Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO

 • Leer jouw examencommissie verbeteren
 • Zorg ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd
 • Maak kennis met verschillende benaderingen van kwaliteitsdenken
 • Verduidelijk jouw taken en verantwoordelijkheden
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!

Kennis, inspiratie en doen!

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Kun jij als examencommissielid invulling geven aan deze onafhankelijke positie?

Je bent als examencommissielid in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn.Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Ben jij op dit moment in staat om invulling te geven aan deze onafhankelijke positie? Tijdens de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO leiden we je daarvoor op.

We sluiten volledig aan bij het functieprofiel Lid examencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

Wat leer jij in 3 dagen?

 • Alle kennis in huis over de huidige taken van een examencommissielid.
 • Deze taken uitvoeren binnen de wettelijke kaders van de WHW en binnen de aanbevelingen van de Inspectie van het onderwijs in de praktijk.
 • Weet je wat je als examencommissie kunt verbeteren.
 • Zorg je ervoor dat de kwaliteit van toetsing en het eindniveau voldoende worden geborgd.
 • Heb je zicht op toetskwaliteit
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Kennis, inspiratie en doen!

In deze cursus staat kennis, inspiratie en doen centraal. Je krijgt een actueel overzicht van alle wettelijke taken en ontwikkelingen, zodat jouw kennis up-to-date is. Aan de hand van best practices krijg je daarnaast handvatten aangereikt om jouw taken effectief in te vullen. Deelnemers wisselen met elkaar ervaringen uit en geven elkaar feedback op door hen in te brengen materialen. De opdrachten die je tijdens de cursus maakt, vormen een onderdeel van het portfolio voor het certificeringstraject. Aan het einde van de cursus worden op individuele basis afspraken gemaakt over de afronding van het certificeringstraject.

Certificering

Tijdens de cursus maak je een start met het certificeringstraject. Je kunt deelnemen aan dit certificeringstraject als je benoemd bent in een functie, en betrokken bij de werkzaamheden, passend bij het NVE-functieprofiel Lid examencommissie. Je start dit traject met een digitale intake over de relevantie en de volledigheid van jouw ervaring in relatie tot dit functieprofiel. Vervolgens stel je een portfolio samen op basis van portfolio opdrachten. Als jouw portfolio volledig is, vindt de beoordeling plaats door twee gecertificeerde beoordelaars. Je ontvangt vervolgens een rapportage met een toelichting op de beoordeling. Zodra je het certificeringstraject met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Het portfolio bestaat uit de volgende opdrachten: 

 1. De kwaliteit van toetsprogramma/ examenplan analyseren 
 2. De kwaliteit van ontwerp en constructie van examens evalueren
 3. De kwaliteit van de afname en resultaten van examens evalueren
 4. De kwaliteit van het examenproces evalueren 
 5. De kwaliteit van examenfunctionarissen evalueren
 6. Beslissen bij fraude, klachten, situaties van overmacht en onvoorziene situaties rondom de examinering
 7. Behandelen van verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering

Bij aanmelding voor deze cursus ontvang je bovendien gratis de volgende boeken:

 

Module 1

Taken van de examencommissie volgens wet- en regelgeving

Dag 1 Taken en verantwoordelijkheden

 • Nut en noodzaak van de examencommissie
 • Samenstelling en taken van de examencommissie
 • Taken en verantwoordelijkheden verduidelijken in een RACI-matrix
 • Wat is toetskwaliteit?
 • Certificering Lid Examencommissie
 • Oogst & vooruitblik

Module 2

Kwaliteitsborging en instrumenten van de examencommissie

In het kort:

 • Even terug naar dag 1…
 • Kwaliteit en kwaliteitsborging
 • Aan de slag met Zelfevaluatie-instrument KIT-Plus
 • Risicoanalyse
 • Instrumenten van de examencommissie
 • Gastspreker Toetsprogramma
 • Oogst en vooruitblik

Gastspreker: Kwaliteit toetsprogramma

 • Is het toetsprogramma meer dan een optelsom van alle toetsen van de opleiding?
 • Is het toetsprogramma meer dan een willekeurige mix van toetsvormen?
 • Is het toetsprogramma bewust en beargumenteerd samengesteld (passend bij de doelen en opbouw van de gehele opleiding)?
 • Bestaat het toetsprogramma uit toetsen die complementair zijn (dekken ze samen de complete set van opleidingskwalificaties/ -doelen af)?
 • Past het toetsprogramma qua opbouw bij het curriculum?
 • Hangt het toetsprogramma direct samen met het onderwijs?

Module 3

Accreditatie en andere nieuwe uitdagingen

In het kort:

 • Even terug naar dag 2…
 • Accreditatie
 • De rol van examencommissie bij de accreditatie
 • Uitdagingen en ontwikkelingen waaronder online toetsen,
  flexililisering & Covid-19
 • Gastspreker Toegankelijk toetsen
 • Oogst

Gastspreker: Toegankelijk toetsen: ruimer denken kan, mag en moet

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Door de ratificatie van het VN-verdrag is het bieden van inclusief onderwijs zeer actueel.

Welke rol heb je als examencommissie als het gaat om toegankelijk toetsen? Wat moet je weten? Welke ruimte is er en mogelijkheden zijn er, zonder in te boeten op de kwaliteit en eindkwalificaties? Wat zijn goede voorbeelden? In deze middag is er aandacht voor beeldvorming/bewustwording dat er vaak meer mogelijk is bij toetsing en examinering dan tevoren wordt gedacht. U bespreekt casuïstiek rondom aanvragen van studenten met een functiebeperking en gebuikt hierbij het 3-stappenmodel.

Door Linda Schlundt Bodien, Managing Consultant bij Cinop en ECIO

 

 

 

Deze cursus is bestemd voor nieuwe en ervaren:

 • Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie
 • Leden MT met verantwoordelijkheid voor toets- en examenfunctie
 • Examencoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor examinering
 • Opleidingscommissies
En anderen die betrokken zijn bij examinering in het HO

Algemene Informatie

Deze 3-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 088 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 29 september 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 2 31 oktober 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Module 3 28 november 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

 

Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse Cursus/Training bedraagt:

 • € 2599,00 (excl. btw) inclusief certificering
 • € 1899,00 (excl. btw) exclusief certificering

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Mis het niet en schrijf je in

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Veel gestelde vragen: 

Wie is de docent?
De opleiding Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het HO wordt verzorgd door Marnie Wouters, Coach, docent & vicevoorzitter examencommissie.

Met hoeveel studie-uren kunnen deelnemers rekening houden buiten de contacturen?
Studie-uren heb je nodig voor het samenstellen van jouw portfolio dat je ter beoordeling aanbiedt. De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin je al werkzaamheden verricht als examencommissie. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 40-60 uur.

Staat de registratie als lid examencommissie gelijk aan een Senior Kwalificatie Examineren?
Beide profielen komen veel overeen, maar zijn niet geheel identiek. Intussen is door de certificerende instellingen (CI’s) van het NVE besloten dat zowel SKE- als BKE-gecertificeerden in het NVE-register opgenomen kunnen worden. Zij zullen met een apart label in het register komen naast o.a. het label lid examencommissie.

Moeten er opdrachten c.q. een portfolio gemaakt worden?
Om voor certificering als lid examencommissie in aan aanmerking te komen, dien je een portfolio samen te stellen. De opdrachten die je tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat je aan het einde van de opleiding inlevert.

Zijn er ook mogelijkheden om buiten de opleiding het certificaat lid examencommissie te bemachtigen bijv. d.m.v. vrijstellingen?
Ook zonder deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk jezelf te certificeren als lid examencommissie. Certificering vindt ook in dat geval plaats op basis van een door je zelf samengesteld portfolio.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Teelen via info@teelen.nl.

Waarom zou ik me, als lid examencommissie, laten certificeren en registreren?
Examinering in Nederland wordt steeds meer erkend als een specialisme. Dit zien we ook terug in de groeiende aandacht voor de kwaliteit, professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden van examenorganisaties. Certificering van de verschillende betrokkenen in de examenorganisatie past bij deze ontwikkelingen. Met een certificaat kan je, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze jij jezelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als lid examencommissie. 

Let op: de kosten voor de herkansing bedragen € 425,- exclusief BTW incl. administratiekosten.

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy