Verkorte opleiding tot i-Coach

Onmisbaar in de 21e eeuw: De i-Coach

 • Met aansluiting op een Post-HBO jaar opleiding
 • Praktische handvatten; direct toepasbaar in de praktijk
 • Unieke bijdrage van gastdocent Evert Hoogendoorn
 • Ruimte voor eigen inbreng
 • Gratis boek “Onderwijs met ICT: leren lesgeven met technologie!"

Bekijk het programma

Verkorte opleiding tot i-Coach in het PO & VO

Schoolleiders en leraren zijn vaak onvoldoende vaardig om in te spelen op de eisen van de digitale toekomst. Het is tijd voor verandering en daar speelt de i-Coach een belangrijke rol in. De verkorte opleiding tot i-Coach is een praktijkgerichte opleiding waarin verschillende vaardigheden aan bod komen. De i van i-Coach staat  voor innovatie, inspiratie en inbedding van ICT in het onderwijsprogramma. Voor de leraren die zich op dit terrein willen specialiseren, biedt deze opleiding de mogelijkheden om zich te
professionaliseren tot coach van leraren in het gebruik van multimedia in het onderwijs. i-Coaches zijn docenten die de uitdaging aan gaan om zijn of haar affiniteit met ICT en coaching verder te ontwikkelen.

Toepasbaar in uw praktijk: Ga aan de slag met de 3 doelen van een i-Coach

1. Effectieve inzet van digitale middelen in de klas
2. Professionaliseer en enthousiasmeer het onderwijsteam
3. Up to date zijn en blijven van digitale verandering

 

De opleiding heeft 4 modules:

Module 1

Visieontwikkeling/ profiel en positionering van de i-Coach

Module 2

Digitale didactiek en mediawijsheid

Module 3

Interne communicatie: motiveren door informeren

Module 4

Coachen, vergadertechnieken en digitale tools

 


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden


Taken van de i-Coach:

 • Blijf op de hoogte van onderwijsontwikkelingen
 • Enthousiasmeer docenten en collega’s
 • Organiseer trainingen voor de vakgroep
 • Deel kennis tijdens vergaderingen
 • Geef individuele begeleiding en coaching aan collega’s
 • Signaleer de behoeftes van de school

 

Maximaal 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 18 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken u zich tijdig aan te melden.

 

Gratis boek: “Onderwijs met ICT, leren lesgeven met technologie"

Iedere deelnemer ontvangt gratis het boek “Onderwijs met ICT, leren lesgeven met technologie” van Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een i-Coach certificaat van ons. Hiermee kunt u uw expertise op school aantonen. 

 

Na de opleiding?

Met de verworven competenties die u als i-Coach nodig hebt, ondersteunt u de ICT ontwikkelingen binnen de eigen school. Docenten worden ICT-vaardiger en voelen zich ondersteund doordat er één duidelijk aanspreekpunt is: de i-Coach. Veranderingen in de school worden steeds meer een gezamenlijk doel waar de hele organisatie van profiteert.

 

Aansluiting Post-HBO


Wilt u na deze opleiding nog meer verdieping? Na de verkorte opleiding tot i-Coach kunt u ervoor kiezen om een gecertificeerd post-HBO diploma te behalen. Hiertoe biedt Via Vinci Academy een volledige i-Coach opleiding. Na het volgen van de opleiding komt u in aanmerking voor een maatwerktraject. Bij ViaVinci krijgt u een persoonlijke intake waar de vrijstellingen op basis van opleiding en
ervaring worden besproken.

Programma van de verkort opleiding tot i-Coach

 

Module 1

Visieontwikkeling/ profiel en positionering van de i-Coach

De hoeveelheid technologie op scholen neemt toe. Naast computers hebben we nu digitale schoolborden, touchscreens, smartphones,  tablets, wifi, 3d printers en zelfs robots. Op het gebied van software is er een digitaal leerlingvolgsysteem, educatieve software, een ouderportal, social media en een intranet. Door de toename van technologie op school is het goed kritisch te kijken naar de rol van de i-Coach. Het gaat niet meer zozeer om ‘ICT leren te gebruiken’, maar om ‘ICT gebruiken om te leren’. Om tot de juiste doelstellingen te komen is het belangrijk om de volgende drie vragen te stellen: waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Wat is mijn rol in dit proces?

Inhoudelijke thema’s:

 • Visie op ICT en de rol van de i-Coach.
 • Sterkte- en zwakteanalyse van de huidige situatie
 • Formuleren van de schoolvisie op digitaal onderwijs
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de visie op onderwijs en het gebruik van multimedia
 • Het stellen van doelen

Module 2

Digitale didactiek en mediawijsheid

Didactisch verantwoord inzetten van multimediale middelen vergroot het leerrendement. Daarbij is het van belang dat leraren weten  waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of gemakkelijk te leren zijn en welke ICT-toepassingen de leerlingen helpen om het leerproces succesvol te doorlopen. Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van kinderen en jongeren. Dat heeft invloed op verschillende gebieden van het onderwijs. Hoe zet u sociale media in op school? Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat; offline en online. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. Het is onder andere de taak van scholen  om afspraken te maken met leerlingen over het gebruik van sociale media op en om school. De i-Coach denkt mee in het opstellen en bijstellen van een protocol welke bespreekt hoe sociale media geïntegreerd wordt in het onderwijs.

Inhoudelijke thema’s:

 • Inzicht op welke manier computergebruik het onderwijsproces kan versterken
 • De mogelijkheden van adaptieve software
 • Mediawijsheid en visie op ICTTrain uw teamleden voor het geven van een mediales in de praktijk
 • Praktijkvoorbeeld: de inzet van gamification in het onderwijs voor meer motivatie en rendement.
  (Gastdocent: Evert Hoogendoorn)

Module 3

Interne communicatie: motiveren door informeren

In moderne organisaties is samenwerken een dagelijkse bezigheid; dat geldt ook voor het onderwijs. Door gezamenlijk aan doelen te  werken, bereiken onderwijsprofessionals meer dan door alleen te werken. Gezamenlijk kunnen ook groter projecten en doelen worden gerealiseerd. Om dit proces tussen leraren goed te organiseren en in goede banen te leiden, is het belangrijk te weten hoe dit tot stand komt en wat daar precies voor nodig is. Als i-Coach bent u veel in gesprek met uw collega’s, de directie, maar ook ouders en leerlingen. Deze gesprekken vinden plaats in zowel de persoonlijke setting als in vergadersetting. In beide gevallen is het belangrijk om kennis te hebben van communicatiestijlen en zicht te hebben op uw eigen
communicatieve vaardigheden.

Inhoudelijke thema’s:

 • Inzicht in en aansluiten bij diverse communicatiestijlen
 • Kennis van de niveaus in communicatie. Welke communicatievaardigheden heeft u nodig om aan te sluiten bij uw gesprekspartner?
 • De plaats en de niveaus van feedback

Module 4

Coachen, vergadertechnieken en digitale tools

De i-Coach wordt geconfronteerd met collega’s die zeggen ‘het lukt me niet’ en ‘hij doet het niet’ als ze spreken over de techniek van hardware en applicaties. Zorg ervoor dat u uw collega’s mee krijgt in het gebruik van multimediale middelen om het leren van leerlingen succesvoller te laten zijn. Nog veel uitdagender is de verandering die samenhangt met de inzet van multimedia in het onderwijs: de rol van de leraar verandert (van minder sturend naar meer coachend), de doelen van het onderwijs veranderen, en de verhouding schools-buitenschools leren verandert (de rol van de school in de samenleving). Het ligt voor de hand dat er forse weerstanden zijn tegen deze veranderingen, gevoed vanuit angst en onzekerheid. Hoe begeleidt u als i-Coach deze volwassenen? En welke attitude en vaardigheden vraagt dit van een i-Coach?

Inhoudelijke thema’s:

 • Inzicht in welke attitude en vaardigheden belangrijk zijn voor een i-Coach.
  Wat is weerstand en hoe gaat u er mee om?
 • Vergaderen/overleggen; Hoe doet u dat goed? Hoe creëert u betrokkenheid?
 • Wat is het effect van digitale tools op het leerrendement van de leerlingen?
 • Praktijkvoorbeeld: hoe krijgt u iedereen mee in een innovatieve verandering?

Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de dag

Hoofddocent: Jose Breekveldt

José Breekveldt is werkzaam als docent, trainer en begeleider bij C-LION. Zij volgde na de Pabo diverse opleidingen.

José heeft zeer ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, schoolleider en trainer van professionals. Zij is deels verantwoordelijk voor de studiebegeleiding en lesmodulen van Via Vinci Academy.

 

 

 

 

Gastdocenten:

Evert Hoogendoorn

Evert Hoogendoorn is docent en programmaleider Ludodidacktiek bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Evert heeft ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs. Zowel als ontwikkelaar als docent en in het PO, VO, HBO en WO en buitenschools; met leerlingen in achterstandswijken rond Amsterdam, verstandelijk gehandicapten, kunstenaars, ambtenaren, nerds en met docenten.

 

 

 

Ronald Brons

Ronald Brons is sinds 2001 werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren in een achterstandswijk als leerkracht maar al snel is hij gevraagd om de taak ICT op zich te nemen. De taak ICT is steeds verder gaan ontwikkelen. Waar hij in zijn Haarlemse jaren nog veel bezig was met technische installatie e.d., is mijn taak nu gevuld met o.a.

 • Collega's coachen in het gebruik van ICT.
 • Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van ICT-zaken bijhouden.
 • ICT beleid schrijven en onderhouden.

Algemene informatie Verkorte opleiding tot i-Coach

 

Datum & Locatie

 • 18 & 25 januari, 1 & 8 februari 2018

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
T. 030 234 00 88
Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

 • Docenten
 • Midden managers
 • Intern begeleiders

en overige docenten met een LB/LC functie die werkzaam zijn in het PO/VO en een sleutelrol willen zijn bij het implementeren en begeleiden van ICT in het onderwijs.


Maximaal 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 18 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken u zich tijdig aan te melden.


Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek "Organisatie van de gezondheidszorg" en toegang tot de online leeromgeving.


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding tot i-Coach

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Verkorte opleiding tot i-Coach start op 18 & 25 januari, 1 & 8 februari 2018 in la Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 18 & 25 januari, 1 & 8 februari 2018
Locatie: la Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

 

In samenwerking met:

  Relevant aanbod

7 Mrt

Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO

Welke middenmanager ben ik? Waar heeft de school behoefte aan? Welke ontwikkelingen zijn er en wat staat ons te wachten voor de toekomst? In de opleiding Middenmanagement PO & VO worden antwoorden en praktische handvatten geboden om aan de slag te gaan met deze vragen in de praktijk. Deze opleiding is een mooie opstap naar een leidinggevende functie. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan
20 Mrt

Opleiding Talentbegeleider BO

Haal het maximale leerresultaat uit getalenteerde leerlingen met deze 4-daagse opleiding. Leer hoe u talenten herkent en effectief begeleidt. Zo voldoet u aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:Novilo Churchilllaan 11 (13e verdieping)

Alle events