Opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

 • Leer ondermijning in een kwetsbaar gebied herkennen
 • Tips hoe je samen tot een multidisciplinaire aanpak van jouw gebied komt
 • Hoe je zorgt dat analyses overgaan tot acties
 • Voorkomt dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Lukt het jou om kwetsbare gebieden te transformeren?

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Kabinetsbrede aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

In de kabinetsbrede aanpak wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar en gewerkt aan het terugdringen van crimineel gedrag. Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit;

 • Boeren en horecaondernemers die in financiële problemen komen, worden steeds meer door criminelen benaderd
 • Verloederde gebieden gaan er nog meer op achteruit doordat er meer leegstand ontstaat
 • Druggerelateerde overlast en criminaliteit in centrumgebieden groeit doordat de sociale problemen van mensen toenemen

Download de brochure

Transformeer kwetsbare gebieden naar een veilige en leefbare omgeving door:

 • Het bieden van ontwikkelingsperspectief voor gebieden met een mix van winkels, horecabedrijven, dienstverleners en andere functies
 • Een passende mix van repressieve en stimulerende maatregelen
 • Informatie gestuurd en domein overstijgende samenwerking aan complexe problematiek
 • Creëren van draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied.

Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren!

Bekijk het programma

Deze 5-daagse opleiding leert je:

 • Hoe je ondermijning in een kwetsbaar gebied herkent
 • Hoe je samen met ketenpartners tot een multidisciplinaire aanpak van jouw gebied komt
 • Hoe je voorkomt dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken
 • Hoe je zorgt dat analyses overgaan tot acties
 • Fysieke en sociale problemen voorkomen door meer participatie met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners

Breng jouw eigen complexe casus in!

We vragen je voorafgaand aan de opleiding een complexe casus in te brengen. In de modules wordt jouw eigen casus nader uitgewerkt. Hierdoor maak jij snel de vertaalslag naar jouw eigen praktijk en kun je na de opleiding direct stappen zetten in jouw gebiedsgerichte aanpak.

 

In samenwerking met: 

Module 1

Van probleemherkenning naar aanpak criminaliteit

Aan de slag met gebiedsgerichte aanpak

 • Hoe maak je een integrale probleemanalyse voor een bepaald gebied?
 • Hoe kom je tot een brede, gebiedsgerichte aanpak, waarin sociaal beleid, het strafrecht, verstoring en handhaving worden gecombineerd?
 • Hoe voorkom je dat het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen?
 • Hoe zorg je ervoor dat jullie van ‘individueel denken en werken’ naar ‘gebiedsgericht werken’ gaan?
 • Hoe bevorder je de weerbaarheid van een buurt om de voedingsbodem voor (georganiseerde) criminaliteit te reduceren?

Van notoire straten naar vitale centrumgebieden

 • Hoe maak je de kwetsbaarheid in een centrumgebied inzichtelijk en meet je dit?
 • Welke inzichten geeft data je voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak van jouw centrumgebied?
 • Wat zijn de effecten van (georganiseerde) criminaliteit op de samenleving?
 • Wat is het belang van een preventieve sociale aanpak in centrumgebieden en buurten?
 • Hoe betrek je de sociale gemeenschap bij het verbeteren van het gebied?
 • Welke ‘voetafdruk’ laat ondermijnende criminaliteit achter in het sociale weefsel van een wijk? Hoe krijg je daar zicht op en welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Wat leer je:

In deze module leer je criminaliteit in een gebied herkennen. Je krijgt handvatten om de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren en de weerbaarheid van de omgeving te bevorderen tegen (georganiseerde) criminaliteit..

Jouw docenten:

John Bardoel, adviseur, Ginder en hoofddocent van de opleiding
Kris Renckens, expert openbare orde en veiligheid


Module 2 (online)

Gebiedsgerichte aanpak door datagedreven werken

Datagedreven werken aan ondermijning

 • Hoe kan data ondersteunen bij de pak van ondermijning?
 • Hoe helpt zicht op afwijkende dynamiek in het bedrijf om grip te krijgen op ondermijning?
 • Hoe krijg je zicht op de vitaliteit en/of kwetsbaarheid (voor ondermijning) van een gebied?
 • Welke stappen zet je om van de analyse naar een aanpak te komen?
 • Hoe maak je resultaten en inspanningen met gebruik van data zichtbaar?

Wat leer je:

In deze module leer je informatie gestuurd te werken. Je krijgt praktische tips om data in te zetten zodat je een goed overzicht krijgt van het gebied dat je wilt aanpakken en jouw aanpak effectief inzet.

Jouw docenten:

Jonas Stuurman, Onderzoeker Lectoraat ondermijning, Avans
Sabine Verbeek, Projectleider RIEC Taskforce Brabant-Zeeland


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Bevorderen bedrijvigheid en veiligheid

Veilig en verantwoord ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen

 • Hoe signaleer je criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier bevorder je een veilig en verantwoord ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe maak je bedrijventerreinen aantrekkelijk voor legale ondernemingen?
 • Welke tactische structuur heb je nodig om de integrale operatie binnen een projectgebied te verbinden en aan te sturen?
 • Welke positie heeft het bestuur (de driehoek) binnen de aanpak, zeker ook in relatie tot de positie van het Riec in de lokale aanpak van ondermijning? 

Ondermijning in het buitengebied

 • Wat maakt het buitengebied zo kwetsbaar voor criminaliteit?
 • Hoe zorg je dat het buitengebied weer een vitale omgeving wordt?
 • Op welke manier kun je agrariërs weerbaarder maken?
 • Wat zijn de effecten van illegale dumpingen van drugsafval?
 • Op welke manier werk je regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?

Wat leer je: 

In deze module leer je hoe je de bedrijvigheid en veiligheid in een gebied bevordert zodat je voorkomt dat ‘goede’ bewoners en bedrijven uit een gebied vertrekken. Economische activiteiten kunnen de gewenste ontwikkeling aanjagen en zorgen voor een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.

Jouw docenten:

Janco de Pijper, Projectleider Ondermijning Spaanse Polder Politie
Franc Pommer, advocaat, Hekkelman advocaten


Moduel 4 (online)

Veiligheid in de wijk

 • Hoe kun je criminaliteit en overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe bevorder je de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Hoe betrek je bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een gebied?
 • Hoe voorkom je een waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Wat leer je:

In deze module leer je hoe je een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen voorkomt door samen te werken en participatie te bevorderen. Je krijgt handvatten om jouw communicatie zo effectief mogelijk in te zetten

Jouw docent: 

Leonie Willemsen, Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen


Module 5

Aan de slag met transformatie

Vitale vakantieparken

 • Hoe verkrijg je zicht op (voormalig) vakantieparken die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Hoe kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen op deze parken voorkomen?
 • Hoe kom je samen met partners tot een integrale aanpak en wat zijn succesfactoren voor zo’n integrale aanpak?
 • Hoe treedt je op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Aan de slag met transformatie

 • Welke methodieken en instrumenten kunnen ingezet worden om een gebied in beweging te krijgen?
 • Hoe zet je een multidisciplinaire samenwerking op met betrokken partners?
 • Hoe creëer je draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van jouw gebied?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een doeltreffende aanpak?

Wat leer je:

In deze module leer je nieuwe perspectieven te ontwikkelen die als basis dienen voor de transformatie van jouw gebied. Je realiseert een gebiedstransformatie alleen door samen te werken met verschillende actoren. We geven je vernieuwende instrumenten om een gezamenlijke aanpak op te zetten met alle belanghebbenden.

Jouw docenten:

Willem Kraanen, adviseur, Ginder

Voor wie bestemd?

Gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers, stadsmariniers, buurtregisseurs, wijkmanagers, projectleiders en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Veiligheidshuizen
 • Politie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid

 

Beschikbaarheid

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy