Verkorte opleiding Educational Leadership

Leidinggeven in het onderwijs is een uitdagende baan!

 • Zorg voor de toekomst van jouw school met goed onderwijsmanagement
 • Krijg met 7 modules inzichten en handvatten in het onderwijskundig leiderschap
 • Voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs
 • Met mogelijkheid tot: herregistratie SRPO (schoolleiders PO), Post-HBO registerdiploma ‘Leiderschap in Verandering’ en instromen in Educatieve Master (MILE of een MBA)

Wil je meer aanvullende informatie over de opleiding en/of de inhoud van deze verkorte opleiding? Schrijf je in voor de GRATIS online voorlichtingsmiddag + proefles op 20 mei 2021!

Jouw koers voor een krachtige onderwijsorganisatie

Als leidinggevende in het onderwijs heb je een belangrijke rol. Je bent de ‘kartrekker’ op vele fronten en zorgt ervoor dat er dingen gebeuren in je team, afdeling of school. Als bijna vanzelfsprekend heb jij een mooie passie voor het onderwijs. Ondanks je drukke baan zie je waar het beter kan: koersvast blijven, onderwijzend en ondersteunend personeel motiveren, coachen en stimuleren, teams versterken, didactische visie ontwikkelen en uitdragen, leerresultaat omhoog etc.

 

Authentiek Leiderschap

Dat vraagt om authentiek leiderschap en om leidinggevenden met een sterk uitgedragen visie en een concreet plan voor de komende jaren. De opleiding Educational Leadership geeft je hiervoor de inzichten en handvatten. De ‘leermeesters’ in deze opleiding zijn mensen uit de praktijk en weten waar ze het over hebben. Ze geven je verhelderende inzichten. En ze leren je tevens je ideeën ‘handen en voeten’ te geven, zodat je het op een stimulerende manier kunt overdragen aan je team, je school of je afdeling. Ons doel is om jou én je organisatie verder te helpen via deze opleiding.

 

Persoonlijke feedback & begeleiding

Deze opleiding biedt een stevige basis en handvatten voor de eigen praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding. De (hoofd)docent bezoekt tevens elke deelnemer in de eigen school/organisatie, wat leidt tot een individueel advies op persoonlijk vlak en/of de organisatie.

 

De 7 modules van de opleiding Educational Leadership:

Module 1

Visie op toekomstgericht onderwijs

Module 2

Strategische positionering 

Module 3

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

Module 4

Kwaliteitszorg, toezicht en inspectie

Module 5

Onderwijs Finance voor Non-Financials

Module 6

Professionalisering

Module 7

Authentiek Leiderschap

 

 

Deze opleiding heeft tot doel:

 1. Jouw visie op je onderwijsorganisatie te onderbouwen
 2. Structuur aan te brengen in je team, afdeling en/of school
 3. Van incidenten-management (waan van de dag) toe te werken naar sterk uitgezette koers
 4. Een authentiek leider te zijn voor je mensen
 5. Jouw teams te motiveren, stimuleren en coachen
 6. Jouw mensen met sterk leiderschap mee te nemen in veranderingen

 

Diplomering

De afronding van deze opleiding is mede afhankelijk van je persoonlijke ambitieniveau bij het verwerken van de opdrachten. Je kunt daarin kiezen. Wij sluiten aan bij iedere gekozen einddoelstelling.

Met mogelijkheid tot:

 1. Herregistratie SRPO (schoolleiders PO)
 2. Post-HBO registerdiploma ‘Leiderschap in Verandering’
 3. Instromen in Educatieve Master zoals de MILE of bij een MBA

 

Programma Verkorte opleiding Educational Leadership

 

Voortraject (online)

MMi - test

meer informatie

Hoe beïnvloeden jouw drijfveren je professioneel handelen? De opleiding start met een online MMI test, dit staat voor ‘My Motivation Insights’. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de MMI test ontwikkeld. Het inzicht dat je hiermee krijg in jezelf én anderen, vergroot je persoonlijke professionele effectiviteit en is direct toepasbaar bij de versterking van samenwerkingsrelaties.

Tijdens de opleidingsdagen word je uitgedaagd om te reflecteren op de resultaten van jouw test.

Intake

Tijdens een persoonlijke intake wordt het MMI-rapport met je besproken:

 • Drijfveren uit het MMI-rapport
 • Ambitie tot het volgen van een eventuele vervolgopleiding
 • Na de bespreking wordt het MMI- rapport aan jou gestuurd.

Module 1

Visie op toekomstgericht onderwijs

De school als maatschappelijke organisatie staat in het centrum van de snelle veranderingen in de samenleving. Soms vooroplopend (voor welke beroepen gaan we onze leerlingen opleiden?), soms wat trager meebewegend (de 50-weken school is nog een uitzondering), maar altijd gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor leerlingen, ouders en de samenleving.

In deze module ontwikkel je:

 • Een overzicht van ‘alle’ externe ontwikkelingen die impact hebben op de school;
 • Inzicht in wat ‘waardecreatie’ voor jouw school betekent;
 • Een visie op het onderwijs van de toekomst, passend bij jouw school/ jouw afdeling
 • Een routekaart voor een mogelijke weg naar dat nieuwe onderwijs.

Module 2

Strategische positionering van de school

Een duurzame, eigen plaats in de samenleving begint met een krachtige schoolidentiteit; weten waar je als school/ onderwijsorganisatie voor gaat en staat. Weten ook wat je unieke kracht is en wat jou onderscheidt van andere scholen.

In deze module:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste aspecten van een krachtige schoolidentiteit;
 • Maak je kennis met een praktisch model waarmee je samen met jouw team die identiteit kunt ontwikkelen en doorvertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • Leer je hoe jij jouw school op een aansprekende manier op de kaart kunt zetten.

Module 3

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

Een school is een maatschappelijke onderneming en wordt daardoor vrijwel dagelijks geconfronteerd met de dynamiek die eigen is aan onze hedendaagse maatschappij. Soms wordt die dynamiek veroorzaakt door ‘Den Haag’, soms door ontwikkelingen in de directe omgeving van de school. Het vermogen daarmee adequaat om te gaan is daarom een belangrijke voorwaarde voor iedere onderwijsprofessional.

In deze module:

 • Maak je kennis met nieuwe inzichten in de organisatie- en veranderkunde;
 • Leer je hoe jij veranderingen in jouw school kunt doorvoeren en onomkeerbaar maken;
 • Leer je hoevaak je zelf veranderingen tegenhoudt (en hoe je dat kunt voorkomen);
 • Krijg je inzicht in teamprocessen en leer je hoe je die kunt benutten voor duurzame ontwikkeling.

Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.

Module 4

Kwaliteitszorg, toezicht en inspectie

In alle onderwijssectoren neemt de plan- en verantwoordingslast af; dit is ten minste de bedoeling van de overheid. Overheidsbeleid en organisatiewetenschappen benadrukken juist het belang van een levende kwaliteitscultuur in schoolteams.In de praktijk blijkt het een flinke uitdaging om de procedurehandboeken, kwaliteitsregistraties en -verslagen beknopter te krijgen.

In deze module leer je:

 • Kwaliteitssystematiek op te bouwen en te implementeren vanuit principes van ‘Lean’
 • Werken met de A3-methodiek voor onderwijsverbetering
 • Verantwoorden met getallen (op de zelf geformuleerde prestatie-indicatoren), verhalen (story-telling) én beleving (audits, visitaties, presentaties)

Module 5

Onderwijs Finance voor Non-Financials

Voor goed onderwijs en een sterk personeelsbeleid dien je jouw financiën op orde te hebben. Je dient financiële overzichten te kunnen lezen, interpreteren en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Tijdens deze module krijg je de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken binnen jouw school, afdeling en/of het team.

In deze module:

 • Leer je hoe je financiële informatie op de juiste manier interpreteert
 • Krijg je handvatten hoe jij jouw onderwijsrendement bepaalt en behaalt
 • Leer je op welke manier jij jouw strategie vertaalt naar concrete budgetten
 • Krijg je tips hoe je een goede financiële gesprekpartner bent

Module 6 (online)

Professionalisering

Het vak van ‘leraar’ is recentelijk binnen de beroepsgroep opnieuw omschreven en bekwaamheidseisen zijn in 2017 opnieuw gedefinieerd en vastgesteld. De brede professionele basis omvat onder andere een reflectieve en onderzoekmatige houding, kunnen samenwerken en samen leren. En de kern van het beroep is beknopt samen te vatten in: vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en (ped-)agogisch bekwaam. De enorme snelheid waarmee de samenleving en de wetenschappen zich ontwikkelen, stellen hoge eisen aan de professionalisering van docenten.

In deze module leer je:

 • De dialoog aangaan met docenten over de wettelijke professionele ruimte
 • Afstemming realiseren tussen schoolambitie en – doelen en die van de docen
 • Typen talenten van jonge docenten signaleren en hen daardoor ‘binden en boeien’
 • Strategische professionalisering ontwerpen die effect oplevert

Module 7

Authentiek Leiderschap

Leidinggevenden in het onderwijs hebben een uitdagende baan, door een grote variatie aan verantwoordelijkheden waarvan vele mentaal en/of emotioneel belastend zijn. Om op lange termijn vitaal en bevlogen te zijn in zo’n functie, is het cruciaal dat je een hoge mate van zelfkennis hebt op de bewustzijnsniveaus ‘ego’ en ‘authenticiteit’. Daarop kun je je professionele identiteit verder uitbouwen, blijf je bevlogen en kun je goed omgaan met verantwoordelijkheden, invloed en macht.

In deze module krijg je:

 • Inzicht in jouw waarden, drijfveren en motieven;
 • De ego-uitingen waar je in meerdere of mindere mate effectief in blijkt te zijn;
 • Jouw authentieke zelf en de manier waarop deze doorwerkt in jouw professionele identiteit;
 • Handvatten voor de manier waarop je kunt komen tot bevlogen en inspirerend leiderschap.

 

Bert Peene

Bert is een zeer ervaren opleider van schoolleiders. Tegenwoordig werkt hij als freelance docent. Hij is vooral goed thuis in organisatiekunde – m.n. organisatiecultuur – en verandermanagement. Daarnaast schrijft hij regelmatig over managementliteratuur voor Managementboek Magazine, de VO Raad (VO Magazine) en de VO Academie. (Actuele) theorie en praktijk vormen door dit alles steeds een hechte en vooral functionele twee-eenheid in zijn colleges.

Algemene informatie Verkorte opleiding Educational Leadership

 

Datum en locatie

Start januari 2022:

20 januari
3 februari
10 en 24 maart
7 april
12 mei
2 juni
22 september
6 oktober 
3 en 17 november
1 en 15 december 

Het programma start om 9.00 en eindigt om 16.30 uur.

 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht

Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen €8.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 196 uren inclusief contacturen.

 

Voor wie bestemd?

Deze verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze leidinggevenden, managers en directeuren, die zich verder willen ontwikkelen tot excellent leider.

 

Doorstroommogelijkheden

 • Het volgen van alle lesbijeenkomsten van de Verkorte Opleiding Educational Leadership van SBO geeft recht op het deelname-certificaat van SBO
 • Het met een voldoende beoordeling afsluiten van elke module-opdracht geeft recht op het SPHBO post HBO registerdiploma ‘Leiderschap in Verandering’ (certificering verwacht per medio 2021). NB: Dit kan behaald worden tot 1 jaar na de laatste lesbijeenkomst van de Verkorte Opleiding Educational Leadership van SBO.
 • Het diploma ‘Leiderschap in Verandering’ kun je inbrengen als je je aanmeldt bij een aanbieder van een Educatieve Master zoals de MILE of bij een MBA. De vrijstellingen die dan mogelijk zijn variëren op grond van de kwaliteit van je portfolio en de betreffende opleiding (gemiddeld 30% van de opleiding vrijgesteld).
smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Gratis online voorlichtingsbijeenkomst incl. proefles

Wil je meer weten over deze inspirerende Verkorte Opleiding Educational Leadership?

Je bent van harte welkom bij onze gratis voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 20 mei 2021 (van 14.00 - 15.00 uur). Deze editie zal online plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat je vanuit je eigen locatie aan kunt sluiten en toch al je vragen kunt stellen aan de docenten van de verkorte opleiding Educational Leadership.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je aanvullende informatie over de opleiding, waarbij ruim aandacht is voor de inhoud, studiebelasting, vooropleidingseisen en financiën. Tevens ontvang je informatie over aansluiting op de Master Innovation & Leadership in Education (MILE). 

Meld je direct aan via deze link.

Neem voor vragen en toelichting contact op met opleidingsadviseur Sandra Donkers | T: 040-29 72 770 | sandra.donkers@sbo.nl

Voorbereiding > MMI test: krijg zicht op jouw drijfveren!

MMI staat voor ‘My Motivation Insights’. Een instrument om zicht te krijgen op drijfveren van onderwijsprofessionals en onderwijsteams en hoe deze doorwerken in het professioneel handelen en in samenwerkingsrelaties. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de My Motivation Insights test ontwikkeld. Zeven kleuren representeren zeven waardenclusters die voor ieder mens tot een unieke combinatie van waarden, persoonlijke normen, motieven en drijfveren leiden. Daardoor krijg je beter zicht op het ‘waarom’ achter je eigen gedrag in je werk.

 

De MMI-test maak je vóór de start van de opleiding. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvang je een  itnodiging om de test te maken. Tijdens een persoonlijke telefonische intake (telefoon of via skype) bespreken we het MMI-rapport.

 

Opzet MMI-test:

 • Jij maakt de MMI-test op een zelf gekozen tijdstip
 • De uitslag van de MMI-test ontvang je via mail
 • Het MMI-rapport bespreken we telefonisch samen met jou
 • Tevens bespreken we je ambitie en je ontwikkelingsbehoefte

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Educational Leadership inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Educational Leadership start op Start 20 januari 2022 in La Vie Utrecht!

Opleiding Onderwijskundig Leiderschap

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €8999,- excl. btw
Datum: Start 20 januari 2022
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany