Opleiding Bibob coördinator

 • Actuele kennis over de Wet Bibob anno 2024
 • Eigen praktijk wordt centraal gesteld d.m.v. inbreng praktijkcase
 • Krijg inzicht in welke partners je verder kunnen helpen met jouw onderzoek
 • Beroep of bezwaar, hoe ga je er mee om?
 • 14e editie! De vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8!

 

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert!

 • 5-daagse opleiding
 • 26 september - 7 november 2024
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.

Heb je jouw bibob beleid wel op orde?

Download de brochure

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leer je:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt voor jouw gemeente
 • Hoe je komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze je de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier je verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

Bekijk het programma

De regie ligt in jouw handen!

Om te voorkomen dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert is jouw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Jouw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

Herken jij de volgende uitdagingen?

 • Hoe vul je de versterkte verantwoordelijkheid voor de eigen toets in?
 • Hoe onderzoek je de financiële relaties?
 • Welke partners kunnen je verder helpen met jouw onderzoek?
 • Hoe verloopt een adviesaanvraag naar het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe formuleer je je beslissing?
 • Wat te doen bij beroep en bezwaar?
 • Heb je jouw bibob-beleid wel op orde?
 • Wat betekenen de nieuwe wijzigingen in de wet BIBOB en de wijziging in het Besluit justitiele en strafvorderlijke gegevens voor jou?

Stel jouw eigen praktijk centraal

Iedere dag behandelen we in de ochtend de theorie waarmee we in de middag aan de slag gaan aan de hand van concrete voorbeelden. Natuurlijk kan je daarbij ook je eigen vraagstukken inbrengen. Die manier van werken vraagt van de deelnemers enige voorbereiding. Zo haal je maximaal rendement uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

Samenwerken in de keten rond de wet Bibob

 

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe kun je hier invulling aan geven?
 • Hoe kun je samenwerkingspartners ondersteunen met het Bibob-dossier en bij Bibob-beleid?

 

APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

 • Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag?
 • Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit?
 • Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
 • Hoe houdt je bij beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen?

 

In samenwerking met: 

Programma van de opleiding Bibob coördinator

 

Module 1 

Actualiteiten, rijksbeleid en nieuwe relevante wet- en regelgeving

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stel je een consistent bibob beleid op voor jouw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van jouw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door jouw gemeente de Wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Pas je de Wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het beleid?
 • Op welke wijze implementeer je het bibob beleid in jouw gemeente?
 • Hoe maak je de Wet bibob onderdeel van het lokaal integraal veiligheidsbeleid van jouw gemeente?
 • Wat is de functie van de bibob coördinator en wat is zijn rol in het bibob beleid? B Hoe leg je (externe) verantwoording af over het gevoerde bibob beleid en genomen besluiten?

Wet Bibob en actuele ontwikkelingen

 • Wat is het doel van de Wet bibob?
 • Hoe pas je de Wet Bibob toe op overheidsbeslissingen, waaronder vastgoed, subsidies en bouwvergunningen?
 • Hoe doe je een eigen Bibob-onderzoek?
 • Hoe vraag je advies bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe doet het Landelijk Bureau Bibob onderzoek en hoe is het Bibob-advies opgebouwd?
 • Waar moet je rekening mee houden in de fase na het Bibob-advies?
 • Welke wijzigingen van de Wet Bibob komen er aan?

Module 2 

Toepassing van de wet bibob in de praktijk

Praktijkcases uit de wereld van de Bibob-toetser 

 • Hoe pas je de Wet bibob toe in jouw gemeente?
 • Hoe kom je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob-wetgeving?
 • Hoe beoordeel je de integriteit van de betrokken personen en van de benodigde financiële middelen?
 • Op welke manier vindt de besluitvorming plaats en welke criteria zijn hierbij van belang?

Samenwerken in de keten rond de wet Bibob

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe geef jij hier invulling aan?
 • Welke rol hebben interne en externe partners zoals Politie, OM, Belastingdienst, RIEC en Landelijk Bureau Bibob?
 • Wat is de nut en noodzaak om met deze partners samen te werken?
 • Wat werkt wel en wat werkt niet binnen de samenwerking?
 • Hoe zit de toepassing van de tipfunctie in elkaar?
 • Hoe kan het OM jouw gemeente ondersteunen bij het weren van criminele organisaties?
 • Welke rol speelt het OM bij informatie-uitwisseling over criminele organisaties?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Financieel onderzoek

Financieel Bibob-onderzoek: begrippen, methodieken en mogelijkheden

 • Voor welke Bibob-vragen is financieel onderzoek van belang?
 • Welke methoden en vormen van witwassen kun je onderscheiden?
 • Op basis van welke signalen kun je witwassen herkennen?
 • Welke signalen kan ik ontlenen uit jaarstukken?
 • Hoe kan ik met financieel onderzoek witwassen in de toekomst aannemelijk maken?
 • Hoe organiseer ik Bibob-gerelateerd financieel onderzoek?

APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

 • Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag?
 • Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit?
 • Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
 • Hoe houd je bij beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen?

Wet controle op rechtspersonen: rechtspersonen in kaart

 • Introductie Wet Controle op Rechtspersonen (WCor): wat is het doel van de WCor en hoe wordt deze uitgevoerd?
 • Wat is netwerktekening? Wat is een risicomelding? Welke producten mag een gemeente of ander bestuursorgaan ontvangen?
 • Hoe kan u een netwerktekening gebruiken in uw Bibob-onderzoek?
 • Kan een risicomelding eventueel ook (indirect) wat betekenen in het kader van de toepassing van de Wet Bibob?

Module 4 

Beroep en bezwaar, advisering van de burgemeester

Beroep en bezwaar

 • Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing gebaseerd op een bibob advies?
 • Hoe evalueer je de uitkomsten van bezwaar – en beroepsprocedures?
 • Wat kun je leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Besluitvorming en adviseren in een bestuurlijke context

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers? 

Module 5 

Gesprekstechnieken bij waarheidsvinding

Gesprekstechnieken voor de bibob coördinator

 • Hoe stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties?
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Hoe voorkom je dat je in een dreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe ga je om met risico's wanneer je toch in een dreigende situatie terechtkomt?

Bibob en aanbestedingen

 • Spanningsveld tussen bestuursrecht en civielrecht
 • Wanneer maak je gebruik van de wet Bibob?
 • Hoe leg je de link naar de aanpak van zorgfraude?

Jouw docenten:

img-Jaap Van Leeuwen

Jaap Van Leeuwen
bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

Verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

img-Franc Pommer

Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

img-Riekje Stokes

Riekje Stokes
Zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog

Expert op het terrein van verhoormethodieken

img-Henk de Vries

Henk de Vries
Adviseur Veiligheid, MB-ALL

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, vergunningverleners, adviseurs en juristen, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Advocatenkantoren

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 26 september 2024 09:00 - 16:45 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 2 3 oktober 2024 09:00 - 16:45 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 3 10 oktober 2024 09:00 - 16:45 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 4 17 oktober 2024 09:00 - 16:45 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Dag 5 7 november 2024 09:00 - 16:45 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4099,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook met de meest gelezen blogs over de wet Bibob

Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen:

 • Ruimere mogelijkheden voor informatiedeling binnen Bibob-onderzoek
 • Meer mogelijkheden voor de overheid bij het doen van (eigen) Bibob-onderzoek
 • Minister Bruins Slot wil integriteitsregels voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers verstevigen
 • Hoe krijg je zelfvertrouwen binnen waarheidsvinding?

In dit eBook lees je onze best gelezen blogs over de wet Bibob van het afgelopen jaar. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy