Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO

 • Leer jouw examencommissie verbeteren
 • Zorg ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd
 • Maak kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken
 • Verduidelijk jouw taken en verantwoordelijkheden
 • Vraag het gratis e-book over Toetsen aan

Kennis, inspiratie en doen!

 • 3-daagse cursus
 • 14 april - 16 juni 2025
 • Aristo Meeting Center Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Kun jij als examencommissielid invulling geven aan deze onafhankelijke positie?

Je bent als examencommissielid in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn.Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Ben jij op dit moment in staat om invulling te geven aan deze onafhankelijke positie? Tijdens de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO leiden we je daarvoor op.

We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Lid examencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

Wat leer jij in 3 dagen?

 • Alle kennis in huis over de huidige taken van een examencommissielid.
 • Deze taken uitvoeren binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie van het onderwijs in de praktijk.
 • Weet je wat je als examencommissie kunt verbeteren.
 • Zorg je ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd.
 • Heb je zicht op toetskwaliteit
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Kennis, inspiratie en doen!

In deze cursus staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-to-date is. Aan de hand van best practices krijg je daarnaast handvatten aangereikt om jouw taken effectief in te vullen. Deelnemers wisselen met elkaar ervaringen uit en geven elkaar feedback op door hen in te brengen materialen. De opdrachten die je tijdens de cursus maakt, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de cursus worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

Certificering

Tijdens de cursus maak je een start met het certificeringstraject. Je kunt deelnemen aan dit certificeringstraject als je benoemd bent in een functie, en betrokken bij de werkzaamheden, passend bij het NVE-functieprofiel Lid examencommissie. Je start dit traject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van portfolio opdrachten. Als jouw portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt vervolgens een rapportage met een toelichting op de beoordeling. Zodra je het certificeringstraject met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Het portfolio bestaat uit de volgende opdrachten: 

 1. De kwaliteit van toetsprogramma/ examenplan analyseren 
 2. De kwaliteit van ontwerp en constructie van examens evalueren
 3. De kwaliteit van de afname en resultaten van examens evalueren
 4. De kwaliteit van het examenproces evalueren 
 5. De kwaliteit van examenfunctionarissen evalueren
 6. Beslissen bij fraude, klachten, situaties van overmacht en onvoorziene situaties rondom de examinering
 7. Behandelen van verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering

Bij aanmelding voor deze cursus ontvang je bovendien gratis de volgende boeken:

 

Module 1

Taken en verantwoordelijkheden van de
examencommissie volgens wet- en regelgeving

In deze dag nemen we de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie volgens wet- en regelgeving onder de loep. Wat is de toegevoegde waarde en bovenal de noodzaak van de examencommissie? Wie is verantwoordelijk voor het beoordelen en het borgen van de toetskwaliteit? En hoe bepaal je de kwaliteit, validiteit en bruikbaarheid van een toets? Welke taken en verantwoordelijkheden behoren daadwerkelijk tot jouw functie als examencommisielid? Ook wordt uitleg gegeven over de mogelijkheid tot certificering conform het NVE-functieprofiel Lid Examencommissie.

Thema's:

 • Nut en noodzaak van de examencommissie
 • Samenstelling en taken van de examencommissie
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix
 • Wat is toetskwaliteit?
 • Certificering Lid Examencommissie

Module 2

Kwaliteitsborging en instrumenten van de examencommissie

Is het toetsprogramma meer dan een optelsom en willekeurige mix van alle toetsen en toetsvormen van de opleiding? Is het toetsprogramma bewust en beargumenteerd samengesteld (passend bij de doelen en opbouw van de gehele opleiding)? Dekt het toetsprogramma de complete set van opleidingskwalificaties/-doelen af? En past het toetsprogramma qua opbouw bij het curriculum? Deze ochtend krijg je antwoord op deze vragen en leerje diverse instrumenten in te zetten om de kwaliteit van je toetsprogramma te kunnen borgen.

Thema's:

 • Kwaliteit en kwaliteitsborging
 • Aan de slag met Zelfevaluatie-instrument KIT-Plus
 • Risicoanalyse
 • Instrumenten van de examencommissie

Toegankelijk toetsen

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen ofwel inclusief onderwijs. Welke rol heb je als examencommissie als het gaat om toegankelijk toetsen? Welke ruimte en mogelijkheden zijn er, zonderin te boeten op de kwaliteit en eindkwalificaties? Vaak is er meer mogelijk bij toetsing en examinering dan aanvankelijk wordt gedacht! In deze gastbijdrage wordt m.b.v. casuïstiek, voorbeelden en het 3-stappenmodel hier praktisch op ingegaan.


Module 3

Accreditatie, Programmatisch toetsen en andere actuele uitdagingen 

Tijdens deze laatste dag gaan we in op accreditatie en welke rol de examencommissie
hierin speelt. Hoe voorkom je onregelmatigheden en fraude? Ook blikken we terug op
toetskwaliteit en kijken we naar andere actuele ontwikkelingen en uitdagingen, bijvoorbeeld
de kwaliteitsborging van programmatisch toetsen, digitaal toetsen en de flexibilisering van
het onderwijs.

Thema's:

 • Accreditatie en de rol van de examencommissie
 • Onregelmatigheden en fraude
 • Programmatisch toetsen
 • Uitdagingen en ontwikkelingen zoals digitaal toetsen, flexibilisering en (post-)Corona

 

 

 

Hoofddocent:

img-Jaap Brunnekreef

Jaap Brunnekreef
Adviseur leren en toetsen bij Teelen B.V.

Als trainer & adviseur heeft Jaap ruime ervaring op het gebied van onderwijs, toetsing en examinering. Voor SBO verzorgt hij trainingen voor examencommissies in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. 
Jaap is nauw betrokken bij de borging van de kwaliteit van de toetsing in het onderwijs, onder andere als voorzitter van de examencommissie. In deze rol heeft hij ervaring opgedaan met het borgen van de toetskwaliteit aan de hand van het toetsweb, het opstellen van examenreglementen, het werken met een PDCA-cyclus en het opstellen van activiteitenplannen. 
Hij kent verschillende manieren om de kwaliteit van de toetsing in de praktijk te borgen. Ook ontwikkelde Jaap een zelfevaluatie instrument voor examinatoren. Dit instrument helpt examinatoren bij de verbetering van de kwaliteitsbewaking en vergroting van de bewustwording van hun rol.
 

Gastdocent

img-Minne Bakker

Minne Bakker
Senior adviseur, ECIO

Minne werkt als senior adviseur bij ECIO. Haar expertise ligt op het vlak van Universal Design for Learning en hoe dit kan bijdragen aan inclusief onderwijs. Zij helpt onderwijsinstellingen met het inclusief maken van hun curriculum en houdt zich daarnaast bezig met het trainen van (onderwijs)professionals op dit vlak. Ook faciliteert zij het landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren.

img-Tom de Beer

Tom de Beer
Adviseur, ECIO

Als adviseur bij ECIO houdt Tom zich bezig met de thema’s fysieke & digitale toegankelijkheid en het VN-verdrag. Op dit vlak geeft hij trainingen en workshops bij onderwijsinstellingen. Ook faciliteert hij het landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren.

Deze cursus is bestemd voor nieuwe en ervaren:

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies
En anderen die betrokken zijn bij examinering in het HO

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 14 april 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 2 26 mei 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 3 16 juni 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

 

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse Cursus/Training bedraagt:

 • De kosten van deze opleiding bedragen  €2199- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie, thee, lunch en toegang tot de online leeromgeving.  
 • Dit bedrag is exclusief certificering via Teelen t.w.v. €995,- (excl. btw) per persoon, eventuele herkansing en kosten van optionele opname in het NVE Register Examenfunctionarissen à € 50,00 per inschrijving voor de duur van 5 jaar. Indien u voor een herkansing in aanmerking komt, zijn daar extra kosten aan verbonden van € 535,- (excl. btw.)

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Mis het niet en schrijf je in

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Veel gestelde vragen: 

Wie is de docent?
De opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO wordt verzorgd door Marnie Wouters, Coach, docent & vicevoorzitter examencommissie.

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?
Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht als examencommissie. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

Staat de registratie als lid examencommissie gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?
Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label lid examencommissie.

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?
Om voor certificering als lid examencommissie in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat lid examencommissie te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?
Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk jezelf te certificeren als lid examencommissie. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door je zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

Waarom zou ik me, als lid examencommissie, laten certificeren en registreren?
Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kan je, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze jij jezelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als lid examencommissie. 

Let op: de kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy