Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO

 • Krijg alle actuele kennis in huis over jouw huidige taken als examencommissielid
 • Bewaar je onafhankelijke positie als examencommissielid
 • Krijg zicht op de toetskwaliteit
 • Borg de kwaliteit van toetsing binnen jouw onderwijsinstelling
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!

Kun jij als examencommissielid garant staan voor de kwaliteit van examinering op jouw school?

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Kun jij garant staan voor de kwaliteit van de examinering op jouw school?

Elke school heeft sinds augustus 2021 verplicht een examencommissie. De politiek verwacht veel van examencommissies die steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van jou verwacht dat je de kwaliteit van de schoolexaminering bewaakt en bevordert, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Tijdens de praktische cursus taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO leer jij de actuele kennis en hoe jij als examencommissielid in dienst van jouw school toch onafhankelijk kan zijn.

Wat leer jij in 2 dagen?

 • De taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing binnen jouw school in kaart brengen;
 • Activiteiten van de examencommissie uitwerken in een jaar-/meerjarenplan;
 • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie VO;
Vraag de brochure aan voor een handig programmaoverzicht

Hoofddocent aan het woord

"Na de cursus geef je invulling aan jouw rol in de examencommissie. We gaan in op de wettelijke kaders waaraan jouw school moet voldoen als het gaat om examinering en toetskwaliteit. Je krijgt hierbij antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ruimte heb je om jullie onderwijsvisie te verwerken in het schoolexamen?
 • Wat ís toetskwaliteit eigenlijk?
 • Hoe stel je die kwaliteit vast en hoe borg je die?

Samen gaan we aan de slag om deze kaders te vertalen naar een concreet plan met acties waarmee jullie als examencommissie door het schooljaar heen aan de slag kunnen."

Wat zeggen oud-deelnemers?

 
"Duidelijke cursus waarbij je actief aan het werk gezet wordt, niet alleen maar reproduceren maar ook de theorie in de praktijk brengen."

Benieuwd wat jij leert tijdens de cursus?

Caroline de Jong is docent natuurkunde en scheikunde en lid van de examencommissie bij het Maris College Den Haag. Zij is in oktober gestart met de opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO. We vroegen haar wat het meeste bij is gebleven en hoe zij nu de commissie helpt adviseren over zaken omtrent examinering.

Bekijk hier het volledige interview

Alle actualiteit komt aan bod!

In deze cursus staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-todate is. Aan de hand van best practices krijg je daarnaast handvatten aangereikt om jouw taken effectief in te vullen. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers en geeft elkaar feedback op de door jou in te brengen materialen. Jouw eigen praktijk staat hier centraal!

Dag 1

Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Een deel van de inrichting, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie is formeel geregeld in het Eindexamenbesluit VO. Daarnaast biedt ook het Raamwerk examencommissie in het voorgezet onderwijs van de VO-raad handvatten voor het inrichten en functioneren van examencommissies. Ook wordt het werk van examencommissies beïnvloed door actuele ontwikkelingen en publicaties van bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.

We kijken ook naar één van de wettelijke taken van de examencommissie namelijk het jaarlijks opleveren van een verslag over de examenkwaliteit per opleiding en haar eigen werkzaamheden. Dit verslag kan als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en weerslag van de reflectie op het eigen functioneren worden gebruikt. De uitkomsten van de reflectie op het eigen functioneren kunnen worden vertaald in een activiteitenplan.

Thema’s:

 • Nut en noodzaak van de Examencommissie VO
 • Wet- en regelgeving:
 • Eindexamenbesluit VO
 • Publicaties van de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad
 • Rol van de examensecretaris
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix
 • Reflectie: Wat kan de examencommissie verbeteren?
 • Het jaarverslag als verantwoordingsdocument, bewijsdocument en weerslag van de reflectie op het eigen functioneren
 • Activiteitenplan

Dag 2 

Toetskwaliteit en kwaliteitsborging

Een andere belangrijke wettelijke taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de examinering. Maar wat houdt dit “borgen” nu precies in? En hoe kan een examencommissie dit vormgeven in de eigen onderwijsinstelling? Bij dit onderdeel wordt kennisgemaakt met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken en met instrumenten die een examencommissie kan inzetten voor het uitvoeren van haar borgende taak.

We bespreken de kwaliteitscriteria die horen bij de vijf entiteiten van het toetsweb. Tijdens dit onderdeel maken examencommissies een start met een risico-inventarisatie. Een examencommissie bepaalt welke kwaliteitscriteria niet in orde zijn (of op welke onderdelen ze onvoldoende zicht heeft om de kwaliteit te kunnen bepalen) en welke mogelijke risico’s dat oplevert bij haar borgende taak

Thema’s:

 • Toetskwaliteit: het toetsweb en de toetscyclus
 • Kennismaking met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
  • Wat is borgen?
  • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen; verhouding examencommissie/directie/examinatoren/docenten
  • Hoe borgt de examencommissie het niveau van de schoolexamens zonder op de stoel van de examinator/docent te zitten?
  • Hoe verwerft en behoudt de examencommissie een onafhankelijke positie?
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de schoolexamens (PTA):
  • Inrichting en uitvoering processen;
  • Inhoudelijke kwaliteit van de schoolexamens;
  • Aansluiting processen en inhoud schoolexamens bij visie van de school;
  • Afsluitende karakter schoolexamens;
 • Instrumenten van de examencommissie. We bespreken welke instrumenten een examencommissie kan inzetten om de kwaliteit van de schoolexamens te borgen. Ook krijgen examencommissies tips en trucs om hun borgingstaak nog beter te kunnen uitvoeren.

Deze cursus is voor jou bestemd, als:

 • VO-examencommissieleden
 • Voorzitters en secretarissen van een VO-examencommissie

Wat zeggen oud-deelnemers?

Caroline de Jong is docent natuurkunde en scheikunde en lid van de examencommissie bij het Maris College Den Haag. Zij is in oktober gestart met de opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO. We vroegen haar wat het meeste bij is gebleven en hoe zij nu de commissie helpt adviseren over zaken omtrent examinering.

Bekijk hier het volledige interview

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Bekijk hier het (gratis) webinar om de examencommissie op koers te krijgen

 • Meer over jouw taken en verantwoordelijkheden als examencommissielid.
 • Hoe je als examencommissie beter kunt functioneren.
 • Heb je meer zicht krijgt op toetskwaliteit.
 • Heb je meer zicht op manieren van borging van de kwaliteit van de toetsing binnen jouw onderwijsinstelling

Bekijk hier het webinar examencommissie VO

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy