Talentbegeleider BO

Herken ontwikkelbehoeften, stimuleer talent en geef vorm aan uitdagend onderwijs

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

De labels voorbij: werken vanuit ontwikkel behoeften

Hoogbegaafdheid en talent worden vaak samen genoemd, denk bijvoorbeeld aan “cognitief talentvolle leerlingen” of “hoogbegaafd talent”. Dit wekt de onjuiste verwachting dat talent gelijk staat aan een bepaald cognitief vermogen. Het label hoogbegaafdheid brengt ook verwarring met zich mee. Het schept vaak verkeerde aannames bij leraar en leerling over leerprestaties en creëert een kloof tussen wel- en niet- begaafde leerlingen.

Veel belangrijker is de vraag: wat heeft een kind dat getalenteerd is nodig? Door te werken vanuit deze ontwikkelbehoeften kijk jij als talentbegeleider voorbij de labels.

Aan de slag met een persoonlijk ontwikkelplan

Wat is jouw ontwikkelbehoefte? Na elke module maak je direct een vertaling naar je eigen praktijk. Dit doen we door te werken met een persoonlijk ontwikkelplan. Je kunt ervoor kiezen om je specifieker te verdiepen in hoogbegaafdheid of juist te focussen op talentontwikkeling in brede zin. Hierdoor bepaal je zelf op welk gebied jij verder ontwikkelt.

(H)erken hoogbegaafdheid en talent

Als school wil je een goed onderwijsaanbod bieden aan alle kinderen. De basis moet op orde zijn, zonder dat daarbij hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met specifieke talenten vergeten worden. Je wilt goed kunnen differentiëren en kunnen inspelen op leerlingen die in de bovenstroom zitten. Daarnaast is het nodig dat hoogbegaafdheid en talent herkend worden en dat de valkuilen van deze leerlingen bekend zijn. Hoe begeleid je deze leerlingen effectief? En hoe stemmen we het onderwijs goed af? Als talentbegeleider ben jij hét aanspreekpunt: je coacht collega’s en creëert een gezamenlijke aanpak voor deze leerlingen.

Na deze opleiding:

 • Herken en signaleer je hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
 • Breng je ontwikkelbehoeften in kaart en bedenk je hier een passend antwoord op
 • Geef je uitdagend onderwijs vorm, zodat getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen de aandacht krijgen die zij verdienen
 • Denk jij mee over het beleid binnen jouw school en schat je in welke ondersteuning op welk moment nodig is
 • Ondersteun je collega’s om de leerresultaten van getalenteerde leerlingen aan te laten sluiten bij de (school-)verwachtingen
 • Heb je zicht op je eigen ontwikkeling als talentbegeleider

Blended opzet voor optimaal resultaat

Tijdens deze opleiding combineren we offline en online leren. Door de afwisseling in leervorm, extra contactmomenten en begeleiding op maat is het leerresultaat hoog en kunnen we nóg beter aansluiten bij jouw praktijk.

Fysieke lesdagen:

Tijdens de lesdagen op locatie gaan we aan de slag met de kennis en vaardigheden die jij nodig hebt als talentbegeleider.

Online ontwikkelateliers:

Tijdens de online intervisiemoment staan de ontwikkelplannen centraal. Er is ruimte voor casuïstiek, jouw persoonlijke vragen én je leert van elkaars inzichten.

Jouw ontwikkelplan centraal

Bij jouw inschrijving voor de opleiding ontvang je een online intake. Hierdoor krijgen we een goed beeld van jouw ervaring, kennis, vragen, doelen en verwachting. Met deze informatie kunnen onze experts de opleiding optimaal afstemmen op jouw situatie en behoeften. Je maakt hiermee ook een eerste aanzet voor jouw ontwikkelplan. De opleiding heeft maximaal 20 plaatsen, zo kunnen we jouw praktijkvragen uitgebreid aan bod laten komen.

Module 1

Hoogbegaafdheid & Talent

Wat betekent hoogbegaafd zijn? Dit heeft niet enkel te maken met een bepaald IQ en hoogbegaafde leerlingen verschillen onderling sterk van elkaar. Hoe signaleer je hoogbegaafdheid? We bekijken verschillende persoonlijkheids-, aanleg- en omgevingsfactoren zodat jij als talentbegeleider een goed begrip hebt van hoe deze leerlingen denken en ontwikkelen.

Online intervisie

Ontwikkelatelier


Module 2

Ontwikkelbehoeften & begeleiding

Een aantal valkuilen zien we bij een groot aantal hoogbegaafde leerlingen terug. Hoe gaan zij om met een omgeving die anders denkt dan zij? En hoe zorgen we dat zij zich de juiste leer- en denkstrategieën eigen maken als leren ‘vanzelf’ ook wel gaat? We bekijken drie invalshoeken die hierbij belangrijk zijn: leren leren, leren denken en leren leven. Ook leer je hoe je collega’s oplossingsgericht coacht in het bieden van de juiste begeleiding aan getalenteerde leerlingen.

Online intervisie

Ontwikkelatelier


Module 3

Uitdagend onderwijs

Hoe voorkom je dat hoogbegaafde leerlingen enkel oppervlakkig leren? En hoe ontwikkel je 21ste eeuwse vaardigheden en hogere orde denken? Onderwijsaanpassingen zoals het verrijken, verbreden, verdiepen en versnellen van leerstof stimuleren talentontwikkeling. Hoe gaat jouw school aan de slag met uitdagend onderwijs?

Online intervisie

Ontwikkelatelier


Module 4

Beleid en passend onderwijs

Op de laatste dag brengen we jouw inzichten in hoogbegaafdheid en talent samen in een toekomstbestendige visie op talentontwikkeling. Je krijg handvatten voor het opstellen van een beleidsplan en we kijken hoe je hiermee aansluit bij de schoolweging en leerling populatie. Zo bouw je de talentbegeleiding op jouw school verder uit.

Als school wil je een goed onderwijsaanbod bieden aan alle kinderen. De basis moet op orde zijn, zonder dat daarbij hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met specifieke talenten vergeten worden. Je wilt goed kunnen differentiëren en kunnen inspelen op leerlingen die in de bovenstroom zitten.

Na deze opleiding ben je:

 • Mentor en begeleider van de leerlingen
 • Hét aanspreekpunt van de inspectie
 • Oprichter of aanjager van een talentbeleid
 • Deskundige in oudercontact
 • Inspirator en coach voor jouw collega’s

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy