Opleiding Taalcoördinator PO

 • Vertaal de nieuwe kerndoelen naar de lespraktijk
 • Maak een uitgebreide analyse van het taalonderwijs binnen je onderwijsinstelling
 • Gegeven door 2 topdocenten met veel ervaring
 • Keuze uit een 5-daagse opleiding of een 8-daagse jaaropleiding
 • Vraag het gratis e-book over Taal & Lezen aan

Deze opleiding op maat voor jouw hele team? Download de incompany flyer.

Til het taalonderwijs van jouw leerlingen en school naar een hoger niveau!

 • Opleiding
 • 27 september 2024 - 13 juni 2025
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Verbeter het taalonderwijs op jouw school

Het niveau van het basisonderwijs in met name rekenen en taal daalde de afgelopen twintig jaar, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het onderwijs. De ongelijkheid tussen scholen groeit in Nederland. Vooral de topprestaties worden minder. Als Taalcoördinator speel je een belangrijke rol om het taalonderwijs binnen jouw school te verbeteren.

Wil je het taalniveau van jouw leerlingen en school naar een hoger niveau tillen en weten hoe je de nieuwe kerndoelen vertaalt naar de lespraktijk? Volg dan de 8-daagse jaaropleiding Taalcoördinator PO of start eerst met de 5-daagse opleiding Taalcoördinator PO.

Wat kan jij verwachten tijdens deze opleiding?

Wat leer jij tijdens de opleiding?

 • Hoe jij een uitgebreide analyse kan maken van het taalonderwijs binnen jouw onderwijsinstelling
 • Effectief taalonderwijs herkennen en toepassen
 • Hoe jij zorgt voor een effectieve lees- en spellingstart van kinderen
 • Welke rol mondelinge taalvaardigheid speelt en hoe jij mondelinge taalvaardigheid verder kunt stimuleren
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

Welke handvatten doe jij op tijdens de opleiding?

De taalcoördinator op de basisschool heeft de belangrijke functie om het taalonderwijs te verbeteren. Dit is hard nodig: het niveau van taalonderwijs onder jongeren daalt namelijk, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Quinty Reijnders, leerkracht bij basisschool De Kleine Keizer in Den Haag, werd recentelijk taalcoördinator. Zij volgde de opleiding Taalcoördinator PO van SBO om de rol beter in te vullen. Ze nam uit deze opleiding diverse concrete handvatten mee die ze dagelijks toepast.

Bekijk hier het volledige interview

Wat kan jij verwachten van de opleiding?

Bas de Boer, leerkracht in groep 7/8 en sinds kort taalcoördinator bij ODS Daalhuizen in Velp, werkt hard om de taalvaardigheid te verbeteren. Hij nam deel aan de opleiding Taalcoördinator PO van SBO om invulling te geven aan deze rol. Wat heeft hij geleerd en hoe past hij dit toe?

Bekijk hier het volledige interview

Certificaat

Na afronding van deze opleiding krijg je een certificaat mee naar huis. Hierop staat dat je de basisopleiding tot taalcoördinator met succes hebt voltooid.

Programma Post-Bachelor Opleiding Taalcoördinator PO

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur

Dag 1

Woordenschat/ NT2-nieuwkomers/ taalbeleid

Ochtend

 • Kijken naar en bespreken van verschillende visies op taalonderwijs
 • Kenmerken van effectief taalbeleid en het profiel van een taalcoördinator
 • Kenmerken van een effectieve woordenschatdidactiek
 • Omgaan met verschillen tussen NT1 en NT2 leerlingen; Nieuwkomers

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk
 • Bekijken van eigen schoolplan in relatie tot taalbeleid en aandacht voor woordenschat
 • Hoe wordt er op de eigen school gewerkt?
 • Waar liggen kansen?
 • Expliciete en impliciete woordenschatdidactiek
 • Woordleerstrategieën toepassen, omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Suggesties voor het speels consolideren van aangeboden woorden

Dag 2

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Ochtend

 • Recente inzichten uit onderzoek naar begrijpend lezen
 • Hoe ziet de samenhang eruit tussen luisteren, lezen en kijken?
 • Hoe kunnen we HOTS inzetten om tekstbegrip van kinderen te vergroten?
 • Belang van het herhaald en verdiepend lezen (vorm close reading)
 • Hoe toetsen we tekstbegrip en wat doen we met deze informatie?

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk; hoe wordt op de eigen school gewerkt?
 • Oefenen met (voor)lezen van verschillende tekstgenres
 • Oefenen met stellen van vragen die aanzetten tot nadenken over de tekst en de effecten ervan op het begrijpend luisteren, lezen en kijken

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Beginnende geletterdheid - spelling

Ochtend

 • Verschillende visies op (beginnende) geletterdheid
 • Het belang van een betekenisvol en beredeneerd aanbod voor fonemisch bewustzijn en letterkennis
 • Hoe zorg je voor een goede lees- en spellingstart van kinderen in groep 3?
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen spellen en lezen en wat betekent dat voor beide domeinen?
 • Kenmerken van een effectieve spellingaanpak

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk; welke methodes worden gebruikt?
 • Bekijken van het aanbod groep 1-2: Is er sprake van een betekenisvol en beredeneerd aanbod voor het fonologisch, fonemisch bewustzijn en en het alfabetisch principe op de eigen school?
 • het alfabetisch principe op de eigen school?
 • Kijken naar aanbod in de (eigen) methode(s)
 • Wat zijn effectieve oefeningen en welke niet en hoe kunnen we niet effectieve oefeningen vervangen door effectievere?

Dag 4

Aanvankelijk lezen - voortgezet technisch lezen

Ochtend

 • Inzoomen op het technisch lezen op woord-, zins- en tekstniveau
 • Wat zijn effectieve en minder effectieve leesoefeningen?
 • Het L3E2F1 model voor technisch lezen
 • Leestoetsen, zin en onzin van de DMT
 • Overeenkomsten en verschillen lezen en spelling
 • Waardoor hebben sommige leerlingen moeite met leren lezen en andere met leren spellen?

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk; welke methodes worden gebruikt?
 • Kijken naar aanbod in de eigen methode; selectie van effectieve leesoefeningen
 • Werken met of zonder voortgezet technisch leesmethode; voor- en nadelen
 • Reflectie op het aanbod en de werkwijze in de eigen school

Dag 5

Mondelinge taalvaardigheid

Ochtend

 • Wat is het belang van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid?
 • Wat is de relatie tussen kennis, denken en de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid?
 • Hoe kunnen we de mondelinge taalvaardigheid verder stimuleren?
 • Verkennen van verschillende interactiepatronen

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk
 • Inzoomen op en oefenen van interactievaardigheden en het voeren van denkgesprekken
 • Het onderwijsaanbod in de eigen school: wat moet aan bod komen, wat komt aan bod?
 • Presenteren als concrete uitwerking van de 21st Century Skills
 • Kijken naar aanbod in de (eigen) methode(s)
 • Wat zijn effectieve oefeningen en welke niet en hoe kunnen we niet effectieve oefeningen vervangen door effectievere?

Dag 6 

Mondelinge taalvaardigheid

Ochtend

 • Wat is het belang van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid?
 • Wat is de relatie tussen kennis, denken en de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid?
 • Hoe kunnen we de mondelinge taalvaardigheid verder stimuleren?
 • Verkennen van verschillende interactiepatronen

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk
 • Inzoomen op en oefenen van interactievaardigheden en het voeren van denkgesprekken
 • Het onderwijsaanbod in de eigen school: wat moet aan bod komen, wat komt aan bod?
 • Presenteren als concrete uitwerking van de 21st Century Skills

Dag 7

Schrijven van teksten (stellen)

Ochtend

 • Stellen: het ondergeschoven kindje van het taalonderwijs
 • Wat maakt het schrijven van teksten zo moeilijk?
 • Het vijffasenmodel: een effectief model voor het inrichten van het schrijfonderwijs
 • Genredidactiek van het schrijven

Middag

 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk
 • Het aanbod van het schrijven van teksten in de (eigen) methode(s)
 • Wat is goed, waar liggen kansen voor versterking?
 • Wat zijn aanbevelingen van o.a. inspectie en wat zou er aan bod moeten komen?
 • Inzet van nieuwe media ter versterking van het functioneel schrijfonderwijs
 • Schrijven van teksten: van stiefkindje naar oogappel van het taalonderwijs
 • Publiceren als concrete uitwerking van de 21st Century Skills

Dag 8 

Verdieping begrijpend lezen/ thematiserend begrijpend lezen

Ochtend

 • Naar een dieper tekstbegrip door:

            - Koppeling begrijpend lezen aan het leren schrijven van teksten           
            - Koppeling begrijpend lezen aan interactie over teksten

 • Communicatieve driehoek schrijver- tekst – lezer v.v.
 • Thematiserend begrijpend lezen, waarbij het (begrijpend lezen) geen losse activiteit meer is maar functioneel, herhaald en verdiepend wordt ingezet bij het werken rondom een thema
 • Verdieping genredidactiek en toepassing daarvan bij het (begrijpend) lezen, schrijven en spreken en luisteren

Middag

 • Terugblik op bevindingen en eventuele acties in de eigen praktijk naar aanleiding van dag 2 (begrijpend luisteren en begrijpend lezen)
 • Vertalen kennis ochtend naar praktijk: Hoe kan het begrijpend lezen in de eigen praktijk meer in samenhang worden gebracht methet (leren) schrijven van teksten en het tekstgericht bespreken van de teksten die gelezen worden.
 • FEESTELIJKE AFSLUITING

Docenten:

img-Harald Weessies

Harald Weessies
Zelfstandig taal- en onderwijsadviseur

Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. Daarvoor studeerde hij aan de Maharaya Sayajirao Universiteit Baroda in India. 

Van 2005 tot en met 2007 was hij als manager onderwijs verbonden aan de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs van de Hogeschool Utrecht. In 2007 was hij lid van de kenniskring Lesgeven in de Multiculturele School en betrokken bij de oprichting van het Landelijke Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED).

Vanaf september 2007 is hij als zelfstandig onderwijsadviseur gevestigd en werkte o.a. als taal-leesexpert voor de PO-raad (projectbureau Kwaliteit), als projectbegeleider in het landelijke project Onderwijstijdverlenging (Oberon/ OCW) en als lid van de toetswijzercommissie voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens).

img-Tjalling Brouwer

Tjalling Brouwer
Oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief

Tjalling Brouwer is oprichter van en drijvende kracht achter Impact Educatief. Werkte 15 jaar als leerkracht en directielid op een school. Volgde diverse vervolgopleidingen waaronder een studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af op het gebied van het stelonderwijs en specialiseerde zich in het taal-leesonderwijs.

Tjalling werkte ruim 12 jaar bij een schoolbegeleidingsdienst in het zuiden van het land en werkt sinds 2007 landelijk als zelfstandig onderwijsadviseur. Hij begeleidt veel scholen bij het optimaliseren van hun taal- en leesonderwijs. Daarnaast wordt hij veel gevraagd om lezingen en workshops te geven op studiedagen in Nederland en Vlaanderen. Tjalling werkt(e)  daarnaast vaak op projectbasis voor instanties als SLO en de Nederlandse Taalunie  en deed voor die organisaties ondermeer projecten op het gebied van stellen en taal bij zaakvakken. 

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Leerkrachten
 • Interne begeleiders
 • Startende taalcoördinatoren
 • Taalcoördinatoren die kennis willen opfrissen

 • Ik vond het een zeer goede en inspirerende opleiding. Fijn dat het ook direct in de praktijk te brengen is op basis van de aangeboden theorie.
 • Divers, verschillende aspecten van het taalonderwijs worden kort belicht.
 • Leerzaam en inspirerend!
 • Eye-opener en erg leerzaam.
 • Harald en Tjalling brengen de stof op een enthousiaste, goede manier. Ze geven hun mening over inzichten op het gebied van taal en leggen uit waarom. Ook laten ze je zelf nadenken d.m.v. opdrachten.
 • Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de leerzame bijeenkomsten. Het heeft mij weer nieuwe inzichten gegeven. 
 • Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van de verschillende facetten binnen het taalonderwijs. Het geeft een goede aanzet tot een start voor verbetering van taal op school. 
 • Door deze opleiding krijg je enorm veel energie en kun je veel meer gaan betekenen voor je school. Wat heb ik veel geleerd!
 • Een leuke, zeer informatieve opleiding!
 • Ik vind de opleiding erg inspirerend en door alle nieuwe inspiratie heb je zin om allerlei vakgebieden op school aan te pakken.
 • Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van de verschillende facetten binnen het taalonderwijs. Het geeft een goede aanzet tot een start voor verbetering van taal op school.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Lunetten te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 27 september 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 2 18 oktober 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 3 22 november 2024 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 4 24 januari 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 5 7 maart 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 6 4 april 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 7 16 mei 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 8 13 juni 2025 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Center Lunetten

Jouw investering

De investering voor deze Opleiding bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Jouw investering (verkorte 5-daagse opleiding)

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 2899,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Maximale groepsgrootte:

Omdat wij een interactieve en leerzame omgeving willen faciliteren, is de groepsgrootte maximaal 18.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Vraag het gratis e-book aan

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy