Opleiding Rekendiagnostiek

Het vervolg op Protocol ERWD óf de opleiding Rekencoördinator!

 • Voorkennis vereist!
 • Leer diagnosticerend onderzoek voorbereiden en uitvoeren
 • Reflecteer op je eigen rekenonderzoek

Deze opleiding op maat voor jouw hele team? Download de incompany flyer.

Op zoek naar een volgende stap? Kijk dan eens naar de opleiding voor de intern begeleider

Rekenonderzoek volgens het protocol ERWD

 • 25 januari - 12 oktober 2022
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Goede rekendiagnostiek volgens het Protocol ERWD

In opdracht van het Ministerie van OCW is in de afgelopen jaren het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) ontwikkeld. Leraren worden in alle leerjaren geconfronteerd met leerlingen die niet goed mee kunnen met de groep. De NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van RekenWiskunde- Onderwijs ) wil stimuleren dat op een eenduidige manier omgegaan wordt met de aanpak rond leerlingen met rekenwiskunde-problemen. Het Protocol ERWD geeft daarover veel informatie. Deze cursus is gericht op het kunnen vormgeven van goede rekendiagnostiek volgens de uitgangspunten van het protocol ERWD.

De stappen die in de opleiding Rekendiagnostiek aan de orde komen:

 • Voorbereiden van een eigen diagnostisch rekenonderzoek m.b.v. aangereikt diagnostisch onderzoeksmateriaal.
 • Uitvoeren van een eigen diagnostisch rekenonderzoek.
 • Reflecteren op het (eigen) rekenonderzoek (feedback en video analyse).
 • Benoemen van de opbrengsten van de rekendiagnostiek.
 • Benoemen van concrete begeleidingsadviezen.

Vooropleidingseisen voor de opleiding Rekendiagnostiek

 • Eerdere deelname aan de basisopleiding Protocol ERWD in de praktijk; diagnosticerend onderwijzen óf
 • Eerdere deelname aan de verkorte opleiding Rekencoördinator PO bij SBO.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de tweede dag een diagnostisch gesprek voeren (leerstofgebied rekenen t/m 100 of delen) en vast te leggen op video.
 • Indien je elders in het land de basisopleiding Protocol ERWD in de praktijk; diagnosticerend onderwijzen hebt gevolgd dan voldoe je ook aan de voorwaarde.

Werkmateriaal en certificaat

De deelnemers krijgen na afloop (indien zij aan alle eisen van de opleiding hebben voldaan) een certificaat.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte van deze opleiding is 20 deelnemers.

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: nJaapX9NE5.

Optioneel: ondersteunend materiaal NVORWO

Indien je aan alle eisen van de opleiding Rekendiagnostiek hebt voldaan, dan heb je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een speciale website van de NVORWO met ondersteunende informatie zoals:

 • Onderzoeksmateriaal
 • Videofragmenten waarbij onderzoeksmateriaal in beeld wordt gebracht (praktijkvoorbeelden)

Kosten voor toegang tot speciale website van NVORWO en lidmaatschap:

 • NVORWO-leden betalen € 30,-
 • lid worden van NVORWO kost € 42,-
  (incl. abonnement Volgens Bartjens) + € 30,-
 • geen lid zijn en ook niet worden € 50,-

Nadere informatie en mogelijkheden tot aanmelding volgt tijdens de opleiding Rekendiagnostiek door hoofddocent Ceciel Borghouts.

Ben je op zoek naar een volgende stap?

Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider

Programma van de opleiding Rekendiagnostiek

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.


Tijdens de opleiding Rekendiagnostiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 Dag 1

 • De uitgangspunten van de ERWD- diagnostiek worden besproken.Het betreft handelingsgerichte diagnostiek
 • Tijdens de basisopleiding is een aantal modellen uit het protocol ERWD uitgebreid aan de orde geweest. Deze modellen vormen het uitgangspunt voor deze dag
 • Voor de ERWD-diagnostiek is onderzoeksmateriaal ontwikkeld
 • Dit materiaal wordt besproken en uitgedeeld
 • Na deze dag ben je in staat om met het uitgedeelde materiaal een eigen rekenonderzoek te doen bij een leerling: onderdeel delen of rekenen t/m 100
 • Ten slotte bekijken we wat er in het protocol ERWD aan algemene aanvullende informatie staat over diagnostiek

Dag 2

 • We bekijken welke leerlingkenmerken een rol spelen bij kinderen met dyscalculie
 • Analyse filmfragmenten. Het gaat hierbij om een micro-analyse van filmfragmenten. Zowel van aangedragen fragmenten als de fragmenten van het eigen onderzoeken
 • Bredere Toepassing: Casus
  Je leert reflecteren op onderzoek van een collega

Dag 3

Opbrengst externe diagnostiek Diagnosestelling:

 1. Samenhangend beeld van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling
 2. Indicatiestelling; Formuleren van aanbevelingen
 • Beschrijving perspectief op langere termijn (koersbepaling)
 • Aanpak en aanknopingspunten voor de begeleiding (korte termijn)

Dag 4

Het is de bedoeling dat de deelnemers na dag 3 ervaring gaan opdoen met het aangereikte onderzoeksmateriaal (de onderleggers). Dat betekent dus zoveel mogelijk diagnostische rekenonderzoeken gaan uitvoeren aan de hand van de onderleggers. Daarom zit er ook ruim een half jaar tussen dag 3 en dag 4. Voor dag 4 staat een praktijkopdracht:

 • Uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek a.h.v. de onderleggers (onderdeel Rekenen t/m 20 of vermenigvuldigen) en het daarbij invullen van de kijkwijzer

Ingevulde kijkwijzer meenemen. Op de dag zelf komt aan de orde:

 • Video analyse videobeelden, microanalyse (beelden aangedragen door opleider)
 • Bespreken praktijkopdracht • Onderleggers Rekenen t/m 20 en vermenigvuldigen

Docenten:

img-Ceciel Borghouts

Ceciel Borghouts
Rekenspecialist

is als rekenspecialist al bijna 25 jaar actief binnen het rekenonderwijs. Zij is mede auteur van het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Zij verzorgt landelijke trainingen over het protocol en over rekendiagnostiek in de lijn van het protocol. Daarnaast is zij ontwikkelaar van rekenmethoden en materialen. Zij geeft vele workshops, lezingen en masterclasses voor o.a. School aan Zet over diverse rekenonderwerpen. Ook verzorgt zij als zelfstandige vele rekenverbetertrajecten.

"Ceciel heeft kennis van zaken en brengt op een heel leuke, enthousiaste manier. Je blijft van het begin tot eind geboeid"

Cursist over de docent

img-Cathe Notten

Cathe Notten
Zelfstandig onderwijsadviseur

Cathe is hoofdredacteur van het tijdschrift voor rekenwiskunde-onderwijs Volgens Bartjens en verzorgt begeleiding en nascholing van leraren in het basisonderwijs op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • leerlingbegeleiders
 • interne begeleiders
 • rekencoördinatoren
 • rekenbegeleiders en opleiders rekenen
 • remedial teachers
 • orthopedagogen/psychologen werkzaam voor het basisonderwijs

 • Een interactieve opleiding waarbij m.b.v. praktijkvoorbeelden de theorie voor rekendiagnostiek onderbouwd wordt.
 • Een zeer leerzame en verrijkende opleiding die iedere rekencoordinator zou moeten volgen.
 • Zowel praktisch als informatief heeft de opleiding een meerwaarde voor het rekenonderwijs in zijn geheel en voor de specifieke hulp aan zwakke rekenaars in het bijzonder.
 • Heldere theorie die goed is toegespitst op de onderwijspraktijk van het rekenen en praktische tools en voorbeelden om zelf rekenproblemen op te sporen en aan te pakken.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 030 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 - online 25 januari 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 2 8 maart 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Dag 3 6 april 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
Dag 4 12 oktober 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2199,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Voorwaarde voor deelname / instroomeisen:

 • Eerdere deelname aan de opleiding Protocol ERWD in de praktijk;
  diagnosticerend onderwijzen óf
 • Eerdere deelname aan de verkorte opleiding Rekencoördinator PO
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de tweede dag een diagnostisch gesprek voeren (leerstofgebied rekenen t/m 100 of delen) en dit vast te leggen op video.

* Indien je elders in het land de basiscursus Protocol ERWD in de praktijk; diagnosticerend onderwijzen heeft gevolgd bij Cathe Notten of bij Ceciel Borghouts dan voldoe je ook aan de voorwaarde. Opleidingen gevolgd bij derden zijn niet geldig als voorwaarde voor deelname aan de opleiding diagnostiek. Neem bij twijfel contact op met je opleidingsadviseur.

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: nJaapX9NE5.

Ben je op zoek naar een volgende stap?

Kijk dan eens naar de verkorte opleiding voor de intern begeleider

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy