases uit de wereld van de Bibob-toetse

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kun je witwastechnieken herkennen?

Jaap van Leeuwenbestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Het Openbaar Ministerie en de wet: OM-tip

 • Wat is de rol van het OM bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe kan het OM jouw gemeente ondersteunen bij het weren van criminele organisaties?
 • Welke rol speelt het OM bij informatie uitwisseling over criminele organisaties?

Rob Kloos, informatie officier bij het Openbaar Ministerie, legt voor het OM de verbinding met andere veiligheidspartners die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit

 

Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3 - Online klassikale module

Bibob en financieel onderzoek

Financieel onderzoek

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kun je witwastechnieken herkennen?

Gerard Blonk,oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’

APV en bijzondere wetten, Bibob en Vergunningverlening

 • Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens vraag je op?
 • Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit?
 • Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
 • Hoe kun je in afwachting van een definitieve beschikking een inrichting tijdelijk gedogen of een vergunning voor bepaalde tijd afgeven?
 • Op welke wijze houd je bij de beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen (zoals schadeaansprakelijkheid, economische belangen of de persoon van de aanvrager)?

Mark Albers, adviseur bij Albers Adviseert!, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en criminaliteit

Wet controle op rechtspersonen: rechtspersonen in kaart

 • Introductie Wet Controle op Rechtspersonen (WCor): wat is het doel van de WCor en hoe wordt deze uitgevoerd?
 • Welke informatieproducten verstrekt TRACK in het kader van de uitvoering van de WCor?
 • Wat is netwerktekening? Wat is een risicomelding? Welke producten mag een gemeente of ander bestuursorgaan ontvangen?
 • Demonstratie opbouw netwerktekening: hoe wordt een netwerktekening opgebouwd? Welke informatie wordt er opgenomen in een netwerktekening?
 • Wat is netwerktekening? Wat is een risicomelding? Welke producten mag een gemeente of ander bestuursorgaan ontvangen?
 • Hoe kan u een netwerktekening gebruiken in uw Bibob-onderzoek? Welke inzichten geeft het? Wat kunnen we leren uit casussen?
 • Kan een risicomelding eventueel ook (indirect) wat betekenen in het kader van de toepassing van de Wet Bibob?

Gerrinke Koetsier-Roos, accountmanager bij TRACK, onderdeel van de Screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid


Module 4 - Online klassikale module

Beroep en bezwaar, advisering van de burgemeester

Beroep en bezwaar

 • Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing gebaseerd op een bibob advies?
 • Hoe evalueer je de uitkomsten van bezwaar – en beroepsprocedures?
 • Wat kun je leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in de wet bibob

Adviseren in een bestuurlijke context

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers? 

Bibob en aanbestedingen

 • Wanneer moet je de wet Bibob toepassen bij aanbestedingen?
 • Waarom is het belangrijk om de wet Bibob te hanteren in geval van aanbestedingen?
 • Hoe hanteer je de wet bibob bij aanbestedingen?

Mark Albers, adviseur bij Albers Adviseert!, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en criminaliteit


Module 5 - La Vie Utrecht

Gesprekstechnieken bij waarheidsvinding

Gesprekstechnieken voor de bibob coördinator

 • Hoe stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties?
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Hoe voorkom je dat je in een dreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe ga je om met risico's wanneer je toch in een dreigende situatie terechtkomt?

Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken

Het RIEC en samenwerken in de keten rond de wet Bibob

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor jou en jouw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij een Bibob-dossier en bij Bibob-beleid?

Henk de Vries, Adviseur Veiligheid bij MB-ALL

Jouw docenten:

 

 • Annemarie van Kessel, adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van Justis). Zij adviseert overheidsinstanties over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob
 • Mark Albers, van Albers Adviseert!, begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Bibobcoördinator en de verkorte opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in de wet bibob
 • Rob Kloos, informatie officier bij het Openbaar Ministerie, legt voor het OM de verbinding met andere veiligheidspartners die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit

 • Henk de Vries, adviseur bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad
 • Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken
 • Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’
 • Gerrinke Koetsier-Roos, accountmanager bij TRACK, onderdeel van de Screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

Algemene informatie over de opleiding Bibob coördinator

 

Data en locatie

29 oktober, 5, 26 november 2020 - La Vie Utrecht
12, 19 november 2020 - Online klassikale module

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Opleiding Bibob coördinator heeft 32,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jezelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Tijdschema

08.30 uur - Ontvangst
09.00 uur - Ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Middagprogramma
16.45 uur - Afsluiting van de module

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, vergunningverleners, adviseurs en juristen, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Advocatenkantoren

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals van o.a.:

 • Gemeente Rheden
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Huizen
 • Gemeente Almelo
 • Politie Midden-Nederland
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Westvoorne
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Barendrecht
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Zundert
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Oosterhout
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Oldampt
 • Gemeente Vlaardingen
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Oostellingwerf

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bibob coördinator online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bibob coördinator inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bibob coördinator start op 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november 2020 in La Vie Utrecht!

Brochure Bibob coordinator

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november 2020
Beoordeling (10):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: