Verkorte Opleiding Educational Leadership

 • Zorg voor de toekomst van jouw school met goed onderwijsmanagement
 • Krijg met 7 modules inzichten en handvatten in het onderwijskundig leiderschap
 • Af te ronden als post-HBO opleiding
 • Vraag het gratis e-book over innovatie aan

Leidinggeven in het onderwijs is een uitdagende baan!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Jouw koers voor een krachtige onderwijsorganisatie

Als leidinggevende in het onderwijs heb je een belangrijke rol. Je bent de ‘kartrekker’ op vele fronten en zorgt ervoor dat er dingen gebeuren in je team, afdeling of school. Als bijna vanzelfsprekend heb jij een mooie passie voor het onderwijs. Ondanks je drukke baan zie je waar het beter kan: koersvast blijven, onderwijzend en ondersteunend personeel motiveren, coachen en stimuleren, teams versterken, didactische visie ontwikkelen en uitdragen, leerresultaat omhoog etc.

Authentiek Leiderschap

Dat vraagt om authentiek leiderschap en om leidinggevenden met een sterk uitgedragen visie en een concreet plan voor de komende jaren. De opleiding Educational Leadership geeft je hiervoor de inzichten en handvatten. De ‘leermeesters’ in deze opleiding zijn mensen uit de praktijk en weten waar ze het over hebben. Ze geven je verhelderende inzichten. En ze leren je tevens je ideeën ‘handen en voeten’ te geven, zodat je het op een stimulerende manier kunt overdragen aan je team, je school of je afdeling. Ons doel is om jou én je organisatie verder te helpen via deze opleiding.

Persoonlijke feedback & begeleiding

Deze opleiding biedt een stevige basis en handvatten voor de eigen praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding. De (hoofd)docent bezoekt tevens elke deelnemer in de eigen school/organisatie, wat leidt tot een individueel advies op persoonlijk vlak en/of de organisatie.

Wat kan jij verwachten tijdens deze opleiding? 

De 7 modules van de opleiding Educational Leadership:

Deze opleiding heeft tot doel:

 1. Jouw visie op je onderwijsorganisatie te onderbouwen
 2. Structuur aan te brengen in je team, afdeling en/of school
 3. Van incidenten-management (waan van de dag) toe te werken naar sterk uitgezette koers
 4. Een authentiek leider te zijn voor je mensen
 5. Jouw teams te motiveren, stimuleren en coachen
 6. Jouw mensen met sterk leiderschap mee te nemen in veranderingen

De opleiding kun je op verschillende manieren afronden:

 1. Deelname aan opleiding en persoonlijke groei: je volgt de modules en bereid je voor middels artikelen op de online leeromgeving. Je ontvangt een Certificaat van Deelname van het SBO.
 2. Post-HBO Leiderschap in Verandering: je maakt extra opdrachten en ontwikkelt daarmee een portfolio dat bij positieve afronden leidt tot een Registerdiploma Leiderschap in Verandering van Amplio College.
 3. Herregistratie SRPO: Nog in afwachting van validatie schoolleidersregister PO
 4. Voorbereiding instroom master: indien je ambitie is door te stromen naar een master of MBO kunnen de docenten je voorbereiden om een portfolio op te bouwen op masterniveau dat je kunt indienen ter vrijstelling. SBO biedt hiervoor geen garanties.

Bespreek je ambitieniveau tijdens de persoonlijke intake, zodat we kunnen aansluiten bij jouw persoonlijke leerdoelen.

Programma Verkorte opleiding Educational Leadership

Het programma start om iedere lesdag om 9.30 en eindigt om 16.30 uur.

Voortraject (online)

MMi - test

meer informatie

Hoe beïnvloeden jouw drijfveren je professioneel handelen? De opleiding start met een online MMI test, dit staat voor ‘My Motivation Insights’. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de MMI test ontwikkeld. Het inzicht dat je hiermee krijg in jezelf én anderen, vergroot je persoonlijke professionele effectiviteit en is direct toepasbaar bij de versterking van samenwerkingsrelaties.

Tijdens de opleidingsdagen word je uitgedaagd om te reflecteren op de resultaten van jouw test.

Intake

Tijdens een persoonlijke intake wordt het MMI-rapport met je besproken:

 • Drijfveren uit het MMI-rapport
 • Ambitie tot het volgen van een eventuele vervolgopleiding
 • Na de bespreking wordt het MMI- rapport aan jou gestuurd.

Module 1

Visie op toekomstgericht onderwijs

De school als maatschappelijke organisatie staat in het centrum van de snelle veranderingen in de samenleving. Soms vooroplopend (voor welke beroepen gaan we onze leerlingen opleiden?), soms wat trager meebewegend (de 50-weken school is nog een uitzondering), maar altijd gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor leerlingen, ouders en de samenleving.

In deze module ontwikkel je:

 • Een overzicht van ‘alle’ externe ontwikkelingen die impact hebben op de school;
 • Inzicht in wat ‘waardecreatie’ voor jouw school betekent;
 • Een visie op het onderwijs van de toekomst, passend bij jouw school/ jouw afdeling
 • Een routekaart voor een mogelijke weg naar dat nieuwe onderwijs.

Module 2

Strategische positionering van de school

Een duurzame, eigen plaats in de samenleving begint met een krachtige schoolidentiteit; weten waar je als school/ onderwijsorganisatie voor gaat en staat. Weten ook wat je unieke kracht is en wat jou onderscheidt van andere scholen.

In deze module:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste aspecten van een krachtige schoolidentiteit;
 • Maak je kennis met een praktisch model waarmee je samen met jouw team die identiteit kunt ontwikkelen en doorvertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • Leer je hoe jij jouw school op een aansprekende manier op de kaart kunt zetten.

Module 3

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

Een school is een maatschappelijke onderneming en wordt daardoor vrijwel dagelijks geconfronteerd met de dynamiek die eigen is aan onze hedendaagse maatschappij. Soms wordt die dynamiek veroorzaakt door ‘Den Haag’, soms door ontwikkelingen in de directe omgeving van de school. Het vermogen daarmee adequaat om te gaan is daarom een belangrijke voorwaarde voor iedere onderwijsprofessional.

In deze module:

 • Maak je kennis met nieuwe inzichten in de organisatie- en veranderkunde;
 • Leer je hoe jij veranderingen in jouw school kunt doorvoeren en onomkeerbaar maken;
 • Leer je hoevaak je zelf veranderingen tegenhoudt (en hoe je dat kunt voorkomen);
 • Krijg je inzicht in teamprocessen en leer je hoe je die kunt benutten voor duurzame ontwikkeling.

Module 4

Kwaliteitszorg, toezicht en inspectie

In alle onderwijssectoren neemt de plan- en verantwoordingslast af; dit is ten minste de bedoeling van de overheid. Overheidsbeleid en organisatiewetenschappen benadrukken juist het belang van een levende kwaliteitscultuur in schoolteams.In de praktijk blijkt het een flinke uitdaging om de procedurehandboeken, kwaliteitsregistraties en -verslagen beknopter te krijgen.

In deze module leer je:

 • Kwaliteitssystematiek op te bouwen en te implementeren vanuit principes van ‘Lean’
 • Werken met de A3-methodiek voor onderwijsverbetering
 • Verantwoorden met getallen (op de zelf geformuleerde prestatie-indicatoren), verhalen (story-telling) én beleving (audits, visitaties, presentaties)

Module 5

Onderwijs Finance voor Non-Financials

Voor goed onderwijs en een sterk personeelsbeleid dien je jouw financiën op orde te hebben. Je dient financiële overzichten te kunnen lezen, interpreteren en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Tijdens deze module krijg je de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken binnen jouw school, afdeling en/of het team.

In deze module:

 • Leer je hoe je financiële informatie op de juiste manier interpreteert
 • Krijg je handvatten hoe jij jouw onderwijsrendement bepaalt en behaalt
 • Leer je op welke manier jij jouw strategie vertaalt naar concrete budgetten
 • Krijg je tips hoe je een goede financiële gesprekpartner bent

Module 6

Professionalisering

Het vak van ‘leraar’ is binnen de beroepsgroep opnieuw omschreven en bekwaamheidseisen zijn in opnieuw gedefinieerd en vastgesteld. De brede professionele basis omvat onder andere een reflectieve en onderzoekmatige houding, kunnen samenwerken en samen leren. En de kern van het beroep is beknopt samen te vatten in: vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en (ped-)agogisch bekwaam. De enorme snelheid waarmee de samenleving en de wetenschappen zich ontwikkelen, stellen hoge eisen aan de professionalisering van docenten.

In deze module leer je:

 • De dialoog aangaan met docenten over de wettelijke professionele ruimte
 • Afstemming realiseren tussen schoolambitie en – doelen en die van de docen
 • Typen talenten van jonge docenten signaleren en hen daardoor ‘binden en boeien’
 • Strategische professionalisering ontwerpen die effect oplevert

Module 7

Authentiek Leiderschap

Leidinggevenden in het onderwijs hebben een uitdagende baan, door een grote variatie aan verantwoordelijkheden waarvan vele mentaal en/of emotioneel belastend zijn. Om op lange termijn vitaal en bevlogen te zijn in zo’n functie, is het cruciaal dat je een hoge mate van zelfkennis hebt op de bewustzijnsniveaus ‘ego’ en ‘authenticiteit’. Daarop kun je je professionele identiteit verder uitbouwen, blijf je bevlogen en kun je goed omgaan met verantwoordelijkheden, invloed en macht.

In deze module krijg je:

 • Inzicht in jouw waarden, drijfveren en motieven;
 • De ego-uitingen waar je in meerdere of mindere mate effectief in blijkt te zijn;
 • Jouw authentieke zelf en de manier waarop deze doorwerkt in jouw professionele identiteit;
 • Handvatten voor de manier waarop je kunt komen tot bevlogen en inspirerend leiderschap.

Voor wie bestemd?

Deze verkorte opleiding is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze leidinggevenden, managers en directeuren, die zich verder willen ontwikkelen tot excellent leider.

Ontmoet deskundige vakgenoten

Docent Peter Peene nodigt je uit voor de Verkorte Opleiding Educational Leadership:

Studiebelastinguren

Afhankelijk van jouw ambitieniveau kost je opleiding tussen de 130-420 studieuren.

De opleiding kun je op verschillende manieren afronden:

 1. Deelname aan opleiding en persoonlijke groei: je volgt de modules en bereid je voor middels artikelen op de online leeromgeving. Je ontvangt een Certificaat van Deelname van het SBO.
 2. Post-HBO Leiderschap in Verandering: je maakt extra opdrachten en ontwikkelt daarmee een portfolio dat bij positieve afronden leidt tot een Registerdiploma Leiderschap in Verandering van Amplio College.
 3. Herregistratie SRPO: Nog in afwachting van validatie schoolleidersregister PO
 4. Voorbereiding instroom master: indien je ambitie is door te stromen naar een master of MBO kunnen de docenten je voorbereiden om een portfolio op te bouwen op masterniveau dat je kunt indienen ter vrijstelling. SBO biedt hiervoor geen garanties.

Bespreek je ambitieniveau tijdens de persoonlijke intake, zodat we kunnen aansluiten bij jouw persoonlijke leerdoelen.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Voorbereiding > MMI test: krijg zicht op jouw drijfveren

 

MMI staat voor ‘My Motivation Insights’. Een instrument om zicht te krijgen op drijfveren van onderwijsprofessionals en onderwijsteams en hoe deze doorwerken in het professioneel handelen en in samenwerkingsrelaties. Op basis van het gedachtegoed van Jung, Beck, Cowan en Graves is de My Motivation Insights test ontwikkeld. Zeven kleuren representeren zeven waardenclusters die voor ieder mens tot een unieke combinatie van waarden, persoonlijke normen, motieven en drijfveren leiden. Daardoor krijg je beter zicht op het ‘waarom’ achter je eigen gedrag in je werk.

 

De MMI-test maak je vóór de start van de opleiding. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvang je een  itnodiging om de test te maken. Tijdens een persoonlijke telefonische intake (telefoon of via skype) bespreken we het MMI-rapport.

Opzet MMI-test:

 • Jij maakt de MMI-test op een zelf gekozen tijdstip
 • De uitslag van de MMI-test ontvang je via mail
 • Het MMI-rapport bespreken we telefonisch samen met jou
 • Tevens bespreken we je ambitie en je ontwikkelingsbehoefte

Vraag het gratis e-book aan


Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy