Opleiding Taalcoördinator PO

Voor leerkrachten, interne begeleiders en taalcoördinatoren

 • Verbeter het lees- en taalonderwijs binnen jouw school!
 • Maak een uitgebreide analyse van het taalonderwijs binnen je onderwijsinstelling
 • Zeer praktijkgericht insteek waaronder het maken van een verbeterplan
 • Gegeven door 2 topdocenten met veel ervaring
 • Beperkt deelnemersaantal

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Verbeter het taalonderwijs op jouw school

Het niveau van het basisonderwijs in met name rekenen en taal daalde de afgelopen twintig jaar, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het onderwijs. De ongelijkheid tussen scholen groeit in Nederland. Vooral de topprestaties worden minder. Als Taalcoordinator speel je een belangrijke rol om het taalonderwijs binnen jouw school te verbeteren.

Wil je het taalniveau van jouw leerlingen en jouw school naar een hoger niveau tillen? Volg dan de Post-Bachelor opleiding Taalcoordinator PO of de verdiepende opleiding Taalcoordinator PO II.

 

Van theorie naar praktijk

Aan de hand van de huiswerkopdrachten breng je de schoolsituatie in kaart (analyse). Je geeft per onderdeel aan hoe de huidige situatie is, wat je daar van vindt en waarom je dat vindt. Vervolgens trek je bij elk onderdeel een conclusie: wat zou er in jouw ogen nog gedaan moeten worden op dit terrein / onderdeel. Jouw conclusies presenteer je op de laatste dag aan je medecursisten in de vorm van een verbeterplan. 

Download de brochure

Til jezelf, je leerlingen en je school met behulp van de opleiding Taalcoördinator Basisonderwijs naar een hoger niveau! 

 

Resultaat van de opleiding Taalcoördinator PO

 • Je bent in staat een analyse te maken van het taal- en leesonderwijs op jouw school (praktijkopdracht!). Je kunt daarbij aangeven waar het lees- en taalonderwijs sterk is en waar het taalonderwijs nog aandacht behoeft. Op basis daarvan kan je een aanzet maken voor het taalbeleid binnen jouw school op de onderdelen Lezen (technisch en begrijpend), woordenschat en spelling.
 • Je hebt kennis van verschillende leerlijnen, modellen en materialen die gebruikt worden bij het taal/leesonderwijs


Bekijk het programma

 

Voor wie bestemd?

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Startende taalcoördinatoren
 • Taalcoördinatoren die kennis willen opfrissen

 

Beperkt deelnemersaantal

Omdat wij een interactieve en leerzame omgeving willen faciliteren, is de groepsgrootte maximaal 18. In het verleden zijn de inschrijvingen erg snel gegaan, het is dan ook aan te raden tijdig in te schrijven.

 

Certificaat

Na afronding van deze opleiding krijg je een certificaat mee naar huis. Hierop staat dat je de basisopleiding tot taalcoördinator met succes hebt voltooid. 

 

"Een hele leuke en inspirerende opleiding! Met een hoofd vol informatie en ideeën ging ik weer naar huis."
"Een leerzame dag. Af en toe een knuppel in het hoenderhok, ik houd daar wel van. Het zet me aan het denken. De afwisseling tussen theorie, opvattingen en zelf ervaren vond ik heel prettig."

 

Programma Post-Bachelor Opleiding Taalcoördinator PO

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

 

Dag 1

Begrijpend luisteren en lezen

Ochtend

 • Hoe zit de samenhang eruit tussen luisteren, lezen en kijken?
 • Hoe kunnen we HOTS inzetten om tekstbegrip van kinderen te vergroten?
 • Hoe toetsen we tekstbegrip en wat doen we met deze informatie?

 

Middag

 • Kennis vertalen naar praktijk
 • Oefenen met (voor)lezen van tekstgenres
 • Oefenen met stellen van vragen die aanzetten tot nadenken over de tekst en de effecten ervan op het begrijpend luisteren, lezen en kijken

 


Dag 2

Woordenschatontwikkeling

Ochtend

 • Hoe komt het tot een goede selectie van doelwoorden en op welke manier draagt de leerkracht bij aan de groei van woordenschat van leerlingen?

 

Middag

 • Vertalen van kennis ochtend naar praktijk
 • Kijken naar aanbod in (eigen) methode(s), oefenen met expliciete en impliciete woordenschatdidactiek 
 • We gaan in op woordleerstrategieën en hoe je met verschillen tussen kinderen omgaat.
 • Suggesties voor het speels consolideren van aangeboden woorden

 


Dag 3

Beginnende geletterdheid, (aanvankelijk) technisch lezen en spellen

Ochtend

 • Het behandelen van verschillende visies op (beginnende) geletterdheid en aanvankelijk lezen
 • Het belang van een betekenisvolle en beredeneerd aanbod van fonemisch bewustzijn en letterkennis
 • Hoe zorg je voor een goede lees- en spellingstart van kinderen in groep 3?
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen spellen en lezen en wat betekent dat voor beide domeinen?

 

Middag

 • Vertalen van kennis ochtend naar praktijk
 • Kijken naar aanbod in de (eigen) methode(s)
 • Wat zijn effectieve oefeningen en welke niet en hoe kunnen we niet effectieve oefeningen vervangen door effectieve(re)?

 


Dag 4

Technisch lezen -21st Century Skills en taalonderwijs

Ochtend

 • Inzoomen op het technisch lezen op woord-, zins- en tekstniveau
 • Wat zijn effectieve en minder effectieve oefeningen?
 • Lezen met begrip en leesplezier
 • Waardoor hebben sommige leerlingen moeite met leren lezen en andere met leren spellen?

 

Middag

 • Welke taalvaardigheden hebben leerlingen in de 21ste eeuw nodig en welke minder?
 • Welke rol speelt nieuwe media?
 • Wat is nieuwe geletterdheid?
 • De zin en onzin van gebruik van digitale media
 • Goede en minder goede apps voor verschillende taaldomeinen
 • Reflectie op het eigen taalonderwijs; voldoet dit aan de eisen van de 21e eeuw?
 • Hoe kunnen we ons taalonderwijs versterken?

Dag 5

Presentatie eindopdracht

Gedurende deze dag presenteren de deelnemers hun praktijkopdracht aan elkaar.

Na afloop van deze opleiding ben je meer bekwaam om het taalonderwijs op jouw school te analyseren en beredeneerde voorstellen te doen voor het borgen, dan wel optimaliseren van het taalonderwijs.

Je krijgt na het volgen van de opleidingsdagen en het uitvoeren van de praktijkopdrachten het certificaat voor deze basisopleiding tot taalcoördinator.


Tijdschema

09.00: ontvangst met koffie en thee
09.30: start opleidingsdag
12.30: pauze met een luxe lunchbuffet
13.30: vervolg opleidingsdag
16.30: einde opleidingsdag
Tijdens het ochtend- en middagprogramma is er tijd voor een koffie- en theepauze

Jouw topdocenten: 

Van dezelfde docenten ‘Begrijpend lezen 4.0’. Zie: www.opleidingentaal.nl

Harald Weessies is zelfstandig taal- en onderwijsadviseur.

Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs.
 Daarvoor studeerde hij aan de Maharaya Sayajirao Universiteit Baroda in India. 

Van 2005 tot en met 2007 was hij als manager onderwijs verbonden aan de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs van de Hogeschool Utrecht.
 In 2007 was hij lid van de kenniskring Lesgeven in de Multiculturele School en betrokken bij de oprichting van het Landelijke Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED)
. 

Vanaf september 2007 is hij als zelfstandig onderwijsadviseur gevestigd en werkte o.a. als taal-leesexpert voor de PO-raad (projectbureau Kwaliteit), als projectbegeleider in het landelijke project Onderwijstijdverlenging (Oberon/ OCW) en als lid van de toetswijzercommissie voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens).

 

Tjalling Brouwer is oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief

Tjalling Brouwer is oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief. Werkte 15 jaar als leerkracht en directielid op een school. Volgde diverse vervolgopleidingen waaronder een studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af op het gebied van het stelonderwijs en specialiseerde zich in het taal-leesonderwijs.

Tjalling werkte ruim 12 jaar bij een schoolbegeleidingsdienst in het zuiden van het land en werkt sinds 2007 landelijk als zelfstandig onderwijsadviseur. Hij begeleidt veel scholen bij het optimaliseren van hun taal- en leesonderwijs. Daarnaast wordt hij veel gevraagd om lezingen en workshops te geven op studiedagen in Nederland en Vlaanderen. Tjalling werkt(e)  daarnaast vaak op projectbasis voor instanties als SLO en de Nederlandse Taalunie  en deed voor die organisaties ondermeer projecten op het gebied van stellen en taal bij zaakvakken. 

Tjalling is voorzitter van de Vereniging van Taalspecialisten. Deze vereniging organiseert twee keer per jaar conferenties voor taalspecialisten. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Lees het blog van Tjalling Brouwer.

 

Algemene informatie opleiding Taalcoördinator PO

 

Data & locatie

20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2019 & 17 januari 2020

Locatie

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. 

 

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 100 uren inclusief contacturen.

 

Voor wie bestemd?

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Startende taalcoördinatoren
 • Taalcoördinatoren die kennis willen opfrissen

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op met:

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 297 27 51


Reacties van cursisten

 • Ik vond het een zeer goede en inspirerende opleiding. Fijn dat het ook direct in de praktijk te brengen is op basis van de aangeboden theorie.
 • Divers, verschillende aspecten van het taalonderwijs worden kort belicht.
 • Leerzaam en inspirerend!
 • Eye-opener en erg leerzaam.
 • Harald en Tjalling brengen de stof op een enthousiaste, goede manier. Ze geven hun mening over inzichten op het gebied van taal en leggen uit waarom. Ook laten ze je zelf nadenken d.m.v. opdrachten.
 • Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de leerzame bijeenkomsten. Het heeft mij weer nieuwe inzichten gegeven. 
 • Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van de verschillende facetten binnen het taalonderwijs. Het geeft een goede aanzet tot een start voor verbetering van taal op school. 
 • Door deze opleiding krijg je enorm veel energie en kun je veel meer gaan betekenen voor je school. Wat heb ik veel geleerd!
 • Een leuke, zeer informatieve opleiding!
 • Ik vind de opleiding erg inspirerend en door alle nieuwe inspiratie heb je zin om allerlei vakgebieden op school aan te pakken.
 • Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van de verschillende facetten binnen het taalonderwijs. Het geeft een goede aanzet tot een start voor verbetering van taal op school.

 

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Taalcoördinator PO inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Taalcoördinator PO start op 20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2019 & 17 januari 2020 in Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2019 & 17 januari 2020
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51