Verkorte opleiding Onderwijskundig i-Coach

Begeleid leraren naar effectief digitaal onderwijs

 • Met aansluiting op een Post-HBO jaar opleiding
 • Geschikt voor iedereen werkzaam in het PO/VO/MBO met een interesse in ICT 
 • In 2022 wordt Digitale Geletterdheid een apart leergebied, ben jij er klaar voor?
 • Word hét aanspreekpunt voor didactische en technische vragen binnen de organisatie
 • Gratis boek “Effectief leren met ICT"

Benieuwd naar waarom elke school een i-Coach nodig heeft? Lees het hier!

Ben je op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO.

Onmisbaar in het digitale tijdperk: De i-Coach

In de huidige samenleving is ICT niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het afgelopen jaar heeft dat enorm versneld en de urgentie van een goede inbedding van ICT in het onderwijsprogramma is meer dan eens duidelijk. Hoe leiden we leerlingen en studenten op voor werken in een digitale toekomst, waarin ze ICT gebruiken om te leren, te werken en te leven? In 2022 wordt digitale geletterdheid naar verwachting een apart leergebied in het funderend onderwijs, hoe bereid je jouw school daarop voor? We weten uit onderzoek dat er een direct verband is tussen de didactische vaardigheden van docenten en de opbrengsten van ICT in de klas. Een i-Coach kan een belangrijke rol spelen in deze professionalisering.

De i-Coach heeft een visie op en vaardigheid in het didactisch inzetten van ICT. De i van i-Coach staat voor innovatie, inspiratie en inbedding van ICT in het onderwijsprogramma. Voor onderwijsprofessionals die zich op dit terrein willen specialiseren, biedt deze opleiding de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot coach van leraren. Begeleid jij leraren naar effectief digitaal onderwijs?

Meld je aan voor de opleiding i-Coach en ontwikkel een visie en concreet plan voor de duurzame inzet van ICT. 

 

De opleiding heeft 4 lesdagen:

Dag 1

Onderwijs in het digitale tijdperk

Dag 2

Visie op digitaal onderwijs

Dag 3

Effectief coachen & communiceren

Dag 4

Jouw positie als i-Coach


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden


Met de opleiding Onderwijskundig i-Coach:

 • Heb je een persoonlijke visie gevormd op onderwijs & ICT en geef je vorm aan een gezamenlijke visie voor jouw school
 • Vertaal je deze visie naar een beleidsplan met concrete acties die de inbedding van ICT in het onderwijs versterken
 • Ben jij hét aanspreekpunt voor didactische en technische vragen en ondersteun jij collega’s in hun professionalisering
 • Ga je in jouw school aan de slag met het versterken van het digitaal onderwijs: nu én in de toekomst

Met de verworven competenties die jij als i-Coach nodig hebt, ondersteun jij de ICT ontwikkelingen binnen de eigen school. Docenten worden ICT-vaardiger en voelen zich ondersteund doordat er één duidelijk aanspreek-kennispunt is. Veranderingen in de school worden steeds meer een gezamenlijk doel waar de hele organisatie van profiteert.

 

Waarom heeft iedere school een i-Coach nodig?

Digitale geletterdheid is onmisbaar bij leren, leven en werken in een digitale samenleving. Twee derde van de huidige basisschoolleerlingen krijgt een baan die nu nog niet bestaat. Er wordt van scholen al meer dan een halve eeuw verwacht dat ze leerlingen helpen om ICT-vaardiger te worden, maar de daadwerkelijke resultaten blijven uit.

De digitale geletterdheid van leerlingen is onvoldoende. Onderwijs in digitale geletterdheid is sterk afhankelijk van de persoonlijke interesse van leraren en slechts 1 op de 10 van deze leraren maakt hierbij gebruik van een leerlijn. Onderwijs richt zich nog voornamelijk op de toepassing van digitale middelen en minder op de reflecterende, kritische en creatieve omgang met ICT.

Om dit te verbeteren kiezen steeds meer scholen er daarom voor een verantwoordelijke aan te stellen voor effectief digitaal onderwijs: de i-Coach.

Voor leraren die zich op dit terrein willen specialiseren, biedt deze opleiding de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot coach van leraren en begeleid jij leraren naar effectief digitaal onderwijs.

 

Maximaal 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 18 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je om tijdig aan te melden.

 

Lerarenportfolio

Deze curus is geregistreerd bij het lerarenportfolio: 00501-05127.

 

Gratis boek: “Effectief leren met ICT"

Iedere deelnemer ontvangt gratis het boek Effectief leren met ICT van Patricia van Slobbe en Michel van Ast.

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvang je een i-Coach certificaat van ons. Hiermee kun je je expertise op school aantonen. 

 

Aansluiting Post-HBO i-Coach

Bij deze verkorte opleiding kunnen facultatief opdrachten gemaakt worden uit de post-HBO-opleiding van Ceto Training*. Per lesdag kan er een opdracht van 28 studiebelastingsuren (1 EC) uitgewerkt worden. Die opdracht geeft – na beoordeling met een voldoende – recht op vrijstelling van 1 module van 1 EC in de post-HBO i-Coach-opleiding.

*Deze opleiding start vanaf 2022.

 

Ook interessant:

Programma van de verkort opleiding Onderwijskuding i-Coach

Dag 1 (online)

Onderwijs in het digitale tijdperk

Onderwijs & ICT

Afgelopen jaar zijn we noodgedwongen ondergedoken in digitaal onderwijs. Een enormuitdagende klus. Wat hebben we hiervan geleerd? Het didactisch verantwoord inzetten vanmultimediale middelen vergroot het leerrendement, maar hoe doen we dat op een goedemanier? Het is belangrijk dat leraren weten welke leerinhouden moeilijk of gemakkelijk teleren zijn en welke ICT-toepassingen de leerlingen helpen om het leerproces succesvol tedoorlopen.

Mediawijsheid

Daarnaast is sociale media een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van kinderenen jongeren. Deze ontwikkeling heeft invloed op het onderwijs. Hoe zet jouw school socialmedia in? Hoe zorgt jouw school voor een sociaal veilig klimaat, zowel offline als online? Deleraren op jouw school spelen een belangrijke rol in deze beslissingen. Als i-Coach denkjij mee in het opstellen en bijstellen van een protocol welke bespreekt hoe sociale mediageïntegreerd wordt in het onderwijs.

 • Krijg inzicht op welke manier ICT, multimedia en social media het onderwijs kanversterken
 • Leer alles over de mogelijkheden van adaptieve software
 • Ontwikkel een visie op mediawijsheid
 • Train jouw teamleden voor het geven van mediales in de praktijk

Dag 2

Visie op digitaal onderwijs

Hoe vind jij als i-Coach jouw weg in de toenemende hoeveelheid technologie op scholen? Naast computer hebben we nu digitale schoolborden, touchscreens, smartphones, tablets, WiFi, 3d printers en robots. Op het gebied van software zijn er leerlingvolgsystemen, educatieve software, ouderportal en social media. Wat is de rol van de i-Coach? Het gaat niet zozeer om ‘ICT leren te gebruiken’, maar om ‘ICT gebruiken om te leren’. Om tot de juiste doelstellingen te komen in jouw school is het belangrijk om de volgende vragen te stellen: “Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? En wat is mijn rol in dit proces?”

 • Ontdek jouw rol als i-Coach
 • Ontwikkel jouw visie op digitaal onderwijs
 • Formuleer de visie van jouw school op digitaal onderwijs
 • Ontdek de relatie tussen de visie op onderwijs en het gebruik van digitaal onderwijs en multimedia

Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden


Dag 3

Effectief coachen & communiceren

Als i-Coach word je geconfronteerd met collega’s die zeggen “het lukt me niet” en “hij doet het niet” als ze spreken over techniek van hardware en applicaties. Ook ben je in gesprek met directie, leerlingen en ouders. Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van communicatiestijlen en zicht te hebben op jouw eigen communicatieve vaardigheden. Hoe enthousiasmeer je jouw collega’s in het gebruik van multimediale middelen om het leren van leerlingen succesvoller te laten zijn? En hoe begeleid je veranderingen op het gebied van multimedia in het onderwijs? De rol van de leraar verandert naar een meer coachende rol, de doelen van het onderwijs veranderen en het leren verplaatst zich meer naar buiten het klaslokaal. Dit kan weerstand opwekken, gevoed vanuit angst en onzekerheid. Hoe begeleid je als i-Coach deze verandering?

 • Krijg inzicht in diverse communicatiestijlen
 • Vergroot je kennis over de verschillende niveaus van communicatie
 • Ontwikkel jouw communicatie vaardigheden en sluit beter aan bij jouw gesprekspartner
 • Leer wanneer en op welk niveau je feedback geeft
 • Leer hoe jij met weerstand van je collega’s omgaat

Dag 4 (online)

Jouw positie als i-Coach

Tijdens de laatste bijeenkomst brengen we de modules samen. Hoe ga je jouw visie op onderwijs & ICT communiceren en implementeren? Welke acties zijn nodig om de imbedding van ICT in jouw school te verduurzamen? En hoe ga je in de toekomst vormgeven aan jouw rol van i-Coach? We gaan aan de slag met een actieplan voor jouw school.

 • Communiceer en implementeer jouw visie op onderwijs & ICT
 • Formuleer een actieplan voor jouw school
 • Stel toekomstdoelen rond digitaal onderwijs

Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de dag

Docenten voor optimale kwaliteit

Gedurende de hele opleiding krijg jij persoonlijke begeleiding van de docent. Het tempo ligt hoog, maar je kunt met al jouw vragen te allen tijde terecht.

 

Hoofddocent:

Margreet Pols

 

Margreet werkt als docent en trainer bij C-LiON. Ze studeerde onder meer ‘orthopedagogisch muziekbeoefenaar’ en ‘docent muziek’ aan het conservatorium in Maastricht en Rotterdam. Na 8 jaar onderwijservaring in het PO en VO maakte ze de overstap naar het trainen en coachen van onderwijs- en opleidingsprofessionals.

Ze verzorgt opleidingen en trainingen over communicatie, coaching, activerende didactiek, en multimediaal onderwijs.

 

 

Docenten:

Michel van As & Patricia Slobbe

 

Michel & Patricia schreven samen Kleppen open!, twee boeken over effectief en actief leren met ICT. Patricia werkte lang als docent Engels en is schoolleider geweest. Michel was docent wiskunde en werkte lange tijd op de lerarenopleiding. Beiden geven vanuit hun bedrijf OnderwijsArena lezingen en workshops, adviseren en begeleiden onderwijsinstellingen en trainen en coachen docenten en schoolleiders die technologie willen inzetten in het onderwijs.

Algemene informatie Verkorte opleiding tot i-Coach

 

Data en Locatie

13 oktober & 10 november 2021 // 09.00-16.30 // BCN Daltonlaan Utrecht
22 september & 1 december 2021 // 09.00-16.30 // Online

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht

Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

 • Docenten
 • Midden managers
 • Intern begeleiders

En overige docenten die werkzaam zijn in het PO/VO/MBO en een sleutelrol willen hebben bij het implementeren en begeleiden van ICT in het onderwijs.

 

Maximaal 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 18 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je om tijdig aan te melden.

 

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij het Lerarenportfolio: 00501-05127.

 

Investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek "Effectief leren met ICT" en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

 

Opleidingsadvies

Wil je meer informatie over deze opleidingen of wil je weten welke opleiding het beste bij je past? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur voor het onderwijs:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 40

 

Ook interessant

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding Onderwijskundig i-Coach


Reacties van cursisten over de verkorte opleiding tot i-Coach:

“Nuttige opleiding om handvatten te krijgen om de rol van ICT Coordinator te implementeren in de schoolorganisatie”           

“Super veel geleerd over het aansturen en veranderen van groepen mensen”

“Veel bruikbare informatie in deze verkorte opleiding”

“Leuke opleiding vooral door de inspirerende en deskundige manier van lesgeven van José Breekveldt”

“Goede, beknopte cursus, waar je veel handvatten krijgt om mee aan de slag te gaan”

“Een opleiding die tot denken aanzet en die je helpt een visie te ontwikkelen”

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Onderwijskundig i-Coach

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Onderwijskundig i-Coach start op Start 22 september 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: Start 22 september 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

 In samenwerking met:

  Relevant aanbod

13 Sep

Opleiding Coordinator wetenschap & techniek

Vergroot met de 5-daagse verkorte opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school en sluit vanuit onderzoekend & ontwerpend leren aan bij de belevingswereld van het kind! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht
21 Sep

Verkorte opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw

Word met de 5-daagse verkorte opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw de specialist binnen jouw school! Bekijk het uitgebreide programma. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan
22 Sep

Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO

Welke middenmanager ben ik? Waar heeft de school behoefte aan? Welke ontwikkelingen zijn er en wat staat ons te wachten voor de toekomst? In de opleiding Middenmanagement PO & VO worden antwoorden en praktische handvatten geboden om aan de slag te gaan met deze vragen in de praktijk. Deze opleiding is een mooie opstap naar een leidinggevende functie. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan

Alle events