Opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0

Verbeter het begrijpend lezen, luisteren en kijken op school

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen
 • Leer hoe je een verbetertraject ‘begrijpend lezen/luisteren’ voorbereidt
 • Zeer praktijkgerichte en actuele insteek!
 • Ga stapsgewijs aan de slag met bevlogen docenten
 • Neem je collega’s mee in een kwaliteitsverbeteringstraject van begrijpend lezen

Met de opleiding Specialist Begrijpend Lezen verbeter je het begrijpend leesonderwijs van jouw school!

Verbeter het begrijpend leesonderwijs op jouw school!

Veel scholen puzzelen op dit moment met de inhoud en aanpak van hun begrijpend leesonderwijs. Redenen hiervoor zijn vaak de tegenvallende resultaten op de toetsen begrijpend lezen van het LOVS, de geringe motivatie van leerlingen (en collega’s) voor het ‘vak’ begrijpend lezen, nieuwe inzichten met betrekking tot de didactiek van begrijpend leesonderwijs en/of het besef dat begrijpend lezen geen vak is, maar een vaardigheid. Een vaardigheid die een rol speelt bij vrijwel alle schoolvakken en cruciaal is voor schoolsucces.

Herken je bovenstaande situatie ook voor jouw school en wil je een leidende rol in het verbeteren van het onderwijs in begrijpend lezen, luisteren en kijken op jouw school? Volg dan de opleiding Begrijpend lezen 4.0.

Bekijk het programma

 

Onder leiding van bevlogen docenten

In de opleiding Begrijpend lezen 4.0 ga je onder leiding van bevlogen docenten aan de slag om stapsgewijs het onderwijs op je school om te buigen van begrijpend lezen als afzonderlijk vak naar functioneel, betekenisvol, tekstgericht onderwijs in begrijpend lezen, begrijpend luisteren en begrijpend kijken, in samenhang met de andere taaldomeinen en/of W.O.

 

Dit leer je in 3 dagen:

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen en hoe dit op een goede manier toe te passen
 • De samenhang met andere domeinen, Close Reading +
 • Hoe formatief & summatief te toetsen, stimuleren van leesplezier en de rol van de leerkracht hierin
 • Hoe je een verbetraject ‘begrijpend lezen/luisteren’ voorbereidt en uitvoert 

Download de brochure 

 

Doel van deze opleiding:

Je kunt na het volgen van de opleiding op een betekenisvolle wijze invulling geven aan je eigen ‘begrijpend leesles’ en ben je in staat om aan de hand van inzichten en inspirerende voorbeelden, collega’s binnen de eigen school mee te nemen in een kwaliteitsverbeteringstraject op het gebied van ‘begrijpend lezen’. Indien gewenst kunnen de docenten van de opleiding bij een vervolgtrajcet ondersteunen. Meer informatie hierover is te vinden op www.opleidingentaal.nl 

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvang je ook het Specialist Begrijpend Lezen certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij jou aan spoedig te reserveren.

  

Ook interessant voor jou

Programma van de opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0

Beide dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:00

 

Module 1:  

Wat is ‘begrijpend lezen’ (niet)?!

 • Vaststellen essentie van ‘begrijpend lezen’ en ‘begrijpend luisteren’.
  • We gaan in op de vraag hoe begrip tot stand komt, welke factoren hier een rol bij spelen en wat dit betekent voor de aanpak in de klas.
 • Onderwijzen van tekstbegrip: (on)zin van aanleren strategieën versus tekstgerichte instructie.
 • Resultaten internationale onderzoeken PISA en PIRLS
 • Belang van het werken met rijke teksten. Criteria voor het selecteren daarvan.
 • Close reading en herhaald en verdiepend lezen: overeenkomsten en verschillen
 • Hogere en lagere orde denkvaardigheden
  • We behandelen aan de hand van verschillende teksten hoe kinderen met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden over de inhoud van een tekst, welke tekstgerichte denkvragen daarbij gesteld kunnen worden en welke uitwerking deze vragen hebben. We gaan in op de valkuilen en laten zien hoe de tekst centraal gezet kan worden.
 • Begrijpend lezen, luisteren en kijken
  • We laten zien hoe lezen, luisteren en kijken met elkaar samenhangen en hoe hogere denkvaardigheden gestimuleerd kunnen worden.
 • Gebruik van methodes o.a. Nieuwsbegrip, Grip op Lezen en Leeslink
  • We laten zien hoe teksten en opdrachten uit deze methodes op een tekstgerichte manier ingezet kunnen worden en vullen dit aan met voorbeelden zonder methode.
 • Kijken naar een begrijpend lees-/luisterles
  • Met behulp van de kijkwijzer ‘Denkvaardig’ (Opleidingentaal, 2019) kijken we naar een begrijpend leesles. We leren welke vragen leerlingen uitdagen tot gesprek en aanzetten tot hogere orde denken. We bespreken de inzet van de kijkwijzer in de eigen school.
 • Pleidooi: Weg met de denkdip in groep 3 en 4
 • Enkele inspirerende voorbeelden.

Voor een compleet overzicht van de opleiding raden wij je aan de brochure te downloaden
Download de brochure (pdf)

Module 2:

Samenhang met andere domeinen, Close Reading +

 • Begrijpend lezen gekoppeld aan technisch lezen:
  • We bekijken een aantal methodes voor technisch lezen die gekozen hebben voor een koppeling met begrijpend lezen. Welke keuzes zijn er gemaakt? Is er sprake van een uitdagend en dekkend aanbod? In hoeverre profiteren zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen van deze samenhang? Wat laat effectonderzoek zien? Wat betekent dit voor keuzes voor onze school?
 • Begrijpend lezen gekoppeld aan overige taaldomeinen
  • Hoe kan begrijpend lezen functioneel gekoppeld worden aan andere taaldomeinen, zoals het schrijven van teksten, het spreken-luisteren en het verbreden en verdiepen van de woordenschat van leerlingen? Hoe kunnen we zowel begrijpend lezen als de andere taaldomeinen van deze samenhang laten profiteren? Wat laat effectonderzoek zien? Wat betekent dit voor keuzes voor onze school?
 • Close reading +
  • Op dit moment wordt veel ingezet op Close reading. Hoe voorkomen we dat Close Reading ertoe leidt dat begrijpend lezen een apart vak blijft? Hoe kunnen we zorgen dat er sprake is van een Close Reading?, waarbij er sprake is van een voor de referentieniveaus dekkend en beredeneerd aanbod en hoe kunnen we daarop sturen?
 • Verkenning thematiserend begrijpend lezen. Een wenkend toekomstperspectief voor onze school? Zo ja, hoe zouden we daaraan kunnen werken?
 • Relatie met zaakvakken. Welke kansen biedt dit (niet)?
 • In groepen aan de slag met het opzetten van functionele, betekenisvolle begrijpend lees-, luister-, en/of kijkactiviteiten in samenhang.
 • Enkele inspirerende voorbeelden voor koppeling aan andere (taal)domeinen.

Module 3: 

Toetsen, leesplezier en de rol van de leerkracht

 • Summatief en formatief toetsen
  • We gaan in op het summatief toetsen, zowel methode-afhankelijk als methodeonafhankelijk en gaan na welke consequenties dit mogelijk heeft voor de praktijk.
  • We bespreken toetsgegevens van de eigen school/groep en laten zien welke verklaringen hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke interventies wel en niet wenselijk zijn.
  • We verkennen het formatief toetsen. Wat is het? Hoe kan het ingezet worden? Wat zijn voor- en nadelen.
  • Het voeren van leesgesprekken, als aanvulling op het formatief toetsen.
 • Werken aan literaire competenties vanaf groep 1: hoe kunnen we hierin werken aan een doorgaande lijn? Wat maakt boeken geschikt?
 • Leesbevordering
  • Uit onderzoek lijkt te blijken dat leerlingen steeds minder lezen en minder plezier hebben in lezen. We laten zien dat leesplezier samenhangt met de kwaliteit van het aanbod en het gedrag van de leerkracht en hoe dit kan worden beïnvloed.
  • We geven een overzicht van actuele boeken en laten zien hoe leesplezier gestimuleerd wordt.
 • We oefenen samen hoe we teksten en boeken tot leven wekken, door gevarieerde werkvormen in te zetten, die niet alleen leiden tot meer leesplezier, maar ook tot beter begrip van teksten.

 

Jouw docenten:

Harald Weessles

Harald is vanaf 2007 zelfstandig onderwijsadviseur en werkte o.a. als taal-leesexpert voor de POraad (projectbureau Kwaliteit), en als lid van de toetswijzercommissie Taal voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens). Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en specialiseerde zich in de didactiek van begrijpend lezen. Samen met Tjalling richtte hij in 2018 Opleidingentaal op voor het basisonderwijs.

 

Tjalling Brouwer

 Tjalling is een bevlogen taalleesspecialist en ondersteunt als zelfstandig onderwijsadviseur met passie scholen bij het optimaliseren van hun taal- en leesonderwijs. Hij staat als conceptauteur aan de basis van enkele taal- en leesmethodes. Daarnaast is hij eigenaar van een dyslexiepraktijk. Hij was jarenlang voorzitter van de redactie van JSW, schreef zelf ook veel artikelen en columns en is voorzitter van de Vereniging van Taalspecialisten.

 

 

Algemene informatie van de opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0

 

Data en locatie

22 september, 3 november en 8 december 2021

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357 (Kantoren Janssoenborch)
3511 DT Utrecht
Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten die een leidende rol ambiëren bij het verbeteren van de kwaliteit van het taal-/ leesonderwijs, taalcoördinatoren en interne begeleiders.

 

Jouw investering

De investering voor de opleiding bedraagt € 1799,- p.p. (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een digitale leeromgeving.

 

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt je ook het Specialist Begrijpend Lezen certificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen.

 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 16 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur onderwijs
Tel: 040 - 2 972 751

 

Ook interessant voor jou

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0 online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0 inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Specialist Begrijpend Lezen 4.0 start op 22 september, 3 november en 8 december 2021 in Aristo Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 22 september, 3 november en 8 december 2021
Locatie: Aristo Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany