Opleiding Sociale Veiligheid in de Organisatie

 • Voorkom grensoverschrijdend gedrag
 • Neem jouw organisatie mee in het integriteitsbeleid
 • Veranker het integriteitsbeleid in jouw organisatie
 • Zet een effectief integriteitsonderzoek op
 • Stuur op een sociaal veilige omgeving op jouw werkvloer

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Meer informatie

Ontwerp, veranker en bewaak het integriteitsbeleid voor jouw organisatie

 • 5-daagse opleiding
 • 16 september - 14 oktober 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Integer handelen komt in het gedrang

Bijna 1 op de 5 Nederlanders heeft te maken (gehad) met sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van de Nationale Vacaturebank. In 23 procent van de organisaties is het onduidelijk waar mensen terecht kunnen. Dit kan een gesloten werksfeer veroorzaken met risico op niet-integer handelen, verzuim en ontslag.

Pak de regie op jouw werkvloer

Sociale veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken. Om integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit, waaraan alle instanties zich moeten houden. Zorg dat je grip hebt op deze integriteitseisen met de sociale veiligheid van de werknemer in het achterhoofd.


Download de brochure


Praktische handvatten voor sociaal veilige werkcultuur

Tijdens de 5-daagse opleiding Sociale Veiligheid in de Organisatie leer je hoe je de sociale veiligheid in jouw organisatie aanpakt. In deze opleiding geven we je handvatten om zelf de praktische vertaling te maken naar het integriteitsbeleid van je eigen organisatie. Leer hoe je dit onderwerp aanpakt, verankert in de kernwaarden van je organisatie en hoe je deze bewaakt.

Na de opleiding Sociale Veiligheid in de Organisatie:

 • Stel je een actueel integriteitsbeleid op
 • Vergroot je de bewustwording van medewerkers en afdeling ten aanzien van sociale veiligheid
 • Herken je de frauderisico’s en zet je het onderzoek op
 • Adviseer je leidinggevende bij het omgaan met (vermeende) integriteitsschendingen.

Kortom: jouw organisatie voldoet aan de geldende integriteitsnormen!


Bekijk het volledige programma


Een deelnemer over deze opleiding:

"De opleiding is een hele goede basis om aan de slag te gaan als integriteitscoördinator. Alle facetten worden belicht en er wordt gesproken door zeer goede sprekers. De stof is zeer gevarieerd maar is altijd bruikbaar"

A. Brummer - Gemeente Den Haag


Docent Amos Gomes de Mesquita deelt zijn visie:
waarom is integriteit zo belangrijk voor een organisatie?

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Sociale Veiligheid in de Organisatie


Module 1 

Juridische aspecten, toezicht en risicoanalyse

Wettelijke eisen, aansprakelijkheid en toezicht

 • Waarom is een integriteitsbeleid van groot belang?
 • Aan welke wetten en regels moet jouw organisatie voldoen op het vlak van sociale veiligheid?
 • Rollen en rechten: wie is er verantwoordelijk voor sociale veiligheid?
 • Wat zijn de actuele criteria voor sociale veiligheid
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar jouw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot integriteitsbeleid? Wiens verantwoordelijkheid is dat?

Moreel leiderschap

 • Hoe kan een leider van een organisatie met een uitgesproken visie op sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag dienen als voorbeeld voor zijn medewerkers? 
 • Op welke manier kunnen kernwaarden van de organisatie worden vertaald naar voorbeeldgedrag op de werkvloer?

Module 2 

Het ontwikkelen van integriteitsbeleid voor jouw organisatie

Nieuwe medewerkers aannemen & inwerken

 • Waarom is screenen van belang?
 • Hoe en waarom screen je nieuwe medewerkers?
 • Hoe kun je de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers mee gaan in de veilige werkcultuur?

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Waarvoor dient het integriteitsbeleid?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid voldoen?
 • Hoe veranker je het integriteitsbeleid en creëer je draagvlak binnen jouw organisatie?
 • Hoe leg je externe verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid, genomen maatregelen, integriteitsschendingen en opgelegde sancties?

Personeelsbeleid en integriteit

 • Hoe integreer je het integriteitsbeleid in het personeelsbeleid?
 • Hoe maak je integriteit onderdeel van de wervings- en selectieprocedure?
 • Op welke manier neem je integriteit op in introductieprogramma’s?
 • Hoe bespreek je integriteit in werkoverleggen en functioneringsgesprekken?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Sturen op integer handelen

Instrumenten en integriteitsmaatregelen

 • Hoe kun je medewerkers beïnvloeden om integer te handelen?
 • Wat is een gedragscode?
 • Hoe informeer je medewerkers over regelingen ten aanzien van (financiële) belangenverstrengeling, relatiegeschenken en nevenwerkzaamheden?
 • Op welke wijze registreer je incidenten zoals fraude, diefstal en corruptie?
 • Hoe bevorder je de bewustwording van je medewerkers t.a.v. integriteitsrisico’s?
 • Hoe vergroot je de weerbaarheid tegen verleidingen en bevorder je het integer handelen bij jouw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Hoe zorg je voor urgentiebesef bij het management?

Het verrichten van een audit

 • Waar staat jouw organisatie op het terrein van integriteitsbeleid?
 • Waarom wordt er een audit uitgevoerd?
 • Hoe wordt een audit uitgevoerd? Waar kijkt de auditor naar? Welke informatiebronnen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Resultaten: wat levert de audit op voor jouw organisatie?

Module 4 

Veiligheid en aansprakelijkheid

Signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden 
en risico’s

 • Wat betekent integriteit voor jouw organisatie? En welke risico’s loopt jouw organisatie met betrekking tot ongewenste omgangsnormen en integriteitsschendingen? 
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in jouw organisatie? 
 • Hoe breng je risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen jouw organisatie in kaart?

Aansprakelijkheid en integriteit

 • Wanneer is een organisatie jegens derden aansprakelijk voor plichtsverzuim door een functionaris (ambtenaar of werknemer) tijdens de taakuitoefening begaan?
 • Wat zijn de gerechtsregels over de aansprakelijkheid van de organisatie?
 • Wanneer is de werknemer juridisch zelf jegens derden aansprakelijk?
 • Welke interne maatregelen kun je als organisatie nemen wanneer een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Wat is rechtens als de betrokken functionaris zich verweert door te stellen dat hij conform de (afgegleden) bedrijfscultuur handelde?
 • Hoe ver gaat de ruimte voor religieuze uitingen van werknemers?
 • Hoe kan je bij een schending de geleden (materiële en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Module 5 

Het melden van incidenten & het integriteitsonderzoek

Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek

 • Hoe plan en structureer je een integriteitsonderzoek?
 • Hoe raadpleeg je open en gesloten bronnen?
 • Welke juridische en praktische randcondities zijn bij bronnen van belang?
 • Hoe beoordeel je onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel integriteitsonderzoek?
 • Hoe bouw je een dossier op?
 • Hoe verhoudt een integriteitsonderzoek zich tot het strafrecht?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het integriteitsdossier?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Hoe adviseer je gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het integriteitsdossier?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?

Het melden van vermoedens van misstanden

 • Wat is klokkenluiden?
 • Welke klokkenluidersregelingen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en klokkenluiden?
 • Hoe worden klokkenluiders beschermd?
img-Amos Gomes de Mesquita

Amos Gomes de Mesquita
Project- en verandermanager

Amos is project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Sociale Veiligheid in de Organisatie. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement.

img-Dr. Muel Kaptein

Dr. Muel Kaptein
Hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG

img-Berry Link

Berry Link
Voormalig burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo

Berry is in 2010, als burgemeester van de gemeente Schinnen, genomineerd voor de prijs van Beste bestuurder. Daarnaast is hij winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010.  Voor zijn burgemeesterschap was Berry ondermeer werkzaam bij het ministerie van BZK en bij de Provincie Noord-Brabant als coördinator Provinciaal Overleg.

img-Dr. Fokko Oldenhuis

Dr. Fokko Oldenhuis
Hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Daarnaast is hij werkzaam als hoofddocent Letselschade Advocaten opleiding, plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem en als adviseur op het gebied van letselschade voor slachtoffers en verzekeraars. Fokko is auteur van diverse publicaties over aansprakelijkheid voor ondergeschikten en niet ondergeschikten.

img-Meta Peek

Meta Peek
Partner, RONT management consultants

img-Wil Houtzager

Wil Houtzager
Eigenaar van NextHRM en mede-eigenaar van VKD-HRM

Daarnaast is hij toezichthouder in het onderwijs en in de zorg en bestuurslid van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In zijn werk komt hij frequent met integriteitvraagstukken in aanraking, meestal met de vraag: ‘hoe heeft dit bij ons kunnen gebeuren’? Daarbij is hij steeds meer tot de conclusie gekomen dat de basis van integer gedrag ligt in de dagelijkse keuzes die we maken in ons werk, onze professionele verantwoordelijkheid. Zijn interesse gaat vooral uit naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat professionele verantwoordelijkheid op de werkvloer adequaat wordt ingevuld binnen organisaties, met integer gedrag als logisch gevolg.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Adviseurs integriteit

 • Integriteitscoördinatoren
 • Beleidsmakers & -medewerkers
 • Vertrouwenspersonen
 • Compliance officers
 • (Programma)managers
 • Coördinatoren
 • Adviseurs & juristen integriteit
 • Personeel & organisatie
 • Planning & control
 • Juridische zaken
 • Financiën
 • ICT

HR-Managers

 • Vertrouwenspersonen
 • beleidsmakers
 • (Register)controllers
 • Compliance officers
 • Teamleiders
 • Integriteitsfunctionaris

 

In zowel de publieke als private sector

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 16 september 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 23 september 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 30 september 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 7 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 14 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Webinar terugkijken: Wat kunnen we leren van recente integriteitskwesties in het publieke domein?

Fouten maken kan iedereen overkomen, zelfs een minister..... Wat betekent dat voor een integere overheid?

5 lessons learned door expert Amos Gomes de Mesquita:

 1. Voorkom dat een fout de schijn wekt van een integriteitsschending
 2. Bekijk welke regels, wetten en waarden in het geding zijn bij integriteitsschending
 3. Analyseer goed de actoren die van invloed zijn
 4. Bekijk per betrokkene wat een passende interventie kan zijn
 5. Geef een integraal advies aan alle betrokkenen

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Webinar

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy