Basisopleiding Taalcoördinator PO

Basisopleiding voor startende taalcoördinatoren

 • Verbeter het lees- en taalonderwijs binnen uw school!
 • Maak een uitgebreide analyse van het taalonderwijs binnen uw onderwijsinstelling
 • Zeer praktijkgericht insteek waaronder het maken van een verbeterplan
 • Gegeven door 2 topdocenten met veel ervaring
 • Beperkt deelnemersaantal

Tip: Volg na de basiscursus de Verdiepende opleiding Taalcoördinator PO

Verbeter het taalonderwijs op uw school

Een belangrijk onderdeel van de basisopleiding Taalcoördinator PO is dat u leert om (onderdelen van) het taalonderwijs te analyseren. De praktijkopdracht is een analyse van het lees- en taalonderwijs van uw school. Deze analyse maakt u aan de hand van de verschillende huiswerkopdrachten.

Aan de hand van de huiswerkopdrachten brengt u de schoolsituatie in kaart (analyse). U geeft per onderdeel aan hoe de huidige situatie is, wat u daar van vindt en waarom u dat vindt. Vervolgens trekt u bij elk onderdeel een conclusie: wat zou er in uw ogen nog gedaan moeten worden op dit terrein / onderdeel. Uw conclusies presenteert u op de laatste dag aan uw medecursisten in de vorm van een verbeterplan. Leer van onze 2 topdocenten met veel ervaring!

Download de brochure

Van theorie naar praktijk:

De basisopleiding Taalcoördinator kenmerkt zich door een praktijkgerichte insteek. Met behulp van literatuur, diverse huiswerkopdrachten en uw praktijkopdracht gaat u direct aan de slag met de vertaalslag van theorie naar praktijk. Tegelijk verbetert u het taal-/leesonderwijs binnen uw eigen onderwijsinstelling.

Til uzelf, uw leerlingen en uw school met behulp van de opleiding Taalcoördinator Basisonderwijs naar een hoger niveau! 

 

Resultaat van de opleiding Taalcoördinator PO:

 • U bent in staat een analyse te maken van het taal- en leesonderwijs op uw school (praktijkopdracht!). U kunt daarbij aangeven waar het lees- en taalonderwijs sterk is en waar het taalonderwijs nog aandacht behoeft. Op basis daarvan kunt u een aanzet maken voor het taalbeleid binnen uw school op de onderdelen Lezen (technisch en begrijpend), woordenschat en spelling.
 • U heeft kennis van verschillende leerlijnen, modellen en materialen die gebruikt worden bij het taal/leesonderwijs


Bekijk het programma

 

Voor wie bestemd?

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Startende taalcoördinatoren
 • Taalcoördinatoren die kennis willen opfrissen

 

Beperkt deelnemersaantal

Omdat wij een interactieve en leerzame omgeving willen faciliteren, is de groepsgrootte maximaal 18. In het verleden zijn de inschrijvingen erg snel gegaan, het is dan ook aan te raden tijdig in te schrijven.

 

Certificaat

Na afronding van deze opleiding krijgt u een certificaat mee naar huis. Hierop staat dat u de basisopleiding tot taalcoördinator met succes heeft voltooid. 

 

"Een hele leuke en inspirerende opleiding! Met een hoofd vol informatie en ideeën ging ik weer naar huis."
"Een leerzame dag. Af en toe een knuppel in het hoenderhok, ik houd daar wel van. Het zet me aan het denken. De afwisseling tussen theorie, opvattingen en zelf ervaren vond ik heel prettig."

Op zoek naar meer verdieping?

De verdiepende opleiding Taalcoördinator PO is geschikt voor taalcoördinatoren die al enkele jaren werkzaam zijn binnen deze functie en op zoek zijn naar meer verdieping! Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op visies op taalonderwijs, het domein mondelinge taalvaardigheid, schrijven en taalbeleid.

 

Programma basisopleiding Taalcoördinator PO

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

 

Dag 1

Begrijpend luisteren en lezen

Ochtend: De ochtend staat in het teken van de samenhang tussen begrijpend luisteren , lezen en kijken.  Hoe kunnen we de HOTS inzetten om het tekstbegrip van kinderen te vergroten? Hoe toetsen we tekstbegrip en wat doen we met deze informatie? En wat doet een flurkel die zwaters legt?

Middag: In de middag vertalen we de kennis van de ochtend naar de praktijk. We oefenen met het (voor)lezen van  verschillende tekstgenres  en demonstreren waar het hardop denkend voordoen meerwaarde heeft. We oefenen met het stellen van vragen die aanzetten tot nadenken over de tekst en welke effecten dit heeft op het begrijpend luisteren, lezen en kijken van kinderen.


Dag 2

Woordenschatontwikkeling

Ochtend: De woordenschat van kinderen is bepalend voor hun schoolsucces Het aanbieden van de ‘juiste’ woorden, is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van de woordenschatactiviteit. We laten zien hoe je komt tot een goede selectie van doelwoorden en op welke manieren de leerkracht kan bijdragen aan de groei van de woordenschat van de leerlingen. Uw eigen woordkennis wordt getoetst en uitgebreid.

Middag: In de middag vertalen we de kennis van de ochtend naar de eigen praktijk. We kijken naar het aanbod in de (eigen) methode(s), oefenen met expliciete en meer impliciete woordenschatdidactiek, gaan in op woordleerstrategieën  en laten zien hoe je met verschillen tussen kinderen omgaat. Tevens krijgt u suggesties voor het speels consolideren van aangeboden woorden.


Dag 3

Technisch lezen en spellen

Ochtend: We behandelen de essentie van een goede spellingaanpak. Wat zijn de do’s en don’ts bij spellen. Hetzelfde doen we voor het technisch lezen. We gaan vervolgens  in op overeenkomsten en verschillen tussen spellen en lezen en gaan na wat dit betekent voor de didactiek voor beide domeinen. Hoe ga je om met verschillen en hoe voorkom je dat de lees- en spellingvaardigheid van kinderen weer wegzakt?

Middag: In de middag vertalen we de kennis naar de eigen praktijk. We kijken naar het aanbod in de (eigen) methode(s), Wat zijn effectieve oefeningen en welke niet? Hoe kunnen we niet effectieve oefeningen vervangen door effectieve(re)? Waardoor hebben sommige leerlingen moeite met leren lezen en andere met leren spellen?


Dag 4

21st Century Skills en taalonderwijs

Ochtend: Welke taalvaardigheden hebben leerlingen in de 21ste eeuw nodig en welke misschien wel minder? Welke rol spelen de nieuwe media? Is onderwijs in schrijven (handschrift)  nog wel van deze tijd? Wat is nieuwe geletterdheid? We gaan in op de zin en onzin van het gebruik van digitale media, op goede en minder goede apps voor de verschillende taaldomeinen  en verkennen veranderingen in en kansen voor het taalonderwijs

Middag: We reflecteren op het eigen taalonderwijs  en stellen vast of dit  taalonderwijs aan de eisen van de 21ste eeuw voldoet. Vervolgens gaan we na hoe we ons eigen taalonderwijs kunnen versterken.


Dag 5

Presentatie eindopdracht

Gedurende deze dag presenteren de deelnemers hun praktijkopdracht aan elkaar.

Na afloop van deze opleiding bent u meer bekwaam om het taalonderwijs op uw school te analyseren en beredeneerde voorstellen te doen voor het borgen, dan wel optimaliseren van het taalonderwijs.

U krijgt na het volgen van de opleidingsdagen en het uitvoeren van de praktijkopdrachten het certificaat voor deze basisopleiding tot taalcoördinator.


Tijdschema

09.00: ontvangst met koffie en thee
09.30: start opleidingsdag
12.30: pauze met een luxe lunchbuffet
13.30: vervolg opleidingsdag
16.30: einde opleidingsdag
Tijdens het ochtend- en middagprogramma is er tijd voor een koffie- en theepauze

Uw topdocenten: 

Harald Weessies is zelfstandig taal- en onderwijsadviseur.

 Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs.
 Daarvoor studeerde hij aan de Maharaya Sayajirao Universiteit Baroda in India. 

Van 2005 tot en met 2007 was hij als manager onderwijs verbonden aan de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs van de Hogeschool Utrecht.
 In 2007 was hij lid van de kenniskring Lesgeven in de Multiculturele School en betrokken bij de oprichting van het Landelijke Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED)
. 

Vanaf september 2007 is hij als zelfstandig onderwijsadviseur gevestigd en werkte o.a. als taal-leesexpert voor de PO-raad (projectbureau Kwaliteit), als projectbegeleider in het landelijke project Onderwijstijdverlenging (Oberon/ OCW) en als lid van de toetswijzercommissie voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens).

 

Tjalling Brouwer is oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief

Tjalling Brouwer is oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief. Werkte 15 jaar als leerkracht en directielid op een school. Volgde diverse vervolgopleidingen waaronder een studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af op het gebied van het stelonderwijs en specialiseerde zich in het taal-leesonderwijs.

Tjalling werkte ruim 12 jaar bij een schoolbegeleidingsdienst in het zuiden van het land en werkt sinds 2007 landelijk als zelfstandig onderwijsadviseur. Hij begeleidt veel scholen bij het optimaliseren van hun taal- en leesonderwijs. Daarnaast wordt hij veel gevraagd om lezingen en workshops te geven op studiedagen in Nederland en Vlaanderen. Tjalling werkt(e)  daarnaast vaak op projectbasis voor instanties als SLO en de Nederlandse Taalunie  en deed voor die organisaties ondermeer projecten op het gebied van stellen en taal bij zaakvakken. 

Tjalling is voorzitter van de Vereniging van Taalspecialisten. Deze vereniging organiseert twee keer per jaar conferenties voor taalspecialisten. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

 

Algemene informatie verdiepende opleiding Taalcoördinator PO

 

Data & locatie

21 maart, 18 april, 16 mei, 6 & 27 juni 2018

Locatie

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Routebeschrijving


 Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Voor wie bestemd?

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Startende taalcoördinatoren
 • Taalcoördinatoren die kennis willen opfrissen

Op zoek naar meer verdieping?

De verdiepende opleiding Taalcoördinator PO is geschikt voor taalcoördinatoren die al enkele jaren werkzaam zijn binnen deze functie en op zoek zijn naar meer verdieping! Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op visies op taalonderwijs, het domein mondelinge taalvaardigheid, schrijven en taalbeleid. Kijk hier voor meer informatie.


Persoonlijk Opleidingsadvies

Dina Abbou
Tel. 040 -2 972 740


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Basisopleiding Taalcoördinator PO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Basisopleiding Taalcoördinator PO start op 21 maart, 18 april, 16 mei, 6 & 27 juni 2018 in Meeting Plaza Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 21 maart, 18 april, 16 mei, 6 & 27 juni 2018
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Relevant aanbod

30 Mrt

Verdiepende opleiding Taalcoördinator PO

3-daagse verdiepende opleiding Taalcoördinator PO. Zorg voor kwalitatief goed basisonderwijs op uw school en wordt een expert in lees- en taalonderwijs! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht

Alle events