Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

Succesvolle bedrijfsvoering: hoe pak je dat aan?

 • Vergroot de stuurbaarheid van je organisatie
 • Praktijkgerichte insteek: In 5 dagen een compleet uitgewerkte eigen casus
 • Profileer je na de opleiding op een hoger niveau als (interim)manager
 • Krijg een kijkje in de keuken over bedrijfsvoering van een zorgorganisatie
 • Duurzaamheid is meer dan alleen milieuvriendelijk ondernemen, bereid je goed voor!

Zorg dat je goed op de hoogte bent/ blijft en meld je aan voor deze opleiding.

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vergroot je kennis en verbeter de lange termijn bedrijfsvoering

Een succesvolle, stabiele en duurzame zorgorganisatie inrichten en runnen is een complexe uitdaging. De zorgsector is sterk politiek afhankelijk en de zorgvraag neemt toe, terwijl er sprake is van een groeiplafond en verschuiving van het zorgaanbod. Leer tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg de stuurbaarheid te vergroten en verbeter daarmee het bedrijfsresultaat met een duurzame bedrijfsvoering gericht op de toekomst.

Is jouw zorgorganisatie toekomstbestendig? Tijdens de opleiding krijg je een kijkje in de keuken over bedrijfsvoering van een zorgorganisatie in de context van het huidige stelsel van toezicht, wet- en regelgeving en de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

Download de brochure

 

Je gaat aan de slag met:

 • Verbeteren kwaliteit van inhoud en organisatie van zorg
 • Verhogen klanttevredenheid
 • Verhogen medewerkertevredenheid en eigen verantwoordelijkheid
 • Vergroten stuurbaarheid van de organisatie
 • Verbeteren bedrijfsresultaat

Bekijk het programma

 

Duurzame bedrijfsvoering is meer dan milieuvriendelijk ondernemen

Duurzaamheid is niet alleen milieuvriendelijk ondernemen. Duurzaamheid gaat juist over het toekomstbestendig organiseren van de zorg, over maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen (MVO) en de duurzame inzet van personeel.

 

Toepassen van kennis staat centraal!

Gedurende de opleiding krijg je de opdracht om na afloop van iedere module de geleerde stof toe te passen op de eigen praktijk. Aan het eind van de opleiding krijg je feedback van de hoofddocent en heb je een compleet uitgewerkte casus met toepassing van de leerstof en persoonlijke feedback van de hoofddocent.

 

Programma Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 

Dag 1 > Management, strategie & leiderschap

09.00 uur  Introductie

09.30 uur  Organisatie van de gezondheidszorg

 • De rol van de overheid en gemeenten
 • Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
 • Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • De rol van de toezichthouders

10.15 uur  (incl. 15 min pauze) Bestuur & governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
 • Professionals en managers
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming

11.00 uur Strategie, de ontwikkelingen en de toekomst in de gezondheidszorg

 • Veranderende zorgvraag
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologiën
 • Noodzaak van strategie
 • Vergroten van het aanpassend vermogen van de organisatie

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Toekomstbestendig leiderschap

 • Wat is succesvol leiderschap?
 • Invloed op de organisatie
 • Leidinggeven aan teams
 • Tips & tricks

14.15 uur  (incl. 15 min pauze) Stakeholdermanagement van 2019

 • Managen van verwachtingen
 • Belanghebbenden
 • Interne stakeholders
 • Externe stakeholders

Docent: Wouter van der Kam, Voorzitter Raad van Bestuur, Saxenburgh Groep


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)!


Dag 2 > Financieel management in de zorg

09.30 uur  (incl. 15 min pauze) Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraarszorgaanbiederszorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader

11.00 uur  Marktwerking & Zorgverkoop

 • Wet- en regelgeving
 • Financiering gekoppeld aan wet- en regelgeving
 • Het aantrekken van patiënten
 • Continuïteit in patiëntenstromen
 • Klantwaarde

11.00 uur Strategie, de ontwikkelingen en de toekomst in de gezondheidszorg

 • Veranderende zorgvraag
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologiën
 • Noodzaak van strategie
 • Klantwaarde

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Marktwerking II

 • Effectiviteit en efficiëntie van marketingmiddelen
 • Onderhandelingen tussen zorgaanbieders en financiers

15.15 uur  De business case

Docent: Olke Dijksma, Manager Financiën, Treant Zorggroep

Dag 3 > Ondernemen in de zorg

09.30 uur  (incl. 15 min pauze) Kwaliteit & Veiligheid

 • Rol van de patient
 • Kwaliteitsystemen
 • Relatie tussen kwaliteit en veiligheid
 • Noodzakelijkheid van veiligheidsbeleid
 • De rol van management in kwaliteit & veiligheid
 • Inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Leren van de geleverde zorg
 • Realiseer daadwerkelijke verbetering
 • Borging van kwaliteit en veiligheid

Docent: Dr. Daan Botje, Hoofd Kwaliteit, Ziekenhuis St. Jansdal

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Ondernemerschap in de zorg

 • Uitdagingen en kansen

14.00 uur  (incl. 15 min pauze) Ketensamenwerking & partnership

 • Patiëntroute
 • Lean management
 • Logistieke samenwerking

15.15 uur  Samenwerken & partnerships

 • Samenwerkingsperspectieven: fusie en partnership
 • Samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen
 • Care-cure verbindingen

Docent: Hugo Hoeksma, Partner, Health Care Strategy Group


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)!


 

Dag 4 > Digitale zorg & logistiek

09.30 uur  (incl. 15 min pauze) ICT & Informatiemanagement

 • Succesvol inzetten van ICT
 • Belang van goede registraties
 • Wat is een goed werkend EPD?
 • Data moet zinvol zijn (voor patiënt, behandelaar en management)

11.00 uur  eHealth

 • Ondersteuning in het zorgproces
 • Verbetering van kwaliteit door technologie

Docent: Erik van den Velde, Partner, Zorgverbeteraars

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  (incl. 15 min pauze) Logistiek, planning en facilitaire thema’s

 • Beheersing van patiënt- en goederenstromen
 • Personele component
 • Unit- & ketenlogistiek
 • Operations management
 • Capaciteitsmanagement

Docent: Martin Dat, Managing Partner, TallKing Results

Dag 5 > Personeel & duurzame bedrijfsvoering

09.30 uur  (incl. 15 min pauze) Trends en ontwikkelingen in de zorg

 • Krappe arbeidsmarkt
 • Duurzame inzet
 • Scholing
 • Werkplezier

Zorgfuncties van de toekomst

 • Functiecreatie
 • Technologie

11.00 uur  Groepsopdracht

 • Welke ontwikkelingen zullen het werk in uw organisatie en daarmee de duurzame inzetbaarheid in de toekomst beïnvloeden?

Docent: Peter Andriessen, Projectleider Trends & Ontwikkelingen, FWG
Docent: Geertje van de Ven, Manager Afd. Research & Development, FWG

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  (incl. 15 min pauze) Duurzaamheid in de zorg

Integrale benadering

 • Klimaatopgave (CO2-reductie)
 • Energietransitie
 • Circulair ondernemerschap

Praktijkcase

 • Voorbeelden uit de cure én care
 • Breng jouw eigen casus in!

Docent: Cathy van Beek, Strategisch Regio Adviseur Duurzaamheid, RadboudUMC

Hoofddocent: Dr. Wouter van der Kam

Dr. Wouter van der Kam is gepromoveerd in de communicatie binnen de gezondheidszorg en heeft meer dan 18 jaar ervaring als bestuurder van verschillende zorggroepen, waaronder de Antonius Zorggroep en het Zaans Medische Centrum. Momenteel is Wouter bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep. Met zijn focus op samenwerkingen en netwerken, brengt hij huisartsen, ziekenhuiszorg en ouderzorg uit de regio samen.

 

Docenten:

Olke Dijksma is al twintig jaar werkzaam op het gebied Finance & Control binnen de zorg. Met zijn ervaring binnen de bedrijfsvoering van ziekenhuizen en daarbuiten, weet hij de financiering van de gezondheidszorg voor iedereen inzichtelijk te maken. Momenteel is Olke Manager Financiën bij de Treant Zorggroep.

Dr. Daan Botje, Hoofd Kwaliteit in Ziekenhuis ST Jansdal. Daan promoveerde in 2017 op het onderwerp Governance en kwaliteitsmanagement in zorgorganisaties. Hij is nu verantwoordelijk voor het continue verbeteren van de kwaliteit en veiligheid binnen zijn organisatie.

Dr. Hugo Hoeksma is specialist op het terrein van samenwerking in de zorg. Zo was hij ondermeer kwartiermaker van Santeon en
begeleidde hij tal van samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn. Ook doceert hij aan diverse Business Universiteiten over de kunst van samenwerken.

Erik van der Velde is Partner bij zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met zijn specialisme op het gebied van Business Intelligence & Data, brengt hij eHealth bij zorginstellingen in de praktijk.

Martin Dat is Managing Partner bij Talking Results. Martin adviseert bij transities in de zorg. Zijn aanpak is gericht op het daadwerkelijk
realiseren van resultaat. Sinds 1999 is Martin actief binnen de zorg en weet precies de verbinding te leggen tussen de bedrijfsvoering en de uitvoering van de zorg.

Peter Andriessen is vanaf de start betrokken bij de opbouw van de afdeling Research & Development binnen FWG. Voor de FWG Trendrapporten en de Trendmonitor Caribisch gebied heeft hij inmiddels vele tientallen HRmanagers en bestuurders in de zorg geïnterviewd. Als voormalig verpleegkundige, opleider en P&O-manager is hij oprecht benieuwd welke (nieuwe) ontwikkelingen in het veld bijdragen aan mensgerichte en kwalitatief goede zorg.

Geertje van de Ven startte in 2013 als senior onderzoeker op de afdeling Research & Development. Ze schreef onder meer de
trendrapporten De zorg ontregelt (2015) en De zorg, ongelijk voor iedereen (2017). Daarnaast ontwikkelde ze samen met adviseur Joris Kuppens Matchmaker Zorg. In 2014 promoveerde Geertje aan het Radboudumc op het onderwerp: Is Dementia Care
Mapping (DCM) effectief en kosteneffectief in Nederlandse verpleeghuizen?

Cathy van Beek - oud bestuurder in de zorg (Maartenskliniek, NZa en Radboudumc) is vanuit haar eigen bedrijf, Leading Sustainable Health Care, in opdracht van het Ministerie van VWS Kwartiermaker Duurzaamheid in de zorg (Care en Cure) en voorzitter Raad van Advies MBA RadboudUniversiteit. Met haar achtergrond in de zorg als verpleegkundige, onderwijskundige, bestuurder in de zorg en studies in de bestuurs- en veranderkunde, weet ze als geen ander de verbinding te maken tussen de zorg en duurzaamheid. Tevens is Cathy ambassadeur Zorg van MVO-Nederland.

 

Algemene informatie over de opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 

Data

29 oktober, 12 & 26 november, 3 en 10 december 2020

 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 | Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Tijdsplanning alle dagen

09:00 - Ontvangst
09:30 - Aanvang ochtendprogramma
12:30 - Lunch
13:30 - Aanvang middagprogramma
16:30 - Einde
Let op: de eerste dag begint om 09:00 i.p.v. 09:30

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn kennis wil vergroten en de lange termijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zoals:

 • Nieuwe managementleden
 • Afdelingsmanagers en teamleiders die door willen groeien naar management
 • Staf- en beleidsmedewerkers die naar het management adviseren

Werkzaam binnen:

 • Verzorg- en verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen
 • Gezondheidscentra
 • Huisartspraktijken
 • GGZ-instellingen
 • En andere zorginstellingen!

 

Jouw investering

De investering bedraagt € 3.499,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 40


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg start op Start 29 oktober 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: Start 29 oktober 2020
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740