Verkorte opleiding Educational Leadership

Leidinggeven in het onderwijs is een uitdagende baan!

 • Zorg voor de toekomst van jouw school met goed onderwijsmanagement
 • Krijg met 7 modules inzichten en handvatten in het onderwijskundig leiderschap
 • Voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs
 • Met een Post-HBO registerdiploma ‘Onderwijskundig teamleider’
 • Met vrijstellingen voor twee Masteropleidingen!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie in het onderwijs!

Steeds meer wordt er van scholen verwacht dat ze resultaat boeken. Het wordt telkens anders genoemd: de effectieve school, ondernemende scholen, opbrengstgericht onderwijs etc. Dat vraagt om sterk onderwijskundig leiderschap en onderwijsmanagement, waarin professionals ondersteund en uitgedaagd worden om het beste uit de leerlingen én zichzelf te halen. Kortom: toekomstgericht onderwijs gegeven door onderzoekende professionals in een professionele leergemeenschap. De opleiding Educational Leadership geeft je hiervoor de inzichten en handvatten. 

Deze verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze schoolleiders, managers en leidinggevenden die zich verder willen professionaliseren tot excellent leider.

 

Persoonlijke Studie Coach

Elke deelnemer krijgt persoonlijke begeleiding bij het maken van de werkstukken en het vertalen van de kennis uit de opleiding naar de eigen praktijk.

 

De 7 modules van de opleiding Educational Leadership:

Module 1

Visie op toekomstgericht onderwijs

Module 2

Strategische positionering van de school

Module 3

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

Module 4

Kwaliteitszorg, toezicht en inspectie

Module 5

Onderwijs Finance voor Non-Financials

Module 6

Professionalisering

Module 7

Authentiek Leiderschap

 

 

Diplomering

De opleiding sluit af met het diploma ‘Educational Leadership’ van Via Vinci Academy met de bijbehorende nascholingscertificaten:

 • Post-HBO registerdiploma ‘Onderwijskundig teamleider’
 • SRPO- nascholingsthema’s (formeel leren) - schoolleidersregister:
  • Thema 1: Persoonlijk leiderschap
  • Thema 2: Regie en strategie
  • Thema 6: Leidinggeven aan verandering

 


Doorstuderen naar een master-titel

Indien je met dit diploma wilt doorstuderen in de masters ‘Master Innovation & Leadership in Education’ van Via Vinci Academy of de  ‘MBA voor schoolleiders’ van de Netherlands Business Academy (NVAO-geaccrediteerd), ontvang je vrijstellingen.
Neem voor toelichting contact op met opleidingsadviseur Wendy Bekkers | T: 040-2972760 | w.bekkers@sbo.nl

 

Programma Verkorte opleiding Educational Leadership

De opleiding bestaat uit 7 modules van 1 tot 2 contactdagen verdeeld over 8 maanden.

 

Module 1

Visie op toekomstgericht onderwijs

De school als maatschappelijke organisatie staat in het centrum van de snelle veranderingen in de samenleving. Soms vooroplopend (voor welke beroepen gaan we onze leerlingen opleiden?), soms wat trager meebewegend (de 50-weken school is nog een uitzondering), maar altijd gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor leerlingen, ouders en de samenleving.

In deze module ontwikkel je:

 • Een overzicht van ‘alle’ externe ontwikkelingen die impact hebben op de school;
 • Inzicht in wat ‘waardecreatie’ voor jouw school betekent;
 • Een visie op het onderwijs van de toekomst, passend bij jouw school;
 • Een routekaart voor een mogelijke weg naar dat nieuwe onderwijs.

Module 2

Strategische positionering van de school

Een duurzame, eigen plaats in de samenleving begint met een krachtige schoolidentiteit; weten waar je als school voor gaat en staat. Weten ook wat je unieke kracht is en wat jou onderscheidt van andere scholen.

In deze module:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste aspecten van een krachtige schoolidentiteit;
 • Maak je kennis met een praktisch model waarmee je samen met uw team die identiteit kunt ontwikkelen en doorvertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • Leer je hoe jij jouw school op een aansprekende manier op de kaart kunt zetten;

 >2 lesdagen


Module 3

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

Een school is een maatschappelijke onderneming en wordt daardoor vrijwel dagelijks geconfronteerd met de dynamiek die eigen is aan onze hedendaagse maatschappij. Soms wordt die dynamiek veroorzaakt door ‘Den Haag’, soms door ontwikkelingen in de directe omgeving van de school. Het vermogen daarmee adequaat om te gaan is daarom een belangrijke voorwaarde voor iedere onderwijsprofessional. In deze module:

 • Maak je kennis met nieuwe inzichten in de organisatie- en veranderkunde;
 • Leer je hoe jij veranderingen in jouw school kunt doorvoeren en onomkeerbaar maken;
 • Leer je hoevaak je zelf veranderingen tegenhoudt (en hoe je dat kunt voorkomen);
 • Krijg je inzicht in teamprocessen en leer je hoe je die kunt benutten voor duurzame ontwikkeling.

>2 lesdagen


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.

Module 4

Kwaliteitszorg, toezicht en inspectie

In alle onderwijssectoren neemt de plan- en verantwoordingslast af; dit is ten minste de bedoeling van de overheid. Overheidsbeleid en organisatiewetenschappen benadrukken juist het belang van een levende kwaliteitscultuur in schoolteams.In de praktijk blijkt het een flinke uitdaging om de procedurehandboeken, kwaliteitsregistraties en -verslagen beknopter te krijgen.

In deze module leer je:

 • Kwaliteitssystematiek op te bouwen en te implementeren vanuit principes van ‘Lean’
 • Werken met de A3-methodiek voor onderwijsverbetering
 • Verantwoorden met getallen (op de zelf geformuleerde prestatie-indicatoren), verhalen (story-telling) én beleving (audits, visitaties, presentaties)

Module 5

Onderwijs Finance voor Non-Financials

Voor goed onderwijs en een sterk personeelsbeleid dien je jouw financiën op orde te hebben. Je dient financiële overzichten te kunnen lezen, interpreteren en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.
Tijdens deze module krijg je de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken binnen jouw school, afdeling en/of het team.

In deze module:

 • Leer je hoe je financiële informatie op de juiste manier interpreteert
 • Krijg je handvatten hoe jij jouw onderwijsrendement bepaalt en behaalt
 • Leer je op welke manier jij jouw strategie vertaalt naar concrete budgetten
 • Krijg je tips hoe je een goede financiële gesprekpartner bent

Module 6

Professionalisering

Het vak van ‘leraar’ is recentelijk binnen de beroepsgroep opnieuw omschreven en bekwaamheidseisen zijn in 2017 opnieuw gedefinieerd en vastgesteld. De brede professionele basis omvat onder andere een reflectieve en onderzoekmatige houding, kunnen samenwerken en samen leren. En de kern van het beroep is beknopt samen te vatten in: vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en (ped-)agogisch bekwaam. De enorme snelheid waarmee de samenleving en de wetenschappen zich ontwikkelen, stellen hoge eisen aan de professionalisering van docenten.

In deze module verkrijg je:

 • De dialoog aangaan met docenten over de wettelijke professionele ruimte
 • Afstemming realiseren tussen schoolambitie en – doelen en die van de docen
 • Typen talenten van jonge docenten signaleren en hen daardoor ‘binden en boeien’
 • Strategische professionalisering ontwerpen die effect oplevert

Module 7

Authentiek Leiderschap

Leidinggevenden in het onderwijs hebben een uitdagende baan, door een grote variatie aan verantwoordelijkheden waarvan vele mentaal en/of emotioneel belastend zijn. Om op lange termijn vitaal en bevlogen te zijn in zo’n functie, is het cruciaal dat je een hoge mate van zelfkennis hebt op de bewustzijnsniveaus ‘ego’ en ‘authenticiteit’. Daarop kun je je professionele identiteit verder uitbouwen, blijf je bevlogen en kun je goed omgaan met verantwoordelijkheden, invloed en macht.

In deze module krijg je:

 • Inzicht in jouw waarden, drijfveren en motieven;
 • De ego-uitingen waar je in meerdere of mindere mate effectief in blijkt te zijn;
 • Jouw authentieke zelf en de manier waarop deze doorwerkt in jouw professionele identiteit;
 • Handvatten voor de manier waarop je kunt komen tot bevlogen en inspirerend leiderschap.?

 

 

 

 

Peter Peene | Hoofddocent

Directeur van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-Lion)

Als pedagoog en onderwijskundige ben ik geïnteresseerd in processen waarin mensen en organisaties zich het beste ontwikkelen. Daarbij is verbetering van het schoolsysteem voor mij een uitdaging. Ik zie de meeste problemen die we momenteel ervaren in het onderwijssysteem als gevolg van keuzen die in de vorige eeuw zijn gemaakt en die stammen uit een periode waarin de wereld behoefte had aan andere menselijke competenties dan nu en in de toekomst.
Het onderwijssysteem van binnenuit veranderen is mijn passie, waarbij ik graag gebruik maak van verschillende rollen: soms als onderzoeker en adviseur, dan weer als coach en begeleider, trainer - docent, maar vaak ook als leidinggevende. De rol die ik aanneem wordt gekozen om de betreffende uitdaging op de meest doeltreffende en doelmatige wijze aan te pakken.
Het afstemmen van het onderwijs op jeugdzorg en -hulpverlening, de wereld van thuis en in de wijk, vind ik erg inspirerend. In multidisciplinaire teams voel ik me thuis. En ik heb geen rust tot het beoogde resultaat is bereikt.


Odette Bunnik

Onderwijskundige bij Via Vinci Academy en promovenda Erasmus University Rotterdam

Bevlogenheid’, een begrip dat de afgelopen jaren veel in de belangstelling staat. Maar wat is nou een bevlogen leerkracht?
Odette Bunnik schreef er voor het magazine R]entree samen met Jessica van Wingerden een artikel over. Lees verder: Het onderwijs versterken door kennis, inzicht en eigen regie!


Bert Peene

Programmaleider managementopleidingen, organisatieontwikkelaar bij Via Vinci Academy

Als docent en programmaleider managementopleidingen bij Via Vinci Academy leg ik sterk de nadruk op het denken in termen van maatschappelijke meerwaarde. Het onderwijs is nog te weinig doordrongen van het feit dat iedere school op haar eigen manier waarde-vol moet zijn binnen de samenleving waaraan zij verantwoording verschuldigd is. Ouders bijvoorbeeld zijn belangrijke stakeholders en alleen wanneer een school dat biedt wat voldoende ouders belangrijk vinden - en dat gaat lang niet altijd over onderwijs (alleen) - kan zij zich tot een toekomstbestendige organisatie ontwikkelen. Dat geldt voor haar relatie met alle kritische stakeholders. Toekomstbestendigheid is in onze managementopleidingen dan ook een belangrijk thema en loopt als een rode draad door al onze modules. Dat geldt ook voor het beïnvloeden van mensen: 'hoe krijg ik ze mee?' (en dus ook: hoe vergroot ik uiteindelijk de effectiviteit van onze organisatie?) is een vraag die in veel modules aandacht krijgt. In vakjargon: capacity building krijgt bij ons volop aandacht.
In de loop van de jaren heb ik bovendien in heel wat organisatieontwikkelopdrachten een rol mogen spelen. Het ging daarbij zowel om het vergroten van persoonlijke als van organisatie-effectiviteit.

3 stappen: ‘Lokaal begrijpen’ als sleutel tot verandersucces


Paul Huisman

Docent @ Via Vinci Academy, schoolleider VO, interim bedrijfsvoering

Een organisatie die inspireert en in beweging is en waar ook ambitie, innovatie, realisme en humor in juiste verhouding aanwezig is, kan op mijn inzet en loyaliteit rekenen.

Verandering is bijna altijd noodzakelijk, niet als doel op zich, maar wel om te ontwikkelen en beter te worden. Ik voel mij op mijn plaats in een omgeving waar de mensen betrokken, positief en enthousiast zijn. Waar men elkaar weet te motiveren voor een goed resultaat omdat geldt dat ‘afspraak is afspraak’, maar waar het, soms noodzakelijke, pragmatisch handelen ook wordt gewaardeerd. Waar initiatief wordt gestimuleerd en vertrouwen wordt gegeven. Kortom, waar met een frisse blik naar de toekomst wordt gekeken.

Graag voeg ik mijn analytisch en verbindend vermogen toe om een meerwaarde te kunnen creëren zoals ik dat tot nu toe altijd heb gedaan: als een spin in een web van veel activiteiten.

Algemene informatie Verkorte opleiding Educational Leadership

 

Datum en locatie

Donderdag 19 september 2019
Donderdag 10, 31 oktober 2019
Donderdag 14, 28 november 2019
Donderdag 12 december 2019
Donderdag 9, 23 januari 2020
Donderdag 6 februari 2020
Donderdag 12, 26 maart 2020
Donderdag 2 april 2020
Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020

Het programma start om 9.00 en eindigt om 16.30 uur.

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht

Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen €8.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 196 uren inclusief contacturen.

 

Voor wie geschikt?

De verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in het primair, voortgezet of hoger onderwijs die hun nascholing willen richten op een verdiepende professionalisering waarin resultaatgericht werken aan de ontwikkeling van jezelf en van de school centraal staan. 

 

Aansluiting Master Innovation & Leadership in Education (MILE)

Je kunt ervoor kiezen om na deze verkorte SBO-opleiding een Master-opleiding te volgen. Op weg naar de titel ‘Master of Arts’! Hiertoe biedt Via Vinci Academy de opleiding Master Innovation & Leadership in Education (MILE); accreditatie wordt verwacht in 2018.

Onderdelen van de SBO-opleiding kun je inbrengen in deze Via Vinci Master-opleiding. Wat jouw exacte inbreng is, wordt in een persoonlijke intake vastgesteld. Dit leidt tot een korte route naar het gewenste diploma, zonder dubbelingen.

 

Herregistratie Schoolleidersregister PO

Onderdelen van de Verkorte Opleiding Educational Leadership van SBO kun je inbrengen in de gecertificeerde SRPO-nascholingstrajecten van Via Vinci Academy. Daarmee ben je al op weg naar jouw herregistratie in het Schoolleidersregister PO (herregistratie is verplicht 1 maal per 4 jaar). Korter en zonder dubbelingen.

 


Voorlichtingsmiddag incl. gratis proefles

Wil je meer weten over deze inspirerende Verkorte Opleiding Educational Leadership?

Je bent van harte welkom bij onze gratis voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 11 april 2019 (van 14.00 - 16.00 uur) op de opleidingslocatie La Vie in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je aanvullende informatie over de opleiding, waarbij ruim aandacht is voor de inhoud, studiebelasting, vooropleidingseisen en financiën. Tevens ontvang je informatie over aansluiting op de Master Innovation & Leadership in Education (MILE).
Tijdens de voorlichting krijg je ook een gratis proefles. Een mooie manier om alvast kennis te maken met de opleiding.

Meld je hier geheel vrijblijvend aan voor de voorlichting op 11 april 2019.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Ja, ik meld me aan voor de verkorte opleiding Educational Leadership die start op 19 september 2019

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Educational Leadership start op Start donderdag 19 september 2019 in La Vie Utrecht!

Opleiding Onderwijskundig Leiderschap

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €8999,- excl. btw
Datum: Start donderdag 19 september 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Wendy Bekkers  

Opleidingsadviseur
Wendy Bekkers

  

040 - 297 27 60

 

In samenwerking met: