Opleiding Bibob coördinator

 • Actuele kennis over de Wet Bibob anno 2023
 • Eigen praktijk wordt centraal gesteld d.m.v. inbreng praktijkcase
 • Krijg inzicht in welke partners je verder kunnen helpen met jouw onderzoek
 • Beroep of bezwaar, hoe ga je er mee om?
 • 12e editie! De vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8!

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert!

 • 5-daagse opleiding
 • 5 oktober - 30 november 2023
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.

Heb je jouw bibob beleid wel op orde?

Download de brochure

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leer je:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt voor jouw gemeente
 • Hoe je komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze je de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier je verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

Bekijk het programma

De regie ligt in jouw handen!

Om te voorkomen dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert is jouw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Jouw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

Herken jij de volgende uitdagingen?

 • Hoe vul je de versterkte verantwoordelijkheid voor de eigen toets in?
 • Hoe onderzoek je de financiële relaties?
 • Welke partners kunnen je verder helpen met jouw onderzoek?
 • Hoe verloopt een adviesaanvraag naar het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe formuleer je je beslissing?
 • Wat te doen bij beroep en bezwaar?
 • Heb je jouw bibob-beleid wel op orde?
 • Wat betekenen de nieuwe wijzigingen in de wet BIBOB en de wijziging in het Besluit justitiele en strafvorderlijke gegevens voor jou?

Stel jouw eigen praktijk centraal

Iedere dag behandelen we in de ochtend de theorie waarmee we in de middag aan de slag gaan aan de hand van concrete voorbeelden. Natuurlijk kan je daarbij ook je eigen vraagstukken inbrengen. Die manier van werken vraagt van de deelnemers enige voorbereiding. Zo haal je maximaal rendement uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

Wat leer je tijdens de cursus Bibob coördinator?

Docenten delen met jou hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's:

 

In samenwerking met: 

Programma van de opleiding Bibob coördinator

 

Module 1 

Actualiteiten, rijksbeleid en nieuwe relevante wet- en regelgeving

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stel je een consistent bibob beleid op voor jouw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van jouw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door jouw gemeente de Wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Pas je de Wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het beleid?
 • Op welke wijze implementeer je het bibob beleid in jouw gemeente?
 • Hoe maak je de Wet bibob onderdeel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid van jouw gemeente?
 • Wat is de functie van de bibob coördinator en wat is zijn rol in het bibob beleid? B Hoe leg je (externe) verantwoording af over het gevoerde bibob beleid en genomen besluiten?

Wet Bibob en actuele ontwikkelingen

 • Wat is het doel van de Wet bibob?
 • Hoe pas je de Wet Bibob toe op overheidsbeslissingen, waaronder vastgoed, subsidies en bouwvergunningen?
 • Hoe doe je een eigen Bibob-onderzoek?
 • Hoe vraag je advies bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe doet het Landelijk Bureau Bibob onderzoek en hoe is het Bibob-advies opgebouwd?
 • Waar moet je rekening mee houden in de fase na het Bibob-advies?
 • Welke wijzigingen van de Wet Bibob komen er aan?

Module 2 

Toepassing van de wet bibob in de praktijk

 • Hoe pas je de Wet bibob toe in jouw gemeente?
 • Hoe kom je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob-wetgeving?
 • Hoe beoordeel je de integriteit van de betrokken personen en van de benodigde financiële middelen?
 • Op welke manier vindt de besluitvorming plaats en welke criteria zijn hierbij van belang?

Praktijkcases uit de wereld van de Bibob-toetser

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kun je witwastechnieken herkennen?
 • Wat is de rol van het OM bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe kan het OM jouw gemeente ondersteunen bij het weren van criminele organisaties?
 • Welke rol speelt het OM bij informatie uitwisseling over criminele organisaties?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Financieel onderzoek

Financieel Bibob-onderzoek: begrippen, methodieken en mogelijkheden

 • Voor welke Bibob-vragen is financieel onderzoek van belang?
 • Welke methoden en vormen van witwassen kun je onderscheiden?
 • Op basis van welke signalen kun je witwassen herkennen?
 • Welke signalen kan ik ontlenen uit jaarstukken?
 • Hoe kan ik met financieel onderzoek witwassen in de toekomst aannemelijk maken?
 • Hoe organiseer ik Bibob-gerelateerd financieel onderzoek?

APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

 • Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag?
 • Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit?
 • Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
 • Hoe houdt je bij beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen?

Wet controle op rechtspersonen: rechtspersonen in kaart

 • Introductie Wet Controle op Rechtspersonen (WCor): wat is het doel van de WCor en hoe wordt deze uitgevoerd?
 • Wat is netwerktekening? Wat is een risicomelding? Welke producten mag een gemeente of ander bestuursorgaan ontvangen?
 • Hoe kan u een netwerktekening gebruiken in uw Bibob-onderzoek?
 • Kan een risicomelding eventueel ook (indirect) wat betekenen in het kader van de toepassing van de Wet Bibob?

Module 4 

Beroep en bezwaar, advisering van de burgemeester

Beroep en bezwaar

 • Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing gebaseerd op een bibob advies?
 • Hoe evalueer je de uitkomsten van bezwaar – en beroepsprocedures?
 • Wat kun je leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Adviseren in een bestuurlijke context

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers? 

Module 5 

Gesprekstechnieken bij waarheidsvinding

Gesprekstechnieken voor de bibob coördinator

 • Hoe stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties?
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Hoe voorkom je dat je in een dreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe ga je om met risico's wanneer je toch in een dreigende situatie terechtkomt?

Het RIEC en samenwerken in de keten rond de wet Bibob

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor jou en jouw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij een Bibob-dossier en bij Bibob-beleid?

Jouw docenten:

img-Jaap Van Leeuwen

Jaap Van Leeuwen
bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

Verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

img-Franc Pommer

Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Gerard Blonk

Gerard Blonk
Interventiestrategist

Oud-directeur van ForensicPlaza, voormalig officier van justitie, strafrechter en directeur Rechercheschool Zutphen. Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, onderzoeks- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

img-Philip van Herwijnen

Philip van Herwijnen
Adviseur bij het Landelijk Bureau Bibob

img-Henk de Vries

Henk de Vries
Adviseur Veiligheid, MB-ALL

img-Mark Albers

Mark Albers
Albers Adviseert!

Mark begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag, de opleiding Bibob coördinator en de opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

img-Bijdrage namens TRACK

Bijdrage namens TRACK

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, vergunningverleners, adviseurs en juristen, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Advocatenkantoren

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 5 oktober 2023 09:00 - 16:45 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 2 november 2023 09:00 - 16:45 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 9 november 2023 09:00 - 16:45 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 16 november 2023 09:00 - 16:45 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 30 november 2023 09:00 - 16:45 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3899,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy