Opleiding Toetsdeskundige

 • Volledige aansluiting bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de NVE
 • Inclusief opname in het NVE Register indien je voldoet aan de voorwaarden
 • Gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid
 • Vraag het gratis e-book over Toetsen aan

Word dé toetsexpert binnen jouw organisatie!

 • 4-daagse opleiding
 • 11 maart - 24 juni 2024
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word opgeleid en gecertificeerd als toetsdeskundige

Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. Tijdens de opleiding Toetsdeskundige word je opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), zodat jij jezelf kunt inschrijven bij het NVE Register.

Wat leer jij in 4 dagen?

 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen en implementeren van het toetsbeleid
 • Hoe je kunt begeleiden bij het opstellen van een toetsprogramma
 • Hoe je een toets en de afname van de toets kunt beoordelen op toetskwaliteit
 • Wat je kunt doen om de toetskwaliteit te borgen
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer toetsdeskundige

Deelnemer toetsdeskundige
Ministerie van Defensie

ik heb de opleiding als een fijne en prettige tijd ervaren en heb daarnaast ook voldoende nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan!

Word gecertificeerd als toetsdeskundige

Tijdens de opleiding maak je een start met het certificeringstraject. Dit traject is gebaseerd op het NVE-functieprofiel Toetsdeskundige. Je begint het certificeringstraject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van portfolio-opdrachten. Als je portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt een rapportage met toelichting op de beoordeling. Als je het certificeringstraject met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig. 

Het portfolio bestaat uit de volgende opdrachten: 

 1. De kwaliteit van toetsprogramma/ examenplan analyseren 
 2. De kwaliteit van ontwerp en constructie van examens evalueren
 3. De kwaliteit van de afname en resultaten van examens evalueren
 4. De kwaliteit van het examenproces evalueren 
 5. De kwaliteit van examenfunctionarissen evalueren
 6. Beslissen bij fraude, klachten, situaties van overmacht en onvoorziene situaties rondom de examinering
 7. Behandelen van verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de certificering?

 • Je bent benoemd in een functie en betrokken bij de werkzaamheden passend bij het profiel Toetsdeskundige;
 • Je hebt aantoonbare vaardigheid en basiskennis van constructie, beoordelen en analyseren van toetsen (op het niveau van NVE-functieprofiel Toetsconstructeur of BKE). Dit blijkt uit een certificaat BKE of examenconstructeur of uit je cv en het ingevulde digitale intakeformulier.

Het NVE Register Examenfunctionarissen

Na certificering is het mogelijk jezelf te laten opnemen in het landelijke Register Examenfunctionarissen van de NVE. De NVE heeft tot doel de kwaliteit van examinering in Nederland te bevorderen. Met het Register Examenfunctionarissen heeft de NVE een norm voor professionals in de examenbranche neergelegd. Hierin kunnen gecertificeerde examenfunctionarissen zich inschrijven die voldoen aan het betreffende functieprofiel; in jouw geval dat van toetsdeskundige. Daar ben je niet alleen toetsdeskundig, maar ook in het register vindbaar voor organisaties die te maken hebben met toetsing.

Praktijkgerichte aanpak

De werkwijze van de docent tijdens deze opleiding wordt gekenmerkt door de interactie en praktijkgerichtheid. Jouw leervragen staan centraal gedurende de opleiding en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van activerende werkvormen ga je tijdens de bijeenkomsten met elkaar aan de slag waarbij het leren van het elkaar het uitgangspunt is. De opdrachten die je maakt tijdens de opleiding, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de opleiding worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

Ook interessant voor jou:

Programma opleiding Toetsdeskundige

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur


Module 1 

Toetskwaliteit beïnvloeden vanuit toetsbeleid

Als toetsdeskundige ben je het aanspreekpunt binnen jouw organisatie voor alle vraagstukken rondom toetskwaliteit. Het is jouw taak om bij het professionaliseren van de toetskwaliteit, de verschillende factoren voldoende aandacht te geven en de organisatie in balans te houden. Samen met jouw team werk je vanuit een goed doordacht toetsbeleid aan toetskwaliteit.

In deze module besteden we ook aandacht aan actuele ontwikkelingen rondom constructive alignment, programmatisch toetsen, formatief handelen en evalueren en chatGPT. Ook digitaal toetsen en toetsen op afstand komen aan bod.

Tijdens deze module leer je:

 • De verwachtingen over de rol van de toetsdeskundige
 • Wat er onder toetskwaliteit valt
 • De meerwaarde van toetsing
 • Wat het toetsbeleid moet bevatten, hoe dit opgesteld en geïmplementeerd wordt
 • Taken en verantwoordelijkheden rondom toetsing
 • Wat de knelpunten zijn in toetsbeleid en hoe deze te voorkomen
 • Hoe de juiste toetstermen te hanteren
 • Alles over een goede toetsmatrijs en hoe deze eruit komt te zien
 • Welke bronnen kan je raadplegen over ChatGPT in relatie tot toetsing?
 • Brongebruik o.g.v. AI en ChatGPT en is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Module 2

Toetsprogramma en toetsontwerp

In deze module gaan we aan de slag met het toetsprogramma en toetsontwerp. We maken een start met gesloten/open vragen. Het gaat hier om het begeleiden
van constructeurs/examinatoren en het inrichten van het ontwikkelproces.
Wat zijn kwaliteitscriteria van open en gesloten vragen?
Ook besteden we aandacht aan toetstermen, de taxonomie en de toetsmatrijs.
We gaan in op toetsontwerp en geven antwoord op de vraag hoe je een
representatieve toetsmix kan kiezen.

Ook gaan we in op toetsontwerpen en het kiezen van een representatieve
toetsmix. Hoe stel je een evenwichtig toetsprogramma op waarbij toetsen
enerzijds ingezet worden om te leren en anderzijds gebruikt worden om een
resultaat te meten? 

Tijdens deze module leer je:

 • Hoe je een samenhangend en dekkend toetsprogramma opstelt
 • Vraagstukken met betrekking tot een toetsprogramma
 • Het beoordelen van toetsontwerpen
 • Hoe je een representatieve toetsmix kiest
 • Beoordelen en verbeteren van toetsen met open/gesloten vragen

Met een bijdragen van gastdocente: Nadya Raat-Da Rocha Nordine


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Toetsconstructie en beoordeling

In deze module werken we aan de kwaliteit van toetsing en zoomen we in op de kwaliteit van opdrachten en bijbehorende beoordeling; van presentatie tot aan stage en van groepswerk tot een afstudeeropdracht. De beoordeling van een toets of opdracht zal nooit 100% betrouwbaar zijn. Maar je kan er als toetsdeskundige wel veel aan doen om de beoordeling zo objectief mogelijk te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met beoordelingseffecten? En hoe bepaal je passende censuur?

Tijdens deze module leer je:

 • Vertalen van observaties naar verbeteracties
 • Beoordelen en verbeteren van opdrachten
 • Beoordelaars leren op dezelfde manier te beoordelen
 • Beoordelaarseffecten herkennen en voorkomen
 • Werken met verschillende soorten beoordelingsmodellen

Module 4

Kwaliteitsborging

Wat is toetskwaliteit? Wanneer is toetsing goed? En hoe laat je zien dat jouw toetsing van goede kwaliteit is? Verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken bieden je concrete handvatten om jouw toetsorganisatie zo in te richten dat de toetskwaliteit geborgd wordt. Diverse instrumenten kunnen je daarbij helpen, zoals checklists, procedures, scheiding van rollen en taken, toets- en itemanalyse en certificering van examinatoren. De samenhang van instrumenten zal je helpen om de kwaliteit van je toetsing aan te tonen bij audits aan bijvoorbeeld accreditatiepanels en de Onderwijsinspectie.

Tijdens deze module leer je:

 • Wat borgen is en hoe je de kwaliteit van toetsing kunt borgen
 • Met welke kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten borging gerealiseerd kan worden
 • Geven van feedback aan constructeurs en examinatoren rekening houdend met mogelijke weerstand
 • Ontvangen van feedback en reflecteren op eigen werkwijze

Jouw docenten:

img-Nicole Bonouvrie

Nicole Bonouvrie
trainer en adviseur

Haar expertise ligt in het bijzonder bij toetsing in dienst van het leren en onderwijs & ICT. Als onderwijskundige en toetsdeskundige ondersteunt ze verschillende (onderwijs)instellingen bij de ontwikkeling en implementatie van online toets- en onderwijsapplicaties, (digitale) toetsen/ meetinstrumenten, educatieve leermiddelen en toets-/onderwijsbeleid. Ze heeft veel ervaring in conceptontwikkeling, toets- en itemontwikkeling, screening/redactie, het geven van trainingen en projectmanagement. Ook beoordeelt ze portfolio’s voor de NVE-certificering Toetsdeskundige en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE).

img-Sabrina Bloemen

Sabrina Bloemen
Master Toetsdeskundige en onderwijskundig adviseur bij Services Onderzoek, Onderwijs en Kwaliteitszorg binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Sabrina is een ervaren professional op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren van ontwikkelingsgericht (responsief) onderwijs. Haar expertise ligt bij het ontwikkelingsgericht beoordelen en beslissen als geïntegreerd onderdeel van het onderwijs en van het leerproces van de student. Sabrina is op een ondernemende, innovatieve en verbindende communicatieve wijze bezig met eigentijds onderwijs en toetsing. Op enthousiaste wijze deelt ze graag haar ervaringen en inspiraties. Ze neemt deel aan het Landelijk Netwerk Programmatisch Toetsen en Toetsbekwaamheid HBO en tevens is ze actief lid van het HAN Netwerk Toetsing en Netwerk Eigentijds Beoordelen en Beslissen.

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Docenten in het VO, MBO, HO en WO
 • Onderwijskundigen in het VO, MBO, HO en WO

die zich verder willen specialiseren tot toetsdeskundige en al ervaring hebben opgedaan als toetsconstructeur.

 • Een opleiding waar je met input van de cursusleider en andere cursisten kritisch leert kijken naar alle aspecten van toetsing in de eigen opleiding.
 • Een goede opleiding waarin veel afwisselende werkvormen worden gebruikt, er voldoende ruimte is voor input van de deelnemer en veel toepassingopdrachten om de stof eigen te maken
 • De docente zorgt voor een fijne, aangename sfeer. Ze is makkelijk benaderbaar, toegankelijk en straalt een bepaalde rust uit.
 • Interessante materie waardoor je ook, als het om zelfgemaakte toetsen gaat, naar je eigen werk door een andere bril gaat kijken en merkt dat er nog veel geanalyseerd moet worden.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 11 maart 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 2 15 april 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 3 27 mei 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS
Module 4 24 juni 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De inhoud, zowel theorie als praktijkvoorbeelden, wordt specifiek afgestemd op de unieke leerdoelen en de praktijksituatie van jouw organisatie. Door deze aanpak ervaart jouw team diverse voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Veel gestelde vragen: 

Wie is de docent?
De opleiding toetsdeskundige wordt verzorgd door een toetsdeskundige van Teelen

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?
Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht op toetsdeskundig niveau. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

Staat de registratie als Toetsdeskundige gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?
Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label Toetsdeskundige.

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?
Om voor certificering als toetsdeskundige in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat toetsdeskundige te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?
Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk jezelf te certificeren als toetsdeskundige. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door je zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

Waarom zou ik me, als Toetsdeskundige, laten certificeren en registreren?
Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kan je, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze jij jezelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als toetsdeskundige. 

Let op: de kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy