Opleiding Toetsdeskundige

Word dé toetsexpert binnen uw onderwijsinstelling!

 • Volledige aansluiting bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de NVE
 • Uw leervragen staan centraal
 • Gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid
 • Beperkt deelnemersaantal
 • Indien u aan de voorwaarden voldoet inclusief opname in het NVE Register!

Ontvang bij aanmelding gratis de boeken: 'Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen' én 'Hoe maak ik goede opdrachten?'

De eerste editie is volgeboekt! De nieuwe editie start op 8 april 2019. Meld u nu aan.

Word opgeleid en gecertificeerd als toetsdeskundige

Toetsen doen we al jaren. Maar met de toenemende aandacht voor toetskwaliteit, groeit ook de behoefte aan toetsdeskundigen. Experts die gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met toetsen en examineren, die intern en extern kunnen adviseren over toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsorganisatie en die kunnen begeleiden bij het opstellen van goede toetsen. Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding wordt u opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat u zich kunt inschrijven bij het NVE Register.

Download de brochure (pdf)

 

Tijdens de 4-daagse opleiding leert u alles over o.a.:

 • Hoe u kunt begeleiden bij het opstellen en implementeren van toetsbeleid
 • Hoe u kunt begeleiden bij het opstellen van een toetsprogramma
 • Hoe u een toets en de afname van de toets kunt beoordelen op toetskwaliteit
 • Wat u kunt doen om de toetskwaliteit te borgen

De toetsdeskundige ondersteunt en adviseert de organisatie op verschillende niveaus bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van het beleid rondom toetsing en examinering

 

Het NVE Register Examenfunctionarissen

De NVE is een branchevereniging die zich inzet voor de kwaliteit van toetsen en examens. Met de functieprofielen voor examenfunctionarissen heeft de NVE een standaard gezet voor de kwaliteit van iedereen die betrokken is bij toetsing en examinering. Om die standaard zichtbaar te maken, heeft de NVE het NVE Register Examenfunctionarissen opgericht. Hierin kunnen gecertificeerde examenfunctionarissen zich inschrijven die voldoen aan het betreffende functieprofiel; in uw geval dat van toetsdeskundige. Daarmee bent u niet alleen toetsdeskundig, u bent ook nog eens in het register vindbaar voor organisaties die te maken hebben met toetsing.

 

Praktijkgerichte aanpak

De werkwijze van de docenten tijdens deze opleiding wordt gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid. Uw leervragen staan centraal gedurende de opleiding en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van activerende werkvormen gaat u tijdens de bijeenkomsten met elkaar aan de slag waarbij het leren van elkaar het uitgangspunt is. De opdrachten die u tijdens de opleiding maakt vormen een onderdeel van het portfolio dat u aan het einde van de opleiding inlevert. Dit portfolio wordt beoordeeld door minstens een onafhankelijk beoordelaar. U wordt gecertificeerd op basis van dit portfolio en heeft na de opleiding 4 maanden de tijd om het traject af te ronden.

Programma opleiding Toetsdeskundige

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

 

Module 1 | Toetskwaliteit beïnvloeden vanuit toetsbeleid

Achtergrond

In het toetsweb van de methodiek ‘De toetsing getoetst’ (Van Schilt-Mol et al, 2015) komen alle factoren samen die een bijdrage leveren aan toetskwaliteit. Als toetsdeskundige bent u de spin in dit web. U bent hét aanspreekpunt binnen uw organisatie voor alle vraagstukken rondom toetskwaliteit. Het is uw taak om bij het professionaliseren van de toetskwaliteit, de verschillende factoren voldoende aandacht te geven en de organisatie in balans te houden.


Maar toetskwaliteit levert u (gelukkig) niet alleen. Als toetsdeskundige werkt u samen met uw team vanuit een goed doordacht toetsbeleid aan toetskwaliteit. Daarbij is het essentieel dat het toetsbeleid geen papieren tijger wordt dat in de kast blijft liggen, maar dat het uitvoerbaar is doordat er onder andere extra aandacht besteed is aan de verdeling van rollen en taken binnen uw organisatie.


Inhoudelijke thema's

 • Functieprofiel van een toetsdeskundige
 • Toetskwaliteit (Toetscyclus en toetsweb)
 • Toetsbeleid
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Knelpunten in toetsbeleid
 • Eenduidige en meetbare toetstermen formuleren
 • Toetsmatrijs met toetstermen en taxonomie gebruiken


Tijdens deze module leert u

 • De verwachtingen vanuit de onderwijsinstelling over de rol van de toetsdeskundige
 • Wat er onder toetskwaliteit valt
 • De meerwaarde van toetsing
 • Wat het toetsbeleid moet bevatten, hoe dit opgesteld en geimplementeerd wordt
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Wat de knelpunten zijn in toetsbeleid en hoe deze te voorkomen
 • Hoe de juiste toetstermen te hanteren
 • Alles over een goede toetsmatrijs en hoe deze eruit komt te zien

 

Module 2 | Het opstellen van het toetsprogramma

Achtergrond

Als toetsdeskundige ontwikkelt u waarschijnlijk zelf geen toetsen, maar u begeleidt wellicht wel constructeurs/examinatoren bij het doorlopen van de toetscyclus of u geeft advies over het vormgeven van de bijbehorende toetsprocessen. In deze module maken we een start met gesloten/open vragen. Het gaat daarbij niet zo zeer over het zelf ontwikkelen van vragen en toetsen, maar over het begeleiden van constructeurs/examinatoren en het inrichten van het ontwikkelproces.

Een toets staat nooit op zichzelf. Zoals een vak onderdeel uitmaakt van een curriculum, maakt ook een toets deel uit van een toetsprogramma. Leren en toetsen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als toetsdeskundige werkt u nauw samen met curriculumontwikkelaars om een dekkend en samenhangend toetsprogramma op te kunnen stellen. Volgens het principe constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) vormen leerdoelen, curriculum en toetsing een samenhangend geheel waarmee studenten uitgedaagd worden om tot het gewenste eindniveau te komen.

Flexibilisering en leerwegonafhankelijk leren bieden daarbij extra uitdagingen. Hoe verhoudt formatief toetsen zich ten opzichte van summatief toetsen? Hoe stel je een evenwichtig toetsprogramma op waarbij toetsen enerzijds ingezet worden om te leren en anderzijds gebruikt worden om een resultaat te meten?

 

Inhoudelijke thema’s

 • Samenhangend en dekkend toetsprogramma opstellen
 • Toetsontwerpen en een representatieve toetsmix kiezen
 • Eenduidige en meetbare toetstermen formuleren
 • Toetsmatrijs met toetstermen en taxonomie gebruiken
 • Kwaliteitscriteria van open en gesloten vragen
 • Ontwikkelproces inrichten en implementeren volgens de toetscyclus


Tijdens deze module leert u

 • Hoe een toetsprogramma opgesteld wordt en de inhoud hiervan
 • Vraagstukken met betrekking tot een toetsprogramma
 • Het beoordelen van toetsontwerpen
 • Hoe de juiste toetstermen te hanteren
 • Alles over een goede toetsmatrijs en hoe deze eruit komt te zien
 • Beoordelen en verbeteren van toetsen met open/gesloten vragen

Het volledige programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)

 

Module 3 | Werken aan de kwaliteit van toetsing

Achtergrond

 

In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten.


Met behulp van de constructievoorschriften van Teelen (zie de boekenreeks Toetskwaliteit in de praktijk) kunt u constructeurs/examinatoren concrete en gerichte feedback geven op de kwaliteit van vragen en toetsen. Terugkerende verbeterpunten van constructeurs/examinatoren kunnen wellicht structureel opgepakt worden in de vorm van scholing of aanpassingen aan het ontwikkelproces. Ook structurele ondersteuning van u als toetsdeskundige of ondersteuning van een toetscommissie kunnen bijdragen aan een beter ontwikkelproces.


Inhoudelijke thema’s

 • Beoordelen en verbeteren van toetsen
 • Begeleiden van constructeurs en examinatoren
 • Vier-ogen-principe toepassen
 • Kwaliteitscriteria voor opdrachten
 • Beoordelen van toetsen
 • Beoordelingsmethodes, zoals WAKKER en WRAAK


Tijdens deze module leert u

 • Geven van feedback aan constructeurs en examinatoren
 • Ontvangen van feedback en reflecteren op eigen werkwijze
 • Vertalen van observaties naar verbeteracties
 • Omgaan met weerstand en conflicterende rollen
 • Beoordelen en verbeteren van opdrachten
 • Beoordelaars leren op dezelfde manier te beoordelen
 • Beoordelaarseffecten herkennen en voorkomen
 • Werken met verschillende soorten beoordelingsmodellen

 


 

Module 4 | Werken aan de kwaliteit van de toetsafname

Achtergrond

Wat is toetskwaliteit? Wanneer is toetsing goed? En hoe laat u zien dat uw toetsing van goede kwaliteit is? Verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken bieden u concrete handvatten om uw toetsorganisatie zodanig in te richten dat de toetskwaliteit geborgd wordt, zonder dat de slager zijn eigen vlees keurt. Diverse instrumenten kunnen u daarbij helpen, uiteenlopend van checklists, procedures en scheiding van rollen en taken, tot toets- en itemanalyses en certificering van examinatoren. De samenhang van instrumenten zal u helpen om de kwaliteit van uw toetsing aan te tonen bij audits aan bijvoorbeeld accreditatiepanels en Onderwijsinspectie.

Het ontwikkelen van toetsen is een cyclisch proces, waarbij de toetskwaliteit zo hoog is als de zwakste schakel van het toetsproces (Expertgroep BKE/SKE, 2013). Een toets kan nog zo zorgvuldig ontwikkeld zijn, maar als de toets niet op de juiste manier wordt afgenomen en beoordeeld, dan zal het resultaat alsnog niet valide en betrouwbaar zijn. In deze module werken we verder aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten.


Inhoudelijke thema’s

 • Wat is borgen?
 • Kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen
 • Kwaliteitscriteria formuleren
 • Instrumenten om kwaliteit te borgen, zowel algemeen als toetsspecifiek
 • Hanteren van formats en checklists in de organisatie
 • Kwaliteit aantonen bij audits

Tijdens deze module leert u

 • Wat borgen is en hoe u de kwaliteit van toetsing kunt borgen
 • Met welke instrumenten borging gerealiseerd kan worden
 • Gegevens van toets- en itemanalyses (TIA) te interpreteren en te gebruiken om toetsen te verbeteren
 • Formats en checklists ontwikkelen en inzetten in uw organisatie
 • Voorbereiden van audits

Het traject wordt uitgevoerd door toetsdeskundige docenten van Teelen.
In hun jarenlange ervaring hebben zijn uiteenlopende organisaties binnen en buiten het onderwijs mogen helpen bij het borgen en vergroten van hun toetskwaliteit.

Algemene informatie opleiding Toetsdeskundige

Data en locatie

 • Start 8 april, 6 mei, 27 mei & 17 juni 2019

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief certificering (indien voldaan wordt aan de voorwaarden), koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Voor wie bestemd

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Docenten
 • Onderwijskundigen

die zich verder willen specialiseren tot toetsdeskundige en al ervaring hebben opgedaan als toetsconstructeur

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heeft u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Wie is de docent?

De opleiding toetsdeskundige wordt verzorgd door een toetsdeskundige van Teelen

 

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?

Studie-uren hebt u nodig voor het samenstellen van uw portfolio dat u ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin u al werkzaamheden verricht op toetsdeskundig niveau. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

 

Staat de registratie als Toetsdeskundige gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?

Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label Toetsdeskundige.

 

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?

Om voor certificering als toetsdeskundige in aan aanmerking te komen, dient u een portfolio samen te stellen. De opdrachten die u tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat u aan het einde van de opleiding inlevert.

 

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat toetsdeskundige te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?

Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk u te certificeren als toetsdeskundige. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door u zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

 

Waarom zou ik me, als Toetsdeskundige, laten certificeren en registreren?

Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kunt u, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze u zich heeft geprofessionaliseerd en geprofileerd als toetsdeskundige. 

Reacties van cursisten

 • Een opleiding waar je met input van de cursusleider en andere cursisten kritisch leert kijken naar alle aspecten van toetsing in de eigen opleiding.

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Toetsdeskundige

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Toetsdeskundige start op 8 april, 6 mei, 27 mei en 17 juni 2019 in Meeting Plaza Utrecht!

Verkorte opleiding Toetsdeskundige

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 8 april, 6 mei, 27 mei en 17 juni 2019
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

In samenwerking met:

Relevant aanbod

26 Mrt

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

Hét jaarlijkse toetscongres voor Hogescholen en Universiteiten waar je een totaaloverzicht van de laatste ontwikkelingen en visies over toetsen & examineren krijgt. Tijdens dit congres leer je hoe je een kwaliteitsslag kunt maken met jouw toets- en beoordelingsbeleid. Lees meer
Type: 2-daags congres | | Lokatie:Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht
23 Apr

Cursus Opleidingscommissie in het hoger onderwijs

Een goed werkende, zichtbare opleidingscommissie die het kwaliteitszorgsysteem van de opleiding kritisch beziet en belangrijke zaken agendeert ter bespreking met het management past bij de toenemende aandacht voor de kwaliteitscultuur binnen het hbo. In deze cursus staan de rol en de positionering van de opleidingscommissie in deze kwaliteitscultuur daarom centraal. Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht
4 Jun

Congres Toetsen en Beoordelen in het VO

Hoe bereiden we onze leerlingen door middel van de juiste toetscultuur voor op de ongrijpbare toekomst? Hoe leren we onze leerlingen essentiële vaardigheden die nodig zijn als voorbereiding op de maatschappij waarin zij gaan werken? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht

Alle events