Opleiding Adviseur Kwaliteit & Veiligheid in de zorg

 • Leer binnen 4 dagen de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen
 • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg naar continue verbetering
 • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in jouw organisatie
 • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie
 • Incl. SKO-opleidingspunten: VK | AH: 4 punten en A&O 2 punten!

LET OP: vorige 13 edities volledig volgeboekt, ben er snel bij!

Verbeter de kwaliteit binnen je organisatie: op weg naar veilige zorg!

 • 4-daagse opleiding
 • 26 september - 21 november 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Kwaliteit en Veiligheid in de zorg is cruciaal

Patiënten en cliënten in zorgorganisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen, iedere dag weer en voor iedere patiënt/client. Een adequaat kwaliteitssysteem, passend bij de zorgorganisatie en zijn professionals & patiënten/cliënten, is hierbij onmisbaar. Maar hoe richt je dit in? Uit welke onderdelen bestaat een goed kwaliteitssysteem? Hoe kan het systeem ondersteunen in het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg? En welke rol heb je hierbij als adviseur?

 • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is
 • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren. Goede zorg kan niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden

Waarom deze opleiding volgen?

Je krijgt concrete handvatten om de kwaliteit en veiligheid van zorg in jouw organisatie continu te verbeteren en impact te maken vanuit jouw rol als adviseur. Zowel theoretische achtergronden als praktische instrumenten om ‘morgen’ mee aan de slag te gaan, komen hierbij aan bod. 

Download de brochure

Je gaat naar huis met:

 •  Kennis over de achtergrond, relevantie en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid (o.a. Safety-II gedachtegoed)
 • Tools om het kwaliteitssysteem binnen jouw organisatie verder te ontwikkelen en continu te verbeteren a.d.h.v. de PDCA-cyclus;
 • Praktische handvatten om als adviseur het kwaliteitssysteem uit te dragen;
 • Een concreet ‘actieplan’ om een kwaliteit- en veiligheidsthema uit jouw eigen organisatie naar een volgende stap te brengen
 • Praktijkcases van andere zorgorganisaties om vanuit diverse zorgsettings van elkaar te leren;
 • Een certificaat van deelname

Bekijk het programma

 

Maximaal 15 deelnemers

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

Programma van de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Opdracht: jouw rol als adviseur

Na de eerste lesdag kies je een thema uit jouw eigen praktijk waar jij als adviseur graag verbetering of verandering in zou willen brengen. Na elke lesdag pas je de opgedane kennis a.d.h.v. de PDCA-cyclus toe op dit thema. Hierdoor maak je continu de vertaling van de lesstof naar jouw eigen praktijk. Na de opleiding ga je naar huis met een concreet ‘actieplan’ om met jouw thema aan de slag te gaan en heb je inzicht in hoe je jouw stakeholders hierbij kunt betrekken!


Module 1 

Kwaliteit- en veiligheidsmanagement binnen de zorg

In deze module gaan we in op kwaliteit en veiligheidsmanagement binnen de zorg. Je leer hoe je tot daadwerkelijke verbetering in de praktijk komt en hoe jouw organisatie leert van de geleverde zorg. 

Wat is kwaliteit en hoe krijg je daar grip op?

 • Hoe krijg je zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen jouw organisatie?
 •  Wat verstaan we onder kwaliteitsmanagement?
 • Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?

Hoe kom je daadwerkelijk tot verbetering in de praktijk?

 • Hoe zorg je voor effectieve en haalbare verbeteringen?
 • Hoe creëer je draagvlak voor deze verbeteringen?
 • Hoe borg je wat goed gaat?

Wat zijn essentiële vaardigheden voor een goede adviseur?

 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe is je eigen gedrag van invloed op dat van anderen?
 • Hoe krijg je mensen in beweging?

Tijdens deze module krijg je handvatten om tot een daadwerkelijke verbetering te komen voor jouw organisatie


Module 2 

Opstellen en uitdragen van het beleid

In deze module leer je hoe je beleid kunt opstellen en uitdragen binnen jouw organisatie. Je krijgt concrete handvatten voor jouw eigen rol bij het uitdragen van beleid en hoe je omgaat met verschillende stakeholders binnen je organisatie. 

Opstellen, uitdragen en implementeren van beleid

 • Wat is eigenlijk beleid en waarom draagt dat bij aan kwaliteit en veiligheid van zorg?
 • Hoe stel je beleid op voor jouw organisatie/team en wat zijn hierbij belangrijke uitgangspunten?
 • Op welke wijze draag je beleid uit?
 • Waarmee moet je rekening houden bij het ontwikkelen van beleid?
 • Op welke manier kun je het kwaliteitsbeleid, de systemen en daarbij behorende instrumenten implementeren in jouw organisatie? 
 • Hoe houd je beleid up-to-date?

Advisering en stakeholdermanagement

 • Welke rol speel jij zelf bij het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid en adviezen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kun je hierbij hanteren?
 • Op welke wijze adviseer je m.b.t. het ontwikkelen van nieuw beleid?
 • Welke stakeholders zijn belangrijk bij het ontwikkelen en implementeren van beleid? 
 • Hoe bereik en betrek je hen en zorg je voor voldoende draagvlak? 
 • En welke rol speelt de patiënt/client hierbij? 

Tijdens deze module krijg je een handreiking om beleid op te stellen en te implementeren


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Kwaliteitsbeheersing & -borging

In deze module leer je welke mogelijkheden er zijn om het kwaliteitssysteem te monitoren en te borgen – ofwel, de ‘Check & Act’ van de PDCA-cyclus. We bespreken hoe je diverse instrumenten kunt toepassen in jouw eigen organisatie en op jouw eigen actieplan. 

Vormen van kwaliteitsbeheersing & -borging

 • Welke vormen van kwaliteitsbeheersing zijn er (o.a. in- en externe audits, veiligheidsrondes, incidentonderzoek, patiënt/client tevredenheidsonderzoek)? 
 • Hoe dragen deze bij aan het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg? 
 • In hoeverre zijn deze toepasbaar binnen jouw organisatie en op jouw eigen actieplan?
 • Welke invloed hebben ontwikkelingen als Anders Verantwoorden & Ontregel op kwaliteitsbeheersing- & borging? 

Cliënten participatie en klachtenmanagement

 • Wat betekent veiligheid voor cliënten/patiënten en medewerkers en hoe betrek je hen actief bij de organisatie van zorg?
 • Hoe zorg je voor een goede veiligheidscultuur zodat medewerkers zelf calamiteiten melden?

Safety-II gedachtegoed: leren van de dagelijkse praktijk

 • Wat houdt het Safety-II gedachtegoed in? 
 • In hoeverre verschilt dit van Safety-I? (leren van dagelijks werk en wat daarin al goed gaat, in plaats van een focus op fouten)

Praktische toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op hoofdlijnen
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big)
 • Tuchtrecht
 • Professionele standaarden, wat zijn het en mag je daarvan afwijken?
 • De wettelijke basis van het kwaliteitssysteem en de bescherming daarvan
 • Leren van fouten: wat zijn de wettelijke regels voor het omgaan met klachten, incidenten en het melden van
  calamiteiten of geweld in de zorgrelatie?
 • Wie mag kennis nemen van het interne onderzoeksrapport?

Tijdens deze module krijg je tools om Safety-II toe te passen in jouw eigen organisatie 


Module 4

Kwaliteitsverbetering tot op de werkvloer

Deze module staat in het teken van intervisie en het leren van elkaar. We gaan in op vragen die je t.a.v. kwaliteit en veiligheid nog hebt en vertalen hetgeen je de voorgaande dagen geleerd hebt naar jouw eigen praktijk en actieplan. Ook diepen we verder uit wat dit betekent voor jouw rol als adviseur/kwaliteitsfunctionaris. In deze module reiken we handvatten aan om écht tot verbetering op de werkvloer te komen.

Jouw rol als adviseur:

 • Hoe richt je jouw rol als adviseur kwaliteit en veiligheid in binnen jouw organisatie? 
  - Hoe bereik je impact, zonder de ‘eigenaar’ van kwaliteit en veiligheid te worden? 
  - Hoe werkt dit binnen een kleine, of juist grote organisatie?
 • Hoe kunnen beleid en tools echt tot verbetering op de werkvloer leiden?
 • Hoe ga je om met weerstand?

 Toepassing van Safety II

 • Wat kan het Safety-II gedachtegoed brengen in het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg?
 • Hoe kun je dit concreet toepassen in je eigen organisatie?
 • Welke stap kun jij morgen zetten in het verbeteren van zorg binnen jouw organisatie?

Tijdens deze module krijg je een intervisie bij medestudenten en een unieke kijk in de keuken!

Docenten:

img-Hoofddocent: Margreet Groen

Hoofddocent: Margreet Groen
Partner RONT Management Consultants

Margreet heeft veel ervaring als projectleider en consultant op het terrein van kwaliteitsmanagement, met name in de zorg. Ze ondersteunt bij de ontwikkeling van modellen en manieren om waardevol te kunnen werken aan de kwaliteit van zorgverlening.

img-Dr. Nikki Damen

Dr. Nikki Damen
Adviseur, docent & trainer Safety-II en FRAM, FIN Zorgadvies

Nikki is gepromoveerd binnen de medische psychologie en werkte bij de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit en Organisatie van de zorg’ van NIVEL.

img-Simona Tiems

Simona Tiems
Advocaat, Legaltree

Simona is een ervaren advocaat op het gebied van het gezondheidsrecht. Zij adviseert en procedeert o.a. op het gebied van patiëntenrechten, privacy, specifieke wetgeving voor de zorgsector, samenwerken in de zorg, mogelijk disfunctioneren en zij voert verweer in tuchtzaken. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo.

img-Jonas Rubrech

Jonas Rubrech
Auteur ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’, adviseur bij Zorgverbeteraars en toezichthouder in de VVT

In de dagelijkse praktijk helpt Jonas zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het implementeren van EPD- en eHealth-toepassingen.

img-Frank Valkenburg

Frank Valkenburg
Manager Bedrijfsvoering Continu in de Wijk; FACT, VIP, ART

img-Jan Veneklaas

Jan Veneklaas
Hoofd Calamiteitenhospitaal, UMC Utrecht

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Adviseur kwaliteit en veiligheid
 • Medewerker patiënten veiligheid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Regisseur kwaliteit en veiligheid
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
 • Manager kwaliteit en veiligheid
 • Teammanagers
 • (Q)HSE Managers en KAM-coördinatoren
 • Afdelingshoofden
 • Facility managers
 • Veiligheidskundigen in de zorg

En overige professionals die zich bezighouden met kwaliteit en veiligheid en werkzaam zijn bij zorgorganisaties zoals; asielzoekerscentra, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, gevangenissen, psychiatrische instellingen, particuliere klinieken, revalidatiecentra, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorggerelateerde instellingen.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 26 september 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 10 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 7 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 21 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 3499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Mei editie is volgeboekt

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 16 mei 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht 
Dag 2 30 mei 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht 
Dag 3 13 juni 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht 
Dag 4 27 juni 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook over Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Jaarlijks overlijden er patiënten door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Hoe kunnen we de zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren?
 • Hoe investeer je in crisis- en toekomstbestendige zorg?
 • In hoeverre leidt sturen op kwaliteit tot lagere kosten?
 • Hoe bewaak je de kwaliteit van zorg?

In dit eBook lees je de meest gelezen blogs over kwaliteit en veiligheid in de zorg. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Proefles downloaden

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod