Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Hoe kun je in deze tijd jouw evenement toch veilig inrichten?

 • We staan uitgebreid stil hoe je in deze huidige tijd samen met jouw publiek en private partners toch een veilig evenement kunt inrichten
 • Leer de belangrijkste wetgeving en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid
 • 7e editie: wegens succes herhaald!
 • Inclusief praktijkcase: Appelpop 

 

Voorkom tragische incidenten op jouw evenement

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp op ons netvlies.

 

Veiligheid bij evenementen; de verantwoordelijkheid ligt in jouw handen!

Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid bij evenementen in jouw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op jouw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet jij dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe jij deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

 Ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement!

 

Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je:

 • Hoe jij samen met jouw publieke en private partners de veiligheid bij evenementen waarborgt
 • Wat de belangrijkste wetgeving en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid
 • Op welke manier jij de risico’s op jouw evenement in kaart brengt
 • Hoe jij komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid bij evenementen te bevorderen
 • Op welke manier jij omgaat met grote massa’s bezoekers op jouw evenement
 • Hoe jij sociale media kunt gebruiken om jouw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat jij kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

Bekijk het programma

Docenten aan het woord

 

Je gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Toegang tot een online leertraject met 10 online videotrainingen en interactieve opdrachten
 • Verschillende praktijkcases door docenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat jij direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar jij contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Optioneel bij te boeken: 

Het Veiligheidsplan – Online video cursus met voorbeelden, templates en implementatie opdrachten. In zeven stappen jouw veiligheidsaanpak van een evenement analyseren en bepalen. 

Door: hoofddocent Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy www.adviseurevenementenveiligheid.nl

Programma van de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Iedere dag start om 09.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Evenementenveiligheid in de praktijk

Veiligheid tijdens evenementen

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw evenement veilig is?
 • Welke rol speelt veiligheid op evenementen?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland van veiligheid tijdens evenementen? En nog belangrijker: wat kun jij hiervan leren?
 • Opstellen risicoprofiel: het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico's
 • Wat is het doel van het opstellen van een risicoprofiel voor jouw evenement en waar moet deze aan voldoen?
 • Op welke manier breng jij de aanwezige risico's voor jouw evenement in kaart? En hoe betrek jij jouw partners effectief bij het opstellen van het risicoprofiel?
 • Het verkennen van scenario's en mogelijke gevolgen: hoe beoordeel jij de geïnventariseerde risico's op basis van het risicoprofiel?
 • Het beschrijven van de risico's: wat kan er fout gaan?
 • Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke maatregelen zijn er al genomen?
 • Hoe vertaal jij het risicoprofiel naar een concreet plan van aanpak?
 • Welke afwegingen maak jij bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?

Marit Elders, eigenaar van Event Safety Academy en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, de cursus Crowdmanagement in de praktijk en de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen en dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen 

Risicoadvisering over evenementenveiligheid

 • Hoe adviseer jij over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaf jij inzicht in veiligheidsrisico's op jouw evenement?
 • Hoe kun jij voorgestelde veiligheidsmaatregelen uitdragen en verdedigen?

 Praktijkcase: Evenementenveiligheid op Appelpop

 • Welke risico's doen zich voor op jouw evenement? En hoe beoordeel jij deze risico's?
 • Welke veiligheidsmaatregelen tref jij om risico's op jouw evenement te reduceren?
 • Welke risico's blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde risico's?
 • Hoe anticipeer jij op onvoorziene veiligheidsrisico's?

Kees van Keulen, veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen


Module 2

Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

 Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

 • Wat is de belangrijkste wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Op welke manier regelt de Wet Veiligheidsregio's de organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen?
 • Welke bevoegdheden heeft jouw gemeente op het terrein van de Drank- en Horecawet?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van jouw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht op jouw evenement?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

 Samenwerken aan de veiligheid van jouw evenement

 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van jouw evenement?
 • Op welke manier kunt jij samen met jouw publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgen?
 • Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij jouw evenement?

Marit Elders, eigenaar van Event Safety Academy en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, de cursus Crowdmanagement in de praktijk en de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen en dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen

Praktijkcases uit het land over samenwerken aan evenementenveiligheid

Jij hebt als deelnemer aan de opleiding de mogelijkheid om jouw eigen casus in te brengen die jij deelt met jouw medecursisten. Op deze manier kun je leren van elkaars kennis en ervaring en dit toepassen in jouw dagelijks praktijk. 


Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Vergunningverlening en evenementenveiligheid 

Wet- en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid

 • Waar moet jij op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

 Brandveiligheid en evenementenveiligheid

 • Op welke manier toets jij voorafgaand aan jouw evenement of aan de brandveiligheidseisen (situering, constructie en inrichting evenemententerrein, vluchtroutes, blusmiddelen) is voldaan?
 • Hoe controleer jij tijdens het evenement of de brandveiligheidseisen ook daadwerkelijk worden nageleefd?

ing. Susan Eggink-Eilander, senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid, Antea Group

De Veiligheidsregio en evenementenveiligheid

 • Wat is de rol van de Veiligheidsregio op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Hoe kan de Veiligheidsregio bijdragen aan de veiligheid op jouw evenement?
 • Op welke manier werk jij samen in de Veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners aan de veiligheid op jouw evenement?
 • Hoe kom jij gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op de bestrijding van een mogelijk fataal incident dat zich kan voordoen op jouw evenement?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid 


Module 4

Crowdmanagement op evenementen  

Crowdmanagement in de praktijk  

 • Hoe ga jij om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheers jij de publieksdichtheid? Hoe stuur jij mensenmassa’s? En hoe voorkom jij dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseer jij dan de ontruiming?

Gerard van Duykeren, directeur, The Security Company

Gezondheid en evenementenveiligheid

 • Hoe adviseer jij de gemeente over het opnemen van medische voorwaarden bij het verstrekken van vergunningen voor jouw evenement?
 • Op welke manier beargumenteer jij de inzet van extra medische voorzieningen en/of extra materieel dat (gelet op de aard, omvang en het risicoprofiel van het evenement) door jou noodzakelijk wordt bevonden voor het veilig verloop van jouw evenement?

Rianne Kemphorst, eigenaar van het bedrijf Prepared.nu en tevens werkzaam als ambulance verpleegkundige en OvD-G. Rianne heeft veel ervaring met het uitvoeren van evenementen hulpverlening op verschillende soorten evenementen.

Veilig uitgaan op het Rembrandtplein

 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Op welke manier kun jij de sfeer en kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en tegelijkertijd geweld en overlast reduceren?

Paul van Soomeren en Randy Bloeme , onderzoekers bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden


Module 5

Veilig uitgaan en evenementenveiligheid

Veilig uitgaan door positieve gedragsbeinvloeding

De opleiding coördinator evenementenveiligheid bestaat naast vier modules (waaronder een excursie) waarbij jij fysiek bij elkaar komt met jouw docenten en medecursisten uit een online leertraject bestaande uit 10 online videotrainingen. Tijdens dit leertraject leer jij aan de hand van templates en implementatie opdrachten in 7 stappen de veiligheidsaanpak van een evenement analyseren en bepalen.

Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?

 • Op welke manier kun jij de sfeer en kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en tegelijkertijd geweld en overlast reduceren?
 • Uitleg aan de hand van buitenlandse cases en Nederlandse cases als Rembrandt/ Leidseplein en de Wallen in Amsterdam

Paul van Soomeren en Randy Bloeme, onderzoekers bij DSP Groep

Praktijkcases uit het land over samenwerken aan evenementenveiligheid

Jij hebt als deelnemer aan de opleiding de mogelijkheid om jouw eigen casus in te brengen die jij deelt met jouw medecursisten. Op deze manier kun jij leren van elkaars kennis en ervaring en dit toepassen in jouw dagelijkse praktijk.

Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy


 

Jouw docenten:

 

Marit Elders, eigenaar van Event Safety Academy en hoofddocent van de opleidingcoördinator evenementenveiligheid, de cursus Crowdmanagement in de praktijk en de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen en dagvoorzitter van het congres Veiligheid bij Evenementen

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan evenementenveiligheid

Paul van Soomeren, onderzoeker bij DSP Groep, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden

Randy Bloeme, onderzoeker, DSP-Groep

Gerard van Duykeren, directeur, The Security Company

Rianne Kemphorst, eigenaar van het bedrijf Prepared.nu en tevens werkzaam als ambulance verpleegkundige en OvD-G. Rianne heeft veel ervaring met het uitvoeren van evenementen hulpverlening op verschillende soorten evenementen.

Algemene informatie over de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 

Data en locatie

8, 30 september, 7 oktober 2021 // BCN Utrecht Daltonlaan
16, 23 september 2021 // Online module


BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Tijdschema

Tijdschema alle modules

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur Afsluiting van de module

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding coördinator evenementenveiligheid bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2972780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid online leeromgeving

Webinar terugkijken: evenementen en de bestuursrechtelijke vraagstukken

 

Advocaat Franc Pommer gaf op 30 april jl. tijdens het webinar: ‘evenementen en de bestuursrechtelijke vraagstukken’ antwoord op o.a.

 • Wat wordt nu verstaan onder een evenement waarop de coronamaatregelen van toepassing zijn;
 • Wie is het bevoegde gezag in deze tijd als het gaat om de besluitvorming over evenementenvergunningen;
 • Hoe moet worden omgegaan met een aangevraagde evenementenvergunning voor een datum die ligt ná de op dit moment bekende horizon van maatregelen;
 • Wat moet/kan ik met een reeds verleende evenementenvergunning in verband met de coronamaatregelen;
 • Mogen evenementen van maximaal 100 personen wel worden georganiseerd en zo ja, hoe dan.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Coördinator evenementenveiligheid start op Start 8 september 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2.999,- excl. btw
Datum: Start 8 september 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met:

       

Relevant aanbod

1 Jun

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Van der Valk Venlo
21 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Okt

Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid ontwikkel je jezelf in 6 dagen tot veiligheidsregisseur. Je hoort alles over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events