Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

Succesvolle bedrijfsvoering: hoe pak je dat aan?

Regie op een toekomstbestendige duurzame bedrijfsvoering

Een succesvolle, stabiele en duurzame zorgorganisatie inrichten en runnen is een complexe uitdaging. De zorgsector is sterk politiek afhankelijk en de zorgvraag neemt toe, terwijl er sprake is van een groeiplafond en verschuiving van het zorgaanbod. De Corona Pandemie heeft daarnaast een enorme invloed op de zorgorganisatie. Welk business model past bij de toekomst? En hoe zorg je voor wendbaarheid & stuurbaarheid zodat je kunt blijven innoveren terwijl je kwalitatief goede en betaalbare zorg kunt blijven leveren? 

Duurzaamheid is meer dan alleen milieuvriendelijk ondernemen. Duurzaamheid gaat juist over het toekomstbestending organiseren van de zorg, over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO) en de duurzame inzet van personeel.

Is jouw zorgorganisatie toekomstbestendig? Tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg krijg je een kijkje in de keuken over bedrijfsvoering van een zorgorganisatie in de context van het huidige stelsel van toezicht, wet- en regelgeving en de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

Download de brochure

Je gaat aan de slag met:

 • Management, strategie & leiderschap
 • Financieel management in de zorg
 • Kwaliteit & Veiligheid in de zorg
 • Digitale zorg & logistiek
 • Personeel & duurzame bedrijfsvoering

Bekijk het programma

Deelnemers aan het woord

“Inspirerend, breed opgezet en persoonlijke aandacht”

“ik zou deze opleiding aanraden aan mijn collega’s teamleider”

“Een inspirerende cursus voor iedereen die werkzaam is binnen de zorg, waarbij je per thema spart met collega’s, inhoudelijke kennis opdoet van professionals en met een hoop ideeën naar huis gaat”

Ook interessant voor jou?

Programma Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 

Module 1

Management, Strategie en Leiderschap

Organisatie van de gezondheidszorg

 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders
 • Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
 • (Para) Medische beroepen en instellingen
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • De veranderende invloed van de patiënt en de client.

Bestuur & governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming in de zorg

Strategie, ontwikkeling en toekomst

 • De veranderende zorgvraagActuele wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologiën
 • Vergroten van het aanpassend vermogen van de organisatie

Toekomstbestendig leiderschap

 • Succesvol leiderschap tijdens en na de coronapandemie
 • Invloed op de organisatie en omgeving
 • Het publieke leiderschap Stakeholdermanagement van 2021
 • Managen van verwachtingen
 • Interne & Externe stakeholders

Ondernemerschap in de zorg

 • Uitdagingen, kansen en bedreigingen

 Jouw docent: Wouter van der Kam 


Module 2

Financieel Management in de Zorg

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • De invloed van de Corona Pandemie
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader

Marktwerking & Zorgverkoop

 • Wet- en regelgeving
 • Financiering gekoppeld aan wet- en regelgeving
 • Het aantrekken van patiënten
 • Continuïteit in patiëntenstromen
 • Klantwaarde

Marktwerking II

 • Effectiviteit en efficiëntie van marketingmiddelen
 • Onderhandelingen tussen zorgaanbieders en financiers Investerings- en financieringsbeslissingen
 • Financiers
 • Alternatieve financiering

 Jouw docent: Jos Mennes


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg

Tijdens deze dag staat een inleiding op Kwaliteit & Veiligheid centraal. Wat is Kwaliteit eigenlijk? En is dit iets anders van Veiligheid? Hoe geef je dit vorm in een zorgorganisatie? En welke rol speelt (team)samenwerking hierin? Dit en meer komt aan bod tijdens deze opleidingsdag. Het nieuwe denken over kwaliteit & veiligheid, ook wel Safety-II genoemd, vormt hierbij de rode draad.

 • Wat is Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe verhouden de beide thema's zich tot elkaar?
 • Hoe verhoudt continu verbeteren (o.a. PDCA-denken/ Lean) zich tot Kwaliteit & Veiligheid?
 • Wat houdt het Safety-II gedachtegoed in, waarin het leren van de praktijk centraal staat?
 • Wat is de (mogelijke) toepassing hiervan binnen de eigen organisatie?
 • Welke rol speelt het multidisciplinaire gesprek, zowel tussen professionals onderling én met de patiënt, in Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe betrek je de patiënt en zijn naaste bij Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe zet je verandering in gang om de volgende stap in Kwaliteit & Veiligheid te zetten?

Jouw docenten: Nikki Damen & Ada van den Bos


Module 4 (online)

Digitale Zorg en Logistiek in de Zorg

ICT & Informatiemanagement

 • Succesvol inzetten van ICT
 • Belang van goede registraties
 • Wat is een goed werkend EPD?
 • Data moet zinvol zijn (voor patiënt, behandelaar en management)

eHealth

 • Ondersteuning in het zorgproces
 • Verbetering van kwaliteit door technologie

Jouw docent: Erik van der Velde

Logistiek, planning en facilitaire thema’s

 • Beheersing van patiënt- en goederenstromen
 • Personele component
 • Unit- & ketenlogistiek
 • Operations management
 • Capaciteitsmanagement

Jouw docent: Martin Dat 


Module 5

Personeel en Duurzame Bedrijfsvoering in de Zorg

Trends en ontwikkelingen in de zorg

 • Krappe arbeidsmarkt
 • Duurzame inzet
 • Scholing
 • Werkplezier

Zorgfuncties van de toekomst

 • Functiecreatie
 • Technologie Groepsopdracht
 • Welke ontwikkelingen zullen het werk in jouw organisatie en daarmee de duurzame inzetbaarheid in de toekomst beïnvloeden?

Jouw docent: Geertje van de Ven

Duurzaamheid in de zorg Integrale benadering

 • Klimaatopgave (CO2-reductie)
 • Energietransitie
 • Circulair ondernemerschap

Praktijkcase

 • Voorbeelden uit de cure én care
 • Breng je eigen casus in

Jouw docent: Cathy van Beek

Ontwikkeld voor:

Degenen die hun kennis willen vergroten en de lange termijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zoals: 

 • Nieuwe managementleden
 • Afdelingsmanagers en teamleiders die door willen groeien naar management
 • Staf- en beleidsmedewerkers die het management adviseren

Werkzaam binnen:

 • Ziekenhuizen, Verzorg- en Verpleeghuizen
 • Gezondheidscentra
 • Huisartspraktijken • GGZ-instellingen
 • En andere zorginstellingen!
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod