Opleiding: Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 • Praktijkgerichte insteek: In 5 dagen een compleet uitgewerkte eigen casus
 • Vergroot de stuurbaarheid van je organisatie
 • Profileer je na de opleiding op een hoger niveau als (interim)manager
 • Krijg een kijkje in de keuken over bedrijfsvoering van een zorgorganisatie
 • Duurzaamheid is meer dan alleen milieuvriendelijk ondernemen, bereid je goed voor!

Succesvolle bedrijfsvoering: hoe pak je dat aan?

 • 5-daagse opleiding
 • 3 oktober - 14 november 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Regie op een toekomstbestendige duurzame bedrijfsvoering

Een succesvolle, stabiele en duurzame zorgorganisatie inrichten en runnen is een complexe uitdaging. De zorgsector is sterk politiek afhankelijk en de zorgvraag neemt toe, terwijl er sprake is van een groeiplafond en verschuiving van het zorgaanbod. De Corona Pandemie heeft daarnaast een enorme invloed gehad op de zorgorganisatie. Welk business model past bij de toekomst? En hoe zorg je voor wendbaarheid & stuurbaarheid zodat je kunt blijven innoveren terwijl je kwalitatief goede en betaalbare zorg kunt blijven leveren? 

Duurzaamheid is meer dan alleen milieuvriendelijk ondernemen. Duurzaamheid gaat juist over het toekomstbestendig organiseren van de zorg, over maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO) en de duurzame inzet van personeel.

Is jouw zorgorganisatie toekomstbestendig? Tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg krijg je een kijkje in de keuken over bedrijfsvoering van een zorgorganisatie in de context van het huidige stelsel van toezicht, wet- en regelgeving en de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

Download de brochure

Je gaat aan de slag met:

 • Management, strategie & leiderschap
 • Financieel management in de zorg
 • Kwaliteit & Veiligheid in de zorg
 • Digitale zorg & logistiek
 • Personeel & duurzame bedrijfsvoering

Bekijk het programma

Deelnemers aan het woord

“Inspirerend, breed opgezet en persoonlijke aandacht”

“Een hele brede opleiding, waarin alle facetten van bedrijfsvoering door gekwalificeerde docenten aan bod komt met oog voor de praktijk.”

“Een inspirerende cursus voor iedereen die werkzaam is binnen de zorg, waarbij je per thema spart met collega’s, inhoudelijke kennis opdoet van professionals en met een hoop ideeën naar huis gaat”

Ook interessant voor jou?

Programma Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg

 

Module 1

Management, Strategie en Leiderschap

Organisatie van de gezondheidszorg

 • De rol van de overheid, gemeenten en toezichthouders
 • Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
 • (Para) Medische beroepen, instellingen, GGZ en gehandicaptenzorg
 • Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
 • De veranderende invloed van de patiënt en de client.

Bestuur & governance

 • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Plaats van de medisch specialist
 • Organisatievormen
 • Beleids- en besluitvorming in de zorg

Strategie, ontwikkeling en toekomst

 • De veranderende zorgvraagActuele wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologiën
 • Vergroten van het aanpassend vermogen van de organisatie

Toekomstbestendig leiderschap

 • Succesvol leiderschap tijdens en na de coronapandemie
 • Invloed op de organisatie en omgeving
 • Het publieke leiderschap Stakeholdermanagement van 2021
 • Managen van verwachtingen
 • Interne & Externe stakeholders

Ondernemerschap in de zorg

 • Uitdagingen, kansen en bedreigingen

 Jouw docent: Wouter van der Kam 


Module 2

 

Financieel Management in de Zorg

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg

 • Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en budgettair Kader Zorg
 • Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgvragers
 • Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet

Maatschappelijke ondersteuning

 • Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
 • De invloed van de Corona Pandemie
 • Actualiteit en beleidsontwikkeling
 • Vergoedingskader

Marktwerking & Zorgverkoop

 • Wet- en regelgeving
 • Financiering gekoppeld aan wet- en regelgeving
 • Het aantrekken van patiënten
 • Continuïteit in patiëntenstromen
 • Klantwaarde

Marktwerking II

 • Effectiviteit en efficiëntie van marketingmiddelen
 • Onderhandelingen tussen zorgaanbieders en financiers Investerings- en financieringsbeslissingen
 • Financiers
 • Alternatieve financiering

 Jouw docent: Jos Mennes

 


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

 

Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg

Tijdens deze dag staat een inleiding op Kwaliteit & Veiligheid centraal. Wat is Kwaliteit eigenlijk? En is dit iets anders van Veiligheid? Hoe geef je dit vorm in een zorgorganisatie? En welke rol speelt (team)samenwerking hierin? Dit en meer komt aan bod tijdens deze opleidingsdag. Het nieuwe denken over kwaliteit & veiligheid, ook wel Safety-II genoemd, vormt hierbij de rode draad.

 • Wat is Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe verhouden de beide thema's zich tot elkaar?
 • Hoe verhoudt continu verbeteren (o.a. PDCA-denken/ Lean) zich tot Kwaliteit & Veiligheid?
 • Wat houdt het Safety-II gedachtegoed in, waarin het leren van de praktijk centraal staat?
 • Wat is de (mogelijke) toepassing hiervan binnen de eigen organisatie?
 • Welke rol speelt het multidisciplinaire gesprek, zowel tussen professionals onderling én met de patiënt, in Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe betrek je de patiënt en zijn naaste bij Kwaliteit & Veiligheid?
 • Hoe zet je verandering in gang om de volgende stap in Kwaliteit & Veiligheid te zetten?

Jouw docenten: Nikki Damen & Ada van den Bos

 


Module 4 

Digitale Zorg en Logistiek in de Zorg

ICT & Informatiemanagement

 • Succesvol inzetten van ICT
 • Belang van goede registraties
 • Wat is een goed werkend EPD?
 • Data moet zinvol zijn (voor patiënt, behandelaar en management)

eHealth

 • Ondersteuning in het zorgproces
 • Verbetering van kwaliteit door technologie

Jouw docent: Erik van der Velde

Logistiek, planning en facilitaire thema’s

 • Beheersing van patiënt- en goederenstromen
 • Personele component
 • Unit- & ketenlogistiek
 • Operations management
 • Capaciteitsmanagement

Jouw docent: Martin Dat 


Module 5

Personeel en Duurzame Bedrijfsvoering in de Zorg

Trends en ontwikkelingen in de zorg

 • Krappe arbeidsmarkt
 • Duurzame inzet
 • Scholing
 • Werkplezier

Zorgfuncties van de toekomst

 • Functiecreatie
 • Technologie Groepsopdracht
 • Welke ontwikkelingen zullen het werk in jouw organisatie en daarmee de duurzame inzetbaarheid in de toekomst beïnvloeden?

Jouw docent: Geertje van de Ven en Irene van de Glind

Duurzaamheid in de zorg

 • Onze gezondheid hangt af van de gezondheid van de aarde (planetary health)
 • Transities naar groene zorg
 • Goede voorbeelden

Praktijkcase

 • Breng je eigen casus in

Jouw docent: Hans Ossebaard

Docenten:

img-Erik van der Velde

Erik van der Velde
Partner, Zorgverbeteraars

Erik is Partner bij zorgverbeteraars en was daarvoor onder andere programmamanager Datagovernance bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met zijn specialisme op het gebied van Business Intelligence & Data, brengt hij eHealth bij zorginstellingen in de praktijk.

img-Martin Dat

Martin Dat
Managing Partner, Talking Results

Martin adviseert bij transities in de zorg. Zijn aanpak is gericht op het daadwerkelijk
realiseren van resultaat. Sinds 1999 is Martin actief binnen de zorg en weet precies de verbinding te leggen tussen de bedrijfsvoering en de uitvoering van de zorg.

img-Geertje van de Ven

Geertje van de Ven
Senior onderzoeker op de afdeling Research & Development

Geertje startte in 2013 als senior onderzoeker op de afdeling Research & Development. Ze schreef onder meer de trendrapporten De zorg ontregelt (2015) en De zorg, ongelijk voor iedereen (2017). Daarnaast ontwikkelde ze samen met adviseur Joris Kuppens Matchmaker Zorg. In 2014 promoveerde Geertje aan het Radboudumc op het onderwerp: Is Dementia Care Mapping (DCM) effectief en kosteneffectief in Nederlandse verpleeghuizen?

img-Nikki Damen

Nikki Damen
Veiligheidsadviseurs, werkzaam binnen het programma 'Tijd voor V

Tijd voor Verbinding is het nieuwe landelijke kwaliteit & veiligheidsprogramma, dat vanuit een bottom-up beweging en vanuit het Leren van de praktijk gedachtegoed (Safety-II) de volgende stap in patientveiligheid wil bereiken. Nikki was hiervoor werkzaam als adviseur Kwaliteit & Veiligheid in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en heeft een achtergrond in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van medische psychologie en kwaliteit & veiligheid. Ada werkte als patient safety officer en programmamanager sociale innovatie in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Naast haar baan bij het landelijke programma is zij bezig met haar proefschrift naar de kracht van teamsamenwerking. 

img-Jos Mennes

Jos Mennes
Accountant en adviseur in de zorg

Verstegen Accountants & Adviseurs

img-Hans C. Ossebaard

Hans C. Ossebaard
Sustainable Healthcare Athena Institute, Vrije Universiteit Amst

Ontwikkeld voor:

Degenen die hun kennis willen vergroten en de lange termijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zoals: 

 • Nieuwe managementleden
 • Afdelingsmanagers en teamleiders die door willen groeien naar management
 • Staf- en beleidsmedewerkers die het management adviseren

Werkzaam binnen:

 • Ziekenhuizen, Verzorg- en Verpleeghuizen
 • Gezondheidscentra
 • Huisartspraktijken
 • GGZ-instellingen
 • Gehandicaptenzorg
 • En andere zorginstellingen!

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 3 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 2 10 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 3 17 oktober 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 4 7 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 5 14 november 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod