Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO

 • Leer jouw examencommissie verbeteren
 • Zorg ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd
 • Maak kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken
 • Verduidelijk jouw taken en verantwoordelijkheden

Kennis, inspiratie en doen!

 • 14 april - 9 juni 2022
 • Aristo Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Kun jij als examencommissielid invulling geven aan deze onafhankelijke positie?

De politiek verwacht veel van examencommissies, die de laatste jaren steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van jou als examencommissielid verwacht dat je de kwaliteit van de opleiding in de gaten houdt en de toetsing en het eindniveau binnen deze opleiding kunt borgen door een kwaliteitssysteem in te richten. Daarnaast spelen tegengestelde belangen een grote rol in deze functie. Je bent als examencommissielid in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. Een belangrijke taak, maar zeker niet eenvoudig. Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Ben jij op dit moment in staat om invulling te geven aan de deze onafhankelijke positie? In deze cursus leiden we je daarvoor op.

We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Lid examencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

Kennis, inspiratie en doen!

In deze cursus staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-to-date is. Aan de hand van best practices krijg je daarnaast handvatten aangereikt om jouw taken effectief in te vullen. Deelnemers wisselen met elkaar ervaringen uit en geven elkaar feedback op door hen in te brengen materialen. De opdrachten die je tijdens de cursus maakt, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de cursus worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

Na deze cursus

 • Heb je alle kennis in huis over jouw huidige taken als examencommissielid.
 • Ken je diverse voorbeelden van manieren waarop je deze taken binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie van het onderwijs in de praktijk kunt uitvoeren.
 • Weet je wat je als examencommissie kunt verbeteren.
 • Zorg je ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd.
 • Heb je zicht op toetskwaliteit

Certificering

Tijdens de cursus maak je een start met het certificeringstraject. Je kunt deelnemen aan dit certificeringstraject als je benoemd bent in een functie, en betrokken bij de werkzaamheden, passend bij het NVE-functieprofiel Lid examencommissie. Je start dit traject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van portfolio opdrachten. Als jouw portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt vervolgens een rapportage met een toelichting op de beoordeling. Zodra je het certificeringstraject met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Bij aanmelding voor deze cursus ontvang je bovendien gratis de volgende boeken:

 

Module 1

Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Dag 1 Taken en verantwoordelijkheden

 • Nut en noodzaak van de examencommissie
 • Samenstelling en taken van de examencommissie
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix
 • Wat is toetskwaliteit?
 • Certificering Lid Examencommissie
 • Oogst & vooruitblik

Module 2

Kwaliteitsborging en instrumenten van de examencommissie

In het kort:

 • Even terug naar dag 1…
 • Kwaliteit en kwaliteitsborging
 • Aan de slag met Zelfevaluatie-instrument KIT-Plus
 • Risicoanalyse
 • Instrumenten van de examencommissie
 • Gastspreker Toetsprogramma
 • Oogst en vooruitblik

Gastspreker: Kwaliteit toetsprogramma

 • Is het toetsprogramma meer dan een optelsom van alle toetsen van de opleiding?
 • Is het toetsprogramma meer dan een willekeurige mix van toetsvormen?
 • Is het toetsprogramma bewust en beargumenteerd samengesteld (passend bij de doelen en opbouw van de gehele opleiding)?
 • Bestaat het toetsprogramma uit toetsen die complementair zijn (dekken ze samen de complete set van opleidingskwalificaties/ -doelen af)?
 • Past het toetsprogramma qua opbouw bij het curriculum?
 • Hangt het toetsprogramma direct samen met het onderwijs?

Module 3

Accreditatie en andere nieuwe uitdagingen

In het kort:

 • Even terug naar dag 2…
 • Accreditatie
 • De rol van examencommissie bij de accreditatie
 • Uitdagingen en ontwikkelingen waaronder online toetsen,
  flexililisering & Covid-19
 • Gastspreker Toegankelijk toetsen
 • Oogst

Gastspreker: Toegankelijk toetsen: ruimer denken kan, mag en moet

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Door de ratificatie van het VN-verdrag is het bieden van inclusief onderwijs zeer actueel.

Welke rol heb je als examencommissie als het gaat om toegankelijk toetsen? Wat moet je weten? Welke ruimte is er en mogelijkheden zijn er, zonder in te boeten op de kwaliteit en eindkwalificaties? Wat zijn goede voorbeelden? In deze middag is er aandacht voor beeldvorming/bewustwording dat er vaak meer mogelijk is bij toetsing en examinering dan tevoren wordt gedacht. U bespreekt casuïstiek rondom aanvragen van studenten met een functiebeperking en gebuikt hierbij het 3-stappenmodel.

Door Linda Schlundt Bodien, Managing Consultant bij Cinop en ECIO

 

 

 

Hoofddocent:

img-Tineke van Es

Tineke van Es
Ervaringsdeskundige, docent, voorzitter van meerdere examencommissies en toetscommissies

Naast haar rol als ervaringsdeskundige binnen het Hoger Onderwijs (o.a. studieloopbaanbegeleider, docent, voorzitter van meerdere examencommissies en toetscommissies) heeft Tineke van Es veel ervaring als trainer en adviseur op het gebied van onderwijs en toetsing. Als voorzitter van examencommissies was zij verantwoordelijk voor de borging van de toetskwaliteit van verschillende opleidingen en heeft zij een bijdrage geleverd aan meerdere accreditaties. Daarnaast heeft zij veel toetsen gereviewd en over de uitkomsten hiervan met examinatoren en het management het gesprek gevoerd. Ook heeft zij zich tijdens haar loopbaan met veel plezier bezig gehouden met het trainen en begeleiden van docenten op het gebied van toetsing en examinering (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, Basiskwalificatie Examinering, Toetsexpert VO).

Gastdocent

img-Linda Schlundt Bodien

Linda Schlundt Bodien
Managing Consultant bij Cinop en ECIO

Deze cursus is bestemd voor nieuwe en ervaren:

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies
En anderen die betrokken zijn bij examinering in het HO

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: +31 (0)30 289 94 00

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 14 april 2022 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht
Dag 2 12 mei 2022 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht
Dag 3 9 juni 2022 09:30 - 16:30 Aristo Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse Cursus/Training bedraagt € 2499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy