Verkorte Opleiding Leesspecialist VO

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen en hoe dit op een goede manier toe te passen
 • Hoe je rijke teksten kan inzetten in de les en welke methodes je hierbij kan gebruiken
 • Hoe je formatief en summatief toetsen kan inzetten
 • Binnen 3 dagen volledig op de hoogte!

Maak een kwaliteitsslag in het leesonderwijs binnen jouw school!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Alle basiskennis voor effectief taal- en leesonderwijs!

Tijdens de opleiding Leesspecialist VO ga je onder leiding van bevlogen docenten aan de slag met het verbeteren van de leesvaardigheid van jouw leerlingen. Tijdens de lessen ga je aan de gang met opdrachten en pas jij de theorie direct toe in jouw lespraktijk.

Wat leer je in 3 dagen?

 • Alles over de essentie van begrijpend lezen en hoe dit op een goede manier toe te passen
 • Hoe je rijke teksten kan inzetten in de les en welke methodes je hierbij kan gebruiken
 • Hoe je formatief en summatief toetsen kan inzetten
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Doel van deze opleiding:

Je kunt na het volgen van de opleiding op een betekenisvolle wijze invulling geven aan je eigen les en ben je in staat om aan de hand van inzichten en inspirerende voorbeelden, collega’s binnen de eigen school mee te nemen in een kwaliteitsverbeteringstraject op het gebied van effectief leesonderwijs.

Dag 1

Begrijpend lezen en doorlopende leerlijnen

De actuele inzichten van begrijpend lezen:

 • Wat is begrijpend lezen? En wat is de relatie met begrijpend luisteren en kijken?
 • De uitkomsten van PISA. Wat betekenen deze uitkomsten voor het onderwijs?
 • Hogere en lagere denkvaardigheden
 • Onderwijzen van tekstbegrip: (on)zin van aanleren strategieën versus tekstgerichte instructie

Doorlopende leerlijnen: referentieniveaus lezen 1F tot 3F

 • Voorstellen van lezen in Curriculum.nu
 • Onderwijs in tekstbegrip: tekstgericht werken door middel van: herhaald en verdiepend lezen/Close Reading
 • We gaan in op de onderwijsaanpak genredidactiek
 • We bespreken het belang van het werken met rijke teksten
 • Gezamenlijk gaan we reflecteren op de huidige praktijk binnen jouw school
 • We bespreken inspirerende voorbeelden van herhaald en verdiepend lezen met rijke teksten

We gaan aan de slag met een praktijkopdracht tijdens de les. Als huiswerk krijg je de opdracht om rijke teksten te vinden voor module 2


Dag 2 

Inzetten van rijke teksten en gebruik van 'methodes' 

We beginnen de dag met het bespreken van de huiswerkopdracht: welke rijke teksten heb je gevonden en waarom heb je deze gekozen? Vervolgens gaan we aan de slag met:

 • Begrijpend lezen in samenhang met andere taaldomeinen:
  • Onderzoek naar het effect van begrijpend lezen in samenhang met het schrijven van teksten
  • De samenhang van begrijpend lezen met mondelinge taalvaardigheid en woordenschat
 • Het bekijken van meerdere begrijpend lezen methodes – Nieuwsbegrip op kansen en (on)mogelijkheden
 • Iedere docent is taaldocent!
 • We gaan in op vakgericht taalonderwijs en begrijpend lezen
 • We gaan concreet aan de slag met de teksten die je mee hebt genomen als huiswerkopdracht
 • We behandelen het formuleren van interventies voor het vasthouden van een effectieve aanpak voor tekstbegrip in jouw eigen praktijk en school

Dag 3 

Toetsen, leesplezier en de rol van jou als docent

Summatief en formatief toetsen

 • We gaan in op het summatief toetsen, zowel methode-afhankelijk als methode onafhankelijk en gaan na welke consequenties dit mogelijk heeft voor jouw praktijk
 • We bespreken toetsgegevens van jouw eigen school/groep en laten zien welke verklaringen hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke interventies wel en niet wenselijk zijn
 • Wat is formatief toetsen? Hoe kun je formatief toetsen inzetten?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • We gaan in op het voeren van leesgesprekken, als aanvulling op formatief toetsen

We gaan werken aan literaire competenties: hoe kunnen we hierin werken aan een doorgaande lijn? Wat maakt boeken geschikt?

Leesbevordering

 • Uit onderzoek blijkt dat leerlingen steeds minder lezen en minder plezier hebben in lezen. We laten zien dat leesplezier samenhangt met de kwaliteit van het aanbod en het gedrag van de leerkracht en hoe dit kan worden beïnvloed
 • We geven een overzicht van actuele boeken en laten zien hoe leesplezier gestimuleerd wordt

We oefenen samen hoe we teksten en boeken tot leven wekken, door gevarieerde werkvormen in te zetten, die niet alleen leiden tot meer leesplezier, maar ook tot beter begrip van teksten

Deze opleiding is bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Docenten Nederlands in het vmbo en onderbouw vo die een leidende rol ambiëren bij het verbeteren van de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs
 • Taalcoördinatoren.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy